Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

”Minulle on myyty ihan muuta kuin mitä olen luullut ostavani” – Tor-verkkoa hyödyntävä suomalaishanke ajaa muuntohuumeille testautuspalvelua

A-klinikkasäätiön uuden Muunto-hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa muuntohuumeiden anonyymi testauttaminen ja luoda verkkoon avoin tietokanta liikkeellä olevista aineista.

Kaupunki
 
Muuntohuumeet ovat huumausaineiksi määriteltyjen aineiden kaltaisia aineita, joita ei kuitenkaan valvota huumausaineina.
Muuntohuumeet ovat huumausaineiksi määriteltyjen aineiden kaltaisia aineita, joita ei kuitenkaan valvota huumausaineina.
Fakta

Muuntohuumeet kiertävät lainsäädännön

 Muuntohuumeet tunnetaan myös nimellä uudet psykoaktiiviset aineet tai tutkimuskemikaalit.

 Niitä ei valvota lainsäädännössä. Muuntohuume lakkaa olemasta muuntohuume, kun se otetaan huumausainelain piiriin.

 Aiemmin muuntohuumeita kutsuttiin myös design- tai designer-huumeiksi. Nimet viittaavat siihen, että niissä aineen rakennetta tai käyttötapaa on jollain tapaa muutettu verrattuna aikaisempaan.

 Muuntohuumeista löytyy samoja aineryhmiä kuin virallisestikin huumeiksi luokitelluista aineista, esimerkiksi opioideja ja kannabinoideja.

 Vuosina 2011–2013 yleisimmät myrkytyskuolemissa todetut muuntohuumeiden löydökset olivat alfa-PVP (27 tapausta) ja MDPV (18 tapausta). Kuudessa vainajassa todettiin kumpaakin.

 Lähde: Keskusrikospoliisi, Suomen Lääkärilehti 48/2015

Malmi

Muuntohuume PMMA aiheutti suoraan tai välillisesti yhdeksän nuoren kuoleman Norjassa 2010–2011. He olivat luulleet ostaneensa ekstaasia, mutta ottivatkin amfetamiinin tavoin vaikuttavaa muuntohuumetta.

Vaikka muuntohuumeet yksin eivät ole viime vuosina olleet merkittäviä kuoleman aiheuttajia, niiden moninaisuus aiheuttaa terveysriskejä.

”Minullekin on joskus myyty jotakin ihan muuta kuin mitä olen luullut ostavani”, sanoo HS:n haastattelema 25-vuotias nainen, joka ei halua kertoa nimeään. Hän on käyttänyt muuntohuumeita seitsemän vuotta.

Muuntohuumeiden vaarojen ehkäisemiseksi Suomessa on nyt aloitettu poikkeuksellinen hanke. Koska huumeet ovat uudenlaisia, myös hankkeen keinot ovat uudenlaisia.

Muunto-hankkeen tavoitteena on perustaa netinkäyttäjän henkilöllisyyden salaavaa Tor-verkkoa hyödyntäen tietokanta liikkeellä olevista uusista psykoaktiivisista yhdisteistä. Lisäksi selvitetään, olisiko mahdollista perustaa muuntohuumeiden käyttäjille aineiden laboratoriotestauttamispalvelu. Sen avulla käyttäjillä olisi mahdollisuus saada tietoonsa, mitä heidän hankkimansa muuntohuumeet todellisuudessa sisältävät.

Muuntohuumeet ovat huumausaineiksi määriteltyjen aineiden kaltaisia aineita, joita ei kuitenkaan valvota huumausaineina.

Niiden määrä kasvaa tasaisesti. Viime vuoden lopulla Euroopan unionin huumeseurantakeskuksen tarkkailussa oli yhteensä 560 erilaista muuntohuumeiksi luokiteltavaa yhdistettä. Määrä kasvoi sadalla viime vuonna.

Idea Muunto-hankkeesta virisi Malmin korvaushoitoyksikössä Helsingissä.

”Henkilökunta ja vertaistukihenkilöt huomasivat, ettei heillä ollut tiedon puutteen vuoksi valmiuksia hoitaa muuntohuumeisiin liittyviä, ensiapua vaativia tapauksia. Myös muuntohuumeisiin liittyviä kyselyjä tuli paljon, mutta vastauksia oli vaikea antaa”, kertoo hankkeen koordinaattori Miina Kajos, joka on saanut neurobiologian ja sosionomin koulutuksen.

Keväästä asti toimineen hankkeen perusti A-klinikkasäätiö Raha-automaattiyhdistys RAY:n tuella. Sillä on rahoitus vuoteen 2018 asti.

Ohjausryhmässä on edustus esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), Suomen Punaiselta Ristiltä ja Humaania päihdepolitiikkaa -yhdistykseltä.

Kajos puhuu hankkeesta kieli keskellä suuta, sillä osa siihen liittyvistä kompastuskivistä on vielä ratkaisematta. Esimerkiksi:

Miten muuntohuumeiden käyttäjät voisivat tuoda käyttämiään aineita A-klinikkasäätiölle testattavaksi ilman, että säätiön työntekijöitä voitaisiin syyttää hallussapidosta?

Kuinka välttää se, että huumekauppiaat eivät hyödynnä palvelua, jolloin työntekijöitä voisi syyttää avunannosta rikokseen?

Mika Ranta / HS
A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeen projektikoordinaattori Miina Kajos ja Humaania päihdepolitiikkaa ry:n Henry Vistbacka uskovat, että muuntohuumeiden testauttamismahdollisuus mahdollistaisi käyttöön liittyvien riskien faktapohjaisen tarkastelun.
A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeen projektikoordinaattori Miina Kajos ja Humaania päihdepolitiikkaa ry:n Henry Vistbacka uskovat, että muuntohuumeiden testauttamismahdollisuus mahdollistaisi käyttöön liittyvien riskien faktapohjaisen tarkastelun.

Toisaalta hankkeessa kerättyjä tietoja voisivat Kajoksen mukaan hyödyntää myös viranomaiset, kuten lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, THL, tulli ja poliisi.

Yksi muuntohuumeisiin liittyvä keskeinen ongelma nimittäin on, ettei viranomaisillakaan ole niistä kovin paljon tietoa.

THL:n mukaan muuntohuumeet eivät ole syrjäyttäneet perinteisiä huumausaineita, mutta väestötason esiintymislukuja ei ole Suomessa saatavilla.

Hankkeen ytimessä on huumeita käyttävän ihmisen auttaminen. Taustalla on käytön haittoja vähentävä ideologia.

”Mahdollisuus testauttaa hankkimansa aine ei ole tapa osoittaa aine turvalliseksi, mutta se mahdollistaa riskien faktapohjaisen tarkastelun”, sanoo Henry Vistbacka Humaania päihdepolitiikkaa -yhdistyksestä.

Kajos ajattelee, että esimerkiksi alaikäisiltä on kohtuutonta olettaa, että he ymmärtäisivät kaikkien tekojensa seuraukset.

”Jos Muunto-hankkeen avulla saadaan estettyä yhdenkään nuoren päätyminen tehohoitoon, niin tavoite on saavutettu”, hän sanoo.

HS:n haastattelema huumeiden käyttäjä uskoo, että Muunto-hanke voisi pelastaa henkiä. Hän on kokeillut useita kymmeniä eri yhdisteitä.

Naisen ja toisen HS:n haastatteleman lähteen mukaan esimerkiksi LSD:tä ostamaan lähteneet ihmiset ovatkin saaneet Bromo-Dragonfly -nimistä ainetta, joka on vaikutuksiltaan paljon LSD:tä arvaamattomampi ja pitkäkestoisempi. Bromo-Dragonfly on yksi tunnetuimmista entisistä muuntohuumeista, joka on nykyään jo kriminalisoitu.

”Olen itse säästynyt pahimmalta”, nainen kertoo.

”Mutta ystäväni yritti kerran tilata melko tunnetusta muuntohuumeiden nettikaupasta erästä ainetta ja hän kuuli myöhemmin, että kaupan omistaja oli itse kuollut tähän aineeseen. Kauppias ei ollut onneksi ehtinyt postittaa ystäväni tilausta.”

Tavoitteena vähentää haittoja

Muunto-hankkeen taustalla on ideologia, joka pyrkii huumeiden käytön haittojen vähentämiseen.

Ydinajatus on, että kiellot, rajoitukset tai rangaistukset eivät lopeta ihmisten päihteiden käyttöä tai siihen liittyviä ongelmia. Ajatusta on sovellettu esimerkiksi Portugalissa, jossa huumeiden käyttö on dekriminalisoitu. Sen jälkeen yliannostuskuolemat ovat vähentyneet.

Muunto-hankkeen ohjausryhmässä on edustus myös Humaania päihdepolitiikkaa -yhdistykseltä, joka ajaa huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista myös Suomessa.

”Jokaisen huumeiden aiheuttamia ongelmia vastustavan on syytä kannattaa haittoja vähentävää politiikkaa, sillä sen on tutkitusti todettu vähentävän näitä ongelmia”, sanoo Henry Vistbacka järjestöstä.

”Toki voi unelmoida maailmasta, jossa kukaan ei käytä päihteitä, mutta se on epärealistinen lähtökohta.”

Vistbackan mukaan kuitenkin esimerkiksi jotkut kannabiksen laillistamisen puolestapuhujat suhtautuvat aineen riskeihin vähättelevästi, mikä ei auta heidän ajamaansa asiaa.

Vistbacka ja Muunto-hankkeen koordinaattori Miina Kajos toivovat, että huumeiden käyttäjät nähtäisiin muunakin kuin ö-luokan kansalaisina.

”Päihdepalvelut pyörivät Suomessa riippuvuuden ympärillä”, Kajos sanoo.

”Ainoat roolit, joita huumeiden käyttäjille julkisuudessa varataan, ovat ’katuja’, ’raitistunut’, ’uskoon tullut’ tai ’ulkopuolinen syrjäytynyt’. Iso osa huumeita käyttävistä on kuitenkin integroitunut yhteiskuntaan. Ylipäätään, kuten [A-klinikkasäätiön johtava ylilääkäri] Kaarlo Simojoki sanoo: ei meillä ole Suomessa huumeongelmaa, vaan alkoholiongelma. Mutta huumeiden käyttöön liitetään vahva negatiivinen leima, ja sen takia moni ei hae apua.”

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat