Valikko
Kaupunki

Rahalahjoja, ulkomaanmatkoja ja edullisia asuntoja – syyttäjä vaatii Vantaan ex-kaupunginjohtajalle vankeutta törkeästä lahjusrikoksesta

Oikeus alkoi keskiviikkona puida mittavaa lahjusvyyhtiä, joka alkoi Vantaan eronneesta kaupunginjohtajasta Jukka Peltomäestä.

Syyttäjä vaatii sekä Vantaan entiselle kaupunginjohtajalle Jukka Peltomäelle (sd) että arkkitehtitoimisto Forma-Futuran omistajalle Leila Tuomiselle vankeutta törkeistä lahjusrikoksista ja Peltomäelle myös virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Suomen oloissa poikkeuksellinen lahjus- ja virkarikosoikeudenkäynti alkoi keskiviikkona valmisteluistunnolla Helsingin käräjäoikeudessa.

Tapauksessa on kyse siitä, millaisia etuja liikkui niiden vaikuttajien välillä, jotka päättivät, miten Vantaata rakennetaan.

Vyyhdissä on yhteensä kolme syytettyä, joista kukaan ei saapunut valmisteluistuntoon.

Kihlakunnansyyttäjä Tuire Tamminiemen mukaan tapaus on poikkeuksellinen ja sillä on erityinen yhteiskunnallinen ulottuvuus.

”Syytteet koskevat nimenomaan korruptiorikoksia, lahjomista ja ne sijoittuvat sekä virkamiestoimintaan että elinkeinoelämän puolelle. Ja virkamiespuolella nimenomaan maankäyttöön ja kaavoitukseen”, Tamminiemi sanoi valmisteluistunnon jälkeen.

”Oikeuden pohdittavaksi tuodaan nyt se kysymys, että ovatko nämä asiat, jotka vantaalainen arkkitehti on Peltomäelle osoittanut – rahaa, edullinen asuminen, matkat – annettu hänen virkatoiminnastaan.”

Tamminiemi ei keskiviikkona täsmentänyt syyttäjän rangaistusvaatimuksia vaan sanoi ottavansa tarkemmin kantaa asian jutun pääkäsittelyn lopussa.

Valmisteluistunto ilmeni, että Leila Tuominen saa syytteen myös torkeästä lahjomisesta liiketoiminnassa. Aiemmin Tuomista epäiltiin vain perusmuotoisesta lahjomisesta liiketoiminnassa vuosina 2005–2012.

Tuomisen asianajaja Matti Manner huomautti, että törkeä tekomuoto lisättiin rikoslakiin vasta vuonna 2011.

Tamminiemen mukaan lahjusrikokset ovat törkeitä, koska Peltomäen vastaanottamien etujen arvo on huomattava. Edut on saatu Peltomäen virkamiesaseman takia: hän toimi epäiltyjen rikosten aikana ensin vuodesta 2006 Vantaan maankäytön apulaiskaupunginjohtajana ja toukokuusta 2011 lähtien Vantaan kaupunginjohtajana.

Peltomäki ei jäävännyt itseään niistä tapaukseen liittyvistä rakennushankkeista, joissa arkkitehtitoimistona oli Forma-Futura. Tuominen pyrki syyttäjän mukaan jakamalla etuja vaikuttamaan Peltomäen toimintaan virkamiehenä.

Epäilyissä on kyse yhteensä 13 Vantaan alueella vireillä olleesta kaava-asiasta, joissa Tuominen on toiminut rakennuttajan palkkaamana suunnittelijana tai konsulttina. Peltomäki on virkamiehenä esitellyt kyseiset kaavamuutokset Vantaan kaupunginhallitukselle tai osallistunut kaavamuutoksia käsitelleisiin kokouksiin.

Rakennusarkkitehti Tuomiselle syyttäjä vaatii seitsemän vuoden mittaista liiketoimintakieltoa ja arkkitehtitoimisto Forma-Futuralle vähintään 250 000 euron yhteisösakkoa.

Rahavirtojen, laskunmaksujen ja Peltomäelle tarjottujen ulkomaanmatkojen lista on syyttäjän rangaistusvaatimuksessa pitkä. Peltomäellä on vastattavanaan yli 200 000 euron vastaanotetut etuudet, joita syyttäjä vaatii maksettaviksi valtiolle, mikäli Peltomäki todetaan syylliseksi.

Peltomäen ja tämän vaimon lisäksi myös kaksi Peltomäen pojista on asunut Tuomisen tai Forma-Futuran omistamissa asunnoissa Vantaan Kilterinmäessä ja Helsingin Etu-Töölössä.

Syyttäjä katsoo Peltomäen vastaavan myös lähipiirinsä saamista asuntoeduista ja vaatii Peltomäkeä korvaamaan oman edullisen asuntonsa lisäksi myös erotuksen poikiensa maksaman vuokran ja markkinavuokran välillä.

Tuominen on syyttäjän mukaan tarjonnut Peltomäelle vuosina 2006–2010 ulkomaanmatkat Bangkokiin, Dubaihin, Prahaan sekä Pariisiin ja Cannesiin.

Syyttäjä korostaa, että Leila Tuominen on ollut Jukka Peltomäelle erityisen läheinen ja lisäksi Peltomäellä on ollut syntyneistä velkasuhteista johtuva ja omasta taloudellisesta tilanteestaan johtuva merkittävä taloudellinen riippuvuus Tuomiseen sekä arkkitehtitoimisto Forma-Futuraan. Tuominen on syyttäjän mukaan ollut tietoinen Peltomäen rahavaikeuksista.

Peltomäen puolustuksen mukaan Peltomäellä on ollut Tuomisen kanssa erittäin läheinen ihmissuhde ja Tuominen on lainannut Peltomäelle rahaa. Kyse ei siis ole ollut edusta vaan lainasta.

Tuominen oli lainannut Peltomäelle rahaa jo ennen kuin Peltomäki sai viran Vantaan kaupungilta. Lisäksi rahan lainaaminen oli jatkunut myös rikostutkinnan alkamisen jälkeen, jolloin Peltomäki oli jo eronnut virastaan.

Puolustus kiistää, että Peltomäen saamien etujen ja hänen virkamiestyönsä välillä olisi yhteys.

”Peltomäen kanta on, että ei tietenkään. Tässä on myös se, ettei tämä arkkitehtitoimisto ole ollut missään suhteessa kaupunkiin. Se ei ole asianosainen vaan se on näiden rakennuttajien ja rakentajien käyttämä konsultti”, Peltomäen asianajaja Riitta Leppiniemi sanoi Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona.

Peltomäen saamia korottomia ja lyhentämättömiä lainoja Leppiniemi perustelee rahavaikeuksilla, jotka syntyivät Peltomäen jättäessä Vantaan kaupunginjohtajan virkansa syyskuussa 2011.

”Tämä tilanne, jossa hän on viisi vuotta ollut, on aikaan saanut sen, ettei hänellä ole ollut tässä maassa mitään mahdollisuutta työskennellä.”

Peltomäen tai hänen lastensa asuntojen vuokrat taas eivät ole puolustuksen mukaan olleet markkinahintaa alempia. Puolustus huomauttaa myös, että vuokrasuhteen ehdot sovittiin paljon ennen kuin Peltomäki siirtyi töihin Vantaan kaupungille. Matkat taas olivat olleet Cannesin-matkaa lukuun ottamatta yksityismatkoja, joiden kulut Peltomäki oli maksanut itse.

Tuomisen puolustuksen mukaan Tuominen on riidattomasti avustanut Peltomäkeä ja tämän lapsia. Auttamisella ja Peltomäen viran välillä ei ole kuitenkaan ollut mitään liityntää tai vaikuttamispyrkimystä

Keskusrikospoliisi alkoi tutkia Peltomäen rahakytkyjä vantaalaiseen arkkitehtitoimistoon Forma-Futuraan ja sen omistajaan, rakennusarkkitehti Leila Tuomiseen kesällä 2011 sen jälkeen, kun HS oli paljastanut Peltomäen asuvan edullisesti Myyrmäessä Forma-Futuran omistamassa asunnossa.

Vantaan korruptioepäily laajeni yhteensä yhteensä kolmeksi haaraksi

Vantaan tapauksen poliisitutkinta laajeni vakaviin epäilyihin lahjonnasta HOK-Elannossa ja muussa yritystoiminnassa. Tässä haarassa Tuomisen epäillään lahjoneen HOK-Elannon entistä kiinteistöjohtajaa Jari Leivoa.

Kolmas haara on Vantaalla erityisen vahvassa asemassa olleen vuokra-asuntorakennuttaja VVO:n entiseen johtajaan ja vantaalaiseen kuntapoliitikkoon Tapio Päiviseen (sd) liittyvä lahjusepäily.

Toinen haara: Forma-Futuran Leila Tuominen tuki HOK-Elannon entisen kiinteistöjohtajan perheen hevosharrastusta yli 100 000 eurolla

Syyttäjän keskiviikkona julkiseksi tulleen haastehakemuksen mukaan Forma-Futuran Leila Tuominen antoi HOK-Elannon tuolloiselle kiinteistöjohtajalle Jari Leivolle ja tämän perheenjäsenille yhteensä runsaan 112 000 euron oikeudettoman edun vuosina 2005–2012.

Forma-Futura teki syytteen mukaan vuosina 2006–2013 suunnittelutöitä HOK-Elannolle yhteensä 970 000 euron arvosta.

Syyttäjän mukaan Tuominen maksoi muun muassa Leivon tyttärien hevosurheiluharrastukseen liittyviä tallipaikkamaksuja 65000 eurolla ja heidän ratsastuksen opettajansa palkkioita yli 9 000 eurolla. Lisäksi Tuominen osallistui syytteen mukaan kahden hevosen hankkimiseen Leivon perheelle 38 000 euron osuudella.

Jari Leivolla oli haastehakemuksen mukaan itsenäinen päätösvalta omalla kiinteistöjohtajan vastuusalueellaan. Hän kuului HOK-Elannon johtoryhmään, jolle hän on esitellyt vastuualueensa asiat.

Syyttäjä vaatii Tuomiselle tässä haarassa rangaistusta muun muassa törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Tuomisen mukaan kyse ei ole ollut lahjonnasta vaan tavanomaisesta kilpaurheilun sponsoroinnista. Hän sai rahoilleen vastineeksi mainosnäkyvyyttä, Tuominen toteaa käräjäoikeudelle lähettämässään vastauksessa.

Tuominen kertoo päätyneensä tukemaan Leivon aloitteesta ja pyynnöstä tämän tyttärien ”kansainvälisestikin menestyksekkäitä kilparatsastusuria”.

Tuomisen mukaan Leivo on aktiivisesti käyttänyt henkilökohtaisia suhteitaan lukuisiin eri tahoihin hankkiakseen lastensa kilpaurheilulle tukijoita. Sitä ovat Tuomisen mukaan tukeneet Forma-Futuran lisäksi kymmenet muut tahot kuten muun muassa YIT Kiinteistötekniikka, Skanska Talonrakennus, Miksei, Helsingin Miltor ja Suomen Talokeskus.

”Useat (elleivät kaikki) näistä yrityksistä ovat toimineet HOK-Elannon sopimuskumppaneina”, Tuominen toteaa käräjäoikeudelle.

Forma-Futuran menettely ei ole Tuomisen mukaan poikennut muiden sponsorien menettelystä.

HOK-Elannon entisen kiinteistöjohtajan toiminnasta on vireillä toinen oikeusprosessi, joka on parhaillaan syyteharkinnassa. Jos syyttäjä nostaa siitä syytteet, ne käsitellään oikeudessa myöhemmin erillään Peltomäkeen liityvästä oikeudenkäynnistä.

HOK-Elannon entisen kiinteistöjohtajan epäillään ottaneen vastaan yhteensä noin miljoonan euron arvosta lahjuksia HOK-Elannon 18 liike- ja sopimuskumppanilta vuosina 2006–2013.

Kolmas haara: Syyttäjän mukaan Leila Tuominen maksoi Vantaan kaupunkisuunnittelupoliitikkona toimineelle Tapio Päiviselle 33 000 euroa ja formulamatkan

VVO:n entiselle johtajalle Tapio Päiviselle vaaditaan rangaistusta törkeästä lahjuksen ottamisesta ja lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa.

Päivinen toimi VVO:n johtotehtävänsä ohella yli vuosikymmenen ajan Vantaan johtajavana kaupunkisuunnittelupoliitikkona. Syyttäjän mukaan arkkitehtitoimisto Forma-Futuran omistaja Leila Tuominen on maksanut vuosien 2007–2011 välillä Päivisen hallinnoimalle tilille 33 000 euroa. Tili on rekisteröity JTP Racing Teamin nimiin ja ainoastaan Päivisellä on käyttöoikeus tilille.

Lisäksi Päivinen on osallistunut elokuussa 2007 Tuomisen maksamalle Turkin matkalle. Matkan tarkoituksena on ollut seurata Istanbulin F1-kilpailuja. Matkalle on osallistunut yhteensä kuusi henkilöä ja se on maksanut yhteensä 10 000 euroa.

Syyttäjän mukaan Päivinen on lahjusten saamisen aikaan osallistunut Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksiin ja päätöksentekoon. Tänä aikana Vantaalla on käsitelty seitsemää kaavamuutoshakemusta, johon Forma-Futura oli palkattu suunnittelijaksi tai konsultiksi.

VVO:n teknisenä johtajana ja Vantaan Moottorirata Oy:n toimitusjohtajana tapahtumien aikaan työskennellyttä Päivistä syytetään myös lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Päivisellä on syyttäjän mukaan ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen, että Forma-Futura valitaan suunnittelutoimistoksi Vantaan Moottorirata Oy:n hankkeisiin.

Syyttäjän mukaan Vantaan Moottorirata Oy on tilannut Leila Tuomisen yritykseltä suunnittelupalveluja 29 000 euron arvosta.

Leila Tuomista syytetään tässä haarassa törkeästä lahjuksen antamisesta, lahjomisesta elinkeinotoiminnassa ja rekisterimerkintärikosta. Tuominen on kiistänyt syytteet.

Myös Tapio Päivinen kiistää syyteet. Päivisen mukaan hän ei ole edistänyt Leila Tuomisen asiaa Vantaan kaupunkisuunnittelussa tai Vantaan Vauhtikeskuksessa. Tuomisen JTP Racing Teamille siirtämät varat ovat Päivisen mukaan olleet normaalia sponsorointia ja rahoja on käytetty Vantaan Vauhtikeskuksen kehittämiseen. Formulamatka on Päivisen mukaan liittynyt Vauhtikeskuksen uudistamiseen, jota Tuominen on luonnostellut.

Alkuperäisen haastehakemuksen syytteiden mukaan rahojen siirron tarkoitus oli myös VVO:n toimintaan vaikuttaminen. VVO on maksanut Tuomisen Forma-Futuralle vuosina 2007–2011 yhteensä 1,6 miljoonaa euroa erilaisista suunnittelutöistä. Haastehakemuksen mukaan VVO:n teknisenä johtajana työskennellyt Päivinen pystyi vaikuttamaan siihen, että Forma-Futura valitaan suunnittelutoimistoksi VVO:n hankkeisiin.

Syyttäjä on kuitenkin täsmentänyt haastehakemusta kesäkuussa poistamalla hakemuksesta viittaukset Päivisen rooliin VVO:ssa. Päivinen on jäänyt eläkkeelle VVO:sta marraskuussa 2009, joten puolustuksen mukaan syytteessä tarkoitettu teko on lain mukaan vanhentunut.

Syytetyt kiistävät kaikki rikokset

Kaikki rikoksista epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Käräjäoikeuden keskiviikkoisessa valmisteluistunnossa on tarkoitus käsitellä vain oikeudenkäynnin varsinaisen pääkäsittelyn aikataulua ja järjestelyjä.

Peltomäki–Tuominen-haaran pääkäsittely alkaa 27. syyskuuta. Loppulausunnot jutun ensimmäisessä haarassa kuullaan 21. joulukuuta. Kahta muuta haaraa käsitellään vielä ensi vuoden puolella.

Korjaus kello 12.05: Syytteiden sisältöä päivitetty Tapio Päivisen osalta. Syyttäjä on luopunut aiemmasta näkemyksestään, että lahjuksilla olisi pyritty vaikuttamaan VVO:n toimintaan.

Alla oleva aikajana kertoo Jukka Peltomäen vaiheista vantaalaisena vaikuttajana.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Vantaa
 • Korruptio

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Sara Forsbergin piti esiintyä Kate Perryn kanssa, mutta Pietarsaaren Halpa-Hallin lavalle nousi uransa kadottanut lupaus – voiko tubetähti vielä nousta tähtiin?

  2. 2

   Moni uskoo, että sokeri tai maito voi aiheuttaa syöpää – Asiantuntija kertoo nyt, millainen ruokavalio pitää syövän loitolla

  3. 3

   Synnytyssaleihin tulee ympärileikattuja naisia jo viikoittain – ”Vaikeuttaa monin tavoin synnytystä”

  4. 4

   Kaupungeissa on jotain, mikä koettelee mielenterveyttä – urbaani psykoosi on kaupunkilaisten oma oireyhtymä

  5. 5

   Hille Korhosen uraan mahtuu 7 vuotta kotiäitinä – kesällä hänestä tulee ainoa suurta pörssiyhtiötä johtava nainen Suomessa

  6. 6

   Kongossa siepattu ruotsalainen YK:n työntekijä on löydetty kuolleena

  7. 7

   Valeuutiset ovat roskaa, eivät uutisia

  8. 8

   Lääkkeillä laihtumisesta on saatu lupaavia tuloksia – näistä syistä me lihomme rajummin kuin koskaan

  9. 9

   Syyte: Lihayritys myi ulkomaista lihaa kotimaisena ja kierrätti myymättömät tuotteet raaka-aineeksi – ”Virheitähän on tehty”, sanoo toimitusjohtaja HS:lle

  10. 10

   Kasvukivut sekoittivat Finnairin – tässä selitys Miamin-lentojen perumiselle

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Synnytyssaleihin tulee ympärileikattuja naisia jo viikoittain – ”Vaikeuttaa monin tavoin synnytystä”

  2. 2

   Lääkkeillä laihtumisesta on saatu lupaavia tuloksia – näistä syistä me lihomme rajummin kuin koskaan

  3. 3

   Vuorilta löytyi maailman vanhin ja harvinaisin koiralaji – Uudenguinean ylämaakoiran uskottiin jo kuolleen sukupuuttoon

  4. 4

   Sara Forsbergin piti esiintyä Kate Perryn kanssa, mutta Pietarsaaren Halpa-Hallin lavalle nousi uransa kadottanut lupaus – voiko tubetähti vielä nousta tähtiin?

  5. 5

   Syyte: Lihayritys myi ulkomaista lihaa kotimaisena ja kierrätti myymättömät tuotteet raaka-aineeksi – ”Virheitähän on tehty”, sanoo toimitusjohtaja HS:lle

  6. 6

   Nainen brittipolitiikassa on yhä sääriensä summa – tabloidin seksistinen kansikuva onnistui hätkähdyttämään jopa Britanniassa

  7. 7

   Opetan lukiossa asioita, joita en ole opiskellut päivääkään

  8. 8

   ”Ahne”, ”ikävä tapaus”, ”nuoria naisia lähentelevä outolintu” – tv-pomo Jorma Sairasen muistelmissa Spede, Petelius ja muut tv:n kultakauden suosikit saavat huutia

  9. 9

   Rajan yli salakuljetetut liuskat paljastavat Pohjois-Korean arjen – Maailmalla kerää huomiota kirja, jonka tekijä on mysteeri

  10. 10

   Yhdeksällä miljoonalla eurolla tietokoneita ja elektroniikkaa suoraan vääriin käsiin – näin Helsingin opetusviraston laitepetos onnistui

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tuhansia suomalaisia ryöstettiin orjiksi, mutta sitä hädin tuskin muistetaan – moni kansa ei unohtaisi moista vääryyttä ikinä

  2. 2

   Jopa puolet liikunnan harrastajista treenaa liian lujaa, sanoo asiantuntija – Iltakävely voi usein olla hikilenkkiä parempi

  3. 3

   Hampurilaistesti: Maistoimme juustohampurilaisia kuudesta helsinkiläisravintolasta – selkeä voittaja ja häviäjä löytyivät

  4. 4

   ”Ahne”, ”ikävä tapaus”, ”nuoria naisia lähentelevä outolintu” – tv-pomo Jorma Sairasen muistelmissa Spede, Petelius ja muut tv:n kultakauden suosikit saavat huutia

  5. 5

   Toni Kitin kova flunssa olikin aids – Nyt hän toivoo, että muut eivät uskoisi netin valesivuja

  6. 6

   En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

  7. 7

   Synnytyssaleihin tulee ympärileikattuja naisia jo viikoittain – ”Vaikeuttaa monin tavoin synnytystä”

  8. 8

   Finnair perui koko kesän Miamin-lennot – mitä lentoyhtiössä oikein tapahtuu?

  9. 9

   Lääkkeillä laihtumisesta on saatu lupaavia tuloksia – näistä syistä me lihomme rajummin kuin koskaan

  10. 10

   Mätä brassiliha järkyttää, mutta Suomessakin kuluttajaa sumutetaan – ihan joka päivä

  11. Näytä lisää