Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Uutiset
maanantaina 21. joulukuuta 2015

Onko köyhyys ihmisen omaa syytä? HS kysyi eduskuntaryhmien puheenjohtajilta

Porvarihallituksen ryhmäjohtajat painottivat kuin yhdestä suusta, että ”köyhyydelle on monta syytä”. Oppositiossa puolestaan korostettiin näkemystä, ettei työttömyys johdu vain omista teoista.

HS Ilta
 
Anna-Maja Henriksson, Matti Vanhanen, Outi Alanko-kahiluoto ja Sampo Terho
Anna-Maja Henriksson, Matti Vanhanen, Outi Alanko-kahiluoto ja Sampo Terho

Mitä varakkaampia ihmiset ovat, sitä voimakkaampi on heidän käsityksensä, että köyhyys on köyhän oma vika. Muun muassa tämä paljastui HS:n Sunnuntaisivulla julkaistusta artikkelista, joka käsitteli köyhyyttä.

Artikkeli perustuu HS:n viime kesänä tekemään köyhyyskyselyyn. Kysely on osa Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus -tutkimusta.

Sitä johtavan professori Juho Saaren mukaan kyselyn esiin tuomat seikat ovat tärkeitä jo pelkästään siksi, että köyhyyttä koskevia päätöksiä tekevät yhteiskunnan hyväosaisimmat.

HS halusi selvittää, mitä poliitikot ajattelevat köyhyydestä ja lähetti eduskuntaryhmien puheenjohtajille neljä aihetta käsittelevää kysymystä.

Poliitikot vastasivat kysymyksiin:

1) Onko köyhyys köyhän ihmisen omaa syytä?

2) Mitä sinulle tarkoittaa köyhyys, ja miten määrittelet sen suomalaisessa yhteiskunnassa?

3) Onko hallituksella oikea käsitys siitä, mitä köyhyys Suomessa on?

4) Mainitse tärkein toimenpide, jolla köyhyyttä voitaisiin vähentää?

Ryhmäjohtajien vastauksista löytyy eroja esimerkiksi siinä, kuinka voimakkaasti köyhyyden nähdään olevan köyhän omaa syytä. Verrattuna kansalaisten vastauksiin eduskuntaryhmien puheenjohtajien kielenkäyttö on toki monin verroin varovaisempaa.

Porvarihallituksen edeskuntaryhmien puheenjohtajat painottavat vastauksissaan kuin yhdestä suusta sitä, että ”köyhyydelle on monta syytä” ( Matti Vanhanen, kesk), ”syyt ovat hyvin moninaisia” ( Arto Satonen, kok) tai että ”kysymykseen ei voi antaa yleispätevää vastausta” ( Sampo Terho, ps).

Opposition vastauksissa korostui näkemys, että työttömyys ei johdu pelkästään omista teoista. ”En usko, että kukaan on köyhä omasta tahdostaan”, vastaa Antti Lindtman (sd).

”Köyhyys on yhtä vähän ihmisen oma syy kuin vauraaseen perheeseen syntyminen on ihmisen oma ansio”, sanoo puolestaan vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto.

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen ja kristillisdemokraattien Peter Östman muistuttavat, että köyhyys on Suomessa myös rakenteellista. ”Suomessa on kymmenen kertaa enemmän työttömiä kuin [avoimia] työpaikkoja”, Pekonen selventää.

Rkp:n Anna-Maja Henriksson muistuttaa, että köyhyydestä ei pitäisi syyttää: ”Huolestuttavin tulos tutkimuksessa oli, että hyvässä asemassa olevista niin suuri osa näkee köyhyyden johtuvan yksilöllisistä syistä.”

Yleisiksi työttömyyden syiksi ryhmänjohtajat luettelivat yleensä vanhuuden, sairauden ja työttömyyden.

Köyhyyden vähentämisen keinoista kaikilla puolueilla on yksimielisyys: tärkeää on työnteko. Tässä sanavalintojen erot kuvaavat varsin ennalta-arvattavasti puolueiden ideologisia eroja.

Keskusta korostaa kilpailukykyä, kokoomus talouskasvua, perussuomalaiset työtä ja yrittämistä.

Oppositiossa oleva Sdp puolestaan puhuu työn tarjoamisesta ”kohtuullisella palkalla”, kun taas vihreät korostavat oikeudenmukaisen verotuksen merkitystä tulonjaossa.

Vasemmistoliitto painottaa koulutuksen, riittävän toimeentulon ja kattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden tärkeyttä köyhyyden vähentäjinä.

Rkp tarjoaa köyhyyden vastaisiksi lääkkeiksi varhaista puuttumista ja ennaltaehkäiseviä toimia.

Kristillisten ehdotus on konkreettisin:

”Perustetaan kansallinen tulorekisteri, johon rekisteröidään palkkatulon lisäksi sosiaaliturva, joka edelleen maksetaan harkinnanvaraisena elämäntilanteeseen sidottuna tukena.”

Näin eduskuntaryhmien puheenjohtajat vastasivat:

Matti Vanhanen, (kesk):

Laura Mendelin / HS
Matti Vanhanen (kesk)
Matti Vanhanen (kesk)

1) Köyhyydelle on monta syytä. Suurin yksittäinen ryhmä lienee hyvin vanhojen ihmisten tai pitkään sairaseläkkeellä olevien ryhmä, joilla ikänsä takia eläketulo on alhainen. Osalla köyhyyden taustalla on pitkittynyt työttömyys – sen taustalla on sekä yksilötason syitä että kansantaloudesta johtuvia syitä.

2) Köyhyydessä elävä ei tule toimeen tuloillaan vaan joutuu toistuvasti hakemaan toimeentulotukea tai ellei tätä tee, joutuu tinkimään elämän perustarpeista kohtuuttomalla tavalla.

3) Hallituksella on realistinen käsitys köyhyydestä, ja siksi se toimii talouden kurssin kääntämiseksi toimilla, joita kaikki eivät haluaisi hyväksyä, mutta joita ilman talouden suuntaa ei saada käännettyä.

4) Yhteiskunnan toimista tärkein on parantaa suomalaisen työn kilpailukykyä maailmalla niin, että yritykset investoisivat Suomeen ja voisivat sitten lisätä työpaikkojen määrää. Se toisi verotuloja, joilla tulonsiirtojen varassa elävien toimeentuloa voitaisiin parantaa.

Sampo Terho (ps)

Roni Rekomaa / Lehtikuva
Sampo Terho (ps)
Sampo Terho (ps)

1) Kysymykseen ei voi antaa yleispätevää vastausta. Aivan varmasti sekä ulkoiset tekijät että ihmisen oma toiminta vaikuttavat yksilön varallisuuteen.

2) Henkilökohtaisesti olen eri elämäntilanteissa ollut vähävarainen paitsi opiskelijana kuin myös työttömänä. En itse kokenut olevani köyhä, kun minulla kuitenkin aina oli ruokaa, vaatteet, asunto ja terveyspalvelut. Näiden puuttuminen on minusta yksiselitteisesti köyhyyttä.

Toinen, moniselitteisempi tapa määritellä köyhyys on vertailla varallisuuttaan muiden varallisuuteen. Tämä on hankalampi rajanveto. Toisaalta kohtuuttomat tuloerot ovat kieltämättä yhteiskunnalle haitaksi. Toisaalta jos minulla edellisenä päivänä on kaikki tarpeellinen mutta seuraavana päivänä luen uusista tilastoista, että muut ovat nostaneet elintasoaan minua nopeammin, onko johdonmukaista julistaa itseni köyhäksi?

3) Kansalaisten itsensä valitsemilla kolmella suurimmalla puolueella oletettavasti on köyhyydestä melko samanlainen näkemys kuin suomalaisilla keskimäärin.

4) Työllisyyttä parantamalla. Kaikki muut toimenpiteet köyhyyden vähentämiseksi nojaavat työn ja yrittämisen tuottamaan hyvinvointiin.

Arto Satonen (kok):

Rio Gandara / HS
Arto Satonen (kok)
Arto Satonen (kok)

1) Köyhyyden syyt ovat hyvin moninaisia: työttömyys, sairaus, pieni eläke tai yksinhuoltajuus. Moneen näistä tilanteista on mahdotonta tai vaikeaa varautua. Jokaisella köyhyyteen ajautuneensa ihmisellä on oma tarinansa.

2) Köyhyys on sitä, että joutuu jäämään paitsi sellaisista asioista, jotka valtaosalle suomalaisista ovat aivan tavallisia. Esimerkiksi voi tarkoittaa sitä, että lapset eivät voi harrastaa, kun ei ole varaa maksaa harrastuksen kuluja. Tämä on todella huono asia lasten tulevaisuuden kannalta.

3) Kyllä, ja hallitus tekee töitä sen eteen, että saisimme talouden kasvuun eli että meillä olisi vähemmän köyhyyttä. Suomalainen yhteiskunta on niin pieni, että jos ei itse ole kokenut köyhyyttä, on sitä lähipiirissään varmasti nähnyt. Köyhyyden vähentämiseksi esimerkiksi takuueläkettä korotetaan.

4) Talouskasvu ja uusien työpaikkojen luominen. Työttömyys on suurin yksittäinen köyhyyttä ja syrjäytymistä aiheuttava tekijä. Sen vuoksi jokainen uusi työpaikka pelastaa jonkun ihmisen ja hänen läheisensä köyhyyden riskiltä.

Antti Lindtman (sd)

Aku Isotalo / HS
Antti Lindtman (sd)
Antti Lindtman (sd)

1) En usko, että kukaan on köyhä omasta tahdostaan. Syyt, jotka köyhyyteen yleensä johtavat – työttömyys, pitkittynyt sairaus tai riittämätön toimeentulo – eivät ole köyhän itsensä päätettävissä olevia asioita. Köyhyyden syyt ovat niin monimuotoisia, ettei niitä voi typistää johtuvaksi vain ihmisen omasta tahdosta tai tekemisistä.

2) Köyhyys on sitä, että ihminen ei pysty omalla toimeentulollaan turvaamaan välttämättömiä elämän edellytyksiä. Suomalaisilla köyhillä on siis erisuuruisia puutteita perustarpeista, mikä johtaa koetun hyvinvoinnin heikentymiseen. Kyse on pitkän prosessin lopputuloksesta, jonka myötä ihminen ajautuu köyhyyteen.

Suomessa köyhyys on tietysti suhteellista, eikä absoluuttista, kuten esimerkiksi monissa Afrikan maissa. Tämä ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, että suhteellista huono-osaisuutta vähäteltäisiin yhteiskunnallisena ongelmana.

Yhteiskunnan kehitystä ei määritellä sillä, miten se edistää rikkaiden rikastumista, vaan miten se pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Siten köyhyyden vähentämisen tulisi olla harjoitetun talouspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Myös jokaisen politiikkatoimen vaikutukset köyhyyden näkökulmasta on osattava arvioida etukäteen.

3) Hallituksen käsitys köyhyydestä on peilattava suhteessa sen harjoittamaan politiikkaan. Näin tarkasteltuna hallituksen politiikkaa ei heijastele ymmärrystä suomalaisen köyhyyden perimmäisistä syistä – työttömyydestä ja osattomuudesta.

Hallituksen harjoittama politiikka kokonaisuudessaan heijastelee ymmärtämättömyyttä suomalaisen köyhyyden syistä. Esimerkiksi palvelumaksujen, kuten terveyskeskusmaksun korottaminen kolmanneksella sekä lääkkeiden ja matkakorvausten pienentäminen, iskevät erityisesti heihin, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Pienituloisten eläkeläisten kohtelu on hallitukselta uskomattoman lyhytnäköistä juuri siksi, että se lisää köyhien eläkeläisten määrää.

4) Ihmiset pitää saada työn syrjään kiinni. Työn tarjoaminen kohtuullisella palkalla on paras lääke ihmisten nostamiseksi köyhyydestä. Valitettavasti hallituksen ensi vuoden budjetista puuttuivat konkreettiset toimet työllisyyden hyväksi.

Sdp esittänyt vaihtoehdon, joka tuo ihmisille töitä tässä ja nyt. Tämä on parasta politiikkaa myös köyhyyden vastaiseen taisteluun. Esimerkiksi esittelemämme Rinteen työllistämismalli loisi laskelmiemme mukaan 15 000 uutta työpaikkaa Suomeen. Rinteen työllistämismallissa työttömän peruspäiväraha käytettäisiin työllistämissetelin avulla työttömän työllistämiseen työehtosopimuksen mukaisella palkalla.

Samaan aikaan köyhyyttä on vähennettävä ja ennaltaehkäistävä sosiaaliturvaa ja julkisia palveluja kehittämällä sekä laskemalla erityisesti asumisen kustannuksia.

Outi Alanko-Kahiluoto (vihr)

Kati Laukkanen
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr)
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr)

1) Suurin riski köyhyydelle on syntyä köyhien, kouluttamattomien vanhempien lapseksi. Myös pitkäaikaissairaus ja -työttömyys altistavat köyhyydelle. Köyhyys on yhtä vähän ihmisen oma syy kuin vauraaseen perheeseen syntyminen on ihmisen oma ansio.

2) Köyhyys on aineellista puutetta, joka pitkään jatkuessaan syö ihmisen henkisiä voimavaroja ja vie tunteen mahdollisuudesta hallita omaa elämää.

Köyhyysrajan alapuolella olevalla ei ole varaa hankkia välttämättömiä hyödykkeitä, kuten ruokaa ja lääkkeitä siedettävän elintason ylläpitämiseksi. Suomessa köyhyys ilmenee esimerkiksi lapsiperheen kyvyttömyytenä maksaa lapselle yhtäkään harrastusta tai vanhuksen kohdalla kyvyttömyyttä ostaa lääkkeitä tai silmälaseja.

3) Ei ole. Sosiaali-ja terveysministeri Juha Rehula (kesk) sanoi tällä viikolla eduskunnassa, ettei Suomessa jätetä ketään heitteille. Se ei ole totta. Hallitus jättää tietoisella politiikalla köyhimmät heitteille leikatessaan eniten alimpaan tulokymmenykseen kuuluvilta. Lääke- ja matkakorvausten sekä asiakasmaksujen nostaminen iskevät samaan pienituloisimpien paljon sairastavien ryhmään, joiden joukossa sosiaaliturvan alikäyttö on kaikkein yleisintä: juuri nämä ihmiset jättävät toimeentulotuen hakematta vaikka olisivat siihen oikeutettuja.

Kelassa pelätään, että köyhimmät paljon sairastavat ihmiset jättävät jatkossa lääkkeet ostamatta. Hallitus leikkaa eniten näiltä ihmisiltä, mutta ei tee mitään varmistaakseen, että köyhimmät paljon sairastavat ihmiset osaisivat ja pystyisivät hakemaan heille lain mukaan kuuluvaa harkinnanvaraista toimeentulotukea. Se on heitteillejättöä. Lisäisikö hallitus tietoisesti köyhien määrää, jos ministerit ymmärtäisivät mitä köyhyys oikeasti on?

4) Oikeudenmukainen, maksukyvyn mukaan määrätty verotus tasaa tuloeroja ja hyvinvointia. Sen avulla pystytään ylläpitämään hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä rakenteita kuten hyvinvointipalveluita ja sosiaaliturvaa.

Aino-Kaisa Pekonen (vas)

Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva
Aino-Kaisa Pekonen (vas)
Aino-Kaisa Pekonen (vas)

1) Ei. Köyhyys on useimmiten rakenteellista. Esimerkiksi Suomessa työttömiä on kymmenen kertaa enemmän kuin avoimia työpaikkoja. Ensi vuonna työttömyysasteen arvioidaan nousevan korkeammaksi kuin kertaakaan tällä vuosituhannella.

Köyhyys on myös ylisukupolvista. Perheen vaikeudet tietyillä elämänalueilla siirtyvät usein sukupolvelta toiselle. Myös koulutus periytyy: vanhempien koulutustaso ja sosioekonominen asema määrittävät lapsien tulevia koulutusuria.

2) Köyhyyttä aiheuttaa Suomessa erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ja muu pitkään jatkunut huono-osaisuus. Pitkittynyt köyhyys aiheuttaa tutkimusten mukaan mielenterveysongelmia, sosiaalisten suhteiden katkeamista ja yksinäisyyttä.

Köyhyys merkitsee monia asioita. Sitä, että ei ole mahdollisuutta tehdä työtä elääkseen. Sitä, että rahat eivät riitä edes kaikkein välttämättömimpään. Sitä, että ei ole varaa tehdä mitään ”ylimääräistä”; harrastaa, matkustaa, käydä ulkona syömässä. Sitä, ettei ole varaa maksaa lasten luokkaretkeä.

Köyhyys merkitsee usein myös epätoivoa ja häpeää. Julkiset puheet siitä, että köyhyys on ihmisen oma syy, lisäävät näitä tunteita.

3) Tuntuu siltä, että ei. Ennen vaaleja esimerkiksi Timo Soini vakuutti, että kaikkein köyhimmiltä ei leikata. Pääministeri Sipilä taas lupasi, että eläkeläisiltä ei leikata. Kaikkien pienituloisimmilta kuitenkin leikataan.

Pienituloisille muutama euro tai kymppi kuussa voi olla liian suuri leikkaus. Pelottavaa on se, ettei esimerkiksi paljon sairastaviin kohdistuvien leikkausten yhteisvaikutuksia ole arvioitu.

4) Mainitsen kolme: koulutus, riittävä toimeentulo ja kattavat, kaikkien käytettävissä olevat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti peruskoulunsa päättäviin, kuten viime vaalikaudella nuorisotakuussa tehtiin. Kaikille on taattava paikka toisen asteen koulutuksessa, työpajalla tai mahdollisessa kuntoutuksessa. On pidettävä huoli, ettei ketään syrjäytetä yhteiskunnasta tässä vaiheessa. Etsivä nuorisotyö tarvitsee ansaitsemansa rahoituksen.

Nyt korkean työttömyyden aikana hallituksen tulisi ehdottomasti panostaa työllistämiseen. Tämä ei tapahdu kurittamalla niitä, joilla on vielä työpaikka, vaan esimerkiksi työtä jakamalla. Sosiaaliturvan ja työnteon yhdistämistä tulisi helpottaa ja liikkua siinä kohti kaikille riittävän perusturvan tarjoavaa perustuloa.

Kaikkien käytettävissä olevat, kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut ehkäisevät syrjäytymistä ja kaventavat terveyseroja sekä toimivat turvaverkkona huono-osaisimmille. Tällä hetkellä työterveyspalveluiden piirissä olevat pääsevät nopeasti hoitoon ja saavat myös ennaltaehkäiseviä palveluita. Julkisella puolella jonot ovat pitkiä ja maksuja nostetaan.

Anna-Maja Henriksson (rkp)

Outi Pyhäranta / HS
Anna-Maja Henriksson (r)
Anna-Maja Henriksson (r)

1) Köyhyydestä ei pitäisi syyttää. Kysymys on paljon laajempi. Syy-yhteydet eivät ole yksinkertaisia. Ihminen voi kuitenkin myös omalta osaltaan tehdä sellaisia valintoja elämässä, jotka lieventävät köyhyyttä. Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia kaikkien ihmisten perustarpeista. Yhteiskunnan on myös tuettava kaikkia ihmisiä tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka auttavat pääsemään köyhyydestä parempaan elämänlaatuun.

2) Köyhyys ei ainoastaan tarkoita, että elää rahan puutteessa. Köyhyys on paljon muutakin. Köyhyyteen kytkeytyy usein sairautta. Köyhyyttä pahentaa myös eristäytyminen. Näitä kaikkia näkökohtia täytyy ottaa huomioon, kun tehdään työtä köyhyyden poistamiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta.

Yhteenkuuluvuus on tärkeä tekijä. Siellä missä yhteenkuuluvuus on vahvaa, on vähemmän köyhyyttä. Sellaisessa yhteiskunnassa myös kynnys on matala ihmisille auttaa toinen toisiaan.

3) Huolestuttavin tulos tutkimuksessa oli, että hyvässä asemassa olevista niin suuri osa näkee köyhyyden johtuvan yksilöllisistä syistä, että köyhän surkea tilanne on hänen omaa syytä.

On myös huolestuttavaa, jos moni päättäjä näkee, että hyvinvointivaltio tekee ihmiset laiskoiksi. Päinvastoin meidän pitäisi olla ylpeitä ja puolustaa pohjoismaalainen hyvinvointiyhteiskunta, joka pyrkii tasoittamaan sosiaaliset erot ja antamaan jokaiselle ihmiselle hyvät lähtökohdat elämälle. Se on selvä, että rakenteita pitää uudistaa, ja nyt on tärkeämpää kuin koskaan luoda sellainen yhteiskuntamalli missä työ on keskeisessä roolissa ja kaikkien ulottuvilla. Tällöin vähennetään myös köyhyyttä.

4)Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevät toimet missä erityisesti tuetaan lapsiperheitä koen tärkeimpänä. Laadukas päivähoito, hyvä koulu ja ennaltaehkäisevät tukitoimet pyrkii estämään sen, että köyhyys periytyy. Kynnystä työelämään täytyy madaltaa, myös nuorille on luotava omia väyliä työelämään. Yhteiskunnassa täytyy olla laaja skaala tukitoimenpiteitä.

Koskien pientuloisia eläkeläisiä olen vahvasti puhunut yhteisen maksukaton puolesta. Tällaisella maksukatolla jossa otetaan huomioon lääke-, hoito- ja matkakustannukset pystytään näkemään vähävaraisen ihmisen kokonaistilanne. On tärkeää, että päätöksiä tehdessä pystytään näkemään ihmisen kokonaistilanne ja reagoimaan siihen.

Peter Östman (kd)

Rio Gandara / HS
Peter Östman (kd)
Peter Östman (kd)

1) Köyhyydellä on rakenteellinen perusta ja useimmiten köyhyyden syy on joko sairaus tai pitkäaikaistyöttömyys. Työttömyyden suurin syy on puolestaan työpaikkojen puute ja työelämän ns. rakenteelliset ongelmat eli työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Toinen työttömyyttä aiheuttava tekijä on ns. kannustinloukut eli työttömyysturvan ja sosiaaliturvan yhteen sovittamien työnteon kanssa. Se taas ei ole yksilön vika, vaan järjestelmän paha valuvika. Sellaista järjestelmää, jossa et hyödy euroakaan siitä, että teet kovemmin töitä, ei pitäisi nykymaailmassa olla.

2) Vaikka rahaa ja tulorajoja on perinteisesti käytetty köyhyyden mittarina, ei niiden avulla voida kuvata köyhyyden koko skaalaa. Köyhyyden käsitettä voidaan myös kuvata siten, että köyhyys on moniulotteista puutetta elämän perustarpeista ja hyvinvoinnista. Noin kolmannes köyhyysjakson kokeneista ovat ns. tilapäisköyhiä, kolmannes toistuvaisköyhiä ja kolmannes pitkäaikaisköyhiä.

3) Talouden kireästä tilanteesta johtuen hallituksella ei ole paljon liikkumatilaa, mutta kristillisdemokraattien mielestä on väärin maksattaa laman kustannukset kaikkein vähäosaisimmilla. Hallituksen leikkaukset kohdistuvat erityisesti pitkäaikaissairaisiin. Nämä leikkaukset tuovat lisäkustannuksia sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Eläkeläisten asumistuen heikentyminen, lääke- ja matkakulukorvauksien leikkaus, yksityisten terveyspalvelujen kela-korvauksen puolitus ja muut vanhenevaan väestöön kohdistuvat leikkaukset voivat yhteisvaikutuksina tuoda suuria ongelmia. Samoin lapsiperheisiin kohdistuu useita leikkauksia.

4) Kristillisdemokraatit ehdottaa uudenlaista perusturvamallia kannustavaa perusturvaa, joka korvaisi nykyisen perusturvan sirpalemaisuuden ja lisäisi työnteon kannustimia. Perustetaan kansallinen tulorekisteri, johon rekisteröidään palkkatulon lisäksi sosiaaliturva, joka edelleen maksetaan harkinnanvaraisena elämäntilanteeseen sidottuna tukena. Kuitenkin tuki alenee suhteessa niin, että työnteosta käteen jää aina enemmän.

UUTISET

Lisää digitaaliset aikakauslehdet tilaukseesi

Suositut digitaaliset aikakauslehdet Hesarin kautta. Tilaus sisältää seuraavat lehdet: Glorian ruoka ja viini, Kodin kuvalehti, Tiede, HS Teema, Meidän perhe ja Hyvä terveys.

Hesarin tilaajille alk. 5 eur/kk. Tutustu 2 viikkoa maksutta!

Tilaa tästä!

Oletko jo tilaaja?