Koti

Valituksia enemmän kuin koskaan – asukkaat kertovat turhauttavista taisteluista rakennusvirheiden korjaamiseksi

Joka vuosi monet suomalaiset pettyvät uuteen kotiinsa, ja alkaa kinastelu rakennusliikkeen kanssa virheiden korjaamisesta – Miksi samoja virheitä tehdään vuodesta toiseen?

Sen piti olla unelmien koti. Oli kevät 2012. Nelihenkinen perhe tarvitsi lisää tilaa.

Punnittuaan eri vaihtoehtoja perhe päätyi tekemään kaupat tunnetun talotoimittajan kanssa.

Omakoti­talon piti valmistua Pohjois-Helsinkiin saman vuoden marraskuussa avaimet käteen -periaatteella.

Valmistumisaika läheni, mutta tontti pysyi tyhjänä. Kauppoja tehdessään perheelle oli kerrottu talotoimittajan ainutlaatuisesta menetelmästä, jolla muuttopäivä tiedettiin varmaksi etu­käteen.

”Panimme asuntomme myyntiin, mutta pian huomasimme, että uuden talomme pystytyspäivä siirtyi koko ajan myöhemmäksi. Olimme huolestuneita talon valmistumisesta, mutta meitä rauhoiteltiin, ettei ole mitään hätää. Aikataulut pitävät”, kertoo perheen isä.

Hän ja muut rakennusvirheiden uhreiksi joutuneet haastateltavat esiintyvät jutussa poikkeuksellisesti nimettöminä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Pitkään haaveena olleesta omakotitalosta tuli hermoja raastava riidanaihe. Kun talopaketti vihdoin saapui tontille, luvattu valmistumispäivä oli jo liian lähellä ollakseen totta. Vasta nyt perhe kuuli, ettei talo valmistu luvatussa ajassa.

”Se oli pöyristyttävää!”

Perhe pääsi muuttamaan uuteen kotiinsa kolme viikkoa myöhässä sen jälkeen, kun talotoimittaja oli ilmoittanut, että rakennusvalvonta on antanut suullisen muuttoluvan. Tämä osoittautui isän mukaan myöhemmin valheeksi.

Muuttoluvan antaa kunnan rakennusvalvonta, kun viranomainen on suorittanut kohteessa käyttöönottotarkastuksen. Helsingin rakennusvalvontaviraston rakenneyksikön päällikkö Risto Levanto sanoo, ettei muutto­lupia anneta suullisesti.

”Hälytyskellojen pitäisi soida varsinkin, jos talotoimittaja sanoo, että kolmas taho on antanut luvan.”

Talon ostajan tulee halutessaan saada mustaa valkoisella rakennusvalvontaviranomaiselta, vaikka edes sähköposti, joka kertoo, että loppukatselmus on pidetty. Virallinen pöytäkirja lähetetään postissa.

Helsingin rakennusvalvonnan virastopäällikön Lauri Jääskeläisen mukaan ammattimaisen rakennuttajan ei pitäisi kutsua viranomaista tekemään edes osittaista loppukatselmusta ennen kuin kohde on rakennuttajan itsensäkin mielestä riittävän valmis.

”On turhaa pyytää viranomainen pahasti keskeneräiseen kohteeseen. Sellaista kuitenkin tapahtuu. Se johtuu urakkasopimusten aikatauluista. Kun kohde viivästyy, rakennuttaja haluaa kohteelle muuttoluvan, jotta se välttyisi viivästyssakoilta”, Jääskeläinen sanoo.

Helsingissä tällaisia hankkeita on Levannon mukaan vuosittain muutamia kymmeniä.

Muuton jälkeen rakennustyöt jatkuivat perheen talossa. Sen piti olla täysin valmis toukokuun lopussa eli puoli vuotta myöhässä. Alkuvaikeuksien jälkeen elämän oli tarkoitus jatkua ilman murheita.

Mutta ongelmat jatkuivat. Vielä kesän korvalla terassikaiteet ja hätäpoistumistikkaat olivat asentamatta. Piha oli tehty ala-arvoisesti, ja sieltä puuttuivat pää­vesikaivot. Vuoden päästä tehdyissä sisäilmatutkimuksissa selvisi, ettei talon alapohjaan ollut rakennettu ilmanvaihtoa.

”Talotoimittaja ei ollut noudattanut rakennusvalvonnan määräyksiä, ja rakennustyöt oli ilmeisesti aloitettu ennen rakennuslupaa. Meille sanottiin, ettei taloja pureta, mutta paljon on tehtävä ennen kuin lopputarkastusta voi miettiä. Talossamme ei ole suoritettu vielä edes vastaanottokatselmusta!”

Loppukatselmuksessa rakennusvalvonta tarkastaa, että hanke on valmis. Vastaanottokatselmuksessa urakkasuoritus otetaan vastaan, takuuaika alkaa ja mahdolliset ehdot kirjataan huoltokirjaan.

Yhteydenpito talotoimittajaan on isän mukaan ollut vaikeaa. Kokemus on opettanut perheelle, ettei pidä luovuttaa, vaikka saisi uhkaavaltakin tuntuvia soittoja tai sähköposteja.

Isä suosittelee vierailemaan työmaalla usein, ottamaan rakennusvaiheen aikana niin paljon valokuvia kuin mahdollista ja pitämään taloprojektipäiväkirjaa, josta ilmenevät sovitut asiat.

Hän arvelee, että alan yritykset pyrkivät käyttämään viivytystaktiikkaa. Sen tavoitteena on vaientaa asiakas, joka haluaisi saada rakennushankkeen päätökseen ja sopimukseen kuuluvat työt tehdyksi.

”Koskaan 45:n elinvuoteni aikana minua ei ole vedätetty yhtä paljon kuin kolmen viime vuoden aikana. Mietin, kuinka moni ei ole jaksanut taistella.”

Vastaavia ongelmia on muillakin. Trendiä kuvastaa hyvin valitusten määrä.

Kuluttajariitalautakunnan ylitarkastaja Timo Maso kertoo, että varsinkin rakentamista ja uusia asuntoja koskevien reklamaatioiden määrä on kasvussa. Paraikaa lautakunnalla on käsittelyssä pari tuhatta rakentamiseen, remontoimiseen ja uuden asunnon kauppaan liittyvää valitusta.

”Valituksia on vireillä nyt enemmän kuin koskaan”, Maso sanoo.

Valituksia on niin paljon, että käsittelyajat ovat venyneet jopa pariin vuoteen. Kaikki eivät tosin ole aiheellisia. Esimerkiksi viime vuonna noin puolet valituksista oli sellaisia, joissa kuluttajariitalautakunta suositteli hyvitystä.

Valitusten ohella takuuvirhekustannusten mittaaminen on toinen tapa tarkastella rakennus­virheiden määrää. Aalto-yliopisto on selvittänyt asuntotuotannon takuukustannuksia Rakennusteollisuuden pyynnöstä.

Selvityksen mukaan takuukustannukset liikkuvat noin prosentin paikkeilla rakennushankkeen kokonaiskuluista. Luku perustuu Rakennusteollisuuden jä­senyritysten viime syksynä antamiin tietoihin.

Takuukulut ovat pysytelleet viime vuosina samalla tasolla, Rakennusteollisuus kertoo.

Mistä sitten johtuu, että valitusten määrä on kasvussa?

Rakennusteollisuuden viestintäjohtaja Merja Vuoripuro mainitsee yhdeksi syyksi sen, että kuluttajat osaavat entistä paremmin ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan.

”Ihmiset ovat tulleet tarkemmiksi siitä, mitä he odottavat tuotteelta. Ihmiset osaavat vaatia enemmän.”

Vuoripuron mukaan asuntovalmistajat ovat myös alkaneet ohjeistaa asiakkaitaan: asuntoja myyvän rakennusliikkeen täytyy muistuttaa kuluttajaa siitä, että kuluttajariitalautakunta auttaa mahdollisissa riita-asioissa.

Muita syitä laatuongelmiin ovat esimerkiksi tiukoista aikatauluista johtuva kiire, suunnittelun puutteet ja työmaan heikko johtaminen.

Rakennusvalvontaviraston Jääskeläinen muistuttaa, ettei vikojen korjailu ole rakennuttajankaan etu.

”Mieluummin kerralla kuntoon. Se tulee halvemmaksi. Takavuosina epäiltiin, että on halvempaa korjata virheitä kuin pyrkiä mahdollisimman virheettömään lopputulokseen.”

Kuluttajariitalautakunta ei tilastoi tarkemmin, millaisista rakennusvirheistä ihmiset valittavat. Maso sanoo, että laatuvirheiden kirjo on laaja. Niitä on ”kellarista kattoon”.

Aalto-yliopiston selvityksen mukaan rakennusvirheitä on pääosin pintojen viimeistelyssä.

”Uusien asuntojen yleisimmät virhetyypit ovat pysyneet samantyyppisinä tai samoina vuodesta toiseen. Ei ole kyetty poistamaan jotain tiettyä virhetyyppiä kokonaan tai vähentämään merkittävästi”, Vuoripuro sanoo.

Mason mukaan mikään tietty asumismuoto ei ole erityinen riskiostos, vaan puutteita on niin asunto-osakeyhtiöissä kuin pientalorakentamisessa.

Kaikilla ei ole kuitenkaan osaamista, motivaatiota eikä mahdollisuuksia puolustaa etujaan.

”Osakkaiden ongelmana on, etteivät he ole rakennusinsinöörejä eivätkä tunne rakennusmääräyksiä tai suunnitteluohjeita. Rakennusliike vetoaa ensimmäisenä siihen, että kohde on tehty suunnitelmien mukaisesti, vaikka se olisi määräysten, rakennusluvan, suunnitelmien ja hyvän rakennustavan vastainen”, sanoo Helsingin Sanomiin yhteyttä ottanut asunto-osakas Helsingin Arabianrannasta.

Espoolainen kerrostaloasukas puolestaan pohtii, onko rakennusvirheiden taustalla yritysten taloudelliseen maksimointiin tähtäävä tietoinen toimintamalli.

”Jos yksi ostaja kymmenestä jaksaa viedä vaatimuksensa ­virheiden korjaamisesta loppuun, saattaa firmoille olla taloudellisesti kannattavaa tinkiä asuntojen laadusta.”

Miten on, käyttävätkö raken­nusliikkeet asukkaita hyväkseen tekemällä sutta ja korjaamalla vain pienen vaativan porukan asuntoja?

Vuoripuro ei lähde yleistämään, mutta sanoo, ettei se ole täysin mahdotonta.

”Jos tekee bisnestä hyvällä ja pitkäjänteisellä asenteella eikä ole lyhytnäköistä ajattelua, toimijat eivät varmaan lähde kokeilemaan kepillä jäätä ja katsomaan, mikä menee läpi. Yksittäisissä kohteissa tällaista saattaa esiintyä.”

Maso sanoo, että riidanaiheena voi olla hyvinkin monimutkainen ja tulkinnanvarainen asia.

Pitääkö siis olla rakennusalan ammattilainen, jotta pystyy perustelemaan, miksi virheet pitää korjata?

”Kyllä aika monessa tapauksessa asian toteen näyttäminen edellyttää asiantuntemusta, samoin kuin lääketieteellisissä kysymyksissä: jos sellaisista kiistellään, lääketieteellisen koulutuksen saaneen arvio on tärkeä.”

Tämän on joutunut kokemaan itähelsinkiläisen pientaloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, jonka mukaan rakennusyhtiö on järjestään kiistänyt valitusten aiheellisuuden parin vuoden ajan.

”Asioiden eteenpäin saaminen on edellyttänyt perehtymistä RT-kortteihin, rakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin ja lainsäädäntöön. Vasta kun olen osannut perustella, on asia edennyt – hitaasti.”

Eräs rakennusalan ammattilainen on itsekin joutunut valittamaan kotinsa rakennusvirheistä.

Hänen mielestään takuu­tarkastukset täytyisi tehdä keskitetysti ammattitaitoisen puolueettoman konsultin tai isännöitsijän johdolla.

”Markkinat ovat kuitenkin niin pienet, että puolueettomia tahoja ei ole paljon. Kaikki haluavat miellyttää isoja rakennuttajia työn toivossa: isännöintitoimistot haluavat rakennusliikkeiltä hallinnoitavakseen uusia talo­yhtiöitä ja konsulttitoimistot toimeksiantoja.”

Yleisimpiä rakennusvirheitä

 Ikkunoiden ja parvekkeen ovien säädöt

 Lattioiden asennukset

 Kolhut ja halkeamat seinissä ja katoissa

 Vuotavat peltikatot

 Kylpyhuoneiden kaadot

 Putkiliitokset

 Ontelolaattoihin jäänyt vesi

Lähde: Rakennusteollisuus

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Voiko oikeista päihteistä löytyä apu masennukseen? Kyllä, sanovat tutkimukset, ja hyöty voi olla salamannopea

  2. 2

   Surkeaa eroseksiä, suhteen pilannut Pate Mustajärvi: Näin suomalaiset haluavat erota ja tulla jätetyksi

  3. 3

   Asutko Mersu-seudulla vai Toyota-kulmilla? HS selvitti koko Suomen postinumeroalueiden suosituimmat automerkit

  4. 4

   Eduskuntatalon edessä itseään vatsaan puukottaneet olivat turvapaikanhakijoita

  5. 5

   Ikäviä uutisia veronmaksajalle: Koululounaan jättää syömättä joka kolmas teini – Miksi inhokkiruokia tarjotaan niin sinnikkäästi?

  6. 6

   Trumpin erityisominaisuus yhdisti urheiluperheen yhtä ”pelkurimaista” poikkeusta lukuun ottamatta – erävoitto voi jäädä laihaksi lohduksi

  7. 7

   Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

  8. 8

   ”Uupumusta, turvotusta, ihottumaa ja kipuja”, kertoo Petra kokemuksistaan Essure-sterilisaatiosta – Suomessa eniten käytetty sterilisaatiomenetelmä poistuu nyt EU:n markkinoilta

  9. 9

   Äärioikeistolainen AfD oli toiseksi suurin puolue entisen Itä-Saksan alueella – ”Saksojen yhdistymisen konkurssihakemus”

  10. 10

   Suomen suurin koskaan järjestetty lähiöfestivaali alkaa tänään – HS esittelee kolme kiinnostavaa uutta lähiötä ja festivaalin tärpit

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

  2. 2

   Törkeitä veropetoksia, törkeitä pahoinpitelyjä ja törkeitä rattijuopumuksia – HS selvitti kuntapäättäjien rikostuomiot, katso millaisiin rötöksiin kotikunnassasi on syyllistytty

  3. 3

   Tutkimus: Runsas huonojen hiilihydraattien käyttö lisää kuolleisuutta – Pastan, pullan ja valkoisen riisin riskit tulisi ottaa vakavasti, sanoo asiantuntija

  4. 4

   Voiko oikeista päihteistä löytyä apu masennukseen? Kyllä, sanovat tutkimukset, ja hyöty voi olla salamannopea

  5. 5

   ”Emme halua enää muslimeja” – Tšekki on ottanut vastaan vain kourallisen pakolaisia, eikä juuri kukaan halua enempää

  6. 6

   Ateistia pidetään moraalittomana ihmisenä – paitsi Suomessa

  7. 7

   Asutko Mersu-seudulla vai Toyota-kulmilla? HS selvitti koko Suomen postinumeroalueiden suosituimmat automerkit

  8. 8

   Saksan vaaleissa jyrännyt oikeistopopulistinen AfD: ”Me aiomme muuttaa tämän maan” – Merkelille hutera torjuntavoitto 33 prosentin kannatuksella

  9. 9

   Ikäviä uutisia veronmaksajalle: Koululounaan jättää syömättä joka kolmas teini – Miksi inhokkiruokia tarjotaan niin sinnikkäästi?

  10. 10

   Pyöreälehtinen viherkasvi paljastaa nyt trendikodin – kasvin pikkuversoista maksetaan jo isoja summia

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

  2. 2

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  3. 3

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  4. 4

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  5. 5

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  6. 6

   Kuvia Suomesta: Outi Pyhäranta kuvasi Miss Suomi -kisan osallistujia arkioloissa

  7. 7

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  8. 8

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  9. 9

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  10. 10

   Hyvältä tuntuva vatsa ei aina voi hyvin, ja vehnäleipä jämähtää klöntiksi – nämä seitsemän asiaa sinun tulee tietää, jos haluat välttää vatsavaivoja

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Paljasti kauden 13 tavoitetta – kymmenen miljoonan dollarin jättipotti ei ollut golfari Justin Thomasin listalla: ”Nautin siitä, että saan kylmiä väreitä”
  3. Irakin kurdit äänestävät tänään itsenäisyydestä kansainvälisestä paineesta huolimatta – ”Vain itsenäisyyden kautta me voimme taata turvallisuutemme”
  4. Auton omistaminen on pian historiaa, sanoo liikennetutkija Arto O. Salonen ja vertaa autoa tupakkaan: ”Ei enää ajatella, että olisi hyvä juttu, jos baareissa voisi polttaa”
  5. Trumpin erityisominaisuus yhdisti urheiluperheen yhtä ”pelkurimaista” poikkeusta lukuun ottamatta – erävoitto voi jäädä laihaksi lohduksi
  6. Vaalivoiton saanut Vaihtoehto Saksalle -puolue aloitti heti riitelyn: Puoluejohtaja Frauke Petry eroaa puolueensa uudesta parlamenttiryhmästä
  7. Lähes 50 000 paennut heräilevän tulivuoren lähistöltä Balilla – Maa on vavahdellut entistä voimakkaammin
  8. 20-vuotias varjostaja piti Lionel Messin ilman tehoja – ei kuitenkaan pyytänyt tämän pelipaitaa: ”Ystävät tulevat ensin”
  9. Äärioikeistolainen AfD oli toiseksi suurin puolue entisen Itä-Saksan alueella – ”Saksojen yhdistymisen konkurssihakemus”
  10. Näillä lakeuksilla ei homoja pilkata – Poliittisesti korrekti huumori on parempaa
  11. Eduskuntatalon edessä itseään vatsaan puukottaneet olivat turvapaikanhakijoita
  12. Näytä lisää