Valikko
Elämä

Henri Karvinen jätti lukion väliin, työskenteli 10 vuotta rakennuksilla ja pääsi lääkikseen – Nyt hän kertoo, mikä oli onnistumisen salaisuus

”Älkää ikinä luovuttako”, sanoo entinen kirvesmies Henri Karvinen. Hän luki kaksi­tuhatta tuntia pääsykokeisiin ja pääsi opiskelemaan lääketiedettä.

”Toivon voivani toimia esimerkkinä siitä, että kaikki on mahdollista, kunhan on päättäväinen , motivoitunut tavoittelemaan muutosta ja ahkera”, Henri Karvinen kirjoitti muutama vuosi sitten blogiinsa.

Silloin hän oli juuri saanut opiskelupaikan Itä-Suomen yliopistossa. Kirvesmiehen työt vaihtuivat opiskeluun. Sitä ennen Karvinen oli ehtinyt työskennellä rakennuksilla kymmenisen vuotta.

Miten Karvinen teki sen?

”Käytin pääsykoekirjojen opiskelemiseen ja tehtävien harjoittelemiseen noin kaksituhatta tuntia. Pidin opiskelutunneista päiväkirjaa. Kävin viisi kertaa pyrkimässä yliopistoon”, Karvinen, 28, kertoo.

Ensimmäisellä pääsykoekerralla Karvinen vain vilkaisi kysymykset. Kolmannella kerralla ovet aukenivat hammaslääketieteelliseen.

Myöhemmin häntä alkoi kiinnostaa työ työterveyslääkärinä, joten hän päätti pyrkiä vielä lääketieteelliseen.

Karvinen on todellinen poikkeus lääkäriopiskelijoiden joukossa. Itä-Suomen yliopistoon hyväksytään vuosittain 164 uutta lääketieteen opiskelijaa, ja ei-ylioppilastaustaisia tulee valituksi korkeintaan kolme vuodessa.

Karvinen ei halunnut lukioon, koska piti itseään käytännön ihmisenä, jolle teoriaopinnot eivät maistuneet.

Peruskoulun jälkeen Karvinen pääsi Vallilan ammattikouluun talonrakennuspuolelle ja sai ensimmäisen työpaikkansa jo 16-vuotiaana vuonna 2005.

”Rakennuksella tein kylpyhuoneremontteja, keittiöasennuksia, listoituksia, lattioita ja suoja-aitoja kulkusilloille. Toimin kaivinkonekuljettajan apulaisena eli lapiomiehenä. Työn raskaus vaihteli työvaiheen mukaan. Yleensä urakan alkaessa oli raskainta. Kun työmaata viimeisteltiin, työ helpottui”, Karvinen kertoo.

Ajatus opiskelemisesta kypsyi vähitellen. Karvinen seurasi rakennustyömailla insinöörien työskentelyä ja mietti insinööri­opintoja ammattikorkeakoulussa, mutta se ei tuntunut omalta.

Sitten Karvisen ystävä haki lääketieteelliseen tiedekuntaan.

”Kävimme ystäväni kanssa samalla kuntosalilla töiden jälkeen. Ystäväni jutteli minulle pääsykokeista. Kyselin, miksi hän tietää niin paljon esimerkiksi Krebsin syklistä tai molekyylien rakenteista. Hän kertoi hakevansa lääketieteelliseen ja sanoi minulle, että voisin itsekin hakea.”

Myös työolot rakennuksella olivat kiristyneet vuonna 2009 alkaneen laskusuhdanteen takia. Se vahvisti Karvisen päätöstä hakeutua opiskelemaan.

”Suurin osa entisistä työkavereistani irtisanottiin tai he lähtivät itse. Omien työntekijöiden määrä väheni ja työvoimaa korvattiin aliurakoinnilla. Suurin syy tyytymättömyyteeni oli kuitenkin se, että uuden oppimisen kipinä oli hävinnyt. Koska työt oli hajautettu isolle porukalle, oli hankalampaa opetella tekemään uutta.”


Karvinen laati pitkän tähtäimen suunnitelman pääsykoe­opinnoille. Hän opiskeli työn ohessa kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa Mäkelänrinteen aikuislukiossa ja kiri lukiolaiset kiinni näissä aineissa.

Hän osallistui valmennuskursseille ja kokeili, kuinka hän suoriutuisi vanhoista pääsykokeista. Ajankäyttö piti suunnitella tehokkaasti.

”En yrittänyt päntätä pääsykoekirjoja ulkoa. Painoin mieleeni pääsäännöt. Kun opiskelin fysiikkaa tai kemiaa, pohdin, miten esimerkiksi painot tai kemikaalit käyttäytyvät rakennustyömaalla. Työkokemuksesta oli minulle paljon hyötyä.”

Karvinen sovelsi opiskelussa myös mind map -karttoja. Niissä paperin keskelle kirjoitetaan keskeinen sana ja siitä lähtee haaroja sanaan liittyviin asioihin. Kartta auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia.

Luennoilla hän teki muistiinpanoja käsin. Hän kertasi ne pari kertaa seuraavan viikon aikana, jotta asiat painuivat kunnolla mieleen.

Karvinen opiskeli myös muiden hakijoiden kanssa. Hän huomasi, että joku ryhmän jäsen osaa aina jonkun asian paremmin kuin toiset ja voi opettaa muita.

Toisten opettaminen on Karvisen mielestä hyvä tapa testata, osaako itse asiat kunnolla.

Motivaatiota ylläpiti se, että Karvinen on aina halunnut oppia uusia asioita. Elämänmuutokset tuovat mukanaan uutta, ja kun oppimisessa pärjää, siitä tulee hyvä olo.

Jos lapsena on ollut laiska, ei kannata vaipua toivottomuuteen. Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka sanoo, että oppimiskykyä voi parantaa aikuisenakin. Hänen mukaansa moni luottaa lapsena liikaa mekaaniseen muistiinsa ja ahdistuu, kun joutuukin ponnistelemaan ja miettimään asioita.

Nuorten vahvuus oppimisessa on Longan mukaan nopeudessa ja nokkeluudessa. Nuori saattaa turvautua mekaaniseen muistiin. Aikuinen voi kehittää muita oppimisstrategioita. Mekaaninen muisti saattaa iän mukana heiketä, mutta oppimiskyky säilyy.

”Nuoret opiskelijat näkevät tiedon helposti varmana ja yrittävät painaa mieleensä erillisiä faktoja. Kypsemmät opiskelijat näkevät tiedon useammin kehittelynä ja pyrkivät hahmottamaan kokonaisuuksia.”

Helsingin yliopistossa työskentelevä Lonka pitää uteliaisuutta tehokkaana tapana pitää yllä oppimiskykyä.

”Kiinnostus, ihmettely ja hämmästely ovat oppimista edistäviä tunteita. Ihminen pelästyy usein, jos asia vaatii aikaa ja ponnistelua. Hän saattaa silloin luovuttaa ja ajatella, että hänen aivoissaan on jotain vikaa. Jos älyllinen ponnistelu tulee elämäntavaksi, sinnikkyys ja asioihin uppoutuminen toimivat aina”, Lonka sanoo.

”Kaikki ihmiset oppivat uusia asioita koko elämänsä ajan. Jos ponnistelee jatkuvasti uusien asioiden parissa, oppimiskyky paranee. Moni on alkanut oivaltaa oppimisen saloja vasta yli 30-vuotiaana.”

Longan mukaan aivoja voi treenata. Liikunta, musiikki, taide ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat parasta aivojumppaa.

”Ne stimuloivat aivoja laajasti, eikä ihminen pääse urautumaan. Kenenkään ei pitäisi seurustella vain sellaisten kanssa, joiden ajattelun tuntee ennalta. Silloin ei joudu selittämään asioita eikä näkemään niitä uudessa valossa. Kielten opiskelu on erinomaista aivovoimistelua.”

Henri Karvinen ei kokenut koskaan uskonpuutetta, kun hän luki tenttikirjoja pääsykokeita varten.

Joskus hän kuitenkin väsyi.

”Tein raksalla neljänkymmenen tunnin työviikkoa ja illat istuin valmennuskursseilla. Päivät venyivät 16-tuntisiksi. Tätä jatkui yhdeksän kuukautta.”

Vaikeinta opiskelemisessa Karvisen mielestä ovat epämääräiset teoriat, joita ei ole helppo muuttaa sanoiksi.

”Esimerkiksi psykologiassa on monitulkintaisia teorioita, joita on aluksi vaikea ymmärtää. Kun opiskelee pidempään, nekin avautuvat. Helppoja minulle ovat asiat, joista voi tehdä havaintoja ja asiat, joiden parissa voi työskennellä käsillä.”

Ruotsin opiskelu oli Karviselle vaikeaa. Yläasteella ruotsi ei kiinnostanut, koska hän kuvitteli, että siitä ei ole mitään hyötyä. Hän paikkasi vaillinaisia ruotsin taitoja muun muassa kesäyli­opiston kursseilla.

”Tein muistilappuja, joihin kirjoitin sanoja, taivutuksia ja verbisääntöjä. Toisella puolella teksti oli ruotsiksi ja toisella puolen suomeksi. Niistä opettelin kieltä.”

Karvisen mielestä kieliä on lapsena helpompi painaa mieleen, mutta aikuisena ymmärtää, miksi kannattaa opiskella. Lapsena opiskellaan auktoriteetin eli esimerkiksi opettajan käskystä, aikuisena oppimismotivaatio tulee sisältä päin.

Neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaa Helsingin yli­opistosta on samaa mieltä kielten opiskelusta. Pienet lapset ovat ylivertaisia oppimaan kieliä.

Joissakin taidoissa on herkkyyskausia, joiden jälkeen oppiminen vaikeutuu. Kielten opiskelussa herkkyyskausi osuu varhaislapsuuteen.

”Toisaalta tiedonkäsittelyn taidot kehittyvät paljon lapsuudesta aikuisuuteen, joten monien abstraktia päättelyä vaativien asioiden oppiminen on mahdollista vasta myöhemmin”, Vuoksimaa sanoo.

Tiedonkäsittelyn nopeus heikentyy iän myötä, mutta Vuoksimaan mukaan kokemus luo hyvän pohjan yhdistää uusia asioita aiemmin opittuun. Asiatieto, esimerkiksi sanavarasto karttuu ikääntyessä.

”Ihmisillä on kyky oppia läpi elämän. Oppimiskyvyn heikkeneminen ilmenee erityisesti muistisairauksien yhteydessä. Alzheimerin taudille on omi­naista se, että sairauden edetessä uuden oppiminen vaikeutuu.”

Vuoksimaa rohkaisee menemään oman mukavuusalueen ulkopuolella oppimisessa. Se saattaa ehkäistä tiedonkäsittelytaitojen heikkenemistä myöhemmin.

”Uusien taitojen oppiminen tekee hyvää aivoterveydelle. Ihmiset oppivat eri tavalla. Se, mikä toiselle on liian haastavaa, voi toiselle olla helppoa. Uuden oppimisen pitäisi olla sopivan haasteellista. Pelkkä ristisanatehtävien teko ei välttämättä ole kovin tehokasta aivojen harjoittamista, jos siitä suoriudutaan ilman ponnisteluja.”

Motivaatio on tärkeä osa oppimista. Vuoksimaan mukaan motivaatio voi syttyä missä elämänvaiheessa tahansa. Aikuisena voi oppia monia asioita, joita ei lapsuudessa syystä tai toisesta ole oppinut.

”Syynä ei välttämättä ole laiskuus, vaan esimerkiksi oppimisvaikeudet tai elämäntilanne.”

Henri Karvisen kohdalla vahva motivaatio tuotti tulosta. Syksyllä 2016 lääketieteen opintojen alkaessa Karvinen kirjoitti blogiinsa: ”Älkää ikinä luovuttako, onnistumiset voivat tulla hyvinkin yllättäen.”

Nyt 28-vuotiaana hän ajattelee, että viisitoistavuotias on liian nuori tekemään koko elämäänsä koskevia päätöksiä.

Pääsykokeisiin valmistautuville hän sanoo, että kannattaa tähdätä siihen mistä unelmoi.

”Suomessa koulutuksessa kaikki on mahdollista. Oppimista helpottavat hyvät yöunet, terveellinen ruokavalio ja aikataulutus. Kannattaa kirjoittaa ylös, mitä pitää tehdä. Muuten tavoitteista voi alkaa lipsua.”

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Työelämä
 • Opiskelu
 • Ura
 • Sanoma Pro

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Vain 11 prosenttia synnyttää ilman kipulääkkeitä – Lue sinulle räätälöity juttu siitä, miten lapsesi tulisi maailmaan

  2. 2

   Lauri Markkasen suuri ilta kääntyi draamaksi – Minnesota Timberwolves varasi, kaupattiin kuitenkin heti Chicago Bullsiin

  3. 3

   Miksi amerikkalaiset pelkäävät alastomuutta, mutta suomalaiset eivät? ”Tässä suhteessa emme ole kauhean kaukana muslimimaista”

  4. 4

   Suomi on alkoholipolitiikaltaan jo nyt ”varoittava esimerkki” Pohjoismaissa – ruotsalaisasiantuntijan on mahdoton ymmärtää hallituksen lakiuudistus­kaavailua

  5. 5

   Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

  6. 6

   Oikeus kielsi naisia syrjineen käytännön israelilaisen lentoyhtiön lennoilla – naisia ei saa enää pyytää vaihtamaan paikkaa ääriuskovaisten miesten vaatimuksesta

  7. 7

   Presidentti Martti Ahtisaari paljastaa HS:n syntymäpäivä­haastattelussa kolme henkilöä, jotka ovat vaikuttaneet häneen eniten – yksi heistä on suomalainen

  8. 8

   Teemu Selänne korotettiin Suomessa sankariksi, jota ei voi kritisoida ja joka voi sanoa olevansa ”hauskalla tavalla sovinisti”

  9. 9

   Ison laitahyökkääjän pelipaikalla Chicagolla on Markkasen kokoinen aukko

  10. 10

   Espoolaisnuoret varastivat 14-vuotiaan repusta avaimet ja tunkeutuivat tyhjään kotiin – asunnossa riehuttiin ja tietokone murskattiin kirveellä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

  2. 2

   Teemu Selänne korotettiin Suomessa sankariksi, jota ei voi kritisoida ja joka voi sanoa olevansa ”hauskalla tavalla sovinisti”

  3. 3

   13-vuotias tyttö raiskattiin parkkihallissa Keravalla, tekijällä myös muita teiniuhreja – oikeus antoi kolme ja puoli vuotta vankeutta

  4. 4

   Tunteet voittivat järjen ja 51 vuoden ikäeron, kun Erika ja Danny löysivät toisensa – ”Aina tämä elämä ei mene niin kuin olisi itse käsikirjoittanut”

  5. 5

   Espoolaisnuoret varastivat 14-vuotiaan repusta avaimet ja tunkeutuivat tyhjään kotiin – asunnossa riehuttiin ja tietokone murskattiin kirveellä

  6. 6

   Vain 11 prosenttia synnyttää ilman kipulääkkeitä – Lue sinulle räätälöity juttu siitä, miten lapsesi tulisi maailmaan

  7. 7

   Mies tappoi vanhuksen Puotilassa, jäi hovioikeudessakin ilman rangaistusta – tekijä esiintyi samana kesänä musiikkivideolla

  8. 8

   Ritva Elomaan paluu perussuomalaisiin nakertaa hallituksen enemmistöä – Nyt käydään sotaa edustajien sieluista

  9. 9

   Lauri Markkasen suuri ilta kääntyi draamaksi – Minnesota Timberwolves varasi, kaupattiin kuitenkin heti Chicago Bullsiin

  10. 10

   Miksi amerikkalaiset pelkäävät alastomuutta, mutta suomalaiset eivät? ”Tässä suhteessa emme ole kauhean kaukana muslimimaista”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kullervo Hynysen keksintö saattaa mullistaa syövän, Alzheimerin ja Parkinsonin taudin hoidon – fyysikon löytöjä on verrattu penisilliinin ja röntgenkuvauksen keksimiseen

  2. 2

   Moni mies kärsii tietämättään testosteronin puutteesta, mutta saa vääriä lääkkeitä – Tunnista nämä oireet

  3. 3

   Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

  4. 4

   Masennus ei ole vain sitä, että maataan sängyssä – me masentuneet koemme syyllisyyttä

  5. 5

   Näin kasvatat hyväkäytöksisen lapsen – Ranskassa jokainen lapsi osaa tervehtiä kohteliaasti

  6. 6

   Joonas Tolvanen opiskeli Shaolin-soturimunkkien koulussa – nyt hän on lääkäri Kuopiossa, eikä suosittele Kiinan kung-fu-opintoja kenellekään

  7. 7

   Kerrostalotyömaan tulipalo työllisti palokuntaa myöhään yöhön Pohjois-Helsingissä – poliisi teki kaasupulloja vaarattomiksi ampumalla

  8. 8

   Pankkiiriliikkeen entinen johtaja paljastaa, miten sijoituksia myytiin: ”Asiakkaiden eduista ei kukaan halunnut huolehtia”

  9. 9

   Haluatko elämääsi lisää seksiä? Kolme seksuaali­terapeuttia kertoo tärkeimmät vinkkinsä

  10. 10

   Oikeusasiamies ihmettelee: Miksi poliisi pakottaa musliminaiset riisumaan huivin valokuvassa?

  11. Näytä lisää