Koti

Helsinki rakentaa vauhdilla Kruunuvuorenrantaa, Kuninkaantammea ja Honkasuota

Uusia asuntoja nousee myös vanhoihin lähiöihin, kuten Mellunkylään, Myllypuroon ja Lauttasaareen

Jätkäsaari

Satakunta kaksikerroksisista kaupunkipientaloa ja pienkerros­taloa alkaa nousta Saukonkaaren varrelle vuosina 2016–2018.

Välimerenkadun varrelle on tulossa Firan uudentyyppinen ryhmärakentamishanke, jossa rakentamisen hinta tulee aiempaa läpinäkyvämmäksi. Taloon tulee yli sata asuntoa. Lähistöllä on myös Saracon ryhmärakentamishanke.

Erityisesti lapsiperheille on tulossa Hyväntoivonpuiston ja peruskoulun tuntumaan Helsingin Asuntotuotantotoimiston (ATT) hitas-talo, jota aletaan rakentaa vuonna 2016.

Atlanninkadun ja Jätkäsaaren puiston väliin Saton kortteliin on tulossa kaikkiaan lähes 200 hitas-asuntoa että vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Viereiseen kortteliin Lakea rakentaa 60 hitas-asuntoa vuonna 2017.

Vuonna 2018 rakennettavan pohjoisen liikuntapuiston lähelle nousee TA-Asuntojen viherkortteli. Talojen julkisivuja peittävät viherseinät. Kortteliin rakennetaan yli sata asumisoikeus­asuntoa ja kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Atlantinkadun varteen aletaan rakentaa ATT:n hitas-taloa vuonna 2016.

Yhteensä 250 asuntoa rakennetaan kahteen kortteliin Saukonlaiturin puolelle Kairon­kadun ja Bermudankolmion väliin. Kummankin korttelin koilliskulmaan nousee 16-kerroksinen tornitalo. Rakennustyöt alkanevat 2018–2019.

Kalasatama

Kalasataman rakentamista hidasti pari vuotta epätietoisuus siitä, milloin asemakaavavalitukset Redi-keskuksen suunnitelmista ratkeavat. Nyt kun Redi nousee vauhdilla, rakennusliikkeet ja rakennuttajat uskaltavat aloittaa kerrostalojen työmailta.

Samaa tahtia nousee Redin pohjoispuolelle myös terveys- ja hyvinvointikeskus. Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskus valmistuu syksyllä 2017 ja kauppakeskus vuoden 2018 alussa.

Redin ensimmäisen tornitalon rakentaminen alkanee tänä vuonna. Taloon tulee lähes 300 asuntoa. Seuraavan tornin työt alkavat ehkä vuonna 2017, koska asuntojen kysyntä on ollut vilkasta.

Sörnäistenniemi alkaa olla valmis, ja alueella asuu pian 2 700 asukasta. He pääsevät nauttimaan Mustikkamaan maastoista, kun kevyen liikenteen Isoisänsilta avataan kesäkuussa 2016.

Kalasataman peruskoulun 1. vaihe ja päiväkoti valmistuivat vuoden 2015 lopussa, päiväkoti aloitti toimintansa heti vuoden 2016 alussa ja koulun 1–2 luokat aloittavat syksyllä 2016. Myös Kalasataman puiston rakentaminen jatkuu vuosina 2016–2018. Leikkipaikka valmistuu kesäkuun loppuun mennessä ja puiston 1. vaihe syyskuun lopussa.

Sompasaaren ensimmäisen korttelin rakentaminen alkaa vuoden 2016 lopussa. Sompasaareen rakennetaan omistus-, hitas- ja asumisoikeusasuntoja sekä vapaarahoitteisia ja valtion tukemia vuokra-asuntoja. Yhdestä kerrostalosta on tulossa konsultin ohjaama ryhmärakentamiskohde, ja toisessa asukkaat vetävät itse projektia. Alue valmistuu 2020-luvun alkupuolella.

Myös Kalasataman pohjoispuoli alkaa muotoutua vuonna 2017, kun Verkkosaaren asuntorakentaminen alkaa. Alue on lähes yhtä suuri kuin Sompasaari.

Rantaan on tulossa kerrostaloja, korkeimmissa on 16 kerrosta. Ne ulottuvat veden päälle samaan tapaan kuin Lauttasaaren Vattuniemessä. Keskemmälle useat rakennusliikkeet rakentavat kerrostaloja.

Suuri rakennuttaja on Helsingin kaupungin oma asuntotuotantotoimisto (ATT).

Verkkosaaressa toteutetaan ryhmärakennuttamishankkeita: Koti kaupungissa, Suomen Omakoti, Pro Rakentajat ja Stadiin ry. Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö rakennuttaa yhdessä Ornamon senioritaloyhdistyksen kanssa senioritalon taiteilijoille ja muotoilijoille. Setlementtiasunnoille on tulossa vuokratalo, samoin Alkuasunnoille.

Koskelan sairaalan alue

Koskelan sairaala-alue alkaa muuttua 2010-luvun lopulla urbaaniksi asuinpaikaksi.

Ensimmäisten 200 uuden asunnon rakentaminen alkaa Käpyläntien varrella vuonna 2018. Seuraavina vuosina on tulossa peräti 1 300–1 400 asuntoa.

Kruunuvuorenranta

Merellinen uusi kaupunginosa syntyy linnuntietä vain kolmen kilometrin päähän Helsingin keskustasta.

Joukkoliikenne-, pyöräily- ja kävelysilta on suunniteltu lähes valmiiksi.

Kruunusillan raitiotieyhteys keskustasta Yliskylään rakennettaneen vuosina 2018–2025. Tulevaisuudessa matka keskustaan kestää ratikalla vartin ja pyörällä 20 minuuttia.

Kruunuvuorenrannassa on hyvät mahdollisuudet lenkkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen Stansvikin kartanon mailla ja Kruunuvuorenlammen ympäristössä. Yleinen uimaranta on Stans­vikinrannalla. Kruunuvuorenrannassa rantaviivaa on peräti kuusi kilometriä.

Asuntorakentaminen alkoi vuonna 2014, ja ensimmäiset asukkaat ovat jo muuttaneet Gunillankallioon.

Vuonna 2015 aloitettiin 700 asunnon työmaat. Seuraavina kolmena vuonna eri puolille aluetta nousee noin 2 500 asuntoa etupäässä kerrostaloihin. Tarjolle tulee omistus-, hitas- ­sekä asumisoikeusoikeusasuntoja, mutta myös vuokra-asuntoja. Monista kodeista aukeavat näkymät merelle ja metsään.

Etenkin Gunillankalliossa rakentaminen jatkuu vilkkaana. Myös Borgströminmäkeen nousee uusia asuntoja, vuonna 2018 päiväkoti, yhteistila ja kauppa.

Hopealaaksossa Helsingin asuntotuotantotoimisto aloittaa yli 300 asunnon rakentamisen syksyllä 2016. Tulossa on myös päiväkoti, myöhemmin sivukoulu ja liikuntapuisto.

Tulevan sillan kupeeseen merenrantaan Kruunuvuoreen on suunniteltu 350 omistus­asuntoa. Ensimmäiset työmaat aloitettaneen 2018–2019.

Kuninkaantammi

Uusi kaupunginosa syntyy laajojen ulkoilumaastojen äärelle Keskuspuiston kupeeseen, pienen matkan päähän Paloheinän urheilukeskuksesta. Kuninkaantammea rajaa Vantaanjoki ja sen luonnontilassa olevat kosket.

Silti alue on hyvin saavutettavissa. Bussilinja 560:n reitti kulkee alueen läpi, ja bussilla pääsee Myyrmäen ja Malmin asemille. Hämeenlinnanväylää pitkin pääsee busseilla keskustaan.

Tänä vuonna alueella on rakenteilla noin 400 asuntoa. Tiivis, spiraalin muotoinen keskusta-alue muistuttaa keskiaikaista pikkukaupunkia, kun se valmistuu 2020-luvun alussa. Kuninkaantammen aukio on kaupunginosan sydän, ja sinne on suunniteltu koulu, päiväkoti, leikkipuisto, kylätalo ja ruokakauppa.

Pääkatujen varteen tulee 4–5-kerroksisia taloja ja kävelykatuja reunustamaan 2–3-kerroksisia kaupunkipientaloja sekä rivi- ja omakotitaloja.

Kerrostaloja aletaan rakentaa keskustan laidoilla vuonna 2015. Arviolta 400–600 uutta asuntoa nousee vuonna 2016 ja sama tahti jatkuu myös seuraavana vuonna.

Kiivaimmillaan rakentaminen on 2020-luvun taitteessa. Vierekkäisille tonteille rakennetaan kerrostalot betonista ja puusta.

Kuninkaantammi on suunniteltu erityisesti kävelijöille, sillä keskusta-alueen pysäköinti viedään maan alle. Turvallinen alue sopii myös lapsiperheille.

Vedenpuhdistuslaitoksen vanhasta vesi­altaasta kunnostetaan Palettilampi uimarantoineen. Pientalotontteja on tulossa Lammenrantaan, Palettilammen länsipuolelle.

Honkasuo

Puusta rakennettu kaupunkikylä nousee Helsingin ja Vantaan rajalle. Alueelle rakennetaan omakoti-, rivi- ja kerros­taloihin kaikkiaan noin 850 asuntoa, joista puolet vuoteen 2020 mennessä. Alueelle rakennetaan kevytkaukolämpöverkko, jossa maalämpöä otetaan käyttöön uudenlaisella tekniikalla.

Palvelut löytyvät pienen matkan päästä Malminkartanosta, josta pääsee myös Kehäradan juniin. Alueen läheltä kulkee myös poikittaisbussi 560 reitti Myyrmäen asemalle.

Lauttasaari

Vattuniemen uudistaminen alkaa olla loppusuoralla. Viimeisiä uusia kerrostaloja aletaan rakentaa 2016. Puretun ostoskeskuksen tienoon uudistaminen on vauhdissa. Uuden liikekeskuksen päälle nousee kerrostaloja, joissa on yhteensä 140 asuntoa. Lisäksi Lauttasaarentien pohjoispuolelle rakennetaan 35 asunnon kerrostalo.

Mellunkylä ja Tankovainio

Tankovainioon on syntymässä uusi 400 asunnon kokonaisuus. Ensimmäisiä malleja Helsinki-kerrostaloista aletaan rakentaa mahdollisesti tämän vuoden lopussa. Yhdessä Aalto-yliopiston kanssa mallistoa ovat kehitelleet E-House, Yrjö ja Hanna -säätiö, Basso Building Systems ja Pohjola Rakennus Uusimaa.

Tavoitteena on kehittää vaihtoehtoja täydennysrakentamiseen eli tarjota taloyhtiöille pienten kerrostalojen malleja, joita voitaisiin rakentaa esimerkiksi parkkipaikoille ja pihoille.

Naulakalliossa omakoti- ja kaupunkipientalojen rakentaminen alkaa 2017. Lisäksi Rukan­laelle tulee pientalotontteja.

Mellunkylän vanha ostari puretaan ja paikalle tulee asuntoja.

Myllypuro

Myllypuron itäosassa Ratasmyllyntien ja Valssimyllynkadun varressa jatkuu Puu-Myllypuron rakentaminen. Puisia kaupunkipientaloja rakennuttaa Helsingin ATT. Osa on hitas-asuntoja vuonna 2017. Niiden ympärille on tulossa myyntiin tontteja pientaloille.

Entisen voimalan alueen muutos asuntoalueeksi alkaa tänä vuonna. Jyskyjärvenpolun varteen on tulossa paljon kerrostaloasuntoja. Myöhemmin alkaa useiden kymmenien townhouse-asuntojen rakentaminen. Pientalotontteja tulee myyntiin todennäköisesti vuonna 2017.

Siltamäki

1980-luvulla rakennetun Siltalanpuiston eteläpuolelle tulee 400 uutta kerros- ja pientaloasuntoa. Ensimmäisiä aletaan rakentaa 2016.

Viikinmäki

Viikinmäkeen Lahdenväylän pohjoispuolelle Vantaanjoen rantaan syntyy helsinkiläisittäin harvinainen kukkulakaupunki. Rakentaminen alkoi jo 2010-luvun vaihteessa eteläosasta, ja siellä asuu jo 2 400 asukasta.

Vuosina 2016–2018 alkaa useiden kerrostalojen rakentaminen Viikinmäen korkeimmilla ja komeimmilla kukkuloilla. Kiinnostavimpia ovat Helsingissä harvinaiset rinnetalot, jotka porrastuvat jyrkille rinteille kolmessa kerroksessa. Viikinmäki valmistuu 2020-luvun vaihteessa.

Viikinmäki on reippaita jalankulkijoita ja ulkoilijoita houkutteleva paikka. Viikinmäen keskelle on rakenteilla Marjamaan puisto.

Korttelitalossa toimii sadan lapsen päiväkoti ja alakoululuokat. Alueella on kaksi muuta päiväkotia. Ruokakauppaa ei vielä ole.

Nykyään vain yksi bussilinja vie keskustaan, ja Raidejokeriksi muuttuva 550 poikittaislinja vie Oulunkylän asemalle. Suunnitteilla on Lahdenväylälle uusi joukkoliikenteen ramppi, jolloin Lahdenväylää keskustaa kohti kulkevat bussit pysähtyisivät alueen eteläpäässä.

Lähteet: esikaupunkien aluerakentamispäällikkö Ritva Tanner, Kuninkaantammen, Honkasuon ja Viikinmäen projektijohtaja Kimmo Kuisma, Jätkäsaaren projektijohtaja Outi Säntti, Kalasataman projektijohtaja Hannu Asikainen, Kruununvuorenrannan projektijohtaja Pirjo Siren, asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell

Korjaus ma 9.5. klo 13:53 Kalasataman Verkkosaari: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö rakennuttaa yhdessä Ornamon senioritaloyhdistyksen kanssa senioritalon taiteilijoille ja muotoilijoille. Yhdistyksen jäsenyyttä ei vaadita.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Rinta-Nikkolat ostivat kodin pelkkään kuntokartoitukseen luottaen, sitten todellisuus alkoi paljastua – kirpparilla myyty patja paljasti talon karmean kunnon

  2. 2

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  3. 3

   Yhdysvallat näytti voimaa Pohjois-Korealle: Lensi pommikoneilla ja hävittäjillä rannikon tuntumassa

  4. 4

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  5. 5

   Tamperelainen tanssinopettaja teki historiaa MM-tatamilla: ”Tiesin, miten pitkäksi aikaa saa mielihyvää, kun onnistuu tällaisessa paikassa”

  6. 6

   Jopa miljardi kiloa viljaa uhkaa jäädä korjaamatta – Kallistuuko ruoka? Pitääkö viljaa tuoda ulkomailta? Mikä pelastaisi sadon?

  7. 7

   Stockmann joutuu myymään omaisuuttaan hinnalla millä hyvänsä selvitäkseen veloistaan – HS selvitti, miten tavaratalojätti romahti

  8. 8

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  9. 9

   ”Olga” tarjosi kaksiota Helsingin Sörnäisistä 500 eurolla kuussa – Näin tehdään vuokra-asuntohuijaus

  10. 10

   Espanja määräsi Katalonian poliisivoimat alaisuuteensa – alueen viranomaiset kieltäytyvät tottelemasta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  2. 2

   ”Hän on se, jonka silmät ovat täynnä iloa” – Viisivuotias Lucas Räisänen on vakavasti sairas, ja nyt viranomaiset pohtivat, saako hän jopa miljoonia maksavan lääkkeen

  3. 3

   Stockmann joutuu myymään omaisuuttaan hinnalla millä hyvänsä selvitäkseen veloistaan – HS selvitti, miten tavaratalojätti romahti

  4. 4

   Rinta-Nikkolat ostivat kodin pelkkään kuntokartoitukseen luottaen, sitten todellisuus alkoi paljastua – kirpparilla myyty patja paljasti talon karmean kunnon

  5. 5

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  6. 6

   ”Olga” tarjosi kaksiota Helsingin Sörnäisistä 500 eurolla kuussa – Näin tehdään vuokra-asuntohuijaus

  7. 7

   Vihreiden nousukiito hiipui: puolue putosi HS-gallupissa kolmanneksi – perussuomalaisten kannatus jatkaa kasvuaan

  8. 8

   Meidän kaikkien kannattaisi seurata reissuillamme tarkemmin, mitä riksakuskit älypuhelimillaan tekevät

  9. 9

   Huippulääkäri Sakari Orava kertoo meheviä tarinoita urheilutähtien maailmasta: Beckhamit popsivat pizzaa, toiset huusivat mamma miaa ja suihkuhuone vilisi torakoita

  10. 10

   Helsinki aikoo vaikeuttaa Tuusulanväylän ruuhkasumpussa autoilua entisestään – ”Kauhealta se kuulostaa”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen – arvosanat nousivat, keskittyminen helpottui ja nukkuminen parani

  2. 2

   Maailmanloppu tulee lauantaina, kun mysteeriplaneetta iskeytyy Maahan, selittää amerikka­lainen profeetta – Voiko aurinko­kunnassamme piileskellä tuntematon planeetta?

  3. 3

   Päiväkoti irtisanoi lapsen Lauttasaaressa

  4. 4

   Helsingin poliisin raiskaustilastoissa toistuu tuttu tarina – HS:n kokoama kartta näyttää, mihin kaupunginosiin raiskaukset keskittyvät

  5. 5

   Jos olet ollut lapsi 1990-luvulla, syönyt, leikkinyt, pukeutunut, käynyt koulua tai viettänyt synttäreitä, teit näitä asioita

  6. 6

   Bussikaaos jatkuu myös iltapäivällä pääkaupunki­seudulla – Nobinan lakko vaikuttaa 200 000 ihmisen liikkumiseen

  7. 7

   Nuori lääketieteen nero Helsingin Tammisalosta keksi aivoporan – pääsi huippukirurgin ryhmään heti opintojen alussa

  8. 8

   Mies kaatoi pastakattilan lattialle Punavuoressa – alkoi riita, jonka seurauksena taloyhtiö vaatii mieheltä 30 000 euron korvauksia

  9. 9

   Tässäkö Helsingin seudun kammotuin työpaikka? Palkka 7 500 euroa kuussa, mutta hakijoita ei näy

  10. 10

   Hyvältä tuntuva vatsa ei aina voi hyvin, ja vehnäleipä jämähtää klöntiksi – nämä seitsemän asiaa sinun tulee tietää, jos haluat välttää vatsavaivoja

  11. Näytä lisää