Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Autismin diagnosoimiseen on tulossa iso muutos – samalla erillinen Asperger-diagnoosi häviää

Uusi malli kokoaisi kaikki autismikirjon häiriöt yhdeksi kattavaksi diagnoosiksi. Jutussa voit testata omat tietosi autismista.

Hyvinvointi
 
Colourbox
Autismikirjon häiriöt tulevat usein esille esimerkiksi leikkimisen yhteydessä.
Autismikirjon häiriöt tulevat usein esille esimerkiksi leikkimisen yhteydessä. Kuva: Colourbox

Autismidiagnostiikkaan on suunnitteilla iso muutos. Uudessa mallissa kaikki autismiin liittyvät diagnoosit tultaisiin yhdistämään yhteen kattavaan diagnoosiin eli autismikirjon häiriöön.

”Autismi diagnosoitaisiin eri tavalla kuin nykyään. Samalla erillinen Asperger-diagnoosi häviää”, sanoo toiminnanjohtaja Tarja Parviainen Autismi- ja Apergerliitosta.

Uusi diagnoosiluokitus on tällä hetkellä Maailman terveysjärjestö WHO:n valmistelussa. Toteutuessaan se tulisi voimaan vuonna 2018.

Merkittävintä uudessa diagnoosiluokituksessa on se, että siinä määritellään erikseen autismiin liittyvien oireiden vaikeusaste. Lisäksi uusi luokitus ottaa huomioon sen, että oireiden vaikeusaste voi ajan kuluessa muuttua.

”Nykyiseen autismikirjon diagnosointiin sisältyy vielä kielelliseen kehitykseen liittyviä ikärajoja. Uudessa luokituksessa ne todennäköisesti eivät enää vaikuta, vaan kielenkehitys on kielenkehitystä ja autismi autismia”, sanoo suunnittelija Elina Havukainen Autismi- ja Aspergerliitosta.

Uudessa mallissa tarkasteltavia piirteitä ovat muun muassa sosiaalis-emotionaaliset vuorovaikutustaidot, ei-kielellinen kommunikointikyky, taidot ikään liittyvissä sosiaalisissa suhteissa sekä toistuvat ja rajoittuneet käyttäytymismallit, kuten stereotyyppinen toistava puhetapa.

Autismikirjon häiriössä ovat yleisiä esimerkiksi puutteet sosiaalisissa vuorovaikutustaidoissa tai kommunikaatiokyvyissä. Lapsen vanhemmat ovat usein ensimmäiset, jotka huomaavat lapsen oireilevan.

”Yleensä autismi ilmenee noin puolentoista vuoden ikäisillä lapsilla. Puheeseen tai leikkiin liittyvät jo kehittyneet taidot voivat jopa taantua, osalla ne taas eivät kehity odotusten mukaisesti”, sanoo Havukainen.

Vanhemmat saattavat esimerkiksi kiinnittää huomiota siihen, ettei lapsi ota katsekontaktia tai reagoi puheeseen. Lapsella voi olla myös ongelmia niin sanotun jaetun tarkkaavaisuuden kanssa, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että palloleikin aikana lapsen huomio on jossain muualla kuin itse leikissä.

Asperger-diagnoosit taas tehdään yleensä vasta kouluiässä, vaikka oireyhtymästä voi olla merkkejä jo aiemmin. Osa Asperger-piirteistä voi olla havaittavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun taas jotkut tulevat selvemmin näkyviin, kun lapsen sosiaaliset suhteet lisääntyvät, esimerkiksi koulun alkaessa.

Toinen merkittävä muutos autismidiagnostiikassa on se, että uusi luokitus huomioi myös aisteihin liittyvät poikkeamat. Niitä on yli 90 prosentilla autismin kirjoon kuuluvista henkilöistä.

Aisteihin liittyviä poikkeamia ovat muun muassa kuulo- tai näköaistin yli- tai aliherkkyydet sekä aistien kuormittuminen tai sekoittuminen. Autistinen henkilö voi kuulla esimerkiksi tietyt äänet tai taajuudet hyvin voimakkaina.

”Tutkimusten mukaan kyse ei ole vain pienestä epämiellyttävyydestä, vaan autistinen henkilö voi tuntea kovat äänet jopa kipuna”, sanoo Havukainen.

Aistipoikkeamien huomioimisella on käytännön merkitystä autismikirjon henkilöiden kuntoutumisen ja toimintakyvyn kannalta, sillä se korostaa apuvälineiden tärkeyttä. Autismikirjon henkilön toimintakyky voi olla paljon heikompi ilman apuvälinettä kuin sen kanssa.

”Myös toinen ihminen voi olla niin sanotusti apuväline eli toimia avustajana tietyissä tilanteissa”, sanoo Havukainen.

Toiminnanjohtaja Tarja Parviainen uskoo, että uusi luokittelumalli tulee voimaan, vaikka se ei olekaan vielä ongelmaton. Uusi diagnoosimalli mietityttää etenkin Asperger-diagnoosin saaneita henkilöitä.

”Aspergereilla on hyvin voimaantunut yhteisö Suomessa. He ovat pohtineet, mitä uusi diagnostiikka heille tarkoittaa. Myönteinen kanta uutta diagnoosimääritelmää kohtaan on kuitenkin vahvistunut myös heidän keskuudessaan”, Parviainen sanoo.

Havukainen huomauttaa, että autismiin kuuluu usein myös liitännäisdiagnooseja kuten ahdistushäiriöitä tai epilepsiaa. Näitä voidaan hoitaa lääkityksellä, mutta autismikirjon oireita ne eivät ole.

”Missään kliinisissä tutkimuksissa ei ole todettu, että lapsuusiän autismi ja Aspergerin oireyhtymä poikkeaisivat toisistaan. Ydinoireet ovat samoja”, sanoo Havukainen.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!