Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Perustuslakivaliokunta totesi isyyslain syrjiväksi

Oikeusministeriön esitys uudeksi isyyslaiksi syrjii aviottomia lapsia

Kotimaa
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mielestä hallituksen esitys isyyslain muuttamiseksi on syrjivä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen esitystä pitää muuttaa, jotta se ei olisi ristiriidassa perustuslain syrjintäkiellon kanssa.

Artikkeliin liittyvät

Seuraavaksi asia siirtyy lakivaliokuntaan, jonka tehtävänä on muuttaa hallituksen esitystä perustuslakivaliokunnan evästysten mukaisesti.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoa voi pitää odotettuna, sillä useat oikeustieteilijät pitivät hallituksen esitystä räikeästi syrjivänä.

Oikeusministeriössä valmistellussa hallituksen esityksessä avioliiton ulkopuolella ennen 1. lokakuuta 1976 syntyneillä ei olisi oikeutta kuolleen isänsä perintöön, jos isä on kuollut ennen kuin isyyden vahvistamista koskeva kanne on nostettu.

Perilliset asetettaisiin siis yhden päivämäärän perusteella epätasa-arvoiseen asemaan. 1. lokakuutta 1976 on päivämäärä, jolloin nykyinen isyyslaki tuli voimaan.

Nykyisen isyyslain takia Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuominnut Suomen neljä kertaa ihmisoikeusloukkauksesta, koska avioliiton ulkopuolella syntyneet on asetettu eriarvoiseen asemaan avioliitossa syntyneiden kanssa.

Oikeusministeriön mielestä avioliiton ulkopuolella syntyneiden oikeutta kuolleen isänsä perintöön olisi pitänyt rajoittaa, koska se olisi voinut tarkoittaa jo kertaalleen jaettujen perintöjen uudelleen jakamista.

Oikeusministeriö antoi esityksessään enemmän painoarvoa perintöjen uudelleenjakamisesta aiheutuville ongelmille kuin perustuslaissa turvatulle yhdenvertaisuudelle.

Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi sukupuolen, iän tai alkuperän perusteella.

Perintökaaren mukaan kaikkia rintaperillisiä pitää käsitellä perinnönjaossa tasapuolisesti riippumatta siitä, onko lapsi syntynyt avioliitossa vai sen ulkopuolella.

Perustuslakivaliokunnan mukaan avioliiton ulkopuolella ennen 1. lokakuuta 1976 syntyneen oikeus isänsä perintöön vanhenee kymmenen vuotta perittävän eli isän kuoleman jälkeen.

Lausunto on yhdenmukainen sen kanssa, mitä perintökaaressa säädetään testamenttiin perustuvan oikeuden vanhentumisesta.

Testamentilla saatu oikeus kuolleen perintöön on saatettava voimaan kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä vanhentumisaikaa ei välttämättä tarvitse säätää ehdottomana, vaan yksilölliset olosuhteet voidaan ottaa huomioon.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat