Kaupunki

Helsingin kaupunginvaltuusto kiisteli kovasanaisesti uudesta yleiskaavasta yötä myöten: ”Se on hirveetä roskaa”

Vasemmistoliitto teki vastaesityksen, ettei Keskuspuistoon rakennettaisi. Malmin lentokenttää puolustava ehdotus hävisi äänestyksen.

Helsingin kaupunginvaltuusto on aloittanut Helsingin uuden yleiskaavan käsittelyn. Jos uusi yleiskaava hyväksytään, se tarkoittaa, että tulevaisuudessa Helsingin moottoritiemäiset sisääntuloväylät saattavat muuttua asuinkaduiksi ja Malmin lentokenttä asuinalueeksi.

Yleiskaava mahdollistaisi myös muun muassa asuinrakentamisen Keskuspuiston reunoille, uuden pikaraitioteiden verkoston ja voimakkaan täydennysrakentamisen.

HS kokoaa kokouksen tärkeimmät vaiheet alla olevaan listaan. Varsinainen juttu jatkuu listan jälkeen.

– Suuret puolueet puolustivat yleiskaavaa ryhmäpuheenvuoroissaan.

– Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki teki yleiskaavaehdotukselle vastaesityksen, ettei Keskuspuistoon kaavoitettaisi rakennusmaata. Rkp:n Björn Månsson kannatti Arhinmäen esitystä. Vastaesityksestä äänestetään myöhemmin kokouksessa.

– Valtuusto äänesti kokoomuksen Jaana Pelkosen tekemästä ehdotuksesta, jossa ehdotettiin, että yleiskaava palautettaisiin virkamiehille uudelleen valmisteltavaksi. Pelkonen toivoi, että Malmin lentokenttä säilytettäisiin ilmailukäytössä. Valtuusto äänesti Pelkosen ehdotuksen kumoon äänin 56–22.

– Myös muiden puolueiden valtuutetut ovat tehneet vastaesityksiä ja palautusesityksiä. Ehdotuksista äänestetään myöhemmin.

Tunteet todennäköisesti pitkäksi venyvässä valtuuston kokouksessa alkoivat kuumeta puoli yhdeksän aikaan niin, että puheenjohtaja Mari Puoskarin (vihr) piti ensimmäistä kertaa kopauttaa kahdesti nuijallaan pöytää vaatiakseen hiljaisuutta.

Kokouksen puhelistalla oli varauksia Puoskarin mukaan kolmeksi tunniksi eteenpäin, mutta keskustelu jauhoi paikoillaan, ja muuttui oikeastaan Paavo Arhimäen (vas), Otso Kivekkään (vihr) ja Osku Pajamäen (sd) väliseksi sanailuksi. Kiistely liittyi Keskuspuistoon.

Vasemmistoliitto on viime kuukausina alkanut vaatia kovaäänisesti Keskuspuistoon osoitetun rakentamisen poistamista yleiskaavaehdotuksesta. Suurissa puolueissa on syytelty vasemmistoliittoa takinkäännöstä ja pelätty, että kaavamerkintöjen poistaminen vaarantaisi koko yleiskaavaprosessin laillisuuden.

Osku Pajamäen puheenvuoro sai vasemmistoliiton siiven kohahtamaan:

”Sydäntä särkee, kun kuuntelen tota liikuttavaa nuottia, joka Arhinmäellä on. Nyt te väitätte, ettei tää teidän yleiskaavaesityksen vastaehdotus vaaranna kaavaa. Se on hirveetä roskaa”, Pajamäki sanoi.

Paavo Arhinmäki reagoi repliikkiin paheksumalla Pajamäen tyylilajia.

”Se ei oikeastaan kuulu tänne valtuustosaliin”, Arhinmäki sanoi.

Keskustelua käytiin lähinnä valtuustosalin vasemmassa siivessä. Oikea siipi, jossa istuu suurin puolue kokoomus, oli hiljaa. Vaikka puolueessa tunnetusti on erimielisyyttä lähinnä Malmin lentokentän kohtalosta.

”Nyt keskustelu asian palauttamisesta on tällä erää päättynyt”, ilmoitti puheenjohtaja Mari Puoskari (vihr) varttia vaille yhdeksän. Seurasi äänestys palautuksesta, joka hävisi äänin 66-16, joten yleiskaavan käsittely jatkui valtuustossa.

Äänestysnapiltaan myöhästynyt Thomas Wallgren (sd) synnytti naurunremakan ilmoittamalla, että ”olisin äänestänyt sitä samaa kuin enemmistökin.”

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa varaudutaan siihen, että Helsingin väkiluku kasvaa vuoteen 2050 mennessä 240 000 ihmisellä. Maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (vihr) huomautti valtuuston kokouksessa, että yleiskaavan valmistelun aikana väestönkasvu on itseasiassa ollut vielä nopeampaa kuin yleiskaavan pohjana käytetyssä väestöennusteessa arvioidaan.

”Tuleeko kasvu sitten olemaan yhtä nopeaa jatkossakin? Ei välttämättä aivan yhtä nopeaa, nyt Suomessa varttuvat aikuisiksi 1990-luvun lopun pienet ikäluokat ja viime vuosina myös maahanmuutto on jonkin verran hidastunut. Olennaista yleiskaavan kannalta on kuitenkin se, että liian niukka arvio väestönkasvusta johtaa väistämättä ongelmiin”, Sinnemäki sanoi.

Äänestys Malmin lentokenttäalueen poistamisesta yleiskaavaesityksestä oli oikeastaan valtuustoillan ensimmäinen iso kannanotto. Jaana Pelkonen (kok) esitti yleiskaavan palauttamista siten, että Malmin lentokenttä poistetaan esityksestä.

”Yli 50 000 nimeä kerännyt Lex Malmi on vasta tulossa eduskunnan käsittelyyn, valtuuston on hyvä laittaa jäitä hattuun. Valtuusto voi halutessaan myös irrottaa Malmin lentokentän yleiskaavasta”, Jaana Pelkonen sanoi.

Kun valtuusto äänesti 56-22 jatkaa yleiskaavan käsittelyä, Malmin lentokentän kohtalo oikeastaan oli sinetöity.

Malmi on ollut hankalin erityisesti kokoomuksen sisällä. Esimerkiksi pitkän linjan poliitikko Harry Bogolomoff (kok), joka on ollut valtuustossa päättämässä useammastakin yleiskaavasta, koki tämän esityksen vaikeaksi itselleen juuri Malmin kohdalta.

”Tää on kinkkinen juttu, se on tismalleen totta, että rakentamisolosuhteet Malmilla ovat pohjattoman surkeat. Tulen varmaankin osallistumaan tulevaan äänestykseen”, Bogolomoff (kok) sanoi.

Hän joutuikin pian vastaamaan lupauksestaan, kun asiasta äänestettiin. Jaa- ja ei-ääniä ilmestyi äänestystauluun, mutta Bogolomoffin ääni antoi pitkään odottaa itseään.

Salissa kuului huutoja: ”Bogo, Bogo, Bogo…!”

Lopulta Bogolomoff äänesti, ilmeisesti kivuliaan mietinnän jälkeen, ja taulu muuttui vihreäksi sen merkiksi, että hän oli hyväksynyt Malmin lentokentän rakentamisen asunnoiksi.

Myös kokoomuksen Juha Hakola tunsi olonsa vaikeaksi.

”Olen ollut aina Malmin kentän puolustaja, mutta nyt kun se on tässä laajassa kokonaisuudessa mukana, täytyy harkita”, Hakola puhui.

Lopulta hän äänesti tyhjää.

Äänestyksen jälkeen Maankäytöstä ja rakentamisesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäki ehti hänkin kahville:

”Kyllä… Näyttää, että saadaan yleiskaava. Vaikka vaalit on lähellä, Helsingin valtuusto pystyy tekemään tällaisen päätöksen. Valtakunnan politiikassa niin ei välttämättä käy, vaan tapahtuu kaikenlaista. Tämä on hyvä Helsingille”, Sinnemäki sanoi.

Yleiskaavapäätös on valtuustokauden tärkein. Tärkeä se on myös Sinnemäelle, sillä hänen virkakautensa päättyy ensi vuoden keväällä.

Tärkeänä yleiskaavan läpimenoa piti myös kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok):

”On hyvä, että saadaan yleiskaava tehtyä nyt, kun edessä on isoja julkishallinnon muutoksia. Etteivät kaikki asiat ole levällään, kun niihin tullaan”, Pajunen sanoi luottavaisena iltakymmeneltä.

Julkishallinnon suurilla muutoksilla hän viittasi esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen, valtakunnalliseen Soteen.

Uuden yleiskaavaehdotuksen ennakoima väestönkasvu on Helsingin toivomaa, mutta se pakottaa kaupungin myös suuriin muutoksiin. Tulevat muutokset ovat saaneet kaupunkilaisilta kiitosta, mutta myös raivoisia vastalauseita.

Eniten helsinkiläisiä on suututtanut kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunkipoliitikoiden suunnitelmat rakentaa taloja Keskuspuistoon, Tuomarinkylään ja Malmille. Myös sisääntuloväylien muuttaminen asuinkaduiksi – niin kutsutuiksi kaupunkibulevardeiksi – on saanut osakseen kehujen lisäksi myös rankkaa kritiikkiä.

Valtuustonkokouksen aluksi pidetyissä ryhmäpuheenvuoroissa yleiskaavaa sekä ylistettiin että parjattiin. Suurissa puolueissa, kokoomuksessa, Sdp:ssä ja vihreissä, yleiskaavaa puolustettiin voimakkaasti.

Yleiskaavan kolme kantavaa ajatusta ovat Helsingin kasvattaminen, tiivistäminen ja liikennejärjestelmän siirtäminen entistä enemmän joukkoliikennevetoiseksi. Suurissa puolueissa uskottiin, että kaavalla on positiivisia vaikutuksia niin elinkeinoelämälle, työntekijöille kuin ympäristöllekin.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

Kokoomuksen Lasse Männistö muistutti, että yleiskaava on kokonaisuus, jonka kaikkia osia on vaikea saada miellyttämään jokaista. Kokoomuksen sisällä yleiskaavaehdotus on jakanut mielipiteitä erityisesti Malmin lentokentän ja kaupunkibulevardien kohdalla. Valtio ei ole vieläkään osoittanut korvaajaa kentälle.

”Kokoomuksen mielestä yleiskaava luo mahdollisuuden kasvavan kaupunkimme pitkäjänteiselle kehittämiselle”, Männistö sanoi.

Vihreiden Otso Kivekäs korosti, että kaupunkibulevardit sisältävä yleiskaava tarkoittaisi myös historiallista muutosta Helsingin liikennepolitiikkaan ja kaupunkirakenteeseen.

”50-luvulla kaupungin suunnaksi valittiin yhä uusien lähiöiden rakentaminen yhä kauemmas ja leveät valtatiet, sillä kaikkihan ajavat ihan kohta omalla autolla. Siitä virheestä maksamme yhä. Suuntaa on käännettävä, sillä ilmastonmuutos on aikamme valtavin uhka ja vaatii toimia ennen kaikkea kaupungeissa”, Kivekäs sanoi.

Sdp:n valtuustoryhmän johtaja Osku Pajamäki korosti, että yleiskaava on kohtuuhintaisen asumisen tae ja kaupungin talous-ja työllisyyspolitiikan ydin.

”Helsingissä asumiskustannusten ja työmatkakulujen osuus nettoansioista on liian suuri ja lisäksi tämän seudun työntekijät käyttävät yli 40 prosenttia enemmän aikaa työmatkoihin kuin muualla Suomessa”, Pajamäki sanoi.

Jos Senaatintorille keskiviikkona kerääntyneiden mielenosoittajien näkemyksen mukaan olisi päätetty yleiskaavasta, Helsinkiin ei seuraavina vuosikymmeninä rakennettaisi yhtään taloa uusille alueille.

Mielenosoittajat vastustivat tietysti Keskuspuiston kaventamista ja Malmin lentokentän rakentamista. Mutta muuallekaan ei saisi pistolapiotansa iskeä. Mainituiksi tulivat ainakin Veräjänmäen metsät, Vartiosaari, Stansvik, Jyrängöntien lehto, Kruunuvuorenranta, Herttoniemen metsät, Kartanon metsä ja Karhunkaatajan metsä. Kynttilöitä sytytettiin kaikille murhattaville puille ja heinänkorsille. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

”Se on aivan tolkutonta! Että tämän kaltainen ratkaisu tehdään Helsingin ratkaisuna, vaikka kyseessä on koko pääkaupunkiseudun ratkaisu”, Risto Uljas sanoi hengästyneesti. Hän oli juuri pitänyt palopuheen aiheesta.

Terhi Hartikainen oli puolustamassa Malmin kenttää. ”Eeeeeeeiiiii, kuules! Uskon edelleen, että Malmi säilyy”, hän vastasi provosoivaan kysymykseen, eikö peli Malmin suhteen ole jo menetetty.

”Se on eduskunnassa menossa. Malmi on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja ainoa [pien]lentokenttä Helsingissä.”

Yleiskaavan hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoittaisi vielä lopullisia rakentamispäätöksiä. Ennen kuin yksikään lapio iskee maahan, tulevista muutoksista pitäisi vielä laatia ja hyväksyä asemakaavat. Lue tästä laajempi juttu yleiskaavan mahdollisesti mukanaan tuomista muutoksista.

Valtustossa sanottua

”Moottoritiet eivät oikeastaan kuulu kaupunkiin.”

Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (vihr) kaupunkibulevardien rakentamisesta

”Malmin kenttä on jakanut ryhmäämme, ja jakaa edelleen.”

Lasse Männistö (kok)

“Yleiskaava on käänne kohti kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.”

Otso Kivekäs (vihr)

”Esitän vakavan varoituksen Malmin kentän lopettamisesta. On vaarallista siirtää pelastuslentoja Vantaalle, jonne tulee pitempi matka, puhumattakaan siitä, että lentoliikenne voi estää pelastuslentojen lähdön. On ihmishengistä kyse.”

Seppo Kanerva (ps)

”[Yleiskaavan] pitää mennä läpi. Sen verran vastuuta pitää valtuustolla olla. Jos Helsinki ei hyväksy yleiskaavaa, se antaa signaalin, että Helsinki ei halua valmistautua tulevaan kasvuun.”

Tatu Rauhamäki (kok)

”Sdp on myös ympäristöpuolue ja tämä on ehkä paras päivä todistaa se.”

Osku Pajamäki (Sdp)

”Kun metsä kaadetaan tai kal­liot räjäytetään, ei menetettyä saa enää takaisin.”

Paavo Arhinmäki (vas)

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Helsingin yleiskaava 2050
 • Yleiskaava
 • Helsinki

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Ahvenanmaan edustaja äänesti suomen kieltä vastaan Pohjoismaiden neuvostossa – ”Emme pystyneet edes kuvittelemaan, että hän kääntyisi Suomen aloitetta vastaan”

  2. 2

   Nimikiista kuumenee! Opiskelijaporukka kaappasi Tampereen yliopiston englanninkielisen osoitteen – ehdottavat yliopiston nimeksi Tampereen ei-turkulaista yliopistoa

  3. 3

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  4. 4

   Pääkaupunkiseudun bussi­liikenne on tänään sekaisin, koska asiakas antoi palautetta, kuljettajalle kerrottiin siitä, ja esimies läimäytti oven kiinni luottamus­miehen edestä

  5. 5

   Kielipetturiksi leimattu Ahvenanmaan edustaja Britt Lundberg: ”Ajoin läpi suomenkielisiä helpottavan kompromissin”

  6. 6

   Masennus vaani ja valitsi onnellisen hetken – Anni Saastamoisen elämässä oli kaikki hyvin, kun hän yhtäkkiä löysi itsensä vessasta itkemästä

  7. 7

   Venäjä valehteli suut ja korvat täyteen Zapad-sota­harjoituksesta – eikä Venäjää haittaa, jos Suomessa vähän pelätään

  8. 8

   25-vuotias ruotsalainen soluttautui vuodeksi USA:n ”maltillisen” äärioikeiston sisäpiiriin ja kuuli liikkeen johtajalta tavoitteet: ”Tämä päättyy keskitysleireihin ja Hitlerin kunnianpalautukseen”

  9. 9

   ”Puerto Rico on täysin tuhoutunut” – Trump julisti hirmumyrskyn jyräämän saaren katastrofialueeksi

  10. 10

   Mystinen arabišeikki opiskeli jujutsua valenimellä ja loi miljardeillaan lukkopainista kansainvälisen menestystarinan – mutta mitä suomalainen Marko tekee hänen organisaatiossaan?

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  2. 2

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  3. 3

   Pääkaupunkiseudun bussi­liikenne on tänään sekaisin, koska asiakas antoi palautetta, kuljettajalle kerrottiin siitä, ja esimies läimäytti oven kiinni luottamus­miehen edestä

  4. 4

   Ahvenanmaan edustaja äänesti suomen kieltä vastaan Pohjoismaiden neuvostossa – ”Emme pystyneet edes kuvittelemaan, että hän kääntyisi Suomen aloitetta vastaan”

  5. 5

   Kyllä, nämä asiat aiheuttivat kauhua eilen eduskunnan viinakeskustelussa – alkoholijäätelöt, värikkäät etiketit, kadunkulmien pitseriat...

  6. 6

   Masennus vaani ja valitsi onnellisen hetken – Anni Saastamoisen elämässä oli kaikki hyvin, kun hän yhtäkkiä löysi itsensä vessasta itkemästä

  7. 7

   Helsingin Tallinna-tunneli sai yllättävän kilpailijan Espoosta – Peter Vesterbacka kokoaa jo kansainvälistä rahoitusta ja on siksi opetellut puhumaan kiinaa

  8. 8

   24-vuotias suomalaisnainen haki miehiä netti-ilmoituksella, johon vastasivat itsensäpaljastaja, sadisti, porno-ohjaaja ja ”elävä nukke” – Samira Elagoz teki dokumentin, jollaista ei ole ennen nähty

  9. 9

   Suomalaisen yleisin ansio on 2 500 euroa – katso palkat ammateittain ja vertaa laskurilla omaa palkkaasi muihin iän ja koulutuksen mukaan

  10. 10

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

  2. 2

   Tässäkö Helsingin seudun kammotuin työpaikka? Palkka 7 500 euroa kuussa, mutta hakijoita ei näy

  3. 3

   ”Meidän on nyt mentävä”, sanoi poika ja joi myrkyn siskojensa kanssa – Kiinan ”hylättyjen lasten kaupunki” on täynnä lohduttomia tarinoita

  4. 4

   Ani Kellomäki sai 17-vuotiaana syöpädiagnoosin – mutta hänen suurin tragediansa väijyi äidin huoneen oven takana

  5. 5

   Päiväkoti irtisanoi lapsen Lauttasaaressa

  6. 6

   Meitä on pissattu silmään – pelätty kemikaali on varsin harmiton

  7. 7

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  8. 8

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  9. 9

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  10. 10

   ”Kyseessä on pahanlaatuinen kasvain” – Suomalaisnainen sai musertavan syöpäuutisen postitse kotiin ja luki sattumalta potilastiedoistaan, ettei voi parantua

  11. Näytä lisää