Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Työryhmä ehdottaa armeijalle ja poliisille lupaa verkkotiedusteluun – viestintäministeriö vastustaa kiivaasti

Työryhmä ehdottaa Puolustusvoimille ja suojelupoliisille tiedusteluvaltuuksia. Liikenne- ja viestintäministeriö vastustaa verkkovalvontaa.

Kotimaa
 
Timo Jaakonaho Lehtikuva
Liikenne- ja viestintäministeriö vastustaa verkkovalvontaa, mutta kannattaa sitä, että poliisi ja Puolustusvoimat saisivat valtuuksia ulkomaan tiedusteluun
Liikenne- ja viestintäministeriö vastustaa verkkovalvontaa, mutta kannattaa sitä, että poliisi ja Puolustusvoimat saisivat valtuuksia ulkomaan tiedusteluun Kuva: Timo Jaakonaho Lehtikuva

Poliisin ja Puolustusvoimien kansainvälisen tiedustelutoiminnan valtuuksia ja verkkovalvontaa pohtinut puolustusministeriön asettama työryhmä ehdottaa Suomeen tiedustelua koskevaa lainsäädäntöä. Nyt sitä ei ole lainkaan.

Puolustusvoimille ja suojelupoliisille ehdotetaan valtuuksia verkkovalvontaan ja ulkomaan tiedusteluun, jolla hankittaisiin tietoja sekä henkilöistä että tietojärjestelmistä.

Tästä on kyse

 Puolustusministeriön asettama tiedonhankintalakityöryhmä aloitti työskentelynsä tammikuussa 2014.

 Tehtävänä oli koota yhteen näkemyksiä Suomen kyberturvallisuushaasteista ja kehittää erityisesti turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä.

 Työryhmä laati 100-sivuisen mietinnön, jossa kuvataan muuttuvaa turvallisuusympäristöä ja nykyisiä tiedonhankintatoimivaltuuksia sekä vertaillaan eri maiden lainsäädäntöä.

 Johtopäätöksissä ehdotetaan, että Suomen tulisi harkita verkkovalvonnan käyttöönottoa.

Tietoliikennetiedusteluun tulisi liittää myös riippumaton lupamenettely, ja verkkovalvontaa ja ulkomaan tiedustelua varten tulisi luoda riippumaton valvontajärjestelmä. Työryhmä keskittäisi verkkovalvonnan teknisen suorittamisen Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle.

Työryhmä jättää mietintönsä puolustusministeri Carl Haglundille (r) keskiviikkona.

Työryhmä ei ollut mietinnössään yksimielinen. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) jätti eriävän mielipiteen noin satasivuiseen mietintöön. LVM vastustaa verkkoliikenteen massavalvontaa.

LVM:n mielestä verkkovalvonnassa ei pystytä riittävästi erottamaan kotimaista ja ulkomaista tietoliikennettä. Verkkovalvonta puuttuu LVM:n mukaan kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvaan yksityisyyden suojaan, sillä tiedustelun piirissä olisivat tahtomattaan kaikki Suomessa viestivät, myös viranomaiset, poliittiset toimijat, media ja yritykset.

Myös työryhmä toteaa, että verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muuttamista.

Työryhmän mietintöluonnoksen mukaan tiedustelulla hankitaan Suomen ylimmälle johdolle kansallisen turvallisuuden kannalta välttämätöntä tietoa vakavista kansainvälisistä uhista. Uhat voisivat olla sotilaallisia tai siviililuontoisia.

Kyse ei ole vain verkkovalvonnasta, vaan terrorisminvastainen työ ja kansainvälinen kriisinhallinta vaatisivat työryhmän mukaan myös ulkomaantiedustelua.

Fakta

Verkkovalvonta ja ulkomaantiedustelu

Tietoliikennetiedustelu eli verkkovalvonta tarkoittaa Suomen rajat ylittävissä tietoliikennekaapeleissa liikkuvaan tietoliikenteeseen kohdistuvaa tiedustelua. Luonteeltaan se on massavalvontaa, sillä kyse on teknisestä pääsystä kaikkeen tietoliikenteeseen. Tiedustelun piiriin joutuminen tarkoittaa tietojen tallennusta. Nykylainsäädäntö ei mahdollista tällaista verkkoliikenteen haravointia.

 Ulkomaan tietojärjestelmätiedustelu on ulkomailla sijaitsevassa tietojärjestelmässä käsiteltäviin tietoihin kohdistuvaa tietoteknisin menetelmin tapahtuvaa tiedustelua, esimerkiksi tiettyyn koneeseen, kännykkään tai palvelimeen tunkeutumista.

 Ulkomaan henkilötiedustelu tarkoittaa ulkomailla tehtävää salaista henkilövakoilua, joka perustuu joko henkilökohtaiseen kanssakäymiseen kohteen kanssa tai kohteen muuhun havainnointiin. Ulkomaan henkilötiedustelua voidaan tehdä myös niin, että viestintä tapahtuu tietoverkon viestintäpalveluiden välityksellä Suomesta.

"Toiminnan luonteesta johtuen ulkomaan tiedustelua koskevassa päätöksenteossa olisi erityisesti otettava huomioon ylimmän valtionjohdon linjaukset. Ulkomaan tiedustelu on etenkin ulkopoliittisesti sensitiivistä", työryhmä toteaa.

Myös LVM kannattaa ulkomaantiedusteluoikeuksia.

Työryhmän mukaan ulkomaan tiedustelua koskevat päätökset tekisi Suomen ulkopoliittinen johto eli tasavallan presidentin johdolla kokoontuva ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta.

Tiedustelutoimintaan ehdotetaan sekä oikeudellista että parlamentaarista valvontaa, josta vastaisivat oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja tietosuojavaltuutettu. Lisäksi voitaisiin harkita ulkoisen erityisvalvontaelimen tarvetta.

Verkkovalvonta rajattaisiin mietinnössä koskemaan tiedon hankintaa kansallista turvallisuutta vaarantavista uhista.

LVM ei pidä uskottavana sitä, että verkkovalvonta voitaisiin rajata näin. LVM kyseenalaistaa myös verkkovalvonnan tehon.

Vastakkain onkin nyt kaksi kantaa verkkovalvonnasta – samoin vastakkain ovat turvallisuusviranomaisten tiedonsaantitarpeet ja kansalaisten perusoikeudet.

Kyse on myös poliittisista valinnoista: osallistuuko Suomi tiedustelulainsäädännöllä kybermaailman kilpavarusteluun vai etsitäänkö kilpailuetua siitä, että Suomi profiloituisi tietosuojan Sveitsiksi?

Kyse on myös siitä, että tiedustelutoiminnassa on aina lähtökohtaisesti kyse kohdevaltion suvereniteetin loukkaamista. Samoin on pohdittava sitä, että vaikka Suomen turvallisuusviranomaiset ovat tähän saakka saaneet varsin hyvin tietoja muiden maiden poliisi- ja sotilastiedusteluilta, kuinka pitkään tämä jatkuu, jos Suomella ei ole omaa tarjottavaa vaihdettavaksi.

Tiedonhankintatyöryhmän työskentely oli eripuraista koko vuoden. Tämä näkyy myös LVM:n eriävässä mielipiteessä: "Työryhmän työn suurin heikkous on ollut se, että se on keskittynyt työnsä alusta asti perustelemaan verkkovalvonnan käyttöönottoa."

LVM:n mukaan poliisilla jo nyt nykyisten lakien perusteella kattavat mahdollisuudet saada rikoksiin liittyvää tietoa Suomessa sijaitsevista tietojärjestelmistä.

Oman ongelmansa kysymyksenasetteluun tuo myös se, että vaikka Suomen viranomaiset eivät saisi valvoa suomalaista viestiliikennettä, muut maat sitä tekevät. Yhdysvallat ja sen turvallisuusvirasto NSA ovat verkkovalvonnassa omaa luokkaansa, minkä tapaus Edward Snowden osoitti. LVM viittaa useasti Snowdeniin eriävässä mielipiteessään.

Tiedonhankintalakityöryhmä vertaili mietinnössä Ruotsin, Saksan, Norjan, Tanskan ja Hollannin tiedustelutoiminnan sääntelyä.

Suomalaisten tietoliikenne kulkee jo varsin todennäköisesti jonkin valtion verkkovalvonnan läpi. Samoin jos Suomen verkkovalvonta kohdistuisi vain Suomen rajat ylittävään tietoliikenteeseen, kulkisivat nämä viestit hyvin todennäköisesti myös jonkin toisen verkkovalvontaa tekevän maan kautta.

Tämän LVM tietää. "Se, että muissa maissa suoritetaan verkkovalvontaa, ei perustele sitä, että valvonta olisi Suomessa viranomaisten lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi tarpeellista tai välttämätöntä."

Poliisi voi käyttää pakkokeinolain mukaisia salaisia pakkokeinoja kuten telekuuntelua, ja poliisilaissa säädetään televalvontaoikeuksia. Pelastuslain piirissä ovat erilaiset viestiliikenteen tunniste- ja paikkatiedot sekä tiedonsaanti rekistereistä.

LVM tuo esiin myös huolensa siitä, mitä vaikutuksia verkkovalvonnalla voi olla yritystoimintaan ja siihen, houkutteleeko Suomi esimerkiksi isoja konesali-investointeja.

Työryhmälle antamissaan lausunnoissa suomalaiset it- ja tietoturvayhtiöt ovat vastustaneet verkkovalvontaa.

Työryhmä lähtee mietinnössään siitä, että yrityksille ei ehdotettaisi velvollisuutta luovuttaa esimerkiksi salausavaimia tai asentaa ohjelmistoihin takaportteja. Verkkovalvonta edellyttäisi kuitenkin sitä, että teleyritysten ja rajat ylittävien tietoliikennekaapelien omistajien pitäisi osoittaa verkkovalvonnalle liityntäpisteet, mietinnössä todetaan.

Timo Jaakonaho Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto Lehtikuva
Puolustusvoimat ja suojelupoliisi haluavat lisää tiedusteluvalmiuksia
Puolustusvoimat ja suojelupoliisi haluavat lisää tiedusteluvalmiuksia
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat