Valikko
Elämä

Esikoinen, keskimmäinen ja kuopus – Näin syntymäjärjestys vaikuttaa lapseen

Syntymäjärjestys voi vaikuttaa lapsen persoonallisuuteen ja heijastua valintoihin aikuisenakin. Mutta miten – ja onko se huono asia?

Esikoislapsi on tunnollinen suorittaja, kuopus huoleton ilopilleri.

Sellainen on usein toistettu stereotypia, mutta pitääkö se oi­keasti paikkansa? Miten sisarussuhteet ja syntymäjärjestys vaikuttavat persoonallisuuteen?

”Asiaa on tutkittu paljon, mutta aikuiseksi kasvamisessa on erittäin paljon liikkuvia osia”, sanoo psykologi Pia Kaulio. Hän on tutkinut sisaruussuhteita ja julkaissut yhdessä Hanna Svennevigin kanssa vuonna 2006 teoksen Sisaruus – rakkautta, vihaa, kateutta.

Syntymäjärjestyksellä on Kaulion mukaan merkittävä vaikutus perheen sisäisiin rooleihin. Niihin vaikuttavat kuitenkin muutkin asiat, kuten temperamentti, sukupuoli ja vaikkapa lasten ikäero. Siksi tarkkaa vastausta syntymäjärjestyksen merkityksestä on mahdotonta antaa.

Lasten syntymäjärjestys kuitenkin kiinnostaa tutkijoita, ja sen vaikutuksia persoonallisuuteen on yritetty selvittää 1970-luvulta saakka. Monet psykologit ovat sitä mieltä, että esikoisella, kuopuksella ja keskimmäisellä on erilaiset keinot, joilla he yrittävät voittaa vanhempiensa huomion ja hyväksynnän. Tämän näkemyksen mukaan esikoinen luottaa ja samastuu auktoriteetteihin ja haluaa vaalia tasapainoa, kun taas nuorempi lapsi haluaa tulla nähdyksi kapinoimalla.

HS kysyi lukijoilta kokemuksia rooleista sisarusparvessa. Nettikyselyn yli 400 vastaajasta moni koki, että syntymäjärjestys vaikutti rooleihin ja kasvatukseen lapsuudenperheessä ja näkyi omassa käytöksessä vielä aikuisenakin.

”Vastuuntunto on kehittynyt, ja olen ollut itsenäinen nuoresta pi­täen”, kertoi eräs esikoinen.

”Olen sovitteleva, koska olen ollut paljon riitojen selvittäjänä isompien ja pienempien sisarusten välillä”, keskimmäiseksi syntynyt kuvaili.

”Tapanani on yleensä odottaa, että muut puhuvat ensin. Uskon oppineeni tämän kuopuksena, kun mielipiteitä kysyttiin aina järjestyksessä”, nuorimmainen kertoi.

Lapsena opittu rooli voi olla myös myönteinen asia, Pia Kaulio huomauttaa. Se voi tuntua niin turvalliselta ja mukavalta, ettei siitä halua päästää irti aikuisenakaan.

”Se voi ohjata jopa ammatin ja parisuhteen valinnassa. Roolista ei edes yritetä pois, vaan sitä voidaan pitää yllä koko elämän ajan.”

Vanhempien ei kannata ajatella liikaa lapsen asemaa sisarusparvessa, muistuttaa nuorisopsykiatri ja psykoterapeutti Laura Suomalainen. Tärkeämpää on pohtia, onko tasapuolinen kaikille. Lämmin huolenpito ja johdonmukaisuus antavat lapsille hyvät sosiaaliset taidot ja itseluottamuksen – syntymäjärjestyksestä riippumatta.

Vanhempi, kevennä esikoisen vastuuta

Esikoiselta odotetaan Pia Kaulion mielestä usein paljon, joskus liikaakin. Vanhemmat kohdistavat ensimmäiseen lapseen paljon toiveita, ja he saattavat sortua ylisuojeluun. Esikoinen saa vanhempien hyväksynnän helpoiten olemalla avulias, myötäsukainen ja reippaan itsenäinen. Joidenkin tutkijoiden mukaan juuri siksi esikoiset uskovat helpommin auktoriteetteihin, ovat vastuuntuntoisia ja pärjäävät koulussa.

Parhaassa tapauksessa esikoinen oppii luottamaan kykyihinsä ja vaikuttamaan asioihin. Tutkimusten mukaan esikoiset ovat todennäköisimmin johtoasemissa ja ponnistelevat tavoitteiden eteen. Enemmistö Yhdysvaltain presidenteistä on ollut esikoisia tai ensimmäisiä poikia.

Kyse voi Kaulion mukaan olla myös verkostoitumistaidoista. Kun leikkikavereita ei ole valmiina, niitä pitää hankkia itse, vähän samaan tapaan kuin ainoiden lasten.

Jos esikoinen saa ikäänsä nähden liikaa vastuuta, hänelle voi langeta pysyvä vastuunkantajan rooli. Kaulio sanoo monien esikoisten puhuvan siitä, miten he tuntevat olevansa hoitajia.

”Roolia voidaan toteuttaa myöhemmin parisuhteessa niin, että puolison toimintaa ymmärretään viimeiseen asti omien tarpeiden kustannuksella”, Kaulio sanoo.

Työterveyspsykologina työskentelevä Kaulio kysyykin usein uupuneelta potilaalta, onko tämä esikoinen. Joskus esikoisen on pitänyt kantaa vastuuta silloin, kun vanhempien elämänhallinta on ontunut. Kaulion mukaan vanhenevien vanhempien vaatima erityishuomio on usein käänteentekevä hetki. Jos muu perhe olettaa esikoisen ottavan vastuun asioiden järjestämisessä, tilanne voi kärjistyä.

”Usein juuri esikoinen ryytyy vastuunkantajan osaan ja kyseenalaistaa roolit ensimmäisenä. Vanhempien kuolema nostaa koetun epäoikeudenmukaisuuden pintaan. Asioita ei aina uskalleta sanoa suoraan, vaan sitten riidellään sisarusten kanssa perintökahvikupeista.”

Anna huomiota keskimmäiselle

Kaulion mukaan keskimmäinen lapsi voi helposti kasvaa diplomaatiksi. Miksi?

Vanhempien näkökulmasta esikoinen tekee kaiken ensimmäisenä, joten hänen saamansa huomion kanssa ei oikein voi kilpailla. Kuopuksen kanssa vanhemmat eivät usein enää jaksa stressata, ja tämä saakin toimia muita enemmän oman mielensä mukaan.

Keskimmäinen joutuu usein hakemaan paikkaansa. Puun ja kuoren välissä on otollinen kasvupaikka neuvottelijalle ja kompromissien tekijälle.

Tutkimusten mukaan keskimmäisille lapsille on tavallista sosiaalisuus, uskollisuus ja pärjääminen hyvin kaikenikäisten kanssa.

Laura Suomalaisen mukaan keskimmäinen lapsi jakaa usein huomion muiden kanssa ja voi joutua taistelemaan roolistaan perheessä, ellei satu olemaan perheen ainoa poika tai tyttö.

Nuoremmat sisarukset saattavat ottaa esikoista herkemmin autettavan roolin. Suomalaisen mukaan on mahdollista, että he päätyvät ”paikkaajiksi”, jos vanhemmat sisarukset eivät ole täyttäneet heille asetettuja odotuksia.

Kaulion mukaan esikoisen ja kuopuksen väliin syntyvä voi tuntea saavansa liian vähän huomiota. Silloin lapsi voi tuntea alemmuutta ja itsensä jopa näkymättömäksi.

Jos esikoinen kerää huomion, eivätkä vanhemmat kiinnitä tarpeeksi huomiota muiden lasten persoonallisiin eroihin, voi syntyä ongelmia.

”Temperamentiltaan rauhallisen ja vakaan esikoisen jälkeen vanhemmat eivät välttämättä huomaa herkempien sisarusten erityistarpeita. Tämä voi johtaa tunnesäätelyn pulmiin ja turvattomuuden kasvuun”, Suomalainen sanoo.

Ota kuopus vakavasti

Kun vanhemmat odottavat ensimmäistä lastaan, he stressaavat usein taitojaan vanhempina. Se saattaa Laura Suomalaisen mukaan näkyä ylisuojelevana käytöksenä.

”Vanhemmuus ei ole pysyvä tila, vaan se muovautuu kokemuksen myötä, ja epävarmakin vanhempi vahvistuu. Nuoremman sisaruksen kohtelu voi olla erilaista kuin esikoisen.”

Kun kuopusta ei ole tarvetta ylisuojella, tästä saattaa kasvaa sisaruksiaan joustavampi ja luottavaisempi, sanoo Suomalainen. Perheen pienin saa siimaa liikkua ja toteuttaa itseään muita sisaruksia vapaammin. Kuopuksille tyypillisinä piirteinä pidetäänkin luovuutta, huomiohakuisuutta ja sosiaalisuutta.

Suomalainen huomauttaa, että nuorimmat sisarukset saattavat myös säästyä ikäviltä ­asioilta, joita he eivät ikänsä takia ymmärrä. Tutkimukset osoittavat, että vanhempien väliset riidat lisäävät esikoisten mielialaoireita enemmän kuin nuorempien sisarusten. Turvattomuus ja mielialaoireet taas voivat näkyä sisarussuhteissa kateutena ja vihamielisyytenä.

Sisarusten ikäerolla on merkitystä. Jos ikäero on pieni, kaikki kilpailevat samasta huomiosta. Jos ikäero on suuri, kuopuksella on mahdollisuus saada enemmän huomiota, kun sisarukset kasvavat.

”Toisaalta kuopus saattaa juuri ikäeron vuoksi kokea itsensä yksinäiseksi. Suuri ikäero saattaa tasoittaa kilpailua vanhempien huomiosta, mutta silloin sisarussuhteista ei välttämättä tule kovin läheisiä”, Suomalainen sanoo.

Kuopuksen ongelmaksi saattaa tulla se, ettei häntä oteta perheessä aikuisenakaan vakavasti, sanoo Kaulio. Nuorin nähdään aina nuorena ja huolehdittavana. Kaulion kollega ja sisarussuhteiden tutkija Hanna Svennevig onkin sanonut eräässä haastattelussa: ”Vaikka minä olen psykologian tohtori, kotona olen aina viisivuotias valepuvussa.”

Miten asemasi sisarussarjassa näkyy nyt?

Esikoiset kertovat:

”Se, että olen esikoinen, on ohjannut minua pitämään huolta muista. Minun on täytynyt oppia olemaan vahva ja itsenäinen, koska olen raivannut sisaruksilleni tietä ja suojellut heitä.” Mies, 21.

”Olen usein johtoasemassa, organisoin ja huolehdin, että asiat tapahtuvat ja hyvässä järjestyksessä. Ehkä siinä on jotain esikoisen vikaa.” Nainen, 27.

”Olin veturi, joka päätti leikit sun muut, ja sisko seurasi perävaununa perässä. Edelleen kannan enemmän vastuuta esimerkiksi ikääntyvistä vanhemmistamme.” Nainen, 33.

”Jos minulla olisi ollut fiksuja vanhempia sisaruksia, olisi ehkä ollut roolimalleja, joiden avulla kasvaa. Nyt on tuntunut siltä, että välillä on raivattu omaa tietä vähän turhankin yksin.” Nainen, 34.

”En uskalla perheen kesken heittäytyä mahdottomaksi, koska se rooli on ollut aina varattuna siskolleni. En koe, että esikoisuus välttämättä vaikuttaisi muilla elämänalueilla.” Nainen, 26.

Keskimmäiset kertovat:

”Haluan aina olla parempi kuin olen. Keskimmäinen on ikuinen haastaja: et ole riittävän pieni ansaitaksesi sillä huomiota, ja vanhempi sisarus on aina parempi. Kehityin sisukkaaksi tahtoluonteeksi. En jätä mitään kesken ja olen onnistunut tavoitteissani.” Nainen, 56.

”Olen ainainen sovittelija ja muiden toiveisiin sopeutuja. Oman äänen ja tahtotilan löytäminen ja esiin tuominen on vienyt aikaa.” Nainen, 36

”Johtuuko kasvatuksesta vai omasta asennoitumisestani, mutta olen keskimmäisenä lapsena se ”paha poika”, kun esikoinen on meistä fiksuin ja asiallisin.” Mies, 30.

”Olen miettinyt, onko erikoisuuden tavoittelu ja huomionkaipuu seurausta unohdetun keskimmäisen roolista. Tyydyn mihin vain, mutta tavoittelen taivaita.” Mies, 36.

”Olen tottunut selviytymään yksikseni. Esikoinen sai neuvoja, minun piti tulla toimeen niillä samoilla neuvoilla.” Nainen, 66.

Kuopukset kertovat:

”Olen miettinyt, onko kuopuksen asema vaikuttanut luonteeseeni. Minussa on kieltämättä hiukan suorittajan vikaa. Olen yrittänyt perustella muille tuloksillani, että olen tosissani ja yhtä järkevä kuin muutkin. Vertaan itseäni paljon muihin, ja minulla on kova tarve miellyttää muita.” Nainen, 19.

”Sisaruksista nuorimpana ja ainoana tyttärenä sain sietää paljon naljailua veljiltäni. Olen kasvanut sisukkaaksi, enkä anna minkään estää minua.” Nainen, 25.

”Sisareni ovat hemmotelleet ja hoitaneet minua. Olen tuntenut olevani rakastettu.” Mies, 54.

”Vaikka elämässä on ollut vaikeita aikoja, olen niistä selvinnyt – kiitos kaiken sen harjoituksen, jota sain lapsena pitäessäni puoliani.” Nainen, 54.

”Heittäydyn mielelläni johdettavaksi, jos joku ottaa johtajan roolin. En esimerkiksi väkisin ryhdy kartanlukijaksi, jos joku muu haluaa johdattaa.” Nainen, 29.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Kasvatus
 • sisarukset
 • sisaruussuhde
 • esikoinen

Tilaa Hyvinvoinnin uutiskirje

Saat kerran viikossa sähköpostiisi kiinnostavimmat terveysuutiset ja treenivinkit. Uutiskirje on ilmainen.

Tilaa Hyvinvoinnin uutiskirje

Saat kerran viikossa sähköpostiisi kiinnostavimmat terveysuutiset ja treenivinkit. Uutiskirje on ilmainen.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Miksi kankkunen tuntuu vuosi vuodelta pahemmalta? Tutkija kertoo, mistä krapula oikeastaan johtuu

  2. 2

   Hurmaavasti harmaantunut britti paljastui ghanalaiseksi huijariksi, jolle Anja menetti 170 000 euroa – HS esittelee tyypillisimmät verkkohuijaukset ja kertoo, miten niitä voi välttää

  3. 3

   Pilapiirtäjät moukaroivat Trumpia – HS valitsi 62 parasta piirrosta

  4. 4

   Vieraannuttaminen vahingoittaa lasta vakavasti

  5. 5

   Poliisi tyhjensi Kaivopuiston nuorten rähinöinnin vuoksi Helsingissä – Alkuillasta 35 000 seurasi Mantan lakitusta sateisessa säässä

  6. 6

   Poliisi on alkanut sakottaa luvatta maassa olevia, kun säilöönottokeskuksiin ei mahdu eikä palautus kotimaahan onnistu

  7. 7

   Ehdokas paiskoo hommia, ja sitten tulee joku Aaltonen ja menee valtuustoon – aakkosilla on väliä vaalikamppailussa

  8. 8

   Maineikas vuorikiipeilijä Ueli Steck putosi ja kuoli Mount Everestillä – ”Hän liukastui”

  9. 9

   Jari Lindström yritti johtaa kahta ministeriötä mutta sairastui vakavasti – Nyt hän puhuu HS:lle aiheesta, josta poliitikot ovat vaienneet

  10. 10

   Kon-Tikin matkan synkkä totuus: Thor Heyerdahl halusi todistaa oikeaksi rasistisen teorian ihmiskunnan historiasta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Jari Lindström yritti johtaa kahta ministeriötä mutta sairastui vakavasti – Nyt hän puhuu HS:lle aiheesta, josta poliitikot ovat vaienneet

  2. 2

   Vanha rouva näytti herttaiselta, mutta yhtäkkiä olinkin rasististen herjausten kohteena

  3. 3

   Kon-Tikin matkan synkkä totuus: Thor Heyerdahl halusi todistaa oikeaksi rasistisen teorian ihmiskunnan historiasta

  4. 4

   Pilapiirtäjät moukaroivat Trumpia – HS valitsi 62 parasta piirrosta

  5. 5

   Maineikas vuorikiipeilijä Ueli Steck putosi ja kuoli Mount Everestillä – ”Hän liukastui”

  6. 6

   Miksi kankkunen tuntuu vuosi vuodelta pahemmalta? Tutkija kertoo, mistä krapula oikeastaan johtuu

  7. 7

   ”Minulla on mielenterveysongelmia, petyin niin pahasti” – Mohammad Tamim palasi Jyväskylästä Afganistaniin, mutta onko hän nyt turvassa?

  8. 8

   Poliisi tyhjensi Kaivopuiston nuorten rähinöinnin vuoksi Helsingissä – Alkuillasta 35 000 seurasi Mantan lakitusta sateisessa säässä

  9. 9

   Loskaa oli niin, että huviteatterin katto repesi – Katso kuvakooste Helsingin historiallisista lumivapuista

  10. 10

   Politiikassa on yksi tabu, joka on kuin insestin, ihmissyönnin ja pedofilian vastine – ja ilman sitä olisimme kuolleita

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kon-Tikin matkan synkkä totuus: Thor Heyerdahl halusi todistaa oikeaksi rasistisen teorian ihmiskunnan historiasta

  2. 2

   Vuoden hienoin mainos on tässä – kondominvalmistaja kehottaa kuksimaan kuin suomalainen

  3. 3

   Kun pienten tyttöjen isä nukkui viiden tunnin päiväunia, se ei ollut merkki väsymyksestä vaan aivosyövästä – Kirsi Karhusen mies sai Suomen parasta saattohoitoa, mutta moni muu ei saa

  4. 4

   Sveitsiläislehti hehkuttaa suomalaista vaikenemista – omisti tuppisuisuudelle koko numeron

  5. 5

   Jako hyviin ja huonoihin työttömiin ärsyttää Kaisa Heikkilää, 29, joka päätti olla ylpeästi työtön – ”Suomessa työ määrittelee ihmistä”

  6. 6

   Jari Lindström yritti johtaa kahta ministeriötä mutta sairastui vakavasti – Nyt hän puhuu HS:lle aiheesta, josta poliitikot ovat vaienneet

  7. 7

   Metsään kadonnut kuopiolaismies oli jo alkanut riisua vaatteitaan hypotermiassa – onneksi poliisikoira Körmy löysi lumen alta pipon

  8. 8

   Rumatkin miehet koetaan viehättäväksi, jos jutut ovat hyviä – naisilla tilanne on monimutkaisempi, selvisi viehätysvoimatutkimuksessa

  9. 9

   ”Anna on taas lihonut” – Suomalainen suosikkibloggaaja laihdutti lukijoidensa edessä, lihoi entiselleen, päätti lopettaa jojoilun – ja saa nyt kuulla siitä jatkuvasti

  10. 10

   Erittäin tappava tunnistamaton tauti levinnyt Liberiassa – alustavien tietojen mukaan kyse ei ole ebolasta

  11. Näytä lisää