Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Onko lapsesi erityisherkkä? Älä leimaa, nosta jalustalle tai kääri häntä pumpuliin

Osa lapsista aistii ja tuntee tutkitusti muita voimakkaammin. Siitä on joissakin tilanteissa hyötyä, joissakin haittaa.

Elämä
 
Anna Tommola
Aiju Salminen
Kuva: Aiju Salminen

Kun Tuulan esikoinen pitkien yritysten jälkeen nukahti, huoneesta piti poistua vähin äänin. Jos nilkka naksahti – tai auta armias, kuului se häviävän hiljainen lits, kun paljas jalka irtoaa lattiasta – vauva heräsi.

"Yritimme kyllä totuttaa poikaa siihen, että päiväunien aikana imuroitiin tai keskusteltiin normaalilla äänellä. Ei hän vain tottunut", Tuula kertoo.

Nyt seitsenvuotiaana lapsi on yhä herkkä äänille, kuten viisivuotias pikkuveljensäkin. He laittavat kätensä korville hälyisissä tilanteissa, joissa muut lapset vain mennä porskuttavat. Uusiin tilanteisiin tottuminen kestää. Kun pojat olivat pieniä, Tuula koki usein ulkopuolisuutta äitikaverusten tapaamisissa.

Älä luo lapselle kuvaa, että hän olisi muita hauraampi

Pitäisikö herkkien lasten saada erityiskohtelua? Arkisissa tilanteissa, vaikkapa kouluissa tai päiväkodeissa, sille ei yleensä ole tarvetta, sanoo eritysherkkä-termin luonut psykologi Elaine Aron. Kyse on ennemminkin tasapuolisuudesta.

"Useimmat herkät lapset ovat varsin hyvin käyttäytyviä ja hiljaisia. He jäävät koulussa muita vähemmälle huomiolle. Heidänkin tarpeensa tulisi huomioida sen sijaan, että heidät häivytetään taka-alalle hiljaa kärsimään ja alisuoriutumaan", Aron sanoo.

Jos aktiivinen lapsi saa ensin vähän juoksennella ympäriinsä, hän keskittyy paremmin. Vastaavasti häiriöherkkää lasta auttaisi, jos hän saisi istua luokan rauhallisimmassa kohdassa. Esiintymistä voisi harjoitella ensin pienessä ryhmässä, ei heti koko luokan edessä.

"Jos erityisherkkiä lapsia osataan kohdella oikein, heidän hyvät puolensa pääsevät paremmin esiin. Se säästää niin vanhemmat, opettajat kuin yhteiskunnankin isommilta ongelmilta. Eikä se vaadi niin paljon. Lopulta se tarkoittaa vain lämmintä, kannustavaa kasvatusta. Usein se, mitä herkät lapset tarvitsevat, on hyväksi kaikille."

Samaa sanoo myös Nina Sajaniemi Helsingin yliopistosta: eihän esimerkiksi melu ole hyväksi kenellekään. Kaikki lapset hyötyvät rauhallisesta ympäristöstä, pienemmistä ryhmistä ja aikuisen läsnäolosta. Ja itsesäätelyn taitoja tarvitsee ihan jokainen.

Elaine Aron toppuuttelee vanhempia erityisherkkyys-termin viljelyssä. Jos lapsen käytöstä on tarpeen selittää ulkopuolisille, sanat kannattaa valita tilanteen mukaisesti, lyhyesti ja konkreettisesti. Esimerkiksi: Hän tarvitsee hiukan aikaa tottuakseen tällaisiin uusiin tilanteisiin. Tai: Hänen olisi helpompi keskittyä, jos musiikki olisi hiljemmalla.

Pienelle lapselle itselleen kannattaa jutella tuntemuksista ja tilanteista käytännönläheisesti. Lapselle on turha luoda kuvaa, että hän olisi muita hauraampi tai heikompi. "Vanhemmat joutuvat aina tasapainottelemaan", Aron sanoo. "Toisaalta on tärkeää rohkaista herkkiä lapsia tekemään samoja asioita kuin muutkin. Toisaalta on otettava todesta heidän tunteensa ja huolensa."

"Muut eivät aina ymmärtäneet, miten meidän pojat voivat olla niin ujoja ja vetäytyviä."

Pari vuotta sitten Tuula törmäsi kiinnostaviin lehtijuttuihin, teki nettitestin ja löysi selityksen lastensa piirteille: hehän olivat erityisherkkiä.

Erityisherkkyys, high sensitivity, on yhdysvaltalaisen psykologin Elaine Aronin kehittämä termi synnynnäiselle hermojärjestelmän ominaisuudelle, joka hänen mukaansa on noin 15–20 prosentilla ihmisistä.

Herkkyyttä 1990-luvulta lähtien tutkineen Aronin kirja Erityisherkkä lapsi (Highly Sensitive Child) ilmestyi juuri suomeksi. Alkuperäisteos, joka on kolmas Aronin herkkyyskirjojen sarjassa, julkaistiin jo vuonna 2002. Suomeen herkkyyskeskustelun aallot ovat lyöneet viiveellä.

"Kirjojen sisältö ei ole ehtinyt vanhentua. Tutkimustietoa niiden tueksi on vain tullut lisää, vaikka termit eivät aina olekaan samoja", Aron kertoo puhelimitse kotoaan Kaliforniasta.

Aronin mukaan erityisherkät aistivat ympäristön ärsykkeitä muita tarkemmin ja huomaavat pienet yksityiskohdat. He prosessoivat asioita syvällisesti sekä ovat usein tunneherkkiä ja empaattisia. Nämä monin tavoin hyödylliset piirteet voivat johtaa siihen, että herkkä kuormittuu muita helpommin.

Herkät ihmiset on usein tulkittu ujoiksi, oudoiksi tai hankaliksi. Monelle onkin ollut helpottava oivallus löytää Aronin kirjoituksista itsensä tai lapsensa.

Niin kävi myös Tuulalle. Ahmittuaan tietoa aiheesta hän tunsi alkavansa ymmärtää paremmin sekä omaa herkkyyttään että lapsiaan.

Muukin kuin aistien herkkyys täsmäsi: Tuulan pojat ovat empaattisia ja auttamishaluisia. He huomaavat kauniita asioita ympärillään, saattavat pysähtyä ihailemaan maisemaa tai sanoa aikuiselle: onpa sinulla kauniit korvakorut.

Kaikki eivät kuitenkaan muotitermistä innostu. Kirjainyhdistelmä HSP (highly sensitive person eli erityisherkkä ihminen) on noussut ilmiöksi, joka herättää jo vastareaktioita.

Mitä nämä herkkähipiäiset luulevat olevansa? Tarvitaanko lisää leimoja ja nimilappuja? Kaupitellaanko erityisherkkyyteen kohta pillereitäkin?

"Kaikki ihmiset ovat perusviritykseltään hyvin erilaisia, se on osa jokaisen ainutlaatuista yksilöllisyyttä", sanoo kehitysneuropsykologian dosentti Nina Sajaniemi Helsingin yliopistosta.

Hän pelkää, että erityisherkkyydestä tulee yleisessä keskustelussa vain yksi uusi diagnoosi, jolloin normaaliin piirteiden kirjoon kuuluva ominaisuus aletaankin nähdä ongelmana.

Sajaniemen mukaan ihmisen biologinen perusviritys koostuu kolmesta ulottuvuudesta: kuinka herkästi hän aistii ärsykkeitä, kuinka nopeasti se herättää elimistössä toimintavalmiuden sekä onko tämä reaktio sävyltään kielteinen vai myönteinen.

Niin aikuiset kuin lapsetkin asettuvat kullakin ulottuvuudella eri kohtiin jatkumoa.

"Oli yhdistelmä mikä tahansa, siinä ei ole mitään poikkeavaa tai patologista", Sajaniemi sanoo.

"Joissakin keskusteluissa sävy on sellainenkin, että erityisherkkyys olisi jotakin erityisen hienoa tai vaalittavaa. Joka ikisen ihmisen ominaisuudet ovat hienoja. Olennaista on, että kaikkien täytyy oppia tulemaan toimeen oman perusvirityksensä kanssa."

Erityisherkiksi kutsutut lapset ovat siis toisin sanoin hyvin reaktiivisia: heillä on matala aistikynnys ja heidän stressijärjestelmänsä käynnistyy herkästi. Se on Sajaniemen mukaan myös hyvä, virtaa tuova asia. Stressi muuttuu haitalliseksi vasta, jos se kestää liian pitkään.

Jos näin käy, päällä on jatkuva hälytys. Silloin lapsi ajautuu pakene tai taistele -tilaan, mikä tarkoittaa vetäytymistä. Jotkut taas reagoivat riehumalla, pelleilemällä tai uhmaamalla.

Synnynnäinen herkkyys ei tarkoita, että lapsi pitää kääriä pumpuliin ja eristää maailman humusta. Lapsen on tärkeä oppia itsesäätelyä. Se on taitoa hallita mieltä ja palauttaa sisäinen tasapaino. Siihen lapsi tarvitsee rohkaisua, kannustusta ja kanssasäätelyä eli aikuisen läsnäoloa ja tunteiden jakamista.

"Se on lempeää taluttamista, rinnalla kulkien tapahtuvaa siedättämistä", Sajaniemi sanoo. "Tilanteissa, joissa on paljon ärsykkeitä, aikuisen täytyy olla herkkänä ja nähdä, koska lapsella alkaa piipata punaisella. Jos lapsi vetää luukut kiinni, hänet houkutellaan takaisin yhteyteen ja vahvistetaan turvan merkkejä: 'tässä oli nyt aika paljon kaikkea, mutta kyllä tämä tästä'. Siten lapsen stressijärjestelmä tottuu vähitellen kohtaamaan vaihtelevia ympäristöjä."

Jos vetäytyminen jää lapsen ainoaksi selviytymismalliksi, se haittaa sosiaalisten taitojen oppimista ja kapeuttaa elämää.

"Ihmisen psykologiset resurssit ovat valtavat, kunhan häntä autetaan niitä käyttämään. On hirveän vahingollista lapsen kasvulle ja kehitykselle, jos aletaan siivota ympäristöä liikaa."

Erityisherkkyys-termin äiti Elaine Aron on hyvin perillä herkkyyskeskustelun herättämistä vastareaktioista. Hän korostaakin, ettei herkkyys ole vika vaan neutraali ominaisuus muiden joukossa. Siitä on joissakin tilanteissa hyötyä, joissakin haittaa.

"Emme yritä tehdä tästä häiriötä, johon tarvittaisiin hoitoa. Kyse on pohjimmiltaan vain sen tiedostamisesta, että ihmiset ovat erilaisia", Aron sanoo.

Arkipuheessa ja kotidiagnooseissa sekaannuksen vaara on toki olemassa.

"Joskus vanhempien erityisherkäksi luuleman lapsen oireet sopivatkin vaikkapa autismin kirjoon. Tai lapsi voi olla sekä herkkä että kärsiä lisäksi hoitoa vaativasta häiriöstä. Jotta lasta voidaan auttaa, on erotettava, mistä on kyse. Herkkyydellä ei pidä kuitata tilanteita, joissa lapsen toimintakykyä selvästi haittaa jokin tai hän on ahdistunut."

Aron varoittaa kirjassaan näkemästä ketään ihmistä vain yhden piirteen kautta. Erityisherkätkin ovat erilaisia. Kaikki eivät ole hiljaisia tai ujoja, vaan joka kolmas on Aronin mukaan ekstrovertti. Herkät lapset eivät myöskään aina karta uusia asioita. Osa on päinvastoin elämyshakuisia. Silloin on vanhemman tehtävä huomata ylivirittyminen ja auttaa lasta rauhoittumaan.

Vaikka herkkyys ei ole sairaus, geneettisesti stressiherkät lapset ovat tutkimusten mukaan muita haavoittuvampia. Jos he eivät saa tarvitsemaansa huolenpitoa, heillä on suurempi riski myöhemmin masentua tai syrjäytyä. Toisaalta he kasvavat jopa keskimääräistä paremmin pärjääviksi, kun heitä kasvatetaan hellästi, empaattisesti ja kannustaen.

"Minä olen maailman huonoin, en ikinä opi!" Kynät ja paperit lentelivät, kun Tuulan vanhempi poika opetteli kirjoittamaan.

S-kirjain meni taas väärin päin. Vaikkei kukaan huomautellut virheistä, poikaa ne häiritsivät. Hän on tarkka yksityiskohdista ja vaatii itseltään paljon.

Tuulaa herkkyyden tiedostaminen on auttanut ymmärtämään, miten rohkaista lapsia oppimaan uutta ja kohtaamaan haasteita. He tarvitsevat kannustusta, myötätuntoa ja paljon kehuja.

Niitä kuulevat päivittäin myös vanhemmat: Äiti, olet ihana. Isä, olet rakas.

"He näkevät herkästi elämän sävyjä ja osaavat nauttia niistä. Se on hieno asia."

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!