Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Pääministerin kanslialle moitteet kiusaamisesta

Työsuojelutarkastuksen mukaan edellinen viestintäjohtaja Kari Mokko syyllistyi häirintään ja epäasialliseen käytökseen

Kotimaa
 
Kari Mokko
Kari Mokko

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) moittii valtioneuvoston kansliaa työpaikkakiusaamisen sallimisesta.

Avin mukaan viestintäosastolla työskentelevään työntekijään on kohdistunut häirintää ja epäasiallista kohtelua, mikä on aiheuttanut vaaraa tai haittaa hänen terveydelleen.

HS:n hankkimassa avin tarkastuskertomuksessa ei kerrota nimiä, mutta HS:n tiedon mukaan häirinnästä tutkittiin valtioneuvoston edellistä viestintäjohtajaa Kari Mokkoa.

Mokko työskenteli valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2012–2014. Aikaisemmin hän on työskennellyt lehdistöneuvoksena Suomen Washingtonin suurlähetystössä ja toimittajana Yleisradiossa.

HS pyysi Kari Mokolta kommenttia avin tarkastuskertomuksesta. Mokko vastasi sähköpostitse:

"Olen pahoillani, että entinen alaiseni on kokenut minun ja työyhteisömme huolen työssä jaksamisesta näin. Olen hoitanut asiaa alusta asti valtioneuvoston kanslian henkilöstöjohdon ohjeiden ja kanslian varhaisen välittämisen periaatteiden mukaan. Kanslia on tutkinut tapauksen ja todennut, että ohjeita on noudatettu. En voi kommentoida yksittäisen ihmisen työhön tai terveyteen liittyviä asioita julkisuudessa tämän tarkemmin."

Avi teki työsuojelutarkastuksen, koska valtioneuvoston viestintäosaston työntekijä oli tehnyt valvontapyynnön työpaikkakiusaamisesta. Työntekijän mukaan hänen häirintänsä alkoi helmikuussa 2013 käydyn arviointikeskustelun jälkeen.

Työntekijä kertoi, että työnantaja oli kyseenalaistanut hänen terveydentilansa perusteettomasti. Hänen työntekoaan oli myös vaikeutettu, ja työnjohtovaltaa oli käytetty epäasiallisesti.

Valtioneuvoston kanslia kiisti työntekijän väitteet epäasiallisesta kohtelusta perusteettomina.

Työsuojelutarkastajan näkemyksen mukaan häirintä ilmeni työntekijän terveydentilan kyseenalaistamisena ja varhaisen välittämisen mallin tarkoitushakuisena soveltamisena.

Tarkastuskertomuksen laatinut tarkastaja Antti Salo katsoo, että työntekijään kohdistunut häirintä oli ilmennyt työnteon toistuvana vaikeuttamisena. Tämä oli näkynyt muun muassa siten, että työnantaja oli päättänyt uusista, vain kyseistä työntekijää koskevista työjärjestelyistä. Työntekijän mukaan ne hidastivat ja hankaloittivat hänen työntekoaan.

Tarkastuskertomuksen mukaan häirintää oli tapahtunut muun muassa loppukesällä 2013, jolloin työntekijä oli palannut sairauslomalta. Sairauslomalle hän oli joutunut konfliktin aiheuttaman henkisen kuormituksen vuoksi. Esimies oli syyllistänyt työntekijää voimakkaasti hänen kollegoilleen kasautuneilla töillä.

Salo arvioi, että myös työnjohto-oikeutta oli käytetty epäasiallisesti, koska työntekijää ei ollut päästetty koulutukseen. Salon mukaan epääminen oli tehty häirintämielessä ja ilman tosiasiallisia perusteita.

Tarkastuskertomuksessa todetaan, ettei valtioneuvoston kanslia ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi.

"Työnantajan toimenpiteet eivät ole johtaneet esimiehen taholta koetun häirinnän päättymiseen. Työnantaja on ollut tietoinen kohtelun jatkumisesta ja saanut tiedon työntekijälle aiheutuneesta haitallisesta kuormituksesta sekä sen syystä myös työterveyshuollolta", kirjoittaa Salo tarkastuskertomuksessa.

"Tästä huolimatta työnantaja ei ole työsuojelun vastuualueelle toimitettujen tietojen mukaan ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin kuormitusta aiheuttavan tekijän välttämiseksi tai vähentämiseksi."

Salon mukaan työnantajan olisi tullut ymmärtää kohtelun vaarantaneen työntekijän terveyden ottaen huomioon työntekijän ja esimiehen välisen konfliktin sekä esille tulleiden tekojen toistuvuuden.

Tarkastuskertomuksessa todetaan, että valtioneuvoston kanslia on laiminlyönyt velvollisuutensa seurata toteuttamiensa toimenpiteiden riittävyyttä ja ryhtyä toimenpiteisiin häirinnän lopettamiseksi.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat