Perässähiihtäjä

Mitä hallitus voi puolessa vuodessa tehdä?

Aleksis Kiven päivä 10.10. 2014 jää aikakirjoihin. koska silloin päättyi yksi ajanjakso Suomen taloushistoriassa. Luottoluokituslaitos Standard & Poor's laski Suomen luottoluokitusta korkeimmasta mahdollisesta AAA-luokasta toiseksi korkeimpaan mahdolliseen AA+ luokkaan. Suomi ennätti olla S&P:n luokituksessa AAA-kerhossa ennätyksellisen pitkään,  lähes 13 vuotta.

 

S&P nosti Suomen korkeimpaan mahdolliseen luokkaan vuoden 2002 alussa, jolloin siirryttiin euron arkikäyttöön. Päätöstä oli edeltänyt seitsemän vuoden mittainen voimakas talouden kasvukausi ja tiukka talouskuri, jota siihen aikaan ylläpitivät varsinkin pääministeri Paavo Lipponen (sd) ja valtiovarainministeri Sauli Niinistö (kok).

 Muutos tulee aina yllätyksenä, vaikka sen merkit olisivatkin pitkään näkyvissä. Nyt prosessi kesti kuutisen vuotta. Syksyllä 2008 alkanut talouskriisi on vain jatkunut ja jatkunut. Jo neljäs hallitus (Vanhanen 08-10, Kiviniemi 10-11, Katainen 11-14, Stubb 14-15) yrittää sitä ratkoa, mutta käänteen tekeviä tuloksia pitää vielä odottaa.

 Lohdullista on tietenkin se, että nykyisillä päättäjillä, kuten pääministeri Alexander Stubbilla ja valtiovarainministeri Antti Rinteellä, on hyviä neuvonantajia, joilta saa päteviä neuvoja kriisin ratkaisemiseen. Sellaisia ovat esimerkiksi Matti Vanhanen (Perheyrittäjät), Mari Kiviniemi (OECD) ja Jyrki Katainen (EU-komissio). Kaikki neuvot ovat tietysti tarpeen.

Mutta paha paikka tämä on. Kataisen ja Stubbin hallitusten ohjelmassa lukee nimittäin näin: ”Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut talouspolitiikan tavoitteet toteutuvat ja Suomen valtion nykyinen luottoluokitus säilyy. Hallitus sitoutuu toteuttamaan uusia lisäsopeutustoimia, mikäli valtion velan bruttokansantuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä näyttää asettuvan yli 1 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Hallitus seuraa vuosittain em. valtiontalouden tavoitteiden toteutumista ja panee tarvittaessa täytäntöön ehdollisia toimia siten, että niitä toteutetaan prosentuaalisesti yhtä paljon. Näitä ehdollisia toimia ovat valtion menojen ja kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten kar-siminen.”

Kun Kataisen hallitus kesällä 2011 perustettiin , korostettiin, että juuri tämä ohjelman kohta, jossa viitattiin luottoluokituksen säilymiseen, on ns. perälauta. Jos luottoluokituksen lasku näyttää todennäköiseltä, se pyritään torjumaan ennakolta. Näin oli kaiketi tarkoitus tehdä myös Stubbin hallituksen aikana. Siinä ei onnistuttu.

 Mitä tästä seuraa?

S&P:n päätös tuli toisaalta huonoon aikaan, mutta on tällä ajankohdalla hyvätkin puolensa. Huono hetki tämä on sikäli, että vaaleihin on tasan puoli vuotta aikaa. On realismia tunnustaa, ettei ennen vaaleja ole paljon muuta tehtävissä kuin niiden päätösten toimeenpano, jotka ovat lykkääntyneet milloin mistäkin syystä vaalikauden loppupuolelle. Se tarkoittaa eduskunnalle hikistä urakkaa. Kansanedustajat eivät pääse ennen maaliskuuta vaalilomalle.

 Hyvä puolensa tässä on se, että puolueiden vaalitavoitteisiin tulee lisää realismia. Mikään rehellinen puolue ei voi lähteä vaaleihin lupaamalla mahdottomia. Ja kuten tunnettua – epärehellisiä puolueitahan meillä ei ole ollenkaan.

 Vaan mitä sanovat blogin kommentaattorit?  Mitä hallituksen pitäisi nyt tehdä? Pyytää eroa?  Muokata vuoden 2015 valtion budjettia, joka on paraikaa eduskunnan valiokuntakäsittelyssä? Jos sitä ruvettaisiin muokkaamaan, niin miten sitä pitäisi tehdä?  Vai pitäisikö antaa budjettiesityksen sellaisenaan ja tehdä jotain muuta, mutta mitä se voisi olla?  Vai onko maailma muuttunut sellaiseksi, ettei hallituksen – olipa se minkä värinen hyvänsä – tekemisillä ole mitään merkitystä, koska valta on jossain muualla?

Päivän hyvä kysymys: Mitä hallitus voi puolessa vuodessa tehdä?  Tämä aihe on alkavan viikon 42 keskustelunaiheena.

( Luottoluokituksen laskun vaikutuksista on tehty ensimmäisiä arvioita: http://www.hs.fi/talous/a1413172164398  )

Päivän siteeraus:

”Monet työmarkkinatutkijat ovat korostaneet, ettei pitkäaikaistyöttömyyttä saa päästää repeämään niin kuin 1990-luvun lamassa ja sen jälkeen. Se tulee monella tavalla erittäin kalliiksi työttömälle, hänen perheelleen ja koko yhteiskunnalle. Näin on kuitenkin taas käymässä. Miksi?

”Työllisyyspolitiikasta ei nykyään juuri keskustella. Pinnalla ovat aivan muut asiat. Juhlapuheissa kyllä työttömyyttä pidetään jopa ykkösongelmana, mutta toimenpiteisiin ei tahdo löytyä rahaa. Devalvaatio ei nyt tule kyseeseen, mutta milloin saamme valtiovarainministeriön oikean laskelman, kuinka paljon työttömyys maksaa tänä päivänä ja kuinka paljon rahaa veisi sen vähentäminen, yhteiskunnalle nettona verokertymän kasvu ja sosiaaliturvamenojen väheneminen huomioon ottaen.

Osaavathan VM:n virkamiehet laskea julkisen talouden kestävyysvajeetkin prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella vuoteen 2060 asti ja pitemmällekin. Voisiko työttömyyden vähentäminen pienentää kestävyysvajetta? Sitä emme tiedä, ja sehän riippuu myös työllisyyspolitiikan keinoista. ”

Erikoistutkija Heikki Taimio Palkansaajien tutkimuslaitoksen Talous & Yhteiskunta –lehden pääkirjoituksessa. ( T& Y 3/2014)

18 vastausta artikkeliin "Mitä hallitus voi puolessa vuodessa tehdä?"

Keijo Korkalainen 13.10.2014 18:04

Sisäinen devalvaatio..,palkkoja 5-6%..ja veroja 10-15% alas.Toinen mahdollisuus ero rahaliitosta!

Ville Kopra 13.10.2014 21:09

Suomen tilanne on hankala. Periaatteessa pitäisi jatkaa julkisen talouden kulukuuria ja sopeutusta, mutta käytännön mahdollisuudet alkavat olla jo aika pienet tämän vaalikauden toimenpiteiden jälkeen (joita niitäkin mielestäni aika heppoisin perustein vähätellään). Kasvusta puhutaan, mutta iso kysymys on missä suhteessa politiikka voi tätä nyt tukea (tai haitata).

Koko ajan enemmän tulisi miettiä julk. talouden kestävyyttä parantavia rakentellisia toimia - myös nopeasti päätettävissä olevat asiat voivat olla rakenteellisia. Ne voivat liittyä niin kasvupotentiaaliin kuin työvoiman tarjontaan.

Ehkäpä parasta mitä hallitus voisi nyt tehdä, on a) toteuttaa tekemänsä päätökset (mielummin kuin perua niitä lisää) b) valmistella hyvän keskusteluaineiston ja kysymyslistan puolueille 2015 vaaleja varten. Luottoluokituksen lasku sekä kansalaisten heikentyvä luottamus omaan talouteen voivat johtaa siihen, että eduskuntavaaleista tulee harvinaisen "epäpopulistiset". Hallitus voi tukea tätä kehitystä rakentamalla keskusteluille pohjaa, ruokkimalla sitä sekä (hall.puolueet) esittämällä omia perusteltuja ja konkreettisia näkemyksiään seuraavan 5-10 vuoden tarvittaviksi toimiksi.

Teemu Männynsalo 13.10.2014 21:13

Hallitus ei pysty eikä erityisesti halua tehdä enää kaudellaan mitään uutta talouden kasvuedellytyksille (dynamiikka) ja peruslinjalle (käytännön linjaratkaisut). Se odottaa vaaleja ja jo tämä pitkä odottelu heikentää suhdannekuvaa. Aikaistettuihin vaaleihin ei mennä imagosyistä (Kookomus) tai vaalitaktisista syistä (Sdp).

Eläkeratkaisujamme suurempi työreformi ja yleisesti kannustamattomat sosiaaliturvajärjestelmämme sekä sääntö-ja säätelytaloutemme purkaminen voisivat olla vaalien jälkeisellä asialistalla. Monet pakkoluonteiset säännöt voisivat muuttua vapaaehtoisiksi esimerkkinä vaikka autojen katsastaminen ja monet alkoholi- yms. luvat.

Luultavasti kansalaisten vapauden ja itsenäisen vastuun lisääminen hallitusti olisi järkevää ennen raskaan viranomaisvetoisen järjestelmämme ajautumista ilman muutoksia välivaiheiden kautta kriisitilaan.

Jussi Lähde 13.10.2014 22:04

Parahin Perässähiihtäjä

Hallitus voi käyttää seuraavat puoli vuotta sen seuraamiseen miten hallituksen sisäinen luottoluokitus romahtaa. Kyse ei ole niinkään hallituspuolueiden välisen luottamuksen rapautumisesta. Jotta jokin voisi rapautua sitä tulisi olla olemassa.

Kyse on ennen kaikkea Kokoomuksen jokaisen vaalipiirin viimeisinä valituiksi tulleiden ja ennen pitkää myös muiden asemastaan epävarmojen kansanedustajien luottamuksesta puoluejohtoon ja hallituksen linjaan. Tässä asiassa nykykokoomus on uuden tilanteen edessä.

SDP:n piirissä tilanne on aivan sama. Harvat ovat ne demariedustajat jotka voivat olla varmoja jälleenvalinnastaan.

Kun Agatha Christien sittemmin myös nimellä Eikä yksikään selvinnyt julkaistu romaani alkaa olla eduskuntaryhmien arkea on edessä kiintoisat ajat. Oikeastaan hallitus voinee päättää enää sen miten pitkiä ja kiinnostavia nuo ajat ovat.

Taina Hämäläinen 13.10.2014 23:48

Parasta, mitä tämä hallitus voisi tehdä, on todellakin eron pyytäminen. Jos ei kolmessa ja puolessa vuodessa ole saatu aikaan maan ja kansan kannalta mitään hyvää ja oleellista, niin miten se muka onnistuisi puolessa vuodessa?

Se vain on harmi, ettei hallitus itse näytä tajuavan tilannettaan.

Miksi siis odottaa vielä puoli vuotta, jona aikana pääministeri joukkoineen keskittyy vain tekemään vaalityötä kokoomuksen hyväksi ja siinä samalla aivopesemään kansaa Nato myönteiseksi?

Jorma Kassinen 14.10.2014 1:16

4 vuoteen ei ole tehty mitään, sitten 3,5 vuoteen, sitten puoleen vuoteen.

Ja sitten taas 4 vuoteen ei tehdä mitään.

Suomi voi tuhota itsensä leikkaamalla, odottaa troikkaa kun lainaa ei saa tai erota eurosta.

Luulen että odotamme troikkaa.

Se sitten leikkaa julkisen sektorin, nostaa energia ja kiinteistöverot sekä hoitaa konkurssipesän realisoinnin.

Sen jälkeen täältä muuttaa miljoona nuorta pois ja tästä voi tehdä vaikka luonnosuojelupuiston.

Jan Rossi 14.10.2014 9:09

Stubbin hallinto on osoittanut olevansa pelkkä toimitusministeriöstö, joka odottaa seuraavia vaaleja. Olen odottanut Stubbin heräävän työllisyysohjelman tekoon ay-liikkeen kanssa, mutta kun ei. Stubbia ei vaan näytä kiinnostavan Suomen tulevaisuus. Hallitus seisoo tumput suorina tekemättä yhtään mitään ja samaan aikaan maassa yt:t ovat menossa kaikkialla maassa. Suomi uppoaa hitaasti kohti pohjaa.

En ymmärrä miksi tässä hassataan 7 kuukautta. Stubb voisi viheltää pelin poikki ja julistaa vaalit jo tammikuuksi. Sen jälkeen enemmistön saanut hallitus on pakotettu aloittamaan sopeutustoimet Suomen suunnan muuttamiseksi.

Jan Rossi

Veli-Pekka Silvan 14.10.2014 10:44

Mitä tehdä? Vihdoinkin pitäisi leikata byrokratiaa niin valtion ja kuntien tasolla, meillä on liikaa paperienpyörittäjiä.

Tällöin ei tarvitse koskea itse palveluihin.

Samalla voisi poistaa virkamiesten hulppeat edut kuten lähes kahden kuukauden vuosilomat, lyhyen työajan, eläke-edut jne.....

"Matti Vanhanen (Perheyrittäjät), Mari Kiviniemi (OECD) ja Jyrki Katainen (EU-komissio). Kaikki neuvot ovat tietysti tarpeen." Tämä oli vitsi, olihan? Vanhanen tämän velkaantumisen pahensi ja Mari jatkoi ja Jyrki, noh hän pakeni Eurooppaan kun vaikka jauhoi "vastuusta" :)

reijo holopainen 14.10.2014 11:09

Näköjään puheissa muutosta luokkien AAA:n ja AA+:n välillä on tarpeettomasti suurenneltu - tosin valtiollehan se maksaa lisää lainankorkojen muodossa.

Heli Reinilä 14.10.2014 11:21

Asiantuntijat ovat jo vuosien ajan listanneet asioita, joita talouden ongelmien ratkaisemiseksi pitäisi tehdä. Samat keinot ovat olleet viime päivinä esillä joukkoviestimissä. En koe itseäni talouden asiantuntijaksi, mutta kipukohdista nostaisin esiin työmarkkinajärjestöjen vaikutusvallan, joka Juhana Vartiaisen mukaan lähenee jo veto-oikeutta (HS 12.10.2014). Eläkeuudistuksen jarruttaminen Vanhasen hallituksen aikana ja ratkaisun viivästyttäminen viime hetkille kuluvana syksynä on tästä erinomainen esimerkki.

Nykyinen hallitus ei näitä päätöksiä kuitenkaan pysty tekemään. Puolueiden toiminnan itsekkyys tuntuu käsittämättömältä. Antti Rinne näpertelee eläkeläisten kalastusmaksun kanssa, kun pitäisi valmistella ja tehdä isoja päätöksiä. Kokoomus valitsee nuorison suosikin puheenjohtajaksi varmistaakseen menestyksen seuraavissa vaaleissa. Joukkoviestimien mukaan lähes jokaisen poliitikon ulostulon motiivina on viimeisen puolen vuoden aikana ollut vaalien läheisyys. Äänestäjässä herää jo kysymys, onko tosiaan näin. Onko aina ollut näin? Ovatko puolueet aina olleet näin itsekkäitä?

Rakenteellisia uudistuksia ja vyön kiristämistä vaaditaan meiltä kaikilta. Puolueet olettavat, että ne sahaavat omaa oksaansa, jos koskevat äänestäjiensä etuihin. Osa kansalaisista kyllä huutaa somessa heti, jos omat oikeudet ovat uhattuina, mutta kyllä löytyy meitä realistejakin, jotka ymmärrämme ratkaisujen välttämättömyyden. Eri asia on, löytyykö yhtäkään vastuullista puoluetta, joka olisi valmis isoihin rakenteellisiin uudistuksiin, kolmikannan heikentämiseen ja vastuun ottamiseen koko isänmaasta oman edun tavoittelun sijasta.

Ari Kuivanen 14.10.2014 12:05

Tässä minun reseptini:Otetaan käyttöön oma KELLUVA valuutta ja oma MEIDÄN etuja ajava keskuspankki.Unohdetaan maailmojen syleily ja pragmaattisesti ajetaan tämän maan etuja, mikä ei sulje järkevää yhteistyötä pois.Nykyhallituksen ajama sisäinen devalvaatio tuhoaa sisäisen kysynnän ja euron arvo ulkoisen kilpailukyvyn.Rakenteellisia uudistuksiakin tarvitaan, mutta ne pitäisi perustua tarkkoihin laskelmiin jotka nykyhallitukselta puuttuvat.Vaalit olisi syytä pitää mahdollisimman pian koska syöksy näillä eväillä jatkuu hallituksen näperrellessä vaalitäkyjä taatakseen oman vaalimenestyksensä.

Marita Salenius 14.10.2014 13:59

Täältä perifeerisestä kulmasta katsoen voisi todeta, että ehkäpä hallituksen pitäisi/olisi pitänyt vaihtaa neuvonantajiaan. Jospa pitäisikin kysyä neuvoa ihan muualta, vaikka meiltä kommentaattoreilta.

Hallituksella on ne kaksi "Hamlet"vaihtoehtoa: ollako vai eikö olla. Jos on olla, niin haamut seuraa kintereillä - nämä blogistin mainitsemat nimet. Jos taas on eikö olla, niin ehkä haamut kaikkoaa, mutta vastassa voikin olla se kuulu Bergmanin Seitsemännen Sinetin shakinpelaaja, joka ei sitten ole se ritari.

Mutta huonolle tolalla on hallituksen asiat. Tästä tolasta kärsii koko valtakunta. Olen jo aiemminkin sanonut, että nuoruus ei ole vika, mutta suuri haitta se voi olla; ja tämän vaalikauden aikana on tämä haitallisuus tullut varsin selväksi. Ei ihminen turhan päiten vanhene, vaan syntymäpäivien määrällä on merkitystä, joka luo varmuutta, tietoa ja taitoa, eikä tarvitse kovasti mutulla pelata. Siksi ministereiden keski-iän pitäisi olla nykyistä paljon korkeampi.

Mutta hallituksemme toimii, kuin teini, jolle yrität perustella miksi näin tai noin ei pitäisi tehdä - joo, kuuntelee kyllä, mutta, kun oven sulkee, niin jo on meno entinen.Jos tätä hallitusta ei saada kaadettua välikysymyksellä, niin sehän istuu loppuun asti. Siinä vain on se vaara, että sen shakin pelaajan vastapäätä onkin armas kotomaamme ja ensimmäinen siirto on jo a-ruudussa tehty.

Jouni Pulli 14.10.2014 18:06

Valitettavasti, mitä lähemmäksi varsinaisia vaaleja mennään sitä todennäköisemmältä tuntuu, että etukäteiset vaalit olisivat eduksemme. Kuitenkin hallitus pystyisi niin sopiessaan tekemään huomattavasti yhteiskuntamme eduksi vielä puolessakin vuodessa.

Ensiksi kannattaisi tunnustaa ainakin seuraavat tosiasiat:

1. Ns. pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on maamme osalta kuollut tai juuri kuolemassa;

2. Taloudellisesti maamme tulevaisuus nykysysteemiimme nojaten näyttää kestämättömältä; ja

3. EU:n tulevaisuus ei sekään tuo vielä vuosiin sinällään helpotusta taloudelliseen, ja kohta myös sosiaaliseen ja moraaliseen ahdinkoomme.

Kun olemme edes nämä tosiasiat hyväksyneet, on meidän paljon helpompi alkaa kehittää uutta järjestelmää pelkkien rakenneuudistusten eli melkein vain paikkausten sijaan. Tarvitsemme siis pitkälle menevän järjestelmäuudistuksen, joka perustuu kaikkien kansalaisten väliseen yhteistyöhön ja siihen että me kaikki kannamme oman osamme yhteisestä vastuusta. Me yhdessä muodostamme yhteiskuntamme, jonka arvoa eivät lisää ns. vapaamatkustajat tai veropakolaiset.

Hallitus voisi sen jäljellä olevana aikana panostaa siihen, että yhdessä uudistamalla pääsemme uuteen kasvuun ja kestävään kilpailukykyyn kiinni, tuottamalla arvonlisää ja lisäarvoa. Täten nykyiset hallituspuolueet pystyisivät esimerkillään nostamaan paitsi omaa arvoaan myös muuttamaan Suomen kehityksen suunnan positiiviseksi vielä jäljellä olevana hallitusaikanaan.

Unto Hämäläinen 14.10.2014 18:39

Iltaa

Kiitos Jouni ja te muut kommentaattorit ansiokkaista mielipiteistänne. Kun olin lukemassa Jounin kommenttia ja siirtämässä sitä julkaistavaksi, sähköpostiini kilahti tieto, että Ruotsin ex-valtiovarainministeri Anders Borgilta oli tilattu raportti Suomen taloudesta. Raportti on hallitusneuvottelijoiden käytössä ensi keväänä, kun uutta hallitusta ja hallitusohjelmaa ryhdytään kokoamaan.

Valtioneuvosto tiedote on tässä http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=427208

Jatketaan keskustelua.

Unski

Teeemu Männynsalo 15.10.2014 1:05

1.Pelkkä leikkaaminen ei tuota mitään olennaista kasvupotentiaalia talouteen eikä tulevaisuudenuskoa synnyttävää dynamiikkaa.

2. Tarvitaan leikkausta enemmän voimakasta muutosta, syvällinen työreformi, jossa kannustavuus (mallia voi hakea dynaamisimmista ja kasvuvoimaisimmista talousmalleista maailmalta) olisi järjestelmän ytimessä. Nykyjärjestelmissä työntekijän edut ja oikeudet korostuvat valitettavasti tehokkuusnäkökulmasta liikaa.

3. Tehottomat,haitalliset (riippuvuutta tuottavat) ja passivoivat osat sosiaaliturvajärjestelmistä on kartoitettava ja poistettava.

4. Julkisessa keskustelussa on hyvä huomata nykyistä selkeämmin jarruttajat ja järjestelmän parantajat, joilla on aitoa halua muutokseen. Keskustelussa tämä on ratkaisevaa; osa poliitikoistamme on selkeästi ankkuroitunut muuttamattomuuteen vaikka esitetyt taloudelliset haasteet ovat yhteisiä. Kysymykset pitäisi julkisessa kekustelussa esittää heille selkeämmin tästä lähtökohdasta käsin, muutosvastaiset poliitikot ovat päässeet tähän asti päässeet julkisuudessa vähäisin painein. Medialla on tässä terävöitymisen mahdollisuus.

5. Yletön lainsäädännön määrä ja säädöstulva (hiljainen ja hidas juridisaatio) on jähmettänyt yhteiskuntamme vieden vapautta ja itsenäisyyttä kansalaisilta.

6. Johtamiskriisi vaikeuttaa päätöksentekoamme. Osasyynä on poliittisen järjestelmämme poikkeava luonne (työmarkkinajärjestöjen suorat valta- ja epäviralliset veto-oikeudet).

Kyösti Salovaara 15.10.2014 12:35

No, eipä tuo hallitus paljoon pysty, koska uutta ei kannata aloittaa eikä jo aloitettuakaan saa loppuun asti valmiiksi.

Jos minä olisin ”hallitus” ottaisin neuvoa-antavat, mutta Antti Rinteen mukaan sekään ei ole sallittua, ei ainakaan Ruotsista päin. Ehkä sitten Skotlannista, single-semmoiset.

Rinnehän väittää, että Suomestakin löytyy talousasiantuntijoita ja luettelee niitä monta ja unohtaa puoluetoverinsa Juhana Vartiaisen mikä tuntuu kummalliselta, sillä eikö Vartiainen ole juuri paras ruotsalaisen ”menestyksen” tuntija Suomessa?

Suomalaisten demarien mielestä Ruotsi ei ole voinut menestyä, koska siellä valtaa pitivät porvarit eikä demarit, joten kyseessä on näköharha, jonka suomalaiset asiantuntíjat tietävät.

Kysyä siis sopii, Rinteen ajatusta seuraillen, miksei hallitus ole kuunnellut niitä hyviä suomalaisia talousasiantuntijoita? Johtuisiko siitä että kun paikalle kutsutaan kolme asiantuntijaa, saadaan esille neljä erilaista mielipidettä?

Jatkokysymys kuuluu, että jos hallitus kuitenkin on kuunnellut heitä ja tulokset ovat näin huonoja, niin ovatko meikäläiset asiantuntijat sittenkin huonompia kuin ruotsalaiset?

Mutta jos hallitus ei ole kuunnellut asiantuntijoita, niin sitten sillä on niin kovat korvat ettei siihen mikään auta.

Toisaalta: päätöksiä ei tehdä kuuntelemalla asiantuntijoita vaan tekemällä päätöksiä.

Yrjö Eronen 21.10.2014 22:31

Tänään eduskunnassa kuultiin "talousviisaita" (mistähän moinen nimitys). Joku heistä esitti, että nyt pitää investoida infraan ja esimerkiksi asuntoihin. Tuota puhetta ja tuollaisia ehdotuksia on kuultu jo paljon ennenkin, ovat vaan tulleet täysin eri tahoilta. "Talousviisaat" ovat ne tyrmänneet. Nyt kun IMF suosittaa investointeja jopa infraan, alkavat meidän "talousviisaatkin" puhua papukaijoina samaa asiaa. Missähän se viisaus oikeastaan on. Pitäisikö joskus "talousviisaidenkin" ihan oikein miettiä.

Taina Hämäläinen 05.11.2014 1:20

Muistaakseni joskus kauan sitten työttömille järjestettiin hätäaputöitä. Tehtiin teitä, rakennettiin lentokenttää jne. Keski- Suomen tiet ovat maan surkeimpia ja siksi toivoisin, että niitä ryhdyttäisiin kunnostamaan edes hätäaputöinä tai vastaavina. Ilmeisesti kuitenkin kaikki työ, mikä toisi parannusta maaseudun ihmisten elämään, on laissa kielletty. Mieluimmin maksetaan, kuten esim. Jyväskylä, sakkoja siitä, ettei ole kyetty järjestämään töitä työttömille.

Joka tapauksessa tämä pellesirkus, jota hallitukseksikin kutsutaan, jatkaa vain valitsemallaan tiellä kohti lopullista tuhoa. Suomi on jo niin syvällä ahdingossa, että tarvittaisiin todellinen Messias, että edes hieman löytyisi apua ahdinkoon.

Luetuimmat
 1. 1

  Heti ulos Britanniasta! Suomalaistutkija sai käskyn muuttaa maasta kuukauden sisällä, vaikka on töissä, maksaa veroja ja on naimisissa brittimiehen kanssa

 2. 2

  16-vuotias somalityttö pahoinpideltiin kotirapussa, parturi uhattiin tappaa – maahanmuuttajat kertovat, että täysin sivullisia uhkaillaan nyt väkivallalla Turun tapahtumien vuoksi

 3. 3

  Mira, 21, sai unelmalomalta ESBL-superbakteerin, joka on lähes kaikille antibiooteille vastustuskykyinen – ”Jatkuvat kivut saivat minut miettimään vakavissani, kuolenko tähän”

 4. 4

  Tanskan poliisi: Merestä löydetty naisen ruumis on kadonnut toimittaja Kim Wall, sukellusveneestä löytyi Wallin verta

 5. 5

  Merja Kimpimäki ehti toimia vahtimestarina samassa koulussa 27 vuotta, kun Vantaa päätti heittää hänet muualle – Sitten kouluväki päätti vedota päättäjiin

 6. 6

  Pitkäaikainen väsymys on jo epidemia, väittää unitutkija – Kiistanalaisen ongelman syystä ei ole selvyyttä

 7. 7

  Opintoni jäävät kesken opintotuki­uudistuksen takia – en saa opintolainaa, vaikka laina on valtion takaamaa

 8. 8

  Trump: ”Muuri rakennetaan, vaikka meidän pitäisi ajaa hallitus alas”

 9. 9

  Jokaisen aikuisenkin pitäisi hankkia harrastus – Huonot elintavat ja tylsistyminen heijastuvat koko perheeseen

 10. 10

  Hannibalin sotanorsut ylittivät Alpit – tarina kuulostaa uskomattomalta, mutta se on totta

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Poliisi tutkii Vantaalla ilmoitettua maahanmuuttajataustaisen miehen puukotusta – Uhrin mukaan epäilty puukottaja kysyi, onko uhri muslimi

 2. 2

  Somessa raivostuttiin kuvasta, jossa ”laiskat maahanmuuttajat” istuskelevat penkillä Italiassa – kunnes selvisi, että penkillä istuivat Samuel L. Jackson ja Magic Johnson

 3. 3

  Kolmevuotias sai kiinalaisesta nettikaupasta maailman ihanimman pinkin puudelipyörän – sitten ilmestyivät mystiset näppylät

 4. 4

  Afganistaniin heinäkuussa pakkopalautettu Zaki Hussaini lensi takaisin Suomeen – tukiryhmä auttoi oleskeluluvassa ja maksoi lennot

 5. 5

  Donald Trump katsoi auringon­pimennystä ilman suojalaseja varoituksista huolimatta – internet täyttyi meemeistä

 6. 6

  Heti ulos Britanniasta! Suomalaistutkija sai käskyn muuttaa maasta kuukauden sisällä, vaikka on töissä, maksaa veroja ja on naimisissa brittimiehen kanssa

 7. 7

  22-vuotiaana Francesca Woodman oli ottanut itsestään valtavasti alastonkuvia, jotka eivät kiinnostaneet ketään, sitten kuolema muutti kaiken

 8. 8

  16-vuotias somalityttö pahoinpideltiin kotirapussa, parturi uhattiin tappaa – maahanmuuttajat kertovat, että täysin sivullisia uhkaillaan nyt väkivallalla Turun tapahtumien vuoksi

 9. 9

  Linja-auto ja rekka törmäsivät Länsiväylällä, bussin kuljettaja kuoli

 10. 10

  Pääministeri vajosi opportunismiin kommentoidessaan Turun iskua

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Turun puukotuksia tutkitaan myös terrorismina – epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla

 2. 2

  Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

 3. 3

  Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

 4. 4

  Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin

 5. 5

  Poliisi tutkii Vantaalla ilmoitettua maahanmuuttajataustaisen miehen puukotusta – Uhrin mukaan epäilty puukottaja kysyi, onko uhri muslimi

 6. 6

  Kasper Hannula viritti ovelan ansan pyörävarkaalle – poliisi oli mukana juonessa, ja väijytyksessä vastassa oli ”tavallisen oloinen suomalainen mies”

 7. 7

  Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

 8. 8

  Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

 9. 9

  Yhteenveto Espanjan terrori-iskuista: Ainakin 14 kuoli Barcelonaan tehdyssä iskussa – uhrien joukossa ei suomalaisia, kertovat Espanjan viranomaiset

 10. 10

  ”Näin säästin kymppitonnin vuodessa” – Bloggari Julia Thurén puhuu avoimesti rahasta ja kannustaa muita tekemään samoin

 11. Näytä lisää