Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kannattaako intuitioon luottaa?

Intuitiosta puhutaan yleensä vain silloin, kun se on ohjannut oikeaan suuntaan. Vähemmälle huomiolle jäävät tapaukset, joissa intuitio opasti väärään ratkaisuun. Voiko intuitioon lainkaan luottaa?

Elämä
 
Klaus Welp
Kuva: Klaus Welp

Ihastut asuntoon välittömästi. Tämän haluat ostaa, vaikka et osaakaan selittää miksi.

Asunto on liian kallis, vaatii remonttia ja on kaukana työpaikasta. Sen ostaminen ei tunnu järkevältä ratkaisulta – mutta intuitio selvästi sanoo, että tämä on se oikea.

Vai onko se intuitio? Ja kannattaako siihen luottaa?

Artikkeliin liittyvät

Kyllä ja ei, sanoo psykologian tohtori Tapani Riekki. Hän kehottaa suhtautumaan intuitioon lähtökohtaisesti epäillen.

Intuitioksi kutsutaan arkikielessä sitä, että ratkaisu tai käsitys tuntuu oikealta, vaikka sitä ei pysty perustelemaan. Intuitiota pidetään järkeilyn vastakohtana.

Yleensä intuitio liitetään tapauksiin, joissa sen kuuntelu on johtanut hyvään lopputulokseen. Vähemmälle huomiolle jäävät ne tapaukset, joissa sisäinen ääni on kehottanut tekemään ratkaisun, joka myöhemmin osoittautuu vääräksi.

Sosiaalipsykologian tutkimukset ovat osoittaneet, että intuitio vie meitä helposti harhaan. Pidämme esimerkiksi pitkiä miehiä parempina johtajina kuin lyhyitä, vaikka pituus ei kerro mitään ihmisen johtajantaidoista. Tällaiset ajatteluvirheet syntyvät aivoissamme salamannopeasti ennen kuin rationaalinen ajattelu ehtii mukaan.

Kun uusi tuttavuus tekee olomme varautuneeksi, saatamme luottaa intuitioon ja pitää ihmistä epäilyttävänä. Käsitys voi olla väärä.

"Tunne voi johtua väärästä assosiaatiosta eli siitä, että ihminen muistuttaa jostain toisesta epäilyttävästä ihmisestä", Riekki sanoo.

Psykologiassa ihmisen ajattelu jaetaan kahteen tyyppiin: intuitiiviseen ja analyyttiseen. Intuitiivinen ajattelu on tiedostamatonta, automaattista ja nopeaa. Analyyttinen ajattelu taas on tietoista, työlästä ja hidasta.

Aivomme ovat ensisijaisesti intuitiiviset. Analyyttinen päättely tulee perässä, jos tulee.

Mutta onko intuitio sama asia kuin välitön tunne?

Termillä viitataan psykologiassa monenlaisiin ei-tietoisiin, automaattisiin prosesseihin. Esimerkiksi kokenut autokuski voi ajaa töihin intuitiolla eli miettimättä ajamista juuri lainkaan tietoisesti. Toisinaan myös tunteet, esimerkiksi pelko, lasketaan intuitioiksi. Käsite kattaa myös negatiiviselta kuulostavia ilmiöitä, esimerkiksi ajatteluvirheitä, joihin ihmiset systemaattisesti sortuvat.

Riekin mukaan intuitio on käsitteenä kuin viuhka, jonka alle mahtuu monenlaisia ilmiöitä, mutta tavalliset ihmiset pitävät viuhkaa yleensä kiinni, jolloin se näyttäytyy yhtenäisenä ilmiönä: vaistonvaraisena tajuamisena.

Intuitiosta puhutaan usein jonkinlaisena sisäisenä äänenä, joka tietää, miten asiat oikeasti ovat. Ihminen voi esimerkiksi perustella valintojaan intuitiolla: tämä ratkaisu tuntui oikealta.

Tutkijan näkökulmasta käsitys intuitiosta yhtenäisenä, kaikkitietävänä sisäisenä äänenä on virheellinen.

"Intuitio koostuu useista tiedostamattomista prosesseista, joihin vaikuttavat monet tilannetekijät. Intuitiolla ei ole välttämättä mitään tekemistä objektiivisen todellisuuden kanssa", Riekki sanoo.

Tilannetekijöiden vaikutusta intuitioon on tutkittu paljon. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa testattiin ihmisten moraali-intuitioita. Moraalisten kantojen tiedetään viriävän nopeasti ja tiedostamatta – eli intuitiivisesti.

Koehenkilöitä pyydettiin ottamaan kantaa moraalisiin kysymyksiin, esimerkiksi siihen, hyväksyvätkö he serkkujen välisen seksin. Ympäristö vaikutti koehenkilöiden näkemyksiin. Kun tutkimustilaan suihkutettiin pahanhajuista sprayta, näkemykset olivat konservatiivisempia.

Tässä on yksi intuitiivisen ajattelun sudenkuopista: intuitiota voi helposti manipuloida ilman, että olemme siitä tietoisia.

Myös väsymys ja nälkä saattavat voimistaa intuitiivisia tulkintojamme. Väsyneenä ihminen voi tulkita kollegan sähköpostin vihamieliseksi, kun taas hyvin nukutun yön jälkeen hän ei pitäisi viestiä sellaisena.

"Jos jostain herää intuitio, sitä ei kannata aina ottaa totuutena", Riekki summaa.

Kognitiivisessa psykologiassa intuitiolla viitataan usein ajattelussa tapahtuviin systemaattisiin epäloogisuuksiin eli niin sanottuihin ajattelun vinoumiin.

Riekki antaa esimerkin: suostuisitko mieluummin leikkaukseen, jossa on 90 prosentin mahdollisuus onnistua vai leikkaukseen, jossa on 10 prosentin mahdollisuus epäonnistua?

Valtaosa ihmisistä valitsee ensimmäisen, vaikka epäonnistumisen todennäköisyys on molemmissa vaihtoehdoissa tismalleen sama. Ensimmäinen vaihtoehto tuntuu paremmalta, vaikka rationaalisesti näin ei ole.

Toisentyyppinen ajattelun vinouma syntyy ihmisen taipumuksesta nähdä yhteyksiä ajallisesti lähekkäin tapahtuvien asioiden välillä. Jos ajattelemme äitiämme ja äiti soittaa silloin, saatamme ajatella, että ajatus liittyi äidin puhelinsoittoon, vaikka kyseessä oli sattuma.

"Ajatus siitä, että näiden kahden ihmisen välillä olisi telepaattinen intuitiivinen yhteys, on taikauskoa", Riekki sanoo.

Jos intuitio on näin harhaanjohtava systeemi, pitäisikö se heittää roskiin? Kannattaisiko matkakohteet, puoliso, asunnot ja autot valita puhtaasti järkiperustein?

Ei, Riekki sanoo. Jos ajattelisimme pelkästään rationaalisesti, päätöksenteko hidastuisi ja arkielämä muuttuisi mahdottomaksi. Miettisimme kaupan jogurttihyllyllä loputtomiin, minkä tuotteen valitsemme.

"Käytännön kannalta on usein parempi tehdä joku päätös intuitiolla ja korjata päätöstä myöhemmin sen sijaan, että rationalisoi loppuun asti tekemättä mitään", Riekki neuvoo.

Tutkija ei halua ottaa kantaa isoihin elämänpäätöksiin kuten naimisiinmenoon tai asunnonostoon, sillä niissä on syytä käyttää sekä intuitiota että järkeä.

Liiallinen rationalisointikaan ei kannata.

"Ylianalysointi voi viedä ajattelua negatiiviseen suuntaan."

Intuitiivista ja analyyttista päätöksentekoa on vertailtu lukuisissa psykologian tutkimuksissa. Joidenkin tutkimusten mukaan intuitiivinen päättely vie huonompaan lopputulokseen kuin analyyttinen päättely. Toiset tutkimukset päätyvät päinvastaiseen tulokseen.

Yksi intuition puolesta puhuva tutkimus liittyy taulukauppaan. Koehenkilöiden piti valita kotiinsa yksi juliste. Tutkittavien ryhmä jaettiin kahtia, ja toista ryhmää kehotettiin tekemään valinta tunnepohjalta. Toisen ryhmän jäseniä pyydettiin perustelemaan, miksi he valitsevat kyseisen taulun.

Vuoden päästä tutkittavilta kysyttiin, pitävätkö he taulua seinällä. Ne, jotka olivat tehneet päätöksen tunteella, pitivät taulua todennäköisemmin seinällä kuin ne, jotka olivat rationalisoineet päätöstään.

"Jos tykkäämisasioita alkaa liikaa rationalisoida, saattaa missata sen, mistä oikeasti tykkää."

Riekin mukaan oleellista on, että uusissa, huonosti ennustettavissa tilanteissa intuitioon ei välttämättä kannata luottaa. Esimerkiksi talousasioissa intuitio voi viedä metsään.

Yhdysvaltalainen Daniel Kahneman, yksi tunnetuimmista intuition kriitikoista, sai taloustieteiden Nobel-palkinnon vuonna 2002. Hän osoitti, että taloudellisessa päätöksenteossa ihmiset toimivat intuitiivisesti, vaikka analyyttisyys voisi johtaa parempaan lopputulokseen.

Toisaalta oman alansa ekspertit saattavat pärjätä intuitiolla hyvin. Esimerkiksi tuhansia tunteja harjoitelleet shakkimestarit kykenevät intuitiivisesti tunnistamaan lukemattomia pelitilanteita. Myös kokenut palomestari saattaa pystyä nopeassa tilanteessa ennustamaan tulipalon etenemisen intuitiivisesti huomattavasti paremmin kuin kokematon kollega, Riekki sanoo.

Millaista sitten on viisas ajattelu? Joustavaa intuitiivisen ja rationaalisen ajattelun yhdistelyä, Riekki sanoo.

" Steve Jobsia pidettiin intuitiivisesti taitavana puhelinten suunnittelijana. Ongelma on siinä, että ihmisten kertoman mukaan hän luotti intuitioon joka tilanteessa. Sosiaalisissa tilanteissa hänen intuitionsa eivät olleet kovin osuvia, mikä johti konflikteihin."

Tutkija kertoo suhtautuvansa omaan intuitioonsa poissulkumenetelmällä. Sen sijaan että hän tekisi nopeita johtopäätöksiä intuitioiden pohjalta, hän miettii, miksi intuitio ei voisi olla oikeassa.

Hän toimii siis vähän niin kuin kokenut lääkäri.

"Jos lääkärille tulee olo, että potilaalla voisi olla syöpä, tämän ei kannata etsiä vain vahvistusta syövälle vaan pohtia myös, miksi kyseessä ei voisi olla syöpä."

Jos intuitiolle lähtee etsimään aktiivisesti vahvistusta, erilaisia selityksiä löytyy helposti, mutta sen vastainen olennainen yksityiskohta saattaa jäädä huomaamatta, Riekki sanoo.

"Intuitio on kaksiteräinen miekka: sen kautta saa loistavia ideoita, mutta se voi myös vinouttaa päätöksentekoa. Kannattaa kuunnella intuitiota, mutta ei pidä uskoa kaikkea, mitä ajattelee."

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!