Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kalastusasetuksessa kuhalle ja hauelle halutaan alamittojen lisäksi ylämitat

Kotimaa
 
Pentti Vänskä
Hauelle suunnitellaan ylämittaa, jota suuremmat kalat pitää päästää vapaaksi. Kala kannattaa, jos mahdollista vapauttaa jo ennen veneeseen nostamista.
Hauelle suunnitellaan ylämittaa, jota suuremmat kalat pitää päästää vapaaksi. Kala kannattaa, jos mahdollista vapauttaa jo ennen veneeseen nostamista. Kuva: Pentti Vänskä

Kalojen pyyntimitat, rauhoitukset ja saaliskiintiöt jakavat mielipiteitä kalastuslainsäädännön uudistamisessa.

Kiistakapuloiksi ovat nousemassa kuha ja hauki, joille maa- ja metsätalousministeriön luonnos uudeksi kalastusasetukseksi sisältää alamittojen lisäksi ylämitat.

Tavoite on, että kalakantojen vahvistumisen myötä kalastettavaa riittäisi tulevaisuudessakin. Kun kalastus painottuu keskikokoisiin yksilöihin, kalat ja kalakannat kasvavat suuremmiksi. Alamitan avulla turvataan kalojen kasvu sukukypsiksi. Ylämitta puolestaan säästäisi isot emokalat ja parhaat lisääntyjät jatkamaan sukua.

Ylämittaa suunnitellaan rasvaevättömälle järvilohelle, rasvaevälliselle taimenelle sekä kuhalle ja hauelle.

Luonnoksen mukaan vapaa-ajankalastuksessa sallittaisiin enintään yhden lohen, taimenen ja järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa kohti vuorokaudessa. Viehekalastuksessa sallittaisiin kolmen kuhan ja hauen saalis.

Mielipiteet jakautuvat aina, kun kyse on kalastuksen säätelystä ja siten saaliinjaosta, toteaa asetusta valmisteleva kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Nyt pohditaan, mitä on tarpeen säätää asetuksella ja mitä voidaan säätää kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman perusteella alueellisesti. "Aiheestakin on keskusteltu siitä, kuinka paljon kuhan ja hauen kalastusta on tarpeen säädellä asetuksella kuhan alamittaa lukuun ottamatta, koska kannat eivät ole uhanalaisia", Kirjavainen toteaa.

"Kuhalle tarvitaan alamitta, mutta mikä se on, vaatii jatkopohdintaa."

Uhanalaisten vaelluskalakantojen suojelu asetuksella on yleisesti hyväksytty. Istutettavien lohikalojen rasvaevän leikkaus auttaisi erottamaan villit ja istutetut kalat, jolloin luonnonlohet ja -taimenet voidaan vapauttaa kasvattamaan niukkaa vaelluskalakantaa.

Hauki on yleisimpiä vapaa-ajankalastajien saalislajeja. Se on tärkeä ruokakala, jota on runsaasti. Suuret hauet ovat kuitenkin harvinaisia. Hauelle esitetäänkin 45 sentin alamittaa ja 90 sentin ylämittaa.

Suomen haukiseura suosittelee välikokoisten kalojen pyyntiä jo nyt. "Monilla kalastusoppailla on jo yleisesti käytössä välimitat 55–90 senttiä. Näin taataan, että kala käy kaksi kertaa kutemassa, ennen kuin se pyydetään", sanoo seuran hallituksen jäsen, kalastusopas Mika Vornanen.

"Suurkalan saaminen on ihmisille valtava elämys. Ongelma ei suinkaan ole suurhaukien vapauttaminen vaan niiden niukka esiintyvyys", Vornanen korostaa.

Vapauttamalla isot turvataan niiden saanti tulevaisuudessa. "Suurkalaa ei ole mikään pakko ottaa saaliiksi, koska välimittaista ruokakalaa riittää huomattavasti enemmän."

Kalastusmatkailulle isojen kalojen vapautus ei ole rajoitus tai uhka vaan mahdollisuus, Vornanen korostaa. Hän ihmettelee myös sitä, miksi Suomessa ei vapauteta kaloja uistelukilpailuissa, kuten monissa maissa tehdään.

Osa vapaa-ajankalastajista on pelännyt, että pyyntimitat haittaisivat kalakilpailujen järjestämistä. Myös kolmen hauen ja kuhan enimmäismäärä viehekalastajille on arvosteltu.

Kuhan kohdalla sekä yliopistojen että Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nykyisin Luonnonvarakeskus) tutkijat ovat esittäneet vuosia alamitan nostoa ja verkkojen silmäkoon kasvattamista.

Tutkimusten mukaan kuhan pyyntikoon kasvattaminen olisi hyväksi kalastukselle, sillä saalistaso nousee ja kalakannan vakaus paranee. Saaristomerellä kaikki kuhat eivät ehdi edes sukukypsiksi päätyessään saaliiksi. Lisääntyminen jää hidaskasvuisille, mikä heikentää perimää ja jalostaa kalakantaa väärään suuntaan.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuhakantoihin kohdistunut voimakas kalastus Suomenlahden ja Saaristomeren rannikkoalueilla ylittää jo kestävän kalastuksen tason. Kuhakanta voi olla yksilömäärältään runsas, mutta kannan tuotto heikentyy, kun kuhat pyydetään keskenkasvuisina. Vähentämällä pyyntiä, nostamalla alamittaa ja suurentamalla verkkojen solmuväliä saataisiin Syken mukaan enemmän saalista.

Asetusluonnoksessa kuhalle on määritelty Suomenlahdella alamitaksi 45 ja ylämitaksi 70 senttiä. Saaristomerelle alamittaa nostettaisiin asteittain niin, että se olisi 40 senttiä vuosina 2019–2020.

Siirtymäajan tarkoitus on helpottaa ammattikalastusta. Kirjavaisen mukaan Saaristomeren kalastajille tulisi kohtuuttomia saalistappioita, jos alamitta nostettaisiin samaan kuin Suomenlahdella.

Ruotsissa Hjälmaren-järvellä kävi päinvastoin.

Kuhan alamitta nostettiin 40 sentistä 45 senttiin vuonna 2001. Lisäksi verkkojen silmäkokoa nostettiin. Kalastajien saaliit nousivat vuosien 1996–2000 keskiarvosta eli 59 tonnista peräti 153 tonniin vuosina 2001–2007. Ennätysvuonna 2007 saalis oli 280 tonnia.

Vuosina 2010–2012 saalis on pysynyt keskimäärin kolminkertaisena alamitan nostoa edeltävään tasoon verrattuna.

Saaristomeren ja Suomenlahden ammattikalastajien yhteenlaskettu kuhasaalis oli 244 tonnia vuonna 2012, vaikka pelkästään Helsingin kaupungin vesialue on suurempi kuin Hjälmaren-järvi.

Kalatalouden keskusliitto lobbaa voimakkaasti uusia säännöksiä vastaan. Liitto on sitä mieltä, että paikalliset toimijat sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat paras tapa säädellä kalastusta.

"Suomi on pitkä maa. Vesistöjä on niin monenlaisia, että valtakunnallisilla määräyksillä ei pystytä asiaa hoitamaan. Se, tarvitaanko alamittoja tai pyyntirajoituksia, pitää voida katsoa paikallisella tasolla", sanoo liiton toiminnanjohtaja Markku Myllylä.

Myllylä vastustaa uusia rajoituksia ylipäätään: "Kiellot ja määräykset ovat niin monisäikeisiä, että tavallinen kalastaja on aivan ymmällä."

Eija Kirjavainen painottaa, että kalastusta rajoitetaan vain sen verran kuin on tarpeen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kalastuksen turvaamiseksi.

"Kalastuksesta ei ole tarkoitus tehdä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestämätöntä liialla rajoittamisella, kun riittävät suojelutoimet on tehty", Kirjavainen sanoo.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat