Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Valtio suojelee hakkuuaukkoja ja vanhoja suojelualueita

Metsähallituksen Metso-kohteista tuli iso kiista. Ympäristöjärjestöt ihmettelevät jo suojeltujen alueiden liittämistä ohjelmaan.

Kotimaa
 

Väärin suojeltu. Ympäristöjärjestö Greenpeacen metsävastaavan Matti Liimataisen arvio Vaarinkorven Metso-kohteesta Evon Hämeenlinnassa on tyly.

Siinä ei ole mitään huonoa, että Metsähallitus liitti Evon metsiä monimuotoisuusohjelma Metsoon. Päinvastoin Etelä-Suomessa sijaitsevat vanhat kuusikot ovat luontoarvoiltaan ensiluokkaisia. Sen sijaan kohteen rajauksessa Liimatainen näkee rutkasti arvosteltavaa: hakkuuaukkoja ja taimikoita on paljon, mutta järeää luonnonmetsää on jätetty ulkopuolelle.

Fakta

Metson tavoite on turvata monimuotoisuus

 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma Metson tavoite on säilyttää luonnoltaan arvokkaat metsät ja turvata metsäluonnon monimuotoisuus. Metso jatkuu vuoteen 2015.

 Tarkoitus on suojella erityisesti luonnontilaisia metsiä.

 Lähtökohta on vapaaehtoisuus. Ohjelman maanomistajalle tarjoamat vaihtoehdot ovat pysyvä tai määräaikainen suojelu tai metsäluonnonhoito.

Sitä paitsi alueen säilyminen on jo turvattu Natura 2000 -ohjelmalla. Nyt se suojellaan toiseen kertaan.

Päällekkäinen suojelu on Liimataisen mielestä tuhlausta: "Suojelukiintiötä olisi pitänyt keskittää sinne, missä on vanhaa puustoa."

Valtion metsien Metso-kohteista nousi riita ympäristöjärjestöjen ja Metsähallituksen kesken.

Järjestöt pitävät huijauksena sitä, että yhteensä 13 000 hehtaarin paketissa on noin 1 900 hehtaaria jo ennestään suojeltuja alueita. Lisäksi mukana on paljon suojeluarvoiltaan heikkolaatuista metsää, hakkuuaukkoja ja taimikoita. Samaan aikaan Metsähallitus kuitenkin hakkaa monimuotoisia metsiä.

Metsähallitus painottaa, että Metso-kohteet on valittu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön ohjauksessa. Kyse on kokonaisuuksien suojelusta: suuri osa kohteista sijoittuu vanhojen luonnonsuojelualueiden yhteyteen, mikä lisää alueiden kytkeytyvyyttä.

Metso-paketillaan Metsähallitus täyttää hallitusohjelman velvoitteita. Vuonna 2011 laadittu Jyrki Kataisen hallitusohjelma velvoitti osoittamaan Metsoon 20 000 hehtaaria uusia suojeltavia valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen maita. Metsähallituksen osuudeksi tuli viime kevään kehysriihessä 13 000 hehtaaria.

Metsähallitus julkisti kohteensa viime vuoden lopulla. Viiden ympäristöjärjestön – Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, Luonto-Liitto, BirdLife Suomi – teettämän selvityksen mukaan läheskään kaikki eivät kuitenkaan ole uutta suojelua.

"Noin 1 500 hehtaaria on selkeästi aikaisemman lakisääteiden suojelun piirissä, muun muassa Natura-ohjelmalla suojeltuja luontotyyppejä. Niitä ei olisi voinut hakata muutenkaan", Liimatainen sanoo.

Lisäksi mukana on yli 300 hehtaaria vanhoihin suojeluohjelmiin, kuten soidensuojeluohjelmaan, kuuluvia alueita.

"Vedätykseltä tämä tuntuu. Hallitusohjelman mukaan nimenomaan uutta suojelua piti tulla."

Liimataisen mukaan parantamisen varaa on sekä määrässä että laadussa. "Järjestöjen yhteinen linja on, että suojelu valtion mailla tulee tehdä tosiasioiden perusteella. Metson tavoite ei ole parantaa avohakkuiden suojelutilannetta", Liimatainen toteaa.

Metsähallituksen projektipäällikkö Jussi Päivinen pitää Natura-alueiden mukaan ottamista pikemminkin niiden profiilin kohotuksena: "Natura-alueiden suojelustatus nousee, kun Metso-kohteista tehdään lakisääteisiä luonnonsuojelualueita."

Päivinen korostaa, että Metsoa on valmisteltu tiiviisti ministeriöiden kanssa. "Nyt vain päätettiin, että Natura-alueet lasketaan mukaan", Päivinen sanoo.

Asiasta noussut keskustelu on Päivisen mielestä kuitenkin aiheellinen, sillä edellisen Metso-kartoituksen yhteydessä vuonna 2009 Natura-alueita ei laskettu mukaan. "Nyt tehty ratkaisu ei ole linjassa tämän kanssa."

Metsähallituksen kehitys- ja ympäristöpäällikkö Antti Otsamo puolestaan ihmettelee noussutta kohua.

"Tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että koko ajan yritetään osoittaa, että Metsähallitus toimii jotenkin hämäräperäisesti", Otsamo sanoo.

"Me toimimme tulosohjauksessa. Se on poliittinen kysymys, paljonko meiltä vaaditaan taloudellista tulosta."

Ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tanninenkin korostaa kokonaisuuksien merkitystä: "Jos suojelu tehostuu sitä kautta, että Natura-alueet ovat mukana, ne voivat siellä olla."

Hakkuuaukeistakin tulee ennen pitkää metsiä, Tanninen korostaa. "Etelä-Suomessa on enää vähän luonnontilaista tai lähes luonnontilaista metsää. Hyvin usein kohteeseen voi sisältyä reuna-alueita tai laikkuja, jotka eivät vielä täytä kriteereitä. Nyt on pyritty siihen, että pääosa kohteesta täyttää kriteerit", hän sanoo.

Metsähallituksen Metso-kohteista kuitenkin jopa neljännes on alueita, jotka eivät täytä mitään kriteeriä. "Pidämme tätä suhteettoman korkeana lukuna", Liimatainen sanoo.

Myös niin sanotun kolmosluokan metsiä on paljon. Ne ovat metsiä, joilla monimuotoisia elinympäristöjä voidaan lisätä ennallistamalla. Kolmosluokka ja ei mitään -luokka täyttävät kaikkiaan noin 40 prosenttia Metso-paketista.

Suojeluarvoja on sen sijaan paljastunut hakkuumetsissä.

Tammikuun puolivälissä Metsähallitus aloitti hakkuut Keski-Suomessa Keuruun entisellä varuskunta-alueella, jossa on jopa 150–220-vuotiasta puustoa. Luonnonsuojelijoiden mielenosoitus keskeytti hakkuut. Metsähallitus ilmoitti täydentävänsä alueen luonto- ja lajitiedot.

Toinen kiistakohde sijaitsee Lapinjärvellä, jonne on suunniteltu 30 hehtaarin väljennyshakkuita. Niissä otettiin aikalisä, kun ympäristöjärjestöt sekä Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus (Luke) sopivat hakkuiden lykkäämisestä.

Ilveskallion ympäristö on luontoarvoiltaan Itä-Uudenmaan merkittävimpiä yhtenäisiä metsäalueita. Alue on Luken tutkimusmetsä. Nyt yritetään sovittaa yhteen luontoarvojen suojelu ja metsän käyttö kuusen geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Metsähallituksen Päivinen muistuttaa, että kyse on kokonaistarkastelusta, jossa otetaan huomioon muitakin asioita kuin monimuotoisuus.

"Lapinjärvi on tutkimusmetsä. Luken mielestä se ei sovellu suojeluun. Keuruusta puolestaan on todettu, että alueella on monenlaisia maankäyttöpaineita", Päivinen sanoo.

"Molemmat kohteet olisi toki monimuotoisuuden kannalta hyvinkin voinut liittää Metsoon."

Monimuotoista metsää löytyy Evon Vaarinkorvestakin. Järeät kuuset ja paksut haavat kurottavat korkealle. Maapuita on siellä täällä.

"Metso-ykköstä", Liimatainen arvioi.

Ensimmäisen luokan kohteet ovat puuston rakenteeltaan ja lajistoltaan monimuotoisuudelle merkittäviä heti. Sellaisia on myös Metso-alueen ulkopuolella. Raja kulkee umpimetsässä, eikä metsä muutu mitenkään toisella puolella rajaa.

"Olisihan tässä suojelun lähtötilanne toinen kuin hakkuuaukealla. Mutta tämä jäi nyt pois", Liimatainen toteaa.

Heli Saavalainen HS
Hämeenlinna

Harri Nurminen
"Hakkuuaukean olisi voinut jättää pois Metsosta ja keskittää suojelukiintiön vanhoihin metsiin, jotka ovat välittömästi arvokkaita", sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen Evon Vaarinkorvessa.
"Hakkuuaukean olisi voinut jättää pois Metsosta ja keskittää suojelukiintiön vanhoihin metsiin, jotka ovat välittömästi arvokkaita", sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen Evon Vaarinkorvessa.
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat