Perässähiihtäjä

Lisätäänkö maahanmuuttoa?

Kiitän Kreikka-keskustelun osallistujia. Se oli taas niin monipuolinen ja laaja keskustelu, että vaikea keksiä, mikä oleellinen asia olisi jäänyt käsittelemättä. On kuitenkin todennäköistä, että palaamme Kreikkaan vielä ennen vaaleja. Ensi keskiviikkona aihetta käsitellään myös eduskunnassa, sillä hallitus vastaa Perussuomalaisten välikysymykseen. Mutta pohditaan sitä ennen maahanmuuttoa.

Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva julkaisi torstaina kahden tutkijan tekemän raportin maahanmuutosta. Koko raporttiin voi tutustua tässä osoitteessa:

http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2015/01/Tulevaisuuden-tekij%C3%A4t.pdf

Raportin ydinsanoma on tämä: Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä supistuisi. Vuotuisen maahanmuuton pitäisi miltei kaksinkertaistua nykyiseltä noin 18 000 maahanmuuttajan tasolta.

Raportin ovat kirjoittaneet tutkija Pekka Myrskylä ja Tilastokeskuksen yliaktuaari Topias Pyykkönen.

Ja analyysiin muuten kannattaa tutustua, sillä raportit laatijat ovat tehneet perusteellista työtä. Pekka Myrskylä on vuosikymmeniä ollut Tilastokeskuksessa väestöasioiden asiantuntija, joten hänen tekstiään kannattaa lukea, vaikka ei olisi raportin johtopäätöksistä samaa mieltä.

Eilisiin otsikoihin nousi ”maahanmuuton kaksinkertaistaminen”. Se on vain pieni otos raportista, jossa käsitellyt asiat tulevat esille jos ei vaalikampanjassa niin viimeistään ensi keväänä hallitusohjelmaa laadittaessa.

Viime eduskuntavaalit käytiin turhan kuumissa maahanmuuttotunnelmissa, nyt olisi viileän asiallisen keskustelun aika.  Aloiteaan se Perässähiihtäjän blogissa.

Mitä sanovat kommentaattorit?

Päivän Hyvä Kysymys kuuluu: Lisätäänkö maahanmuutoa?

Päivän siteeraus:

Kirjoitin maahanmuutosta HS:n Kuukausiliitteeseen jutun, joka ilmestyi 6. 12. 2014. Siihen voi tutustua tässä osoitteessa:

http://www.hs.fi/kuukausiliite/a1417771915846

Uusin tilastotieto maahanmuutosta löytyy tästä jutusta:

http://www.hs.fi/kotimaa/a1422328147116

21 vastausta artikkeliin "Lisätäänkö maahanmuuttoa?"

Mikko Palander 30.01.2015 13:01

Ensinnäkin olen erittäin huolestunut Suomen taloudellisesta tilasta. Aina 80-luvulta alkaen Suomi on maahanmuuton lisäämistä vaativien kommenttien jälkeen ajautunut taantuman kautta lamaan. Eli kaikki tämä mitä olemme nyt kokeneet, onkin itseasiassa ollut vain talouden romahtamisen alkusoittoa.

Seuraavaksi menen itse asiaan. Uutisoinnissa on todettu, että noin puolet maahanmuuttajista on työttömänä tai puolet on työllistynyt. Tämä tarkoittaa nyt huoltosuhdetta 1:1 maahanmuttajilla, mutta samalla työllityneistä suomalaisista osa putoaa työttömäksi, koska maahanmuuttajan saa työhön pienemmällä palkkavaatimuksella.

Eikö yhteiskunnalle olisi taloudellisempaa saattaa työttömät suomalaiset takaisin työkykyisiksi ja työllisiksi kuin maksaa heille työttömyyskorvaukset, toimeentulotuet, asumistuet ja antaa heidän syrjäytyä odottamaan laitospaikkaa, missä heidät pidetään hyvän hoidon ansiosta hengissä 10-20 vuotta.

Haluan toki tarjota mm. venäläisille ja virolaisille maahanmuuttajille kaikki ne mahdollisuudet, joita me suomalaisetkin saamme, mutta ei unohdeta kortistoon ja laitoksiin huonommin menestyneitä suomalaisia veljiämme ja sisariamme, ennenkuin olemme kääntäneet kaikki kivet, jotta saamme heidät takaisin töihin.

Teemu Männynsalo 30.01.2015 14:16

Yhdysvalloissa maahanmuuttajat menevät työhön; lailliseen ja harmaaseen talouteen, laittomina siirtolaisina. Joka tapauksessa he liittyvät tekemänsä työn sekä siirtolais- ja sukulaisyhteisöjensä kautta ympäröivään yhteiskuntaan.

Euroopassa maahanmuuttajien työllistyminen on nykyisin usein utopiaa, ylisuojelevien ja passivoivien rakenteidemme takia. Heistä tulee työttömiä, syrjäytyneitä ja/tai he jäävät sosiaaliturvan varaan, oman työ- ja yhteiskuntajärjestelmämme vuoksi.

Yhdysvalloissa maahanmuutto siis pääosin toimii hyvin ja lisää paljon yhteiskunnan dynaamisuutta. Euroopassa, ja etenkin Suomessa, tilanne on tälle pitkälti päinvastainen, koska luomamme yhteiskuntajärjestelmä ei tätä työntekoa tulokkailtakaan vaadi eikä siihen suoraan siirtolaisia tai maahanmuutajia tue/pakota. Yhteiskuntamme ei enää suosi työn syntymistä eikä työn tekemistä.

Ensio Juukala 30.01.2015 16:09

Maahanmuutto kannattaa vain, jos maahanmuuttajien absoluuttinen työhönosallistumissuhde on korkeampi kuin kantaväestöllä. Suomessa tähän ei päästä, koska osaajat menevät mielummin UK:hon ja muualle, jossa maksetaan paremmin ja yhteiskunta on muutenkin tottunut valtaisaan monikultturismiin. Suomeen on tuloillaan vain sellaista väestöä, joka on jopa luku- ja kirjoitustaidotonta. Lisäksi maahanmuutto generoi uutta maahanmuuttotarvetta, koska maahamuuttajille on rakennettava infra, mihin tarvittaan taas uusia maahanmuuttajia jne. Onko Suomen tehtävänä toimia maailman työpaikkana?

Johannes Hirvaskoski 30.01.2015 16:26

Minua mietityttää, kuinka paljon nuo työvoiman tarpeen ennusteet perustuvat menneisyyteen ja sen suoraviivaiseen ekstrapolointiin.

Elämme keskellä teknologiamurrosta. On muistettava että ETLA on arvioinut kolmasosan työpaikoista katoavan parin vuosikymmenen sisällä. MIT:n McAfee ja Brynjolfsson ovat päätyneet hyvin samansuuntaisiin arvioihin, Martin Ford ehkä kaikkein radikaaleimpaan. Maahanmuuton voimakas lisääminen - tai lisääminen lainkaan - on tässä tilanteessa suuri kysymysmerkki. Jos sopii, linkkaan sivuilleni www.johanneshirvaskoski.fi ja viittaan kahteen viimeiseen blogitekstiin siellä, jotka koskevat robotisaation vaikutusta, ovat melko pitkiä.

Oikeastaan tässä tullaan siis aivan 180% päinvastaiseen kantaan kuin PS:n maahanmuuttokanta. Työperäinen maahanmuutto on Etelärannan lyhytnäköinen projekti. Se on vapaaehtoista kansakunnan muokkaamista, ellei suorastaan vaihtamista toiseen. Sen sijaan turvapaikat tulee myöntää sotaa pakeneville ja vastaavassa tilanteessa oleville ilman mukinoita. Tämä ei poissulje sitä, että korostetaan YK:n leirien kautta tapahtuvaa auttamista ja suunnataan sinne lisäpanostuksia.

kari lehtinen 30.01.2015 17:10

Miksi aina halutaan sekoittaa kaksi eri asiaa: maahanmuutto ja työperäinen maahanmuutto ?

Jälkimmäiselle muutolle ei ole esteitä. Ne negatiiviset asiat tulevat sosiaalisen turvan hakijoista.

Me emme saa koskaan noita muslimeja töihin siten, että he voisivat edes maksaa toinen toistensa elämisen - elättämisen. Viisilläkään rattailla ei ole merkitystä, jos niitä ei osata käyttää vaikka maataloudessa !

Tuukka Tuominen 30.01.2015 17:14

Minne tänne saa vastata EI!?

Karlsson Ari 30.01.2015 17:30

Raportti on täysin nollan arvoinen. Jotta voidaan alkuunkan ennustaa tulevaisuuden työntekijöiden tarvetta, niin ensin pitää selvittää se tekninen kehitys, joka oleellisesti vaikuttaa tarpeeseen. Jopa vanhusten ja sairaiden hoitoon. Itse arvioin tulevaisuutta peilaamalla historiaan. Pankkihenkilöiden määrä on pudonnut neljäsosaan. Paperitehtaista on hävinnyt tuhansia ellei kymmeniä tuhansia työpaikkoja automaation myötä. Yhden tonnin kuljettamiseen Helingistä Ouluun tarvittava henkilötyöpanos on pudonnut myös murto-osaan. Isäni oli selkäleikkauksen jälkeen viikkoja sairaalassa. Vaimoni kaksi yötä. Kaikki tämä henkilötyötarpeen väheneminen on papahtunut 30 vuodessa. Kuka osasi 1985 ennustaa nämä muutokset? Osataanko nyt ennustaa tulevat muutokset työvoiman tarpeesta 30 vuoden kuluttua. Ei varmasti ellei oleteta, että ihmisen osaaminen ja tekniikka on huipussaan juuri nyt. Entä paljonko on työvoimaa saatavissa, kun turhaa byokratiaa karsitaan ja työvoimaa vapautuu. Oma ennusteeni suoritetun vertailun perusteella esimerkiksi tämälleen sama hallinnollinen työ vaatii julkisella puolella 2,5 kertaisen työmäärän. Tämän ovat vahvistaneet useampi julkiselta puolelta yksityiselle puolellle siirtynyt. Satatuhatta työntekijää vapautuu vähintään.

Vaikka raportti pohjautuisi tekniikan kehittymisen ennustamiseen, niin uskottavuuden siitä vie nykyiset 500.000 työtä vailla olevaa. Tässä nykyisessä taloudellisessa ja työttömyystilanteessa vaaditaan osotteita yksityiseltä puolelta, mistä työtä löytyy ja tulee löytymään. Julkisen puolen työpaikat lisäävät velan ottoa. Yksityisiä työpaikkoja saadaan, kun pelisääntöjämme muutetaan, niin että yrittäjät ja työpaikat ei karkaa maastamme ja tulevat yrittäjät toteavat maamme houkuttelevaksi. Kaksi oleellisinta muutosta ovat työelämäm sääntelyn joustot ala Thatcher ja verotuksen tason ja tapojen pitäminen houkuttelevina yrittäjille.

Marita Salenius 30.01.2015 18:19

Kuka maksaa palkat? Tuli sitten maahan tai oli täällä valmiina, niin tuo palkanmaksukyky ja työ eivät välttämättä kohtaa. Koulutetaanko taallä nämä maahanmuuttajat, vai onko heillä jo valmis ammatti ja näin ei tarvita, kuin suomen kielellä pärjäämisen taito.

Jos maahanmuuttaja on työhön tuleva, niin oletettavasti hänelle on osoittaa se työ. Niin ja sellainen työ, jossa väkeä ei kotoresursseista riitä. Vai pitääkö pitkällekin koulutetun kotomaan työttömän (naitä tuppaa olemaan jo paljon, varsinkin opetusalalla) ryhtyä tekemään jotakin muuta ns. vähemmän koulutusta vaativaa.

Uskon hyvinkin, että moni näin toimisikin, jos opinto/toimeentulo ym.tukia muutetaan niin, että on todelliset mahdollisuudet uudelleen koulutukseen. Kun kantona edessä on se tosiasia, että opintotuet ja - lainat on nostettu jo sen ensimmäisen opiskelun aikana, niin mistäpä otat rahaa elantoon, kun toista tutkintoa ei enää tueta.

Yhdysvaltoihin nyt tässä maahanmuuttoasiassa ei kovin voi verrata, kun meidän lähimantereet ovat niin erilaiset. Afrikasta tuleva muutto on se suurin ongelma Euroopassa. Amerikoissa partiot syynäävät Meksikon rajaa. Se ns. työperäisyys on varmasti suurempaa siellä amerikkojen välillä, kuin meillä.

Kun vielä huomioidaan sosturva, jota rapakon takana ei kovin jaella, niin maahanmuuttaja - työllä tai ilman - on ehkä hieman eri asemassa siellä ja täällä. Meillähän ei ole enää edes sitä harmaata työtä tarjolla.

Suuret ovat nuo lisätyöväen määrät. Vielä kun tiedettäisi, missä asuvat ja palvelunsa saavat. Parakkejako meinataan käyttää, vai ihan uusia taloja rakentaa. Vaan mistäpä sitä tietää, vaikka viisas ihminen keksii vermeen, jolla kokonaisia tyhjillään olevia taloja siirretään täältä maaseudun hiljaisuudesta kaupunkien faveloihin.

antti liikkanen 30.01.2015 20:11

Kreikan, Italian, Espanjan, Portugalin ja Syyrian voi huoleti ja perustellusti ottaa mukaan maahanmuuttoasiaan.

Vähemmälle kannattaisi jättää Islam, ISIS, alQ ja Somalia.

EU:lla oli 10 vuotta sitten vahva tahtotila hallita maahanmuuttoa unionin alueelle.

Nyt tuo tahtotila on kadonnut kuin tuhka tuuleen.

Portugalin esimerkki on puhutteleva: kun maassa alkoi mennä huonosti (osana PIIGS-katastrofia), alkoivat nuoret aivot hävitä maasta kymmenin, jopa sadoin tuhansin.

Suuri osa muutti Etelä-Amerikkaan, jossa kieliongelmaa ei ole ja jossa kasvu on nasevaa.

Nyt tuohon maahan on kehitetty nuorten aivojen voimin ja valtion vain lievästi kontrolloiden tukema järjestelmä, jonka avulla maastamuutto on saatu supistettua siten, että "tähdet" jäävät synnyinmaahansa sen tulevaisuutta takaamaan.

Maahanmuuttoa - työperäistäkään - ei siis pidä eikä voi käsitellä ottamatta pöydälle myös maastamuuttoa, joka Suomesta on alkanut kiihtyä.

Toivottavasti emme joudu samaan tilanteeseen kuin Portugali oli joutua ja johon Baltian maat ovat jo joutuneet.

Kannattaa tutustua siihen, miten Puola, Latvia, Liettua ja Viro ovat asiaa hoitaneet.

Lopuksi kannattaa muös muistaa YLE:n tänään julkaisema "muka"-tutkimus, jonka mukaan valtaosa maassamme muuttaneista kokee Espoossa ja Turussa tulosta tehdessään aina vain olevansa Enosta, Kuhmosta, Inarista ja Pelkosenniemeltä.

Moniko Suomesta Ruotsiin muuttaneista puolesta miljoonasta on palannut harmain hapsin ruotsalaista eläkettään nauttimaan Kittilän Sirkkaan tai Savonlinnan Punkaharjulle?

Jukka Raustia 31.01.2015 9:36

Esitetyn raportin määrät ovat melko suuria. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa on syntynyt 58-61 tuhatta lasta vuosittain.

http://www.stat.fi/til/synt/2013/synt_2013_2014-04-08_tie_001_fi.html

Esitetty 34000 vuosittaisen maahanmuuttajan määrä johtaisi käytännössä tilanteeseen jossa pidemmän päälle joka kolmas maamme asukas olisi ulkomaalaistaustainen. Brechtiä mukaillen, EVA on menettänyt luottamuksensa kansaan, vaihdettakoon siis kansa. Kolmannesta maailmasta erilaiset silpputyötä tarjoavat palveluyritykset saavat kuuliaista työvoimaa.

Millaisen tulevaisuuden Suomen haluamme? Ylikansoitetun (ekologisessa mielessä Suomi on jo nyt reilusti ylikansoitettu) Suomen jonka talous perustuu kilpajuoksuun palkoissa vai Suomen jonka menestys perustuu osaamiseen ja koulutettuun työvoimaan?

Menneen ajan trendien mukaan maahamme tulisi pääosin heikosti koulutettua työvoimaa. Mistä heidän työpaikkansa tulevaisuudessa löytyvät tässäkin keskustelussa viitatun automatisoinnin yhä edetessä? Millainen kansantaloudellinen vaikutus halpatyöpaikoilla on ylipäätään edes nyt? Käytännössähän julkinen sektori subventoi halpatyötä asumistuin, sosiaalisen asumisen keinoin, ilmaisella koulutuksella jne.

Aikanaan myös maahanmuuttajat eläköityvät, onko ratkaisuna hankkia aina vaan uusia maahanmuuttajia maksamaan heidänkin eläkkeensä? Olisi mielenkiintoista tietää mikä on raportin tekijöiden mukaan Suomen tavoiteväkiluku ja toisaalta miten tämä ilmeisen suuri tavoiteväkiluku suhtautuu maamme ekologiseen kantokykyyn ja CO2 päästötavoitteisiin. Nykyisellään maamme väestönkehitys on terve, eli luontaisen hitaasti, ei romahdusmaisesti supistuva. Suurten ikäluokkien siirryttyä autuaammille karaokemaille maassamme ei ole luvassa uutta eläkepommia - ellei sitä ehdoin tahdoin haluta ulkomailta hankkia.

Ilkka Lumme 31.01.2015 19:24

Unto Hämäläisen kysymys: ”Lisätäänkö maahanmuuttoa?” on oikea mutta se ohjaa ajatuksia liikaa ”perinteisille” poluille. Evan raportti sekä sen lähdeviittaukset Haavio et al. ja Vartiainen tuovat aiheeseen taustoitusta, jota valitettavasti ei julkisuudessa mielestäni riittävästi ole esitetty.

Olisin itsekin lukenut EVAn raporttia eri silmin ellen olisi sattunut katsomaan You Tubesta paria Vartiaisen luentoa. Kannattaa tutustua oli niiden sanomasta sitten mitä mieltä hyvänsä:

https://www.youtube.com/watch?v=KZ_bYng-xzg

https://www.youtube.com/watch?v=-63MsacsONs

Kysymykseen ”Lisätäänkö maahanmuuttoa?” voisi heittää vasta kysymyksen: ”Onko muuta vaihtoehtoa?” Ongelman ydinhän on mistä saadaan kasvavia julkisen talouden kuluja vastaavat verotulot? Maassa on toki paljon työvoimareservejä: työllistettävissä olevia, työttömiä, tehostetulta julkiselta sektorilta saatava työvoima, eläkeiän pidennys jne. Mutta nämä tutkijat väittävät, että vaikka kaikki reservitkin saataisiin käyttöön, ne eivät riitä.

Totta kai maahanmuuttoon liittyy monia haasteita jopa ongelmia. Totta kai pitää luoda työpaikkoja. Tosin nämä viisaat väittävät, että työvoiman tarjonnan lisäys luo työpaikkoja. Tämä on asia johon aion perehtyä hieman lisää, koska se ei mene ihan suoraan minulle ”jakeluun”. Työpaikkoja luodaan varmasti valtiovallan eli meidän valitsemiemme henkilöiden johtamalla teollisuuspolitiikalla – jos sitä jopa olisi. Ympäristöpolitiikka liittyy samaan aiheeseen vaikka sitä ei Suomessa eikä EU:ssa näy ymmärrettävän. Nämä kaikki ovat omia mielenkiintoisia keskustelun aiheitaan.

Mutta ymmärsin bloggarin kysymyksen niin, että lisätäänkö maahan muuttoa vain onko meillä muita vaihtoehtoja, jolla turvaisimme Suomen hyvinvointiyhteiskunnan vain suomalaisin voimin. Kun lähtöoletuksena on, että on ne riittävät työpaikat, minä en keksi kaikkien sisäisten työvoiman lisäystoimien lisäksi muuta keinoa kuin hankkia työvoimaa rajojemme ulkopuolelta. Eikä minulla ole muuta mahdollisuutta kuin uskoa näitä tutkijoita, jotka ovat laskeneet paljonko meiltä omia työikäisiä kansalaisia ja heidän verotulojaan tulee puuttumaan. Maahanmuuton määrän tarvetta voidaan minimoida omilla toimillamme, jotka nekin ovat tiedossa. Tehdään töitä niiden toteuttamiseksi.

Kari Hirveskangas 01.02.2015 10:10

Kyllä se niin on, että sosiaalituessa on tulevaisuus. Kysymyksen pitäisi olla, mistä saadaan parhaat tulevaisuuden sosiaalituettavat. Slummit ja niiden lisääntyvät porukat vasta näitä palvelutyöpaikkoja auttaville viranomaisille luokin, kun automaatio tuhoaa työpaikkoja. Pääkaupunkiseutu on nykyään slummi, täynnä all starsseja eli virolaisia, venäläisiä, somalialaisia, mustalaisia ja kännisiä suomalaisia. Tästä se tulevaisuuden innovointi luodaan lols. Hyvä käydä Espoossa lääkärissä, vaikka olisi työntekijänä sellaiseen 'oikeutettu' kun ei puhu lääkärin kanssa samaa kieltä. Kyllä se niin on, että Lontoossa asuu enää 5% aitoja brittejä, aidot ruotsalaiset muuttaneet pieniin järvikaupunkeihin, syntyperäiset jenkit asuvat lähinnä sisämaan maatalousosavaltioissa, kaikki joilla on pienintäkään järjen hiventä välttää kaupunkien väkivaltaista monikulttuuri kaaosta ja mellakoita. Itse jos hoitaisin maahanmuuttoa, niin ottaisin mamuja vain Nokialta, IBMltä, Microsoftilta, Sonylta....

Lars-Erik Wilskman 01.02.2015 12:55

Suomi ei aktiivisesti houkuttele siirtolaisia, jos ei nyt otetta lukuun muutamia terveydenhoitohenkilöstön värväysyrityksiä. Nykyisten poliittisten tuulten vallitessa aktiivinen siirtolaisten värväyspolitiikka ei ainakaan valtiovallan osalta onnistu. Maahanmuuton esteitä unionin ulkopuolisilta sen sijaan voitaisiin poistaa, mutta tuskin siihenkään poliittista halua on.

Määrän lisäksi maahanmuutosta keskustellun taustalla häämöttää julkilausumattomana kysymys muuttajien "laadusta". Se lienee se tärkein asia miksi maahanmuuton edistäminen ei edisty ainakaan poliitikkojen keinoin.

Saa nähdä tarjoaako joku puolue maahanmuuton lisäämistä vaalitäyksi. Kokoomus voisi sen tehdä. Maahanmuuttopolitiikka hallitusohjelmaan, kansainvälisten koulujen verkosto kattamaan yliopistokaupungit, monikielisempää peruspalvelutarjontaa jne.

Hyvä kello kantaisi kauas ehkä Pietariakin pitemmälle.

Kari Havia 01.02.2015 17:49

Meillä suomessa on tällä hetkellä lähes 500 000 työtöntä.

Lähivuosina kunnista tulee tuhansia työttömiä lisää.

Eli työvoimasta ei ole pulaa.

Peruskysymys on työn- ja työvoiman saattaminen kohtaamaan toisensa.

Sairaalahenkilökunnan koulutuksen suomi on laiminlyönyt täysin joko lisäpalkan tai palkkojen alennuksen takia. Lääkäreitä vähemmän tarkoittaa korkeampia palkkioita, sairaanhoitajia vähemmän tarkoittaa korvataan ulkolaisella halpatyövoimalla.

Aivan varmasti suomalaisina pystymme hoitamaan toisemme nyt ja tulevaisuudessa kun vaan halua on. Sitä halua tuntuu etenkin kokoomukselta puuttuvan, koska otetaan ulkomailta halpatyövoimaa tarkoituksena alentaa vain suomalaisten palkkoja.

Poliitikkomme pelkäävät leimautumista maahanmuuttovastaiseksi ja rasistiseksi, siksi poliitikkomme eivät uskalla katsoa totuutta silmiin ja lopettaa suomen kansantaloutta syövää turhaa maahanmuuttoa. Jo nyt suomessa on probleema työttömistä maahanmuuttajista. Jokainen maahanmuuttaja tarvitsee asunnon. Suomessa on paljon tyhjiä asuntoja maaseudulla vaan, ei sinne maahanmuuttaja halua, eikä siellä ole töitäkään, eli Helsinki ja muut asutuskeskukset ovat maahanmuuttajien paikkoja lisäten asumis- yms. probleemeja siellä.

Mikä kumma suomen päättäjiä vaivaa kun selvät asiat eivät kiinnosta. Sitä mitä tarvitsemme on suomalaisen työn ja työvoiman saattaminen yhteen mm. muuttotukia käyttäen. Väestön lisääminen ulkomailta on täysin väärää ja tuhoisaa politiikkaa.

Kohta on vaalit, katsokaa tarkkaan kelle äänenne annatte.

Pekka Turunen 01.02.2015 20:02

Tässähän pitää, kuten joku jo kommentoikin, erottaa toisistaan työperäinen ja humanitaarinen maahanmuutto. Minulla ei ole mitään eväitä kyseenalaistaa tutkijoiden näkemystä työperäisen maahanmuuton tarpeellisuudesta. Sen reunahuomautuksen voi toki tehdä, että kaikki tutkijatkaan eivät taida olla tässä asiassa aivan yksimielisiä... Sen sijaan monilla keskustelijoilla tuntuu olevan asiasta varma tieto.

Humanitaarinen maahanmuutto onkin sitten toinen asia, ja siinä keskustelussahan ne tunteet pakkaavat monella turhan helposti kuumenemaan. On vaikea sanoa, mikä olisi oikea määrä tätä maahanmuuttoa. Ääripäinä voi ajatella sitä, että emme ikinä päästäisi tänne lintukotoomme ketään humaaneista (tai muistakaan) syistä, mikä olisi kohtuuttoman tylyä ja itsekästä (ja mahdotontakin), ja sitä että päästäisimme kaikki halukkaat, mitä ei mikään yhteiskunta tietenkään kestäisi. Oikea vastaus lienee jossain siellä välissä, mutta sehän riippuu sitten itse kunkin arvoista.

Jaska Mykkänen 02.02.2015 2:35

Ei voi kuin ihmetellä johtopäätöksiä.

Ongelma: Suomen työllisyysaste on laskenut liian matalaksi noin 60 jotakin prosenttia.

Ratkaisumalli: Kasvatetaan kansanryhmää (maahanmuuttajat) jonka työllisyysaste on 50 prosenttia! Tästä nyt ymmärtää ilmankin 20 vuoden tilastokeskuksen kokemusta, että yhteiskunnan työllisyysaste tulee laskemaan, ei nousemaan.

Toinen ongelma raportissa on se että suomalaisten työttömyys luokitellaan rakenteelliseksi jolle ei voi tehdä mitään. Syitä ovat esimerkiksi väärän alan kokemus, koulutus tai ikä. Nämä asiat ovat korjattavissa kun on rohkeutta purkaa nykyistä yhteiskuntamallia! Henkilön toimettomuus maksaa vähintään yhtä paljon kuin uudelleenkoulutus.

Painetaan ensin nykyisellä kokoonpanolla työttömyys sinne 2-3 prosenttiin (esim. Sveitsi) ja sitten puhutaan lisämaahanmuutosta.

Pasi Pekkinen 02.02.2015 13:43

Otteita wikipediasta:

Vuonna 2013 Suomessa oli 304 279 ulkomailla syntynyttä henkilöä ja 207 511 ulkomaan kansalaista.

2000-luvulla ulkomaan kansalaisten määrä nousi 77 000 henkilöllä, joista 54 prosenttia oli eurooppalaisia ja kolmasosa aasialaisia.

Tilastokeskuksen mukaan Suomeen suuntautuva maahanmuutto ylsi vuonna 2007 koko itsenäisyyden ajan ennätykseen: Suomeen muutti ulkomailta noin 26 050 henkilöä.Näistä 8 525 oli paluumuuttavia suomalaisia.

Nykyään 56 prosenttia Suomen väestönkasvusta on seurausta maahanmuutosta. Vuonna 2006 yli puolet maahanmuuttajista saapui Euroopan unionin alueelta, noin 17 prosenttia Aasiasta, 11 prosenttia Venäjältä ja seitsemän prosenttia Afrikasta. Muuttajat ovat pääosin työikäisiä ihmisiä, joista vajaat puolet, 10 000 henkeä asettui asumaan Uudenmaan maakuntaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomessa on noin 20 000 maahanmuuttanutta, jotka etsivät työtä.

Työttömyysasteen ohella kansantaloudellisesti tärkeä tunnusluku on huoltosuhde eli väestömäärän suhde työssäkäyviin. Huoltosuhde on erityisen huono Afrikasta ja Lähi-idästä tulleilla. Vuonna 2003 kahdentoista suurimman kansalaisuusryhmän joukossa huonoimmat huoltosuhteet olivat Somalian ja Irakin kansalaisilla (9,7 ja 9,2), parhaat Ison-Britannian ja Viron kansalaisilla (1,9 ja 2,2). Kaikkien ulkomaiden kansalaisten joukossa huoltosuhde oli 3,0 ja koko väestössä 2,2.

Ilpo Haalisto 02.02.2015 18:09

Kanadassa on pitkään ollut puute ammattitaitoisista ihmisistä palvelusektoreilla. Tuottavuus on ollut myös sen mukaista, että palkat on voitu maksaa ja työpaikkoja on voinut perustaa. Suomen Lappi on luonnonrikkauksiltaa maailman kärkitasoa. Jos saamme logistiikan toimimaan koillisväylän auettua tavarakuljetuksen osalta Kirkkoniemestä Rovaniemen kautta 8-tietä Ouluun ja Turkuun Euroopan markkinoille, niin silloin saamme paljon työllistävää kasvua aikaan. Teemme yhdessä Suomen valtuuskunnan kanssa EU:n Alueiden komiteassa kaiken E 8-tien lobbaamiseksi Euroopan Tem-moottoriteiden verkkoon. Tällä on Suomen huoltovarmuuden turvaamiseksi tärkeä merkitys. Silloin Turusta ajaa Kirkkoniemeen 10 tunnissa pääosin E 8-tietä pitkin. Puolaan tehtiin juuri Varsovasta pohjoiseen nopea uusi 1000 kilometrin 140 km/h Tem-verkon moottoritie.

Eva on tehnyt tarkkaa työtä - mitä ei voi kiistää. Aikanaan Ruotsissa laskettiin, että tarvittiin tietty määrä Suomesta kaivosmiehiä, hitsaajia, siivoajia ja metsureita sekä muita ammatti-ihmisiä ihan tehtaille töihin, jotta saatiin yhteiskunta pyörimään. Suomalaiset siirtolaiset hoitivat hommansa ruotsalaisten kirosanojen "Finne igen" "finska jävlar" och "Rövare med finskmössä" saattelemana.

Silloin mitoitukset olivat selvät, kun alkutuotannossa ja infrassa olivat nämä työpaikat, joten niille riitti myös palkat, koska työ oli tuottavaa. Jos nyt lasketaan suurten ikäluokkien tarvitsevan tietyn määrän hoitajia, niin jollei heille saada taattua verorahoista palkkaa, niin emme voi palkata hoitajia. Resurssia jaetaan silloin vain niukemmin ja suuret ikäluokat saavat hoitaa itse itseään. Aivovientimme pysäyttäminen nykyään on jopa tärkeämpää, kuin työvoiman tuonti.

Vuonna 2030 suurten ikäluokkien paine on ohi. Jos me nyt seuraavat 10 vuotta satsaamme maahanmuuton lisäämiseen tiettyjen ammattialojen osaajien puuttumisen vuoksi, niin elää pitää sen jälkeenkin. 2030 voimme olla toisenlaisissa ongelmissa siitä että meillä on taas liikaa jonkin alan ihmisiä ja ehkä myös maahanmuutajaväestöstä kasautuneita ongelmia, joita Ruotsissa on nyt ja ongelma heillä on todellinen. Sitä ei kukaan kiistä. Olemme todennäköisesti jälkijunassa tässä asiassa yhtä huonossa tilassa 15 vuoden kuluttua kuin Ruotsi nyt.

Aina pitää olla suomalainen vaihtoehto ja siitä me tässä Unton plogissa keskustelemme jokaisen hyvin perustellun kommentin saattelemana. Itse en ole seppä tätä rautaa takomaan, mutta onko oikeaa seppää näkynytkään tätä kuumenevaa rautaa työstämään? Jonkun sekin on tehtävä. Mielestäni on todella turha paisuttaa hoitoalan sektoria vain suurten ikäluokkien takia seuraavaksi 15 vuodeksi ja sitten hikipäin purkaa sitä. Eikö ollutkin kylmästi sanottu? Kylmää on kyyti ja kylmemmäksi muuttuu. Uskon nykyajan olevan kerskakulutusjuhlien jäähyväisiä ja kaikkea on vain pakko karsia. On epätodennäköistä, että takavuosien kulutusjuhlat jatkuisivat. Miksi me siis edes yritämme velaksi pitää palveluyhteiskuntaa pystyssä? Viimeistään lapsillemme lankeavat meidän palveluvelat maksettaviksi.

Vesa Nuolioja 04.02.2015 19:57

En voi mitenkään suhtautua vakavasti noihin työvoiman tarpeen ennusteisiin, sillä ne menevät jatkuvasti pieleen. Kuka vielä muistaa, kuinka parikymmentä vuotta sitten ennustettiin varmana asiana, että suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, tulee paha työvoimapula. No nyt me olemme jääneet eläkkeelle lähes joka ainoa. Missä se työvoimapula on? Suurten ikäluokkien koko on niin valtava, että eläköityminen on kyllä jonkin verran pienentänyt työttömyyttä, mutta työttömyys on silti hyvin suuri, ei mitään viitteitä työvoimapulasta.

Juho Paloheimo 05.02.2015 15:20

Hei

Onkohan tässä lisää maahanmuuttajia keskustelussa kysymys siitä, että työnantajat ja yrittäjät kokevat maahanmuuttajat tunnollisemiksi? Monen maahanmuuttajan on pakko luoda kokonaan uusi elämä tyhjästä. Sen eteen ollaan valmiita tekemään paljon työtä. Eestiin yrityksensä siirtäneet pitävät erityisesti siitä, että siellä työnantajaa tai oikeammin työpaikkaa tarjoavaa arvostetaan. Työhön tullaan mielellään ja iloisen työn teon mahdollisuudesta. Se on monen mielestä palkitsevaa ja yrittämiseen kannustavaa.

Mika Lako 16.02.2015 8:32

Vanhassa EVA:ssa ei ole mitään uutta, nollatutkimusta pukkaa...

Päivälehti 19.11.1978, kertaa kesän viestintämuistiokohua.

"Lopun alkua EVA:lle saattoi merkitä sen laatima salainen viestintäpoliittinen muistio, joka tämän vuoden alkukesästä saatettiin julkisuuteen. ..... on vaikea uskoa teollisuuden ja kaupan ja pankkien ja vakuutusalan olevan valmis maksamaan yhä uusia laskuja tälläisesta'yritysystävällisen ilmapiirin luomisesta'."

Päätoimittaja Nortamo erehtyi EVA:n elinaika-arviossaan....

Pitää taas mennä arkistoon lukemaan vanhoja muistiota, ei siis mitään uutta auringon alla.

Luetuimmat
 1. 1

  Mies perusti terrorismia ja suvakkeja vastustavan kansanliikkeen, päätyi vahingossa vastustamaan sukkia – some täyttyi sukkakuvista

 2. 2

  Paperittomien aseman parantaminen kuumentaa tunteita Helsingin perussuomalaisissa – ”Minusta on käsittämätöntä, että avataan tällainen Pandoran lipas”

 3. 3

  Tätä on Helsinki vuonna 2021: Vihdintie bulevardiksi, varhaiskasvatus maksuttomaksi, tuplasti englanninkielisiä kouluja

 4. 4

  Liikakilot voivat sotkea seksielämän, koska käsitämme seksin väärin, sanoo asiantuntija

 5. 5

  Vantaalainen taksikuski on ajanut Teslalla yli 400 000 kilometriä – Suurin haaste on sähköauton lataaminen

 6. 6

  HSL:n lipunmyynti on kaaoksessa ja sadan miljoonan euron jättiuudistus jo kolme vuotta myöhässä – HS selvitti, mikä meni pieleen

 7. 7

  Katovuodesta kärsivä Pohjois-Korea jakaa kansalaisilleen vain 300 grammaa ruokaa päivässä – maan ruokahuolto ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille

 8. 8

  Koirat haistavat syövän ja eläytyvät ihmisen suruun, mutta syyllisyyttä ne eivät tunne – Miten viisaita koirat todella ovat?

 9. 9

  Tunnetko nämä kymmenen vakavia myrkytyksiä aiheuttavaa suomalaista kasvia? – ”Kaikissa lapsiperheissä pitäisi olla lääkehiiltä varastossa”

 10. 10

  Opintoni jäävät kesken opintotuki­uudistuksen takia – en saa opintolainaa, vaikka laina on valtion takaamaa

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Mies perusti terrorismia ja suvakkeja vastustavan kansanliikkeen, päätyi vahingossa vastustamaan sukkia – some täyttyi sukkakuvista

 2. 2

  Heti ulos Britanniasta! Suomalaistutkija sai käskyn muuttaa maasta kuukauden sisällä, vaikka on töissä, maksaa veroja ja on naimisissa brittimiehen kanssa

 3. 3

  Antti Rinne, 54, kehottaa suomalaisia ”synnytystalkoisiin” – sanavalinta tyrmistyttää ja hävettää demareitakin

 4. 4

  Joukko turvapaikan­hakijoita aikoo ylittää rajan Suomesta Ruotsiin mielen­ilmauksena kohtelulleen

 5. 5

  Moni lapsi saa vahingossa trendikkään nimen – Katso nimet, joiden suosio on nyt kasvussa

 6. 6

  Mikä nimeksi lapselle? Löydä HS:n vauvannimikoneella sinun ja kumppanisi yhteiset nimisuosikit

 7. 7

  HSL:n lipunmyynti on kaaoksessa ja sadan miljoonan euron jättiuudistus jo kolme vuotta myöhässä – HS selvitti, mikä meni pieleen

 8. 8

  Britannia perui yllättäen suomalais­tutkijan häädön maasta – ministeriö jopa soitti perään ja ”pyysi anteeksi vuolaasti”

 9. 9

  Mira, 21, sai unelmalomalta ESBL-superbakteerin, joka on lähes kaikille antibiooteille vastustuskykyinen – ”Jatkuvat kivut saivat minut miettimään vakavissani, kuolenko tähän”

 10. 10

  16-vuotias somalityttö pahoinpideltiin kotirapussa, parturi uhattiin tappaa – maahanmuuttajat kertovat, että täysin sivullisia uhkaillaan nyt väkivallalla Turun tapahtumien vuoksi

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Turun puukotuksia tutkitaan myös terrorismina – epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla

 2. 2

  Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

 3. 3

  Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

 4. 4

  Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin

 5. 5

  Heti ulos Britanniasta! Suomalaistutkija sai käskyn muuttaa maasta kuukauden sisällä, vaikka on töissä, maksaa veroja ja on naimisissa brittimiehen kanssa

 6. 6

  Poliisi tutkii Vantaalla ilmoitettua maahanmuuttajataustaisen miehen puukotusta – Uhrin mukaan epäilty puukottaja kysyi, onko uhri muslimi

 7. 7

  Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

 8. 8

  Kasper Hannula viritti ovelan ansan pyörävarkaalle – poliisi oli mukana juonessa, ja väijytyksessä vastassa oli ”tavallisen oloinen suomalainen mies”

 9. 9

  Yhteenveto Espanjan terrori-iskuista: Ainakin 14 kuoli Barcelonaan tehdyssä iskussa – uhrien joukossa ei suomalaisia, kertovat Espanjan viranomaiset

 10. 10

  ”Näin säästin kymppitonnin vuodessa” – Bloggari Julia Thurén puhuu avoimesti rahasta ja kannustaa muita tekemään samoin

 11. Näytä lisää