Kaupunki

Uhkailua, vetoamista isänmaallisuuteen ja asiallista argumentaatiota – poliitikot ovat saaneet Malmin lentokentän lakkautussuunnitelmista palautevyöryn

”Olen poistanut ne pahimmat postit, joissa on ollut uhkaileva sävy”, sanoo kaupunginhallituksen jäsen.

Eikö sinulle suomalaisena upseerina merkitse enää mitään sanat isänmaa ja itsenäisyys sekä näihin sanoihin liittyvät arvot?

Näin kirjoittaa Malmin lentokentän säilyttämistä vaativa henkilö Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajalle Risto Rautavalle (kok) lähettämässään viestissä. HS pyysi kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen jäseniltä heille lähetettyjä Malmin lentokentän puolustamiseen liittyviä viestejä.

Helsinki suunnittelee Malmin lentokentän muuttamista 25 000 ihmisen asuinalueeksi. Lentokentän puolustajat ovat kuitenkin pyrkineet muuttamaan suunnitelmia poikkeuksellisen voimakkaalla poliitikkoihin ja mediaan kohdistetulla lobbauskampanjalla.

HS:n kyselyyn vastanneista 17 kaupunginhallituksen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenestä 12 mukaan Malmiin liittyvä palaute on ollut keskimääräistä kaavahanketta runsaampaa. Palautetta on tullut niin sähköpostilla kuin kaduilla ja toreillakin.

Osa palautteesta on ollut asiallista argumentaatiota, mutta osan poliitikot ovat kokeneet epäasialliseksi.

”Mistään muusta kysymyksestä ei ole tullut yhtä paljon palautetta, ja yhtä agressiivista”, sanoo eräs kaupunginhallituksen jäsen.

”Olen poistanut ne pahimmat postit, joissa on ollut uhkaileva sävy.”

Malmin lentokentän edessä seisoo aurinkoisena lokakuun iltapäivänä hymyilevä kolmikko (viereisessä kuvassa). Lentokentän pelastamista vaativan kansalaisliikkeen ytimeen kuuluvat teologian tohtori Raine Haikarainen, IT-konsultti Juha Krapinoja ja lennonneuvoja Maria Holmberg ovat tyytyväisiä: lentokenttätoiminnan säilyttämistä vaativa kansalaisaloite on edellisenä päivänä saavuttanut 50 000 allekirjoituksen rajan. Se tarkoittaa, että aloite etenee eduskunnan käsittelyyn.

”Kansan mielipide on yksiselitteinen”, Krapinoja sanoo.

Tehdään heti aluksi yksi asia selväksi. Haikaraisella, Krapinojalla ja Holmbergilla ei ole mitään tekemistä poliitikkojen saaman agressiivisen palautteen kanssa.

”Sellaista emme voi missään nimessä hyväksyä. Mutta säilyttämistä haluavia ihmisiä on niin paljon, että joillain tunteet purkautuvat valitettavasti väärällä tavalla”, Krapinoja sanoo.

Kannattajien suuri määrä on totta. Kansalaisaloitteen lisäksi lentokentän puolustamiseksi on kerätty kuntalaisaloite, jonka allekirjoitti yli 13 000 ihmistä. Epävirallisen verkkoadressin taas on signeerannut jo yli 70 000 ihmistä.

Malmin lentoaseman ystävät -nimisen yhdistyksen TNS-gallupilla viime keväänä teettämän kyselyn mukaan 54 prosenttia helsinkiläisistä kannatti Malmin lentokentän säilyttämistä nykyisessä käytössään. 27 prosenttia vastaajista kannatti asuinrakentamista ja 19 prosenttia ei osannut muodostaa kantaansa. Kaikista uusimaalaista lentokenttätoiminnan jatkamista kannatti 59 prosenttia.

Mutta niin kuin tämän kaltaisilla gallupeilla usein, myös Malmin säilyttämistä käsittelevällä mielipidemittauksellakin on ongelmansa. Vastaajille ei ole kerrottu erikseen, mitä kentän nykyisenkaltaisen toiminnan jatkaminen vaatisi, joten asuntorakentamisen puolustajien on helppo asettaa gallupin tulos kyseenalaiseksi.

Lentokentän lennonvalvontaa pyörittävä valtio-omisteinen Finavia on jo ilmoittanut vetäytyvänsä kentältä ja Helsingin maankäytöstä vastaavan apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen (vihr) mukaan lentokentän pyörittäminen tuntuu ”kaukaa haetulta ajatukselta” maa-alueen omistavalle Helsingille.

”Se ei oikeastaan sisälly kaupungin tehtäviin. Ja sen lisäksi tulevat tietenkin taloudelliset perusteet”, Sinnemäki sanoo.

Helsinkin kiinteistöviraston mukaan kaupungin ja yksityisten toimijoiden investoinnit Malmin lentokenttäalueen rakentamiseksi olisivat karkean hahmotelman mukaan yhteensä noin 4,5 miljardia euroa.

”Julkisista ja yksityisistä investoinneista syntyy taloudellista aktiviteettiä, joka hyödyntää Helsinkiä, mutta myös koko seutua ja kansantaloutta. Leijonan osa tästä aktiviteetistä jäisi pois, jos aluetta ei rakenneta”, kiinteistöviraston tonttiosaston päällikkö Sami Haapanen sanoo.

Kentän jatkon kannalta oleellinen tieto on myös se, että yksi kentän merkittävimmistä toimijoista, Malmilla siivililentokoulutusta järjestävä Patria, on jo siirtymässä Tampereen Pirkkalaan, jonne sille ollaan rakentamassa uutta koulutuskeskusta. Lentokentän puolustajilla on kuitenkin vahva usko siihen, että lentokenttää ryhtyisi pyörittämään yksityinen toimija, jos Helsinki päättäisi, ettei kentän päälle rakenneta.

Mutta mikä saa kymmenet ihmiset uhraamaan suuria osia liikenevästä vapaa-ajastaan lentokentän puolustamiseen? Raine Haikarainen kertoo, että Malmin puolustajat ovat kirjavaa porukkaa lentäjistä, kaupunginosa-aktiiveihin ja yleisesti ilmailusta kiinnostuneisiin ihmisiin. Kenttää puolustamaan on perustettu myös yhdistys: Malmin lentokentän ystävät ry. Sen puheenjohtaja Timo Hyvönen ei kuitenkaan päässyt haastatteluun ulkomaanmatkansa vuoksi.

Haikarainen itse harrastaa lentämistä ja on taistellut Malmin kaavoitussuunnitelmia vastaan 2000-luvun alusta lähtien. Hän uskoo, että Malmin kenttä koetaan tärkeäksi osaksi kaupunki-identiteettiä.

”Ilmailuun liittyy aina lähdön ja saapumisen tunnelmaa. Malmi on Helsingin romanttista historiaa”, Haikarainen sanoo.

”Tämä on ainutlaatuinen yhteisö.”

Maria Holmberg kertoo, että Malmin lentokentän kohtalo on todella nostanut helsinkiläisten tunteet pintaan. Hän on itse käyttänyt lukemattomia tunteja Helsingin toreilla keräämällä nimiä Malmia puolustaviin vetoomuksiin.

”Ihmiset tulee halaamaan ja toivottamaan tsemppiä. Yksi nainen rupesi itkemäänkin”, Holmberg sanoo.

Kolmikko korostaa, että julkisessa keskustelussa toistuu jatkuvasti Malmin kenttään liittyviä harhaanjohtavia faktoja ja puutteellisia tietoja. He haluavat tuoda esille, että Malmilla koulutetaan suurin osa Suomen liikennelentäjistä. Ja että kentällä on kulttuurihistoriallista arvoa ja kentän ympäristöllä luonto-arvoja. Ja että ilmailu ei ole vain rikkaiden ihmisten harrastelua.

Lentokentän puolustajat perustelevat Malmin säilyttämistarvetta myös kentän taloudellisella merkityksellä. Heidän mukaansa kenttä toimii Helsinki-Vantaata joustavampana sillanpääasemana esimerkiksi omilla koneillaan Suomeen neuvotteluihin saapuville liikemiehille.

Tätä ei kuitenkaan voida ainakaan Finavian tilastojen mukaan pitää kovin merkittävänä perusteluna. Tilastojen mukaan Malmille laskeutui vuonna 2015 kaikkiaan 17 taksi- tai liikelentoa. Maria Holmberg sanoo kuitenkin, ettei tilasto anna oikeaa kuvaa tilanteesta. Holmbergin mukaan Malmille tehtiin viime vuonna yli 700 kansainvälistä lentoa, joista ”iso osa” on yleisilmailuksi tilastoituja liikelentoja.

Malmin lentoaseman puolustajat olisivat valmiita tarjoamaan Helsingille myös kompromissia.

”Tässä on myös turhaan laitettu vastakkain asuntorakentaminen ja lentokentän säilyttäminen. Nämä voitaisiin myös yhdistää, mikäli ei pyrittäisi asuntorakentamiseen juuri kentän kalleimmin rakennettaville alueille”, Krapinoja sanoo.

Anni Sinnemäki ei tähän usko.

”Kaupungin arviot ovat olleet sen tyyppisiä, että esteenä ovat sekä turvallisuuskysymykset että melualueet. Jos Malmi jäisi lentokentäksi, se rajaisi mahdollisen rakentamisen aluetta ihan hirveän paljon”, Sinnemäki sanoo.

Kommentti: Paras argumentti voitakoon

Keskuspuiston puolesta, Save Vartiosaari, Pro Tuomarinkylä, Malmin lentoaseman puolustajat...Helsingin kaavoitussuunnitelmia vastustetaan tällä hetkellä voimakkaasti eri puolilla kaupunkia. Suurin osa vastustuksesta liittyy valmisteilla olevan uuden yleiskaavan suunnitelmiin. Yleiskaavassa valmistaudutaan siihen, että kaupunkiin on rakennettava uusia asuntoja 250 000 ihmiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on kaavaa tehdessään laadittava suunnitelma siitä, miten se osallistaa kuntalaisia kaavan valmisteluun. Kaava on myös asetettava nähtäville ja kommentoitavaksi.

Se, että Helsingin poliitikot eivät ole muuttaneet kaavan kiistanalaisimpia kohtia suuresta vastustuksesta huolimatta, nähdään nyt kaava-alueiden ympärille syntyneissä kansalaisliikkeissä demokratiaongelmana. Kunta kuulee, mutta ei kuuntele, sanotaan.

Kaavoitusprosessia arvostellaan myös jähmeydestä. Tarjolle ei ole asetettu realistisia vaihtoehtoja ja asiat tuntuvat valmiiksi päätetyiltä jo ennen kuin ne etenevät edes kaupunginhallitukseen.

Kaupunkilaisten aktivoituminen on hyvä asia demokratian kannalta. Kaavoituksessa tehdään nyt ratkaisuja, jotka vaikuttavat helsinkiläisten elämään vielä silloinkin, kun meitä nyky-ihmisiä ei enää ole. Tälläisten asioiden pitääkin nostaa esiin tunteita.

Osa kaupunkipoliitikoista kertoo kuitenkin saaneensa epäasiallista ja uhkaavaakin palautetta. Se on demokratialle äärimmäisen vaarallista.

Kaavoituksessa sovitetaan yhteen useita keskenään ristiriitaisia etuja. Poliitikoilta saa ja pitää vaatia huomiota, mutta agressiivisuudesta ei ole kenellekään hyötyä.

Malmin lentokentän lakkautus

 Malmin lentokenttä sijaitsee Helsingin omistamalla maalla. Lentotoimintaa on operoinut valtio-omisteinen Finavia, mutta se on ilmoittanut vetäytyvänsä kentältä tämän vuoden lopussa.

 Helsinki suunnittelee kentän muuttamista 25 000 ihmisen asuinalueeksi. Asiasta päätetään nyt valmisteilla olevassa yleiskaavassa ja myöhemmin valmisteltavassa asemakaavoituksessa.

 Helsingin suunnitelmissa on suojella kentän arvokkaimpina pidetyt rakennukset eli lentoasemarakennus, lentokonehalli ja niiden välitön ympäristö. Kentän puolustajat haluaisivat kuitenkin, että kentällä jatkettaisiin lentotoimintaa. Aiheesta tehty kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Malmin lentokenttä
 • Helsinki

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Tajuttomana 15 vuotta maannut mies virkosi, kun tutkijat osuivat oikeaan hermoon – löydös voi parantaa koomapotilaiden hoitoa

  2. 2

   Länsimetroon vedettiin kenenkään tilaamatta liki 2,5 kilometriä salaojaa – Destia yritti laskuttaa työstä 30-kertaisen hinnan

  3. 3

   Pohjois-Korea: Trump julisti sodan tviitissään – diktatuuri uhkaa ampua alas Yhdysvaltojen pommikoneet

  4. 4

   Asutko Mersu-seudulla vai Toyota-kulmilla? HS selvitti koko Suomen postinumeroalueiden suosituimmat automerkit

  5. 5

   Millaista palkkaa nuorten unelma-ammateista todellisuudessa maksetaan? HS:n testi paljastaa niin muusikon kuin koodarinkin ansiot

  6. 6

   Uusi maailman rikkain nainen on älykkö, joka soittaa pianoa ja kirjoittaa kirjoja – kosmetiikkadynastia L’Oréalin perijätär kaihtaa seurapiirejä

  7. 7

   Voiko oikeista päihteistä löytyä apu masennukseen? Kyllä, sanovat tutkimukset, ja hyöty voi olla salamannopea

  8. 8

   Nopeasti hyvää lautaselle – Tässä 7 ruokaa, joiden tekemiseen menee 15 minuuttia tai vähemmän

  9. 9

   Vaatekauppa joutui tuhansien eurojen korvauksiin etnisestä syrjinnästä – myyjä ei päästänyt aluksi romaneja sisään

  10. 10

   Floppijoukkue HIFK:n kasannut Tom Nybondas väistyy urheilujohtajan tehtävästä – uusi urheilujohtaja haussa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Länsimetroon vedettiin kenenkään tilaamatta liki 2,5 kilometriä salaojaa – Destia yritti laskuttaa työstä 30-kertaisen hinnan

  2. 2

   Asutko Mersu-seudulla vai Toyota-kulmilla? HS selvitti koko Suomen postinumeroalueiden suosituimmat automerkit

  3. 3

   Voiko oikeista päihteistä löytyä apu masennukseen? Kyllä, sanovat tutkimukset, ja hyöty voi olla salamannopea

  4. 4

   Tutkimus: Runsas huonojen hiilihydraattien käyttö lisää kuolleisuutta – Pastan, pullan ja valkoisen riisin riskit tulisi ottaa vakavasti, sanoo asiantuntija

  5. 5

   Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

  6. 6

   Ikäviä uutisia veronmaksajalle: Koululounaan jättää syömättä joka kolmas teini – Miksi inhokkiruokia tarjotaan niin sinnikkäästi?

  7. 7

   Surkeaa eroseksiä, suhteen pilannut Pate Mustajärvi: Näin suomalaiset haluavat erota ja tulla jätetyksi

  8. 8

   Törkeitä veropetoksia, törkeitä pahoinpitelyjä ja törkeitä rattijuopumuksia – HS selvitti kuntapäättäjien rikostuomiot, katso millaisiin rötöksiin kotikunnassasi on syyllistytty

  9. 9

   Saksan vaaleissa jyrännyt oikeistopopulistinen AfD: ”Me aiomme muuttaa tämän maan” – Merkelille hutera torjuntavoitto 33 prosentin kannatuksella

  10. 10

   Nopeasti hyvää lautaselle – Tässä 7 ruokaa, joiden tekemiseen menee 15 minuuttia tai vähemmän

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

  2. 2

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  3. 3

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  4. 4

   Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

  5. 5

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  6. 6

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  7. 7

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  8. 8

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  9. 9

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  10. 10

   Hyvältä tuntuva vatsa ei aina voi hyvin, ja vehnäleipä jämähtää klöntiksi – nämä seitsemän asiaa sinun tulee tietää, jos haluat välttää vatsavaivoja

  11. Näytä lisää