Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Uusi käännös avaa kungfutselaista filosofiaa

Jyrki Kallion teos kungfutselaisuudesta porautuu kiinalaisen yhteiskunnan henkiseen selkärankaan. Keskushenkilö Mestari Kong on Kiinan Väinämöinen.

Kulttuuri
 
Keskustelut-teoksen alkuperäinen nimi. Kuva Jyrki Kallion kirjan kannesta.
Keskustelut-teoksen alkuperäinen nimi. Kuva Jyrki Kallion kirjan kannesta.

Jos joku suomalainen ajattelee sisäistäneensä kiinalaisen kulttuurin juurinen, runkoineen ja oksineen, haastan hänet tutustumaan Jyrki Kallion teokseen Mestari Kongin keskustelut – Kungfutselaisuuden ydinolemus. Se ei ole luettavaa ihan kepeimmästä päästä, vaan syvissä vesissä tapahtuva ruoppaus "kiinalaisen yhteiskunnan henkiseen selkärankaan", kungfutselaisuuteen.

Maallikkolukijalle Kallion kirjan ehkä terävin viesti on se, että onpas se hemmetti monimutkaista tuo kiinalainen kulttuuri: ei vain ulkopuolisille, vaan myös kiinalaisille.

Mestari Kongin keskustelut

Jyrki Kallio (suom & toim)

Kustantaja: Gaudeamus

Ilmestymisvuosi: 2014

Laji: Tietokirjat, filosofia, Kirjallisuus

Kuka?

Diplomaatista klassikoiden tulkiksi

 Jyrki Kallio, 49, työskentelee vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Erikoisala Kiinan poliittinen kulttuuri ja sen historialliset juuret.

 Aloitti kiinan opintonsa omin päin lukioikäisenä. Tilasi ensimmäiset oppimateriaalinsa Kiinasta: paketti sisälsi oppikirjojen lisäksi kiinalaisten puhemaisemaa avanneita c-kasetteja.

 Työskennellyt ulkoministeriössä lähetystöneuvoksena. Toiminut lähetystösihteerinä Pekingissä.

 Suomentanut klassisia kiinalaiskirjoituksia, jotka pohjautuivat vuonna 1695 julkaistuun proosa-antologiaan Guwen guanzhi – "Klassisen kirjallisuuden parhaat". Kansainvälisestikin ainutlaatuisten käännösten vanhimmat alkutekstit ovat 2 300 vuoden takaa. Gaudeamus julkaisi Guwen guanzhi -suomennokset kolmiosaisena kirjasarjana 2005–2008.

 Osallistui syyskuun lopulla Pekingissä järjestettyyn kungfutselaisuuden maailmankonferenssiin yhtenä sen pääpuhujista sekä Mestari Kongin syntymän muistojuhlaan Shandongissan Qufun kaupungissa, jossa Kong syntyi 2 565 vuotta sitten.

Todistusaineistoksi kelvannee Kallion lainaaman, vuosina 32–92 eläneen historioitsijan Ban Gun arvio siitä, millaisia vaikeuksia hänen maanmiehillään oli jo tuolloin kiinalaisten klassikkotekstien ymmärtämisessä:

"Viiden kirjoitusmerkin lausetta selittämään tarvitaan kaksi-, kolmekymmentä tuhatta kirjoitusmerkkiä. Vähemmän lahjakkaiden opiskelijoiden pitää ponnistella lapsesta valkotukkaiseksi vanhukseksi ennen kuin he hallitsevat yhden klassikon sisällön niin, että pystyvät keskustelemaan siitä."

Siitäpä sitten reippain mielin klassikkoja oppimaan!

Kallio on yrittänyt tehdä miltei mahdottomasta mahdollista: hän on laatinut uuden kriittisen suomennoksen monitulkintaisesta Keskustelut-teoksesta, perannut Mestari Kongin ja hänen opetuslastensa keskusteluiden taustat ja yrittänyt vielä rautalangasta vääntää, millä tavalla tekstejä on Kiinassa tulkittu tai vääristelty milloin kenenkin toimesta.

Kallion mukaan vuosina 551–479 ennen ajanlaskun alkua elänyt Kong Qiu eli Mestari Kong "on kiinalaisille kuin Väinämöinen meille suomalaisille: myyttinen sankari, tietäjä ja kansakunnan henkinen kantaisä."

Mestari Kongin pohdinnoista hänen kuolemansa jälkeen koottu ja nyt uudelleen suomennettu Keskustelut on paikoin selkokielistä filosofiaa, mutta monin paikoin hyvin vaikeaa luettavaa nykyihmiselle, jos ei jo entisaikaisillekin, ainakin minulle. Monet tekstinkohdat eivät aukea myöskään lisäselityksillä tai niiden lisäselityksillä, vaikka Kallio sellaiseen pontevasti pyrkiikin.

Esimerkki helpommin hahmottuvasta Kongista: "Sitä, joka ei ole poikennut isänsä kulkemalta tieltä kolmeen vuoteen tämän kuoleman jälkeen, voi sanoa kuuliaiseksi."

Esimerkki vaikeaselkoisemmasta Kongista: "Nykyaikana on vaikea välttää miehiä, joilla ei ole riittimestari Tuon kunniallisuutta vaan ainoastaan Songin prinssi Zhaon komeus."

Keskustelut on suomennettu aiemmin kokonaisuudessaan vuonna 1958. Kallion mukaan silloinen Toivo Koskikallion käännös oli jo ilmestyessään vanhentunut esimerkiksi siinä esitettyjen historiatietojen osalta.

Jyrki Kallio on suomentanut kirjaansa myös varhaisia kungfutselaisuuden tekstejä, jotka löydettiin vasta 1990-luvun alussa Hubein maakunnasta Guodianin kylässä sijaitsevasta hautakammiosta. Kyseisiä bambuliuskoille ikuistettuja kirjoituksia ei ole aiemmin suomennettu.

Kungfutselaisuus oli parintuhannen vuoden ajan Kiinan keisarikunnan virallinen oppi, jonka päälle ja oheen kasvoi vuosisatojen varrella lukuisia eri tulkintoja ja suuntauksia.

Kungfutselaisuuden peruskäsityksiä ovat muun muassa kunniallisuuden, oikeamielisyyden ja kuuliaisuuden korostaminen. Kun eräs Kongin opetuslapsista halusi ymmärtää kunniallisuutta, hän sai Mestari Kongilta vastaukseksi, että kunniallisuutta voi vaalia viiden tärkeän ominaisuuden kautta:

"Viisi ominaisuutta ovat arvokkuus, jalomielisyys, luotettavuus, uutteruus ja hyvänsuopuus. Arvokkuus ei synnytä pilkkaa, jalomielisyydellä saa kansanjoukot puolelleen, luotettavuudella saa valtiaalta virkanimityksen, uutteruudella saa aikaan tuloksia, hyvänsuopuudella saa hyviä miehiä alaisiksi."

Kungfutselaisuus eri muotoineen sitoi yhteen perheen ja yhteiskunnan, mutta myös maallisen elämän ja maailmankaikkeuden yin–yang-oppeineen päivineen. Kaikki ajatukset eivät suinkaan tulleet Mestari Kongilta, mutta kaikki ovat omilla tavoillaan vaikuttaneet siihen, miten kiinalaiset ovat ennen ja tänäänkin maailmaansa ymmärtäneet.

Yksi keisarikauden peruskäsitteistä oli oppi "viidestä suhteesta", jotka määräsivät ihmisten sosiaalisia rooleja ja suhteita. Näin kyseistä oppia avasi Kongin aikalainen, neuvosmies Yan Ying:

"Kun ruhtinas käskee ja neuvosmiehet kunnioittaen tottelevat, kun isä on armelias ja pojat ovat kuuliaisia, kun vanhemmat veljet ovat rakastavia ja nuoremmat veljet kunnioittavia, kun mies on suopea ja vaimo myöntyväinen, ja kun anoppi on armelias ja miniä tottelevainen, niin silloin perinnäistavat vallitsevat."

Erityisesti ritariluokkaa opettaneen Mestari Kongin haaveena oli maailma, jossa ei olisi sotia, korruptiota, puutetta, sortoa eikä petosta. Sellaista maailmaa ei hänen opeillaan kuitenkaan syntynyt, minkä hän sai havaita jo elinaikanaan.

Kuten muuallakin, myös Kiinassa vanha on saanut väistyä uuden tieltä. Kun dynastioista viimeinen – Qing – romahti vuonna 1911, kungfutselaisuutta alettiin arvostella rajusti. Tasavaltaisen Kiinan nuoriso vaati "herra Tiedettä" ja "herra Demokratiaa" luutuneiden oppien tilalle.

"Kaatakaa Kongin & poikien romukauppa!" huudettiin toukokuun 1919 kansallismielisissä mielenosoituksissa.

Kiinan kommunistisen vallankumouksen isä Mao Tsetung kävi niin ikään Kongin kimppuun. Hänestä kungfutselaisuus ja klassikot edustivat "tietämättömyyttä ja takapajuisuutta". Maolle "vanhan ja uuden kulttuurin välinen taistelu on elämän ja kuoleman kysymys".

Historian komiikkaa on, että kungfutselaisuutta pidettiin 1900-luvun alussa syynä sille, että Kiinan talous oli kehittynyt takapajuiseksi. Mutta 1980-luvulta alkaen on lämmitelty uutta maailmanselitystä: Aasian tiikereiden ja Kiinan satumaiset menestystarinat selittyvätkin kungfutselaisilla tai "aasialaisilla" arvoilla, kuten koulutuksen arvostamisella, työteliäisyydellä, epäitsekkyydellä ja yhteisen hyvän korostamisella.

Mestari Kong yritettiin siis heittää historian romukoppaan, mutta sinne mahtuakseen hän oli liian iso.

Kallio kertoo, että viime vuosina perinteiset arvot ja opit ovat nousseet Kiinassa sekä kommunistisen puolueen että kansalaisten suosioon. Herra Demokratia ja herra Kommunismi eivät kokeiluina onnistuneet, eikä herra Tiedekään anna kaikkeen vastausta.

"Monet hakevat lääkettä nopean yhteiskunnallisen muutoksen synnyttämään identiteettikriisiin. Maassa on puhjennut 'kansallisen kulttuurin kuume', ja monet sen ilmenemismuodoista liittyvät kungfutselaisuuteen", Kallio kirjoittaa.

Kungfutselaisuutta ei yleisesti pidetä uskontona, vaikka historiassa sille on esitetty jopa Kiinan valtionuskonnon asemaa.

Oppineet ovat kauan keskustelleet siitä, onko kungfutselainen perinne kenties este demokratialle, kun se korostaa kuuliaisuutta, hierarkkisia suhteita ja uskollisuutta hallitsijaa kohtaan. Yleinen tulkinta on, että kungfutselaisuus ei suoranaisesti kannusta demokratiaan, mutta ei se ole mikään ylitsepääsemätön estekään.

Kuten keisariaikojen vallanpitäjät, myös Kiinan kommunistinen puolue suosii sellaisia kungfutselaisuuden tulkintoja, jotka auttavat sitä pysymään vallassa.

Nykyään puolue haluaa kehittää kungfutselaisuuden pohjalta "harmonista yhteiskuntaa", jossa ei siedetä vallanpitäjien haastamista. Hongkongin viime aikaiset mielenosoitukset ovat esimerkki siitä, mihin suuntaan puolue ei halua maan menevän.

Kallion mukaan puoluejohtoa huolestuttavat muun muassa vilkkaat nettikeskustelut, joissa on esitetty, että kungfutselaisuuden ytimeen kuuluvat yhteiskunnallinen avoimuus, tasa-arvo ja jopa demokratia.

"Perinteen voima voi palvella puoluetta tai kääntyä sitä vastaan. Vanhan sananlaskun sanoma on yhä ajankohtainen: 'Se, joka on lukenut puoletkin Keskusteluista, voi hallita kaikkea maata Taivaan alla'", Kallio kertoo.

 

Jyrki Kallio (suom. & toim.): Mestari Kongin keskustelut – Kungfutselaisuuden ydin–olemus. Gaudeamus. 382 s.

Ming-kaudella (1368–1644) tehdyn, Mestari Kongin elämää kuvaavan piirroskokoelman painokopio. Kuva liittyy Keskustelut-teoksen jakeeseen XI. 26., jossa Mestari Kong kyselee neljän opetuslapsensa tulevaisuudensuunnitelmista. – Kirjan kuvitusta.
Ming-kaudella (1368–1644) tehdyn, Mestari Kongin elämää kuvaavan piirroskokoelman painokopio. Kuva liittyy Keskustelut-teoksen jakeeseen XI. 26., jossa Mestari Kong kyselee neljän opetuslapsensa tulevaisuudensuunnitelmista. – Kirjan kuvitusta.
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat