Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Nämä asiat ennustavat pitkää ikää – pohjoismainen tutkimus selvitti, mistä tekijöistä on vanhuudessa hyötyä

Tutkimuksen mukaan painoindeksillä, rasvaprosentilla ja vyötärön ympärysmitalla ei ollut yhteyttä siihen, saavuttiko 75-vuotias 85 vuoden iän.

Hyvinvointi
 
RUSLAN GUZOV
Hyvä fyysinen kunto auttaa 75-vuotiasta elämään 85-vuotiaaksi.
Hyvä fyysinen kunto auttaa 75-vuotiasta elämään 85-vuotiaaksi. Kuva: RUSLAN GUZOV

Mitä tiedetään ihmisistä, jotka elävät 75 tai peräti 85 vuotta?

Ainakin se, että he ovat 75-vuotiaina sosiaalisesti aktiivisia ja selviytyvät päivittäisistä perustoiminnoista ilman ongelmia.

Heillä on hyvä päättelykyky sekä kävely- ja havaintomotorinen nopeus. He pystyvät siis tarpeen vaatiessa kävelemään ja reagoimaan nopeasti.

Myös vähäinen pitkäaikaissairauksien määrä, fyysinen aktiivisuus ja hyvä fyysinen kunto ennustavat sitä, että 85 vuotta tulee mittariin.

Tiedot selviävät vertailevasta pohjoismaisesta tutkimuksesta. Suomesta mukana oli Jyväskylän yliopisto, josta tutkimuksen johtamiseen osallistui professori Eino Heikkinen.

Nyt julkaistussa osatutkimuksessa selvitettiin, mitä eroja on 1910-luvun puolivälissä syntyneillä 75-vuotiailla suomalaisilla, ruotsalaisilla ja tanskalaisilla. Lisäksi tutkittiin, mitkä tekijät ennustavat sitä, pääseekö ihminen 85 vuoden ikään saakka.

Tutkimus toteutettiin kolmella paikkakunnalla: Göteborgissa, Jyväskylässä ja Glostrupissa. Laaja-alaiseen ja monitieteiseen gerontologiseen tutkimukseen kutsuttiin kaikkiaan 1 896 75-vuotiasta ihmistä. Osatutkimuksessa selvitettiin tutkittujen elossa säilymistä 10 vuoden ajan.

Miehillä pitkää ikää selitti naisia selkeämmin hyvä fyysinen kunto. Naisilla taas korostui miehiin verrattuna sosiaalinen aktiivisuus.

Painoindeksillä, rasvaprosentilla ja vyötärön ympärysmitalla ei ollut yhteyttä siihen, saavuttaako 85 vuoden iän. Samankaltaisia tuloksia on saatu muissakin tutkimuksissa, sanoo Eino Heikkinen. Lihavuuden on todettu vanhuksilla liittyvän jopa keskimääräistä parempaan elossa säilymiseen.

Heikkisen mukaan näyttää siltä, että elossa pysymistä ennustavat tekijät eivät ole samat kaikenikäisille, vaan ne osittain muuttuvat vanhenemisprosessin myötä.

”Tekijät ovat yhteydessä toisiinsa ja muodostavat monimutkaisia verkostoja. Niiden tavoittaminen asettaa tutkimustyölle monia haasteita.”

Tutkimuksessa selvitettiin kansallisten rekisterien avulla myös se, kuinka moni tutkittavasta ikäluokasta selvisi 75 vuoden ikään.

Ilmeni, että 1910-luvun puolivälissä syntyneet suomalaiset olivat lyhytikäisempiä kuin ruotsalaiset ja tanskalaiset. Syyksi esitetään, että Suomi kehittyi sosiaalis-taloudellisesti muita Pohjoismaita myöhemmin. Suomessa myös oli 1900-luvun alkupuolella muun muassa sotia ja muita koettelemuksia enemmän kuin Pohjoismaissa.

Suomalaisista miehistä 75 vuoden ikään selviytyi 24 prosenttia, kun ruotsalaisista miehistä iän saavutti 49 ja tanskalaisista 42 prosenttia.

Suomalaisista naisista 75 vuoden ikään selviytyi 47 prosenttia. Ruotsalaisilla naisilla vastaavat osuudet olivat 67 ja tanskalaisilla 61 prosenttia.

Siinä ei ollut Göteborgin, Jyväskylän ja Glostrupin välillä eroa, säilyikö elossa 75 vuoden iästä 85 vuoden ikään.

Ne, jotka olivat saavuttaneet 75 vuoden iän, olivat kaikissa ryhmissä pitkälti samankaltaisia.

Eino Heikkisen mukaan pohjoismaisen NORA-tutkimuksen arvo on siinä, että samojen asioiden huomattiin suurelta osin pätevän kolmessa väestössä. Se vahvistaa tulosten merkittävyyttä.

Heikkisen mukaan tutkimus näyttää suuntaa, mitkä tekijät ovat tärkeitä iäkkäiden ihmisten elossa säilymisessä. Tiedot auttavat myös siinä, kun pyritään lyhentämään elämän loppuvaiheeseen liittyvää raihnaisuutta ja sairauksien rasittamaa elinaikaa.

Heikkinen nostaa erityisen mielenkiintoisiksi pitkäikäisyyden selittäjiksi esimerkiksi havaintomotorisen nopeuden ja päättelykyvyn. Niitä tutkittiin reaktioaikamittauksilla sekä psykologisilla testeillä.

Tutkimuksessa ei selvitetty geneettisten tekijöiden vaikutusta. Niiden vaikutus elinaikaan on väestötasolla kolmannes tai neljännes.

Suurimman osan elinajan vaihtelusta selittävät elinolot ja elintavat. Heikkisen mukaan niin sanottuja pitkäikäisyysgeenejä ei ole löydetty.

NORA-tutkimuksen tulokset on julkaistu sähköisesti Aging Clinical and Experimental Research -julkaisussa. Lehdestä julkaistaan myös painettu versio.

Haluatko lukea koko artikkelin?
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!