Kaupunki

Lähes sata haki neljää virkaa – tästä joukosta valitaan Helsingin tulevat johtajat

Toimialajohtajien valinta käynnistää historiallisen myllerryksen Helsingin johdossa.

Hakuaika Helsingin neljän toimialajohtajan virkaan päättyi maanantaina. Määräaikaan, kello 16:een mennessä hakemuksia oli tullut yhteensä 99.

29 heistä haki kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajaksi, 17 kaupunkiympäristön, 36 kulttuurin ja vapaa-ajan sekä 17 sosiaali- ja terveystoimialan johtajaksi. Hakijoiden nimet ovat artikkelin lopussa.

Monet virat päättyvät vuonna 2017, kun Helsinki ottaa käyttöön uuden organisaation ja johtamisjärjestelmän. Lähes kaikki nykyiset virastojen keskeiset johtajat löytyvät hakijoiden joukosta.

Kaupunkiympäristön toimialajohtajiksi hakivat muun muassa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston nykyinen päällikkö Mikko Aho, rakennusviraston päällikkö Lasse Henttonen, Helsingin ympäristöjohtaja Esa Nikunen, rakennusviraston päällikkö Raimo Saarinen ja kiinteistöviraston päällikkö Jaakko Stauffer.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajaksi hakijoiden joukosta löytyvät muun muassa Helsingin varhaiskasvatusviraston päällikkö Satu Järvenkallas, opetusviraston linjajohtaja Marjo Kyllönen, opetustoimenjohtaja Liisa Pohjolainen ja suomenkielisen perusopetuksen johtaja Outi Salo.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajaksi hakivat muun muassa nykyinen nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio sekä kulttuurijohtaja Stuba Nikula.

Sosiaali- ja terveystoimen johtajaksi hakivat muun muassa Helsingin sosiaali- ja terveysviraston päällikkö Juha Jolkkonen, Helsingin terveyskeskuksen johtajalääkäri Mia Laiho ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan sijainen Pia Panhelainen.

Lisäksi Helsinki saa uuden kaikkien virkamiesten johtajan, kansliapäällikön. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok) esittää virkaan kaupunginlakimies Sami Sarvilinnaa. Kaupunginhallitus käsittelee esitystä ensi maanantaina.

Nämä ovat ensimmäisiä kouriintuntuvia valintoja ensi kevääseen asti jatkuvassa valtavassa myllerryksessä, jonka myötä Helsingin organisaatio ja johtamisjärjestelmä menevät täysin uusiksi. Samalla monet henkilöjohtajat vaihtuvat.

Esimerkiksi kaupunginjohtajan ja neljän apulaiskaupunginjohtajan nykyiset virat lakkaavat ensi vuoden toukokuun lopussa. Kaupunkia ryhtyvät johtamaan pormestari ja apulaispormestarit, jotka kaupunginvaltuusto valitsee huhtikuun kuntavaalien jälkeen valtuutettujen ja varavaltuutettujen joukosta.

Ylin päätösvalta pysyy tulevaisuudessakin kaupunginvaltuustolla.

Uusiksi menevät siis niin virkavalta kuin poliittinen johtokin. Yli 30 kaupungin nykyistä erillistä virastoa ja liikelaitosta järjestetään neljäksi toimialaksi. Pormestari ryhtyy johtamaan kaupunginhallitusta ja apulaispormestarit johtamaan neljää toimialalautakuntaa.

Parikymmentä nykyistä lautakuntaa ja johtokuntaa järjestyvät neljäksi toimialalautakunnaksi. Joidenkin liikelaitosten johtokunnat, kuten palvelukeskuksen, taloushallinnon, työterveyden ja liikennelaitoksen johtokunnat säilyvät tulevassakin organisaatiossa suhteellisen itsenäisinä.

Jotta toimialalautakuntien työmäärä pysyisi järjellisenä ja inhimillisenä, niiden oheen on päätöksentekoon kaavailtu jaostoja.

Tämä ”alemman” poliittisen päätöksenteon organisointi, kuten myös toimialojen hienosäätö, ovat vielä kesken. Toimialojen organisaation yksityiskohdista päätetään vielä tämän vuoden aikana.

Helsingin kaupungilla on tätä nykyä yli 40 000 työntekijää. Ketään ei irtisanota organisaation ja johtamisjärjestelmän muutoksen tähden. Työntekijän tehtävät saattavat kuitenkin vaihtua toisiksi.

Kansliapäällikkö ja toimialajohtajat aloittavat työssään jo tämän vuoden puolella. Uudet organisaatio ja johtamisjärjestelmä ovat valmiit ennen kuntavaaleja huhtikuussa 2017.

Helsingin päätöksenteon historiassa käänteentekevä on muun muassa pormestarit valitseva valtuustokokous 7. kesäkuuta 2017.

Kaupunkiympäristön toimialajohtajaksi hakivat

 Minna Aarnio, Helsingin kiinteistövirasto

 Mikko Aho, kaupunkisuunnitteluviraston päällikkö

 Juha Hakola, Helsingin poliisi

 Henna Helander

 Timo Helander

 Lasse Henttonen, Helsingin kaupungin rakennusviraston virastopäällikkö

 Jukka Kauto, kaupunginarkkitehti, Helsingin kaupungin rakennusvirasto

 Tuomas Korpela

 Päivi Kuusjärvi, johtava kaupunginasiamies, Helsingin kaupunki

 Timo Martiskainen, Stara rakentamispalvelut, toimitusjohtaja

 Esa Nikunen, Helsingin ympäristöjohtaja

 Kari Pudas, aluerakentamispäällikkö, Helsingin kaupunki

 Raimo Saarinen, rakennusviraston päällikkö

 Jaakko Stauffer, Helsingin kaupungin kiinteistöviraston päällikkö

 Mika Valtonen, Ovenia oy

 Janne Weander, Tieto oyj

 Jean Peter Ylen, tekniikan tohtori, VTT

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajaksi hakivat

 Juha Ahonen

 Jalo Aminoff

 Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

 Thomas Grönholm, Loviisan kaupunki

 Timo Helander

 Minna Hormalainen, Nurmijärven kunta

 Sven Hult, Microsoft Mobile

 Marko Ignatius

 Timo Jalonen, opetustoimenjohtaja, Turun kaupunki

 Satu Järvenkallas, Helsingin varhaiskasvatusviraston päällikkö

 Katri Kalske, Lohjan kaupunki

 Kari Karvonen, Toimihenkilöiden opintoliitto ry.

 Lassi Kilponen, Lahden kaupunki

 Arja Koivuniemi

 Marjo Kyllönen, Helsingin opetusviraston linjajohtaja

 Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto

 Tiina Larsson, Keravan kaupunki

 Raija Meriläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

 Marko Noronen

 Ilkka Pentikäinen

 Liisa Pohjolainen, Helsingin kaupungin opetustoimenjohtaja

 Outi Salo, suomenkielisen perusopetuksen johtaja Helsingin kaupunki

 Ilpo Salonen, Espoo

 Marja-Liisa Samppala, Keski-Uudenmaan kuntayhtymä

 Mari Simola

 Tuula Säynätmäki, Keski-Suomen TE-toimisto

 Johanna Tapanila, Espoon kaupunki

 Hannu Vuorela

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajaksi hakivat

 Teija Ahlfors

 Jalo Aminoff

 Eeva Haapanen, Meilahden yläaste

 Timo Helander

 Leena Hoppania, Espoon kokoomus

 Hannu Hyttinen, Helsingin kaupunginsihteeri

 Kiia Jokinen

 Irmeli Jussila, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 Piia Jäntti, Novetos oy

 Ari Karimäki, Jyväskylän kaupunki

 Tony Kilponen, Lahden hiihtoseura

 Ari Kivimäki, Aalto yliopisto

 Arja Koivuniemi

 Nina Konu, Uudenmaan maistraatti

 Ilpo Laitinen, hallintojohtaja, Stara

 Tommi Laitio, Helsingin nuorisotoimenjohtaja

 Tuula Lybeck, opetus- ja kulttuuriministeriö

 Seyed Mohseni, Punainen Risti

 Katriina Moksi, Levin Iglut

 Tiina Nikander-Koivukangas, Limingan kunta

 Stuba Nikula, Helsingin kulttuurijohtaja

 Satu Olkkonen, Tampereen yliopisto

 Auli Ottelin, Nousiaisten kunta

 Antti Pajamo, Kustannusyhtiö Teos

 Jari Pernu, Helsingin kaupunki

 Anna Piepponen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

 Hanna Piilola

 Pekka Poutiainen, Puolustusvoimat

 Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki

 Mauri Sumén

 Paula Tuovinen, Taideyliopiston vararehtori

 Hannu Wuorela

Sosiaali- ja terveystoimialan johtajaksi hakivat

 Timo Aronkytö, Vantaan kaupunki

 Teija Heiskanen, Kouvolan kaupunki

 Timo Helander

 Juha Jolkkonen, Helsingin sosiaali- ja terveysviraston päällikkö

 Heikki Kaukonen, Stakes

 Eeva Ketola, Järvenpään kaupunki

 Mia Laiho, Helsingin terveyskeskuksen johtajalääkäri

 Päivi Merjonen, Helsingin yliopisto

 Anna-Maria Mäkelä, Evidencia eläinlääkäripalvelut

 Pia Panhelainen, Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja (sijainen)

 Meri Pekkanen, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

 Carola Sandberg, Suomen Kukkaisrahasto

 Tiina-Maria Sandelius, Rinnekoti-säätiö

 Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö, Helsingin kaupunki

 Minna Turunen, Kela

 Erja Wiili-Peltola, Keravan sosiaali- ja terveystoimen johtaja

 Jean Peter Ylen, VTT

Oikaisu 13. 9. kello 15.15: Hakijoiden nimilistassa väitettiin aiemmin virheellisesti, että Anna Piepponen olisi Helsingin kulttuurikeskuksen yhteispalvelupäällikkö. Hän on neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriössä. Timo Martiskaisen ja Raimo Saarisen nimet olivat vaihtaneet paikkaa. Oikaisu 14.9. kello 11.20: Nimilistassa kirjoitettiin aiemmin, että Satu Olkkonen olisi Jyväskylän yliopistosta. Hän on Tampereen yliopistosta.

Helsingin johtaminen uudistuu

 Helsinki siirtyy pormestari- ja toimialamalliin.

 Helsinkiä johtavat pormestari ja neljä apulaispormestaria.

 Keskushallinnon lisäksi organisaatio järjestetään neljään toimialaan.

 Lautakuntarakenne uudistetaan.

 Pyrkimys on, että kuntavaalitulos heijastuisi suoremmin kaupungin johtamiseen, demokraattinen päätöksenteko ja sen vaikuttavuus paranisivat, ja että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen rooli vahvistuisivat.

 Pormestarimallilla virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko erotetaan toisistaan.

 Pormestarit valitaan vaalikaudeksi.

 Pormestari on kaupunginhallituksen puheenjohtaja, apulaispormestarit ovat toimialalautakuntien puheenjohtajia ja kaupunginhallituksen jäseniä.

 Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

 Toimialamallin tavoitteita ovat, että palvelujen asukaslähtöisyys paranisi, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen strateginen ohjaus tehostuisi.

 Hallintokuntien rajoja poistetaan yhdistämällä lautakuntia ja virastoja laajemmiksi toimialoiksi.

 Keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö, toimialaa johtaa toimialajohtaja.

 Kansliapäällikkö ja toimialajohtajat nimitetään seitsemän vuoden määräajaksi.

 Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies.

 Kansliapäällikkö on kaupunginhallituksen esittelijä, ja toimialajohtajat ovat toimialalautakuntien esittelijöitä.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Helsinki

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Joukko turvapaikan­hakijoita aikoo ylittää rajan Suomesta Ruotsiin mielen­ilmauksena kohtelulleen

  2. 2

   Mies perusti terrorismia ja suvakkeja vastustavan kansanliikkeen, päätyi vahingossa vastustamaan sukkia – some täyttyi sukkakuvista

  3. 3

   Antti Rinne, 54, kehottaa suomalaisia ”synnytystalkoisiin” – sanavalinta tyrmistyttää ja hävettää demareitakin

  4. 4

   Heti ulos Britanniasta! Suomalaistutkija sai käskyn muuttaa maasta kuukauden sisällä, vaikka on töissä, maksaa veroja ja on naimisissa brittimiehen kanssa

  5. 5

   Sukellusvene-Madsenin murhaepäily avasi vanhat tapaukset: Poliisi tutkii myös japanilaisnaisen paloittelumurhaa vuodelta 1986

  6. 6

   Hillary Clinton: Donald Trumpin käytös vaaliväittelyssä ahdisti – halusi sanoa ”peräänny, senkin hyypiö”

  7. 7

   Moni lapsi saa vahingossa trendikkään nimen – Katso nimet, joiden suosio on nyt kasvussa

  8. 8

   Mikä nimeksi lapselle? Löydä HS:n vauvannimikoneella sinun ja kumppanisi yhteiset nimisuosikit

  9. 9

   16-vuotias somalityttö pahoinpideltiin kotirapussa, parturi uhattiin tappaa – maahanmuuttajat kertovat, että täysin sivullisia uhkaillaan nyt väkivallalla Turun tapahtumien vuoksi

  10. 10

   Turun puukotuksiin reagoitiin vahvasti mediassa ja somessa – osa meni överiksi, listasimme räikeimmät ylilyönnit

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Heti ulos Britanniasta! Suomalaistutkija sai käskyn muuttaa maasta kuukauden sisällä, vaikka on töissä, maksaa veroja ja on naimisissa brittimiehen kanssa

  2. 2

   16-vuotias somalityttö pahoinpideltiin kotirapussa, parturi uhattiin tappaa – maahanmuuttajat kertovat, että täysin sivullisia uhkaillaan nyt väkivallalla Turun tapahtumien vuoksi

  3. 3

   Afganistaniin heinäkuussa pakkopalautettu Zaki Hussaini lensi takaisin Suomeen – tukiryhmä auttoi oleskeluluvassa ja maksoi lennot

  4. 4

   Moni lapsi saa vahingossa trendikkään nimen – Katso nimet, joiden suosio on nyt kasvussa

  5. 5

   Mira, 21, sai unelmalomalta ESBL-superbakteerin, joka on lähes kaikille antibiooteille vastustuskykyinen – ”Jatkuvat kivut saivat minut miettimään vakavissani, kuolenko tähän”

  6. 6

   Tanskan poliisi: sukellusveneestä löytyi paljon toimittaja Kim Wallin verta, merestä löydetty naisen ruumis on Kim Wallin

  7. 7

   Somessa raivostuttiin kuvasta, jossa ”laiskat maahanmuuttajat” istuskelevat penkillä Italiassa – kunnes selvisi, että penkillä istuivat Samuel L. Jackson ja Magic Johnson

  8. 8

   Mikä nimeksi lapselle? Löydä HS:n vauvannimikoneella sinun ja kumppanisi yhteiset nimisuosikit

  9. 9

   HS selvitti: Yksi Turun puukotuksista epäilty haki monta kertaa oleskelulupaa Ruotsista siinä onnistumatta – kertoi asuneensa Marokossa kadulla ja joutuneensa raiskatuksi

  10. 10

   Antti Rinne, 54, kehottaa suomalaisia ”synnytystalkoisiin” – sanavalinta tyrmistyttää ja hävettää demareitakin

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Turun puukotuksia tutkitaan myös terrorismina – epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla

  2. 2

   Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

  3. 3

   Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

  4. 4

   Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin

  5. 5

   Poliisi tutkii Vantaalla ilmoitettua maahanmuuttajataustaisen miehen puukotusta – Uhrin mukaan epäilty puukottaja kysyi, onko uhri muslimi

  6. 6

   Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

  7. 7

   Kasper Hannula viritti ovelan ansan pyörävarkaalle – poliisi oli mukana juonessa, ja väijytyksessä vastassa oli ”tavallisen oloinen suomalainen mies”

  8. 8

   Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

  9. 9

   Yhteenveto Espanjan terrori-iskuista: Ainakin 14 kuoli Barcelonaan tehdyssä iskussa – uhrien joukossa ei suomalaisia, kertovat Espanjan viranomaiset

  10. 10

   Heti ulos Britanniasta! Suomalaistutkija sai käskyn muuttaa maasta kuukauden sisällä, vaikka on töissä, maksaa veroja ja on naimisissa brittimiehen kanssa

  11. Näytä lisää