Kaupunki

HSL:n lipunmyynti on kaaoksessa ja sadan miljoonan euron jättiuudistus jo kolme vuotta myöhässä – HS selvitti, mikä meni pieleen

Kun Helsingin seudun liikenne aloitti toimintansa vuonna 2010, se peri YTV:ltä muutamaa vuotta aiemmin aloitetun suurhankkeen: lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistuksen. Ensimmäiset ongelmat tulivat vastaan lähes samantien.

Kaksi viikkoa sitten linja-autonkuljettajat uhkasivat aloittaa lipunmyyntilakon Helsingin seudun liikenteen (HSL) uuden lipunmyyntijärjestelmän jatkuvien ongelmien vuoksi.

Kaksi kuukautta sitten varmistui, että lipunmyynti lähijunissa lopetetaan, vaikka asemille luvatut lipunmyyntiautomaatit eivät valmistu ajoissa.

Viime vuonna käyttöön otetut uudet lipunleimauslaitteet saivat hämmentyneen vastaanoton hitautensa ja epäselvän käyttöliittymänsä johdosta.

Jo vuonna 2016 kerrottiin, että suunnitelmat asentaa lipunmyyntiautomaatit raitiovaunuihin on jouduttu perumaan. Kuljettajien toimesta suoritettava lipunmyynti aiotaan kuitenkin lopettaa.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Helsingin seudun joukkoliikennettä organisoivan HSL:n historian suurin mullistus, lippu- ja informaatiojärjestelmän uusiminen on ajautunut vastatuuleen. Projekti on vuosia myöhässä aikataulustaan, sen kustannukset ovat nousseet miljoonilla, ja yksi toisensa jälkeen eteen tulleet viat ovat suututtaneet niin matkustajat kuin joukkoliikenteen henkilökunnan.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti toissa viikolla HSL:lle selvityspyynnön siitä, onko HSL:n lipunmyynti enää edes sillä tasolla, että kuntayhtymällä voidaan katsoa olevan oikeus periä tarkastusmaksuja liputtomilta matkustajilta.

Miten tähän päädyttiin?

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen lippujärjestelmän uudistaminen aloitettiin jo vuonna 2006 – aikana, jolloin HSL:n tehtäviä hoiti Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV. Projektin nimeksi annettiin LIJ 2014, koska uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän oli tarkoitus olla valmis vuonna 2014.

Vuonna 2010 HSL aloitti toimintansa ja uudistus siirtyi sen vastuulle. Vuosien vieriessä uudistuksen tavoitteet ovat tarkentuneet, mutta niiden henki on säilynyt koko ajan samana: tavoitteena on ollut tehdä joukkoliikenteestä matkustajien kannalta entistä sujuvampaa.

Tähän HSL pyrkii ennen kaikkea kolmella keinolla:

Ensinnäkin kaikki seudun liikennevälineet halutaan sitoa satelliitin avulla verkkoon niin, että matkustaja näkee jo pysäkille tullessaan tai verkossa Reittiopasta katsoessaan, missä hänen tarvitsemansa bussi, juna tai raitiovaunu liikkuu ja milloin se saapuu pysäkille.

Toisekseen: kun järjestelmä tietää, missä kaikki raitiovaunut ja linja-autot liikkuvat, se voi pyrkiä antamaan niille valoetuisuuksia liikennevaloissa. Joukkoliikenteen nopeuttaminen on Helsingin seudun kunnille yksi tärkeä keino houkutella matkustajia joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Ja kolmanneksi: seitsemän kunnan alueelle tällä hetkellä leviävällä HSL:llä olisi haluja laajentua. Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä liittyy elimellisesti vuonna 2018 käyttöön otettavaan laajentumista helpottavaan vyöhykeuudistukseen. Vyöhykeuudistuksessa vanhat lippumallit katoavat ja matkan hintaa aletaan määrittää entistä enemmän sen pituuden mukaan.

Tavoitteet ovat siis hyväntahtoisia, mutta itse järjestelmän toteutus on takkuillut alusta lähtien.

Päätös lippu- ja informaatiojärjestelmän toimittajasta tehtiin HSL:n kuntapoliitikoista koostuvan hallituksen kokouksessa 24. tammikuuta vuonna 2012. Järjestelmän uudistaminen on niin suuri työ, ettei sitä olisi voitu toteuttaa HSL:n omalla asiantuntemuksella ja työvoimalla.

Käytännössä HSL:n hallituksen mahdollisuudet vaikuttaa järjestelmän toimittajan valintaan olivat kuitenkin tammikuussa 2012 jo menneet. Julkisissa hankinoissa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, joten järjestelmän toimittajaksi oli valittava tarjouskilpailun voittanut Tieto Finland Oy.

Tiedon valinta ei ollut yllätys. Yrityksellä oli jo silloin paljon kokemusta julkishallinnon IT-hankkeista.

Valinta herätti kuitenkin myös epäilyksiä. Tiedon maine ei ollut tahraton. Yritys oli esimerkiksi ollut yhtenä toteuttajana VR:n muutamaa vuotta aiemmin toteutetussa, alkukangertelustaan surullisenkuuluisaksi päätyneessä lippujärjestelmäuudistuksessa. Tiedon edeltäjä TietoEnator taas oli valmistellut vuoden myöhässä valmistunutta ja budjettinsa ylittänyttä Eduskunnan äänestysjärjestelmää.

Käytännössä hallitus ei kuitenkaan lain mukaan voinut ottaa Tiedon maineen kannalta ongelmallisia hankkeita huomioon, koska Tieto ei ilmoittanut niitä tarjouskilpailussa referenssitöikseen.

Tarjouskilpailun viimeisessä vaiheessa Tieto kilpaili Logica Suomi Oy:tä vastaan. Logica sai kilpailussa aavistuksen paremmat pisteet suunnitelmansa laadusta, mutta Tieto lupasi toteuttaa työn niin paljon halvemmalla, että sen voitto oli lopulta selvä.

Tarjouskilpailun järjestelyjen ja siitä tehtyjen valitusten vuoksi lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistaminen oli jo tässä vaiheessa vuoden myöhässä. Mutta myöhästely oli vasta alussa.

HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi kertoo, että projektin valmistuminen on venynyt koko sen keston ajan. Kilpailutusvaiheen viivästykset siirsivät valmistumisajankohdan vuoden 2015 loppuun. Kilpailutuksen jälkeen alkoi työn määrittelyvaihe, jossa tavoitteita katsottiin tarkemmin.

Työ osoittautui ennakoitua suuremmaksi, joten viivästystä tuli taas puoli vuotta. Sitten tilausta alettiin toteuttaa ja lopulta viime vuonna aloitettiin asteittainen järjestelmän käyttöönotto. Matkan varrella tuli kuitenkin eteen uusia ongelmia ja toisaalta uudenlaisia tavoitteita.

Lopputulos on, että Lippu- ja informaatiojärjestelmä 2014 -hankkeen pitäisi valmistua tämän vuoden loppuun mennessä, kolme vuotta alkuperäistä tavoitetta myöhemmin. Hankkeen 90 miljoonan euron budjetti on paisunut runsaalla kuudella miljoonalla eurolla HSL:n tilaamien lisätöiden johdosta.

”Tämä voi kuulostaa selittelemiseltä, mutta järjestelmä on valtavan iso”, Rihtniemi sanoo.

Siihen, mitkä ongelmista johtuvat järjestelmän tilaajana toimineesta HSL:stä ja mitkä järjestelmää toimittavasta Tiedosta, Rihtniemi ei halua ottaa kantaa. Varovaisuuden voi tulkita johtuvan ainakin siitä, että viivästyneistä julkishallinnon tilaamista hankkeista käydään usein jälkikäteen oikeutta tilaajan ja toimittajan välillä.

Juna-asemien automaatit eivät kuulu teknisesti lippu- ja informaatiojärjestelmähankkeeseen, joten niiden toimituksiin liittyvistä ongelmista HSL tuskin syyttää Tietoa.

Huomattavasti kiistanalaisempia kysymyksiä sen sijaan ovat esimerkiksi lipunleimauslaitteiden ja bussikuljettajien lipunmyyntilaitteiden käytettävyysongelmat.

Rihtniemi korostaa, että ison järjestelmän luomisessa on kyse tilaajan ja toimittajan yhteistyöstä. Samalla hän kuitenkin toteaa, että Tiedon kanssa on tehty selkeä sopimus, johon on määritelty sanktiot mahdollisista myöhästymisistä.

”Käymme tätä hyvin tarkasti läpi ja olemme jo käyneetkin”, Rihtniemi sanoo.

Myös HSL:n hallituksen puheenjohtajana edellisellä hallituskaudella toiminut Risto Rautava (kok) on varovainen kommenteissaan.

”Herää tietenkin kysymys, että oliko Tieto resurssoinut tarpeeksi osaamista tähän hankkeeseen”, Rautava sanoo.

Tiedon maajohtaja Ari Järvelän mukaan myöhästyminen johtuu hankkeen aikana esiin tulleista muutostarpeista ja toisaalta matkan varrella muuttuneista viranomaismääräyksistä, esimerkiksi tiukentuneista paloturvallisuusmääräyksistä. Järvelän mukaan kaikista muutoksista on sovittu HSL:n kanssa.

Siihen, olisiko muutostarpeiden aiheuttamia myöhästymisiä voitu vähentää paremmalla suunnittelulla, Järvelä ei ota kantaa.

”En valitettavasti voi lähteä spekuloimaan sitä jälkikäteen.”

Järvelä kehuu yhteistyösuhdetta HSL:n kanssa toimivaksi ja lupaa, että laitteistojen käyttöönotossa ilmenneet ongelmat korjataan.

”Meillä on 3 000–3 500 projektia vuodessa. Valitettavasti muutamassa on hankaluuksia. Mutta 99,9 prosenttia projekteista menee täsmälleen aikataulussa ja budjetissa.”

Eräs HS:n lähde HSL:n hallituksesta pitää yhtenä perimmäisistä syistä hankkeen ongelmiin sitä, ettei HSL ole pyrkinyt tarpeeksi voimakkaasti pitämään hankkeen lankoja omissa käsissään. Lähde ei halua kommentoida asiaa nimellään.

Kyse ei ole lähteen mukaan niinkään osaamispulasta, vaan mallista, jolla hanketta on johdettu. HSL:n oman tilaajaorganisaation olisi pitänyt lähteen arvion mukaan olla vahvempi, että se olisi kyennyt ohjaamaan projektin etenemistä.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Tommi Mikkonen on lähteen kanssa samoilla linjoilla. Mikkonen korostaa kuitenkin, ettei tunne HSL:n tapausta yksityiskohtaisesti.

”Ratkaisumalli tämän tyyppisiin ongelmiin olisi se, että sillä taholla, joka järjestelmää tarvitsee, olisi omaa kompetenssia”, Mikkonen sanoo.

Näin ollen syy olisi perimmiltään sama kuin useissa vaikeuksiin ajautuneissa julkisissa hankkeissa. Esimerkiksi länsimetron ongelmien alkupääksi on arvioitu tilaajaosapuolen, Länsimetro Oy:n, organisaation pienuutta.

Organisaation koosta ja länsimetron toteuttamistavasta päättivät Helsingin ja Espoon kuntapoliitikot.

Näin voit ostaa lippuja Helsingin seudulla liikkumiseen

Kaikkiin kulkuvälineisiin:

Matkakortteja saa HSL:n palvelupisteistä sekä monista kioskeista ja markeiteista. Samoissa paikoissa niihin voi ladata matkustusaikaa tai -rahaa.

Matkustaja voi myös ladata älypuhelimeensa HSL:n sovelluksen ja ostaa lipun sieltä. Lisäksi HSL:n kertalippuja voi ostaa automaatista tai R-kioskeilta.

Kännykkään tilattava tekstiviestilippu oikeuttaa kulkemaan raitiovaunuissa, metrossa, Suomenlinnan lautalla, junaliikenteessä Helsingin alueella sekä metron itäisillä liityntäbussilinjoilla.

Bussien ja raitiovaunujen kuljettajat myyvät edelleen kertalippuja. HSL:n suunnitelmien mukaan lipunmyynti loppuu raitiovaunuissa vuodenvaihteessa.

Metroissa ei myydä lippuja, vaan voimassa oleva lippu on oltava jo ennen maksualueelle siirtymistä.

Lähijunissa HSL lopetti lipunmyynnin, mutta lipunmyyntiautomaatit puuttuivat keskiviikkona vielä 9 asemalta.

HSL:n verkkosovelluksesta ei voi ostaa lastenlippua. Aikuisen matkakortille ei voi ostaa lastenlippua, jos kortille on jo ladattu matka-aikaa tai -rahaa.

Fakta

HSL:n jättiuudistus


 HSL uusii lippu- ja informaatiojärjestelmäänsä. Tarkoitus on tehdä joukkoliikenteessä matkustamisesta entistä sujuvampaa. Hanke on kolme vuotta myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan.

 Hanke edeltää vyöhykemalliin siirtymistä. Lippujen hinnoittelua on tarkoitus muuttaa kuntarajoihin perustuvasta järjestelmästä matkan pituuteen perustuvaan järjestelmään. Vyöhykkeisiin on tarkoitus siirtyä ensi vuonna. Uudistus helpottaa HSL:n laajentumista.

 HSL:n uudistusta on arvosteltu myös siitä, että älypuhelinteknologian kehittyminen on luonut tilanteen, jossa pitkään kestänyt projekti on osin vanhentunut jo valmistuessaan. HSL:n mukaan uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä on tarpeellinen pohja, jonka päälle mobiililippuja on hyvä kehittää.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Joukkoliikenne

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Ateisti on moraaliton ihminen – paitsi Suomessa

  2. 2

   Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

  3. 3

   Törkeitä veropetoksia, törkeitä pahoinpitelyjä ja törkeitä rattijuopumuksia – HS selvitti kuntapäättäjien rikostuomiot, katso millaisiin rötöksiin kotikunnassasi on syyllistytty

  4. 4

   Näyttää aivan tavalliselta rahtikontilta, onkin raskas kranaatinheitin – suomalaiset kehittivät uuden asejärjestelmän Arabiemiraattien pyynnöstä

  5. 5

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  6. 6

   Nykymissit valmistautuvat kilpailuunsa kuin urheilijat – ja näyttävät saunapuhtainakin hämmentävän hyviltä, koska kauneuden eteen tehdään töitä enemmän kuin koskaan

  7. 7

   15-vuotias pidätetty Lontoon happoiskusta epäiltynä – ainakin kuuden kerrotaan loukkaantuneen

  8. 8

   ”Olen yrittänyt ymmärtää äitiäni” – vielä moni kolmikymppisistä on elänyt lapsuuden, johon heijastuivat sotasukupolven traumat

  9. 9

   Suomalainen merikapteeni nai eteläafrikkalaisen seikkailijattaren 82 vuotta sitten ja ajoi sitten laivansa karille Englannin kanaalissa – uusi kirja kertoo romanttisen, traagisen tarinan

  10. 10

   Viikko, jolloin kyllästyin olemaan feministi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

  2. 2

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  3. 3

   Rinta-Nikkolat ostivat kodin pelkkään kuntokartoitukseen luottaen, sitten todellisuus alkoi paljastua – kirpparilla myyty patja paljasti talon karmean kunnon

  4. 4

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  5. 5

   Törkeitä veropetoksia, törkeitä pahoinpitelyjä ja törkeitä rattijuopumuksia – HS selvitti kuntapäättäjien rikostuomiot, katso millaisiin rötöksiin kotikunnassasi on syyllistytty

  6. 6

   ”Olga” tarjosi kaksiota Helsingin Sörnäisistä 500 eurolla kuussa – Näin tehdään vuokra-asuntohuijaus

  7. 7

   Viikko, jolloin kyllästyin olemaan feministi

  8. 8

   Stockmann joutuu myymään omaisuuttaan hinnalla millä hyvänsä selvitäkseen veloistaan – HS selvitti, miten tavaratalojätti romahti

  9. 9

   Tamperelainen tanssinopettaja teki historiaa MM-tatamilla: ”Tiesin, miten pitkäksi aikaa saa mielihyvää, kun onnistuu tällaisessa paikassa”

  10. 10

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

  2. 2

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  3. 3

   Päiväkoti irtisanoi lapsen Lauttasaaressa

  4. 4

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  5. 5

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  6. 6

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  7. 7

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  8. 8

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  9. 9

   Hyvältä tuntuva vatsa ei aina voi hyvin, ja vehnäleipä jämähtää klöntiksi – nämä seitsemän asiaa sinun tulee tietää, jos haluat välttää vatsavaivoja

  10. 10

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  11. Näytä lisää