Joka viides suomalaisnainen jää lapsettomaksi – syntyvyys laskenut rajusti työttömien ja vähän koulutettujen keskuudessa

Elämä
 
Suurperheessä on hauskempaa
Suurperheessä on hauskempaa
Urakiireet tai huoli toimeentulosta saavat useimmat tyytymään yhteen lapseen. Helsinkiläiset kertoivat oman näkemyksensä siitä, miksi lapsia syntyy yhä vähemmän. Toimittaja: Katri Kallionpää HS, kuvaus ja editointi: Esa Syväkuru HS.

Keski-ikään ehtineistä naisista yhä useampi ei ole koskaan synnyttänyt lasta, ilmenee Tilastokeskuksen julkistamasta tutkimuksesta.

Väestörakennetilaston mukaan vuonna 2014 Suomessa asuvista ja kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvista 45–49-vuotiaista naisista 18,7 prosenttia ei ole synnyttänyt lasta. Vuonna 1990 vastaava luku oli 13,8 prosenttia. Synnyttäneiden osuus on ollut hitaassa, mutta pysyvässä laskussa.

Synnyttäneiden osuus on laskenut etenkin vähemmän koulutetuilla naisilla. Perusasteen tutkinnon suorittaneista ikäryhmän naisista 22 prosenttia ei ollut synnyttänyt vuonna 2014. Vastaava osuus tässä ryhmässä oli vuonna 1990 vain 12 prosenttia, joten pudotus on suuri.

Synnyttämättömien osuus on noussut rajusti myös työttömillä 45-49-vuotiailla naisilla. Synnyttämättömien osuus oli vuonna 1995 sekä työttömillä että työllisillä noin kolmetoista prosenttia. Vuonna 2013 työllisten luku oli 16,4 prosenttia ja työttömien osuus 23,5 prosenttia.

Korkeasti koulutetuilla synnyttäneiden osuus ei ole laskenut. Vuonna 1990 korkea-asteen tutkinnon suorittaneista 45–49-vuotiaista naisista 18,6 prosenttia ei ollut synnyttänyt lasta. Vuonna 2014 luku oli lähes sama eli 18,9 prosenttia.

Tilastokeskuksen tutkija Markus Rapo uskoo, että synnytysten määrän vähenemisen taustalla on useita syitä. Sopivaa puolisoa ei ehkä löydy. Jos lasten hankkimista lykkää, raskaaksi tuleminen voi vaikeutua biologisista syistä. Taloudellinen tilanne saattaa myös vaikuttaa päätökseen lasten hankkimisesta.

”Synnyttäminen on laskenut etenkin alemmissa sosiaaliryhmissä. Voi miettiä, onko lasten hankkimatta jättäminen tietoinen valinta.”

Ensisynnyttäjien keski-ikä oli Suomessa 28,6 vuotta vuonna 2014. Perheiden keskimääräinen lapsimäärä oli viime vuonna 1,7. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan keskimääräinen lapsimäärä on tänä vuonna hienoisessa laskussa eli 1,65 lasta perhettä kohden.

Marraskuussa uutisoitiin, että yhä harvempi suomalainen haaveilee isosta perheestä. Aiemmin tänä vuonna muun muassa Väestöliitto toi esiin selvityksen, jonka mukaan naisten kasvanut kotitöiden määrä vähentää lastenhankintaa.

”Jos naisten kotitöiden määrä kasvaa, se vähentää lastenhankintaa. Miesten kotitöiden määrällä ei ole vaikutusta syntyvyyteen”, tutkija Anneli Miettinen sanoi Väestöliiton tiedotteessa.

Edellinen lama nosti syntyvyyttä hetkellisesti 1990-luvun alussa suuresta työttömyydestä huolimatta. Siihen vaikutti todennäköisesti kotihoidon tuen laajeneminen vuonna 1991. Vauvan hoitaminen kotona oli monelle äidille houkuttelevampi vaihtoehto kuin työttömyys. Nyt näyttää siltä, että vuonna 2008 alkanut taantuma on vähentänyt pariskunnilta lapsentekohalua. Syntyvyys kääntyi laskuun vuonna 2011.

Marraskuussa HS uutisoi laajasta hedelmällisyystutkimuksesta, jonka mukaan raskauden yrittäminen tulisi aloittaa naisen ollessa enintään 35-vuotias, jotta pariskunta voisi saada yhden lapsen vähintään 90 prosentin todennäköisyydellä.

HS kokosi kyseisen hollantilaistutkimuksen pohjalta laskurin, jolla voit kokeilla, miten naisen ikä vaikuttaa mahdollisuuksiin saada 1–3 lasta. Kun syötät laskuriin ikäsi ja muita taustatietoja, se kertoo tilastoihin perustuvan todennäköisyyden sille, että perhetoiveesi toteutuu. Ikä tarkoittaa sitä ikää, jossa lapseton nainen alkaa yrittää hankkia lapsia.