Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Eduskuntapuolueiden vaaliohjelmien vertailua

Kotimaa
 
Helsingin Sanomat

Kokoomus
 

Sivumäärä: Korjausliike-paperissa 16 sivua (täydentävä Työlista 4 sivua)

 

Pääteemat: Työ, työ ja työ. Lisäksi koulutus, ympäristö, turvallisuus, kansainvälisyys sekä terveyspalvelut. Painottaa vahvasti uudistamista, liikettä ja muutosta.

 

Ideologisuus: Selvä porvaripuolue, joka puhuu hyvinvointiyhteiskunnasta -valtion sijaan. Talouslinja: suu säkkiä myöten. Mukana myös vahva ympäristöpainotus.

 

Erottautuminen: Vahva painotus asioiden muuttamisessa. Useita muutosehdotuksia työelämään – useimmat niistä pikemminkin mieluisia työnantajille kuin työntekijöille.

 

Suomeksi sanomisen määrä: Korjausliike-paperi on yleistasoinen. Tarkkuutta on mutta enemmän tavoitetasolla. Ohjelma esimerkiksi kertoo eksaktisti, että sairauspoissaoloja vähennetään neljässä vuodessa 25 prosenttia mutta keinot jäävät hämäriksi. Ympäripyöreästi ja passiivissa ohjelma lähinnä vahvistaa ja käynnistää ja edistää ja tukee. Asiat näyttävät vain tapahtuvan, mutta äänestäjä haluaisi tietää miten. Oheispaperi Työlistassa on konkreettisia ehdotuksia.

 

Esimerkkejä ehdotuksista: Tuloverotuksen keventäminen kaikissa tuloluokissa, välillistä verotusta kiristetään. Ansiosidonnaista vanhempainvapaata pidennetään (nyt runsaat puoli vuotta). Työttömyysturvaa lyhennetään, lisäksi työttömyysputki poistetaan. Vuorotteluvapaalle oltava hyvä syy. Työntekijän koeaika 6 tai 12 kuukauteen yrityksen koosta riippuen. Palveluseteleiden käyttöä laajennetaan, kunnissa tilaa yksityisille yrityksille. Lisää musiikkia ja liikuntaa päiväkotiin. Kieltenopetus päiväkotiin, peruskoulussa kieliä jo ekaluokalta alkaen. Väkivalta-, rattijuoppos- ja seksuaalirikosten rangaistukset kovemmiksi, vakavien rikosten vanhenemisaikoja pidennetään. Raha seuraa potilasta -malli terveyspalveluihin. Ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta poistetaan.

 

SDP

 

Sivumäärä: 15 sivua

 

Pääteemat: Työ, tasa-arvo ja turvallisuus.

 

Ideologisuus: Korostaa heikoista huolehtimista, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja työntekijän oikeuksia. Markkinoiden sijaan vahva usko valtion rooliin myös teollisuudessa, viennissä ja kasvualojen löytämisessä. Puhuu enemmin hyvinvointivaltiosta kuin yksilön vastuusta. Sanastossa "markkinavoimien valtaa" ja "luokkayhteiskuntaa", mutta lievemmin kuin vasemmistoliitolla.

 

Erottautuminen: Paljon puhetta julkisista investoinneista ja ylipäätään valtion roolista viennissä ja muussa elinkeinotoiminnassa. Lupauksia eläkeläisille.

 

Suomeksi sanomisen määrä: Erittäin ympäripyöreä ohjelma, josta konkreettisia ehdotuksia saa etsiä. Passiivimuodossa kaikenlaista vahvistetaan, edistetään, panostetaan ja kehitetään, mutta itse keinoja ei juuri avata. Uudet asunnot, työpaikat ja talouskasvu vain ilmestyvät jostain.

 

Esimerkkejä ehdotuksista: Pieni- ja keskituloisille veronkevennys. Rakentamattoman tonttimaan kiinteistöveroa kiristetään. Nollatyösopimukset kielletään. Takuueläkettä korotetaan.

 

Perussuomalaiset

 

Sivumäärä: Pääteemat tiivistetty yhdelle sivulle. Yksityiskohtaisemmin erillisissä täydentävissä ohjelmissa.

 

Pääteemat: Julkinen talous, turvallisuuspolitiikka, suomalaisten palvelut, kilpailukyky ja yrittäjyys sekä byrokratian vähentäminen.

 

Ideologisuus: Yhden sivun iskulauseista ideologiaa vaikea päätellä. Siinä mielessä enemmän oikealla, että kannattaa – ainakin otsikkotasolla – talouskuria (tosin ehdotuksissa velkaantumista kiihdyttäviä esityksiä). Korostaa myös puolustusta ja turvallisuutta sekä enemmin yrittäjä- kuin työntekijäasioita. Konservatiivinen vähemmistöjen suhteen ja perhemalleissa.

 

Erottautuminen: Vahva puolustuspolitiikkapainotus, muutama tarkka verolupaus. Muista poiketen ohjelmassa ei puhuta tasa-arvosta eikä ympäristöstä – paitsi vaatimalla "viherverot alas".

 

Suomeksi sanomisen määrä: Konkretian aste vaihtelee. Ohjelmassa on sekaisin iskulausetyylisiä heittoja – "sisäisestä turvallisuudesta huolehdittava" – ja tarkkoja ehdotuksia kuten "jalkaväkimiinat takaisin".

 

Esimerkkejä ehdotuksista: Autovero pois. Alle tonnin tulot kuussa verottomasti. Päivystysasetus puretaan. Jalkaväkimiinat palautetaan. Ympäristöveroja pois. Varallisuusvero palautetaan.

 

Keskusta

 

Sivumäärä: 7 sivua

 

Pääteemat: Vastuunotto, julkinen talous, huolenpito ja talouskasvu.

 

Ideologisuus: Asemoi itsensä selkeästi porvaripuolueeksi. Ohjelma alkaa heti yksilön omalla vastuulla omista ja lähimmäisten hyvinvoinnista. Yhteiskunta vain mahdollistaja. Korostaa vapaaehtoistyötä. Korostaa ennemmin yrittämisen kannusteita ja työnantajien joustoja kuin työntekijöiden turvaa.

 

Erottautuminen: Lähes jokainen puolue lupaa purkaa normeja, mutta keskustan ohjelma mainitsee turhan sääntelyn tai normit peräti 12 kertaa. Muillakin on mainintoja yksinäisistä, mutta keskustan ohjelmassa parannukset yksineläville muita vahvemmin esillä. Yllättäen ei kovin vahvaa aluepolitiikan painotusta.

 

Suomeksi sanomisen määrä: Ympäripyöreä ohjelma, jossa ladellaan itsestäänselvyyksiä ja kaikkien jakamia tavoitteita – vai onko maassa puolueita, jotka toivovat pelastustoimen toimivan hitaasti, haluavat lisätä epävakautta Pohjolaan tai haluavat politiikan olevan lyhytjänteistä ja epäluotettavaa.

 

Esimerkkejä ehdotuksista: Lukio on voitava käydä kotoa. Lukukausimaksujen periminen EU/Eta-alueen ulkopuolisilta opiskelijoita mahdolliseksi. Luonnon monimuotoisuutta varjeltava vapaaehtoisilla keinoilla. Kutsunnat myös naisille. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan yksinasuville. Suomalaisten työttömien etusijan poistaminen Eta-alueen ulkopuolisiin palkattaviin nähden (eli saatavuusharkinnan poistaminen).

 

Vasemmistoliitto

 

Sivumäärä: 18 sivua

 

Pääteemat: Hyvinvointivaltio, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, julkinen rahankäyttö ja työntekijöiden oikeuksien vahvistaminen.

 

Ideologisuus: Syvänpunaista ja tiukinta vasenta laitaa. Vahva ay-painotus, työntekijöille runsaasti lisää oikeuksia ja suojaa. Vahva usko valtioon ja julkisiin palveluihin. Talouskurin sijaan ohjelmassa runsas julkisten menojen kasvattaminen. Sanastossa työvoiman riisto, eliitti ja markkinatalous. Liberaali puolue: seksuaali- ja muiden vähemmistöjen oikeudet esillä.

 

Erottautuminen: Ainoa ohjelma, jossa miljardiluokan lisäykset julkisiin menoihin. Ei talouskuria vaan voimakasta elvytystä velkarahalla. Kaikkein vahvin ay-asioiden painotus. Vahva valtiousko. Ainoa ohjelma, jossa että Suomi tunnustaa Palestiinan valtion. Suhtautuu nihkeästi puolustusmäärärahojen nostoon.

 

Suomeksi sanomisen määrä: Vaalien suorasanaisin ja yksityiskohtaisin ohjelma, jossa ei väriä säästellä eikä oikeaa karvaa piilotella. Äänestäjä saa tarkat tiedot, mitä puolue ajaa – jopa sillä tarkkuudella, että puolue ajaa kielipesiä paitsi pohjoisaamelle, myös inarin- ja koltansaamelle. Yksityiskohtainen lista työntekijänoikeuksien parantamisesta ja sosiaalietuuskorotukset määritelty eurolleen.

 

Esimerkkejä ehdotuksista: Ansiotulo- ja pääomatuloveroille yhteinen, progressiivinen vero. Tulevaisuudessa 30-tuntinen työviikko. Suomen ryhdyttävä valmistelemaan rahoitusmarkkinaveroa. Ay-liikkeelle kanneoikeus. Alipalkkaus säädettävä laissa petokseksi. Lakiin vähimmäispalkka. Terveyskeskusten asiakasmaksut poistetaan. Kela-korvaus yksityisille lääkäripalveluille lopetetaan. Sosiaalietuudet kuten työttömyyskorvaus, perhetuet ja opintotuki 800 euroon kuussa. Ei uusia ydinreaktoreita. Vero kaivosten maa-aineksille ja lannoitteille. Kantoja ei sovi polttaa energiapuuna.

 

Vihreät

 

Sivumäärä: 19 sivua

 

Pääteemat: Ympäristö, työ, koulutus ja köyhyys. Kokoomuksella ohella toinen puolue, joka toistaa läpi ohjelman uudistamista ja muutosta.

 

Ideologisuus: Sekä oikeston että vasemmiston ajatuksia. Oikeaa laitaa: ei erityisemmin korosta ay-liikettä tai työntekijän suojaa, työelämässä enemmän uudistaja kuin säilyttäjä. Vasenta laitaa: kaventamassa tuloeroja, ei tiukkaa talouskuripainotusta. Liberaalit arvot.

 

Erottautuminen: Vaikka myös kokoomuksen ohjelmassa on ympäristöosia, vihreiden ohjelmassa ympäristö on vahvemmassa roolissa. Vasemmistoliiton ohella ainoita ohjelmia, joissa ei vahvaa talouskuripaatosta. Ajaa perustuloa. Paljon koulu- ja koulutusasiaa.

 

Suomeksi sanomisen määrä: Paljon yleistä uudistamista ja parantamista, mutta myös konkreettisia esityksiä etenkin ympäristönsuojelun osalta.

 

Esimerkkejä ehdotuksista: Suomalaisten työttömien etusijan poistaminen Eta-alueen ulkopuolisiin palkattaviin nähden (eli saatavuusharkinnan poistaminen). Ulkomaalaisille pysyvä oleskelulupa valmistumisen jälkeen. Luovutaan ylioppilaskirjoitusten koemaksuista. Ei lukukausimaksuja ulkomaalaisille. Isompi kotitalousvähennys energiainvestointeihin, jotka vähentävät hiilipäästöjä. Eläinsuojelulain uudistus. Uusia kansallispuistoja. Puretaan vaelluskalojen kulkuesteistä.

 

Rkp

 

Sivumäärä: 15 sivua

 

Pääteemat: Yksilön vastuu, julkinen talous, yrittäjyys, tasa-arvo, kielipolitiikka ja pohjoismainen yhteisö.

 

Ideologisuus: Porvaripuolue, joka karsastaa velkaa ja korostaa talouskuria ja yksilön vastuuta. Puhuu toisaalta myös solidaarisuudesta ja heikoimmista huolehtimisesta. Korostaa vahvasti tasa-arvoa.

 

Erottautuminen: Pohjoismainen arvoyhteisö, ruotsin kieli ja ruotsinkielisten oikeudet mainitaan useita kertoja – erikseen jopa suomenruotsalaisten kuurojen asema. Myös saamelaiset mainitaan. Vahvasti yrittäjien asialla. Rkp ja Kd ainoat puolueet, jotka haluavat kasvattaa kiintiöpakolaisten määrää.

 

Suomeksi sanomisen määrä: Eurovaaliohjelmaan verrattuna selkoehdotuksia on huomattavasti enemmän: etenkin yrittäjille luvataan useita konkreettisia parannuksia. Myös maahanmuutosta konkreettiset esitykset.

 

Esimerkkejä ehdotuksista: Pieni- ja keskituloisille veronkevennys. Verotuksen progression loiventaminen. Yrityksille oikeus neuvotella itse työajoista, samalla lisää yksilöllisiä palkkaneuvotteluja. Suomalaisten työttömien etusijan poistaminen Eta-alueen ulkopuolisiin palkattaviin nähden (eli saatavuusharkinnan poistaminen). Työttömyyskorvauksen korottaminen, mutta samalla sen keston lyhentäminen. Kielten opetuksen aikaistaminen. Liha- ja maitotuotteille alkuperämaamerkinnät. Kaikille naisille yhteydenotto vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Valtio-omaisuuden myyntiä: rahat tutkimukseen, tuotekehitykseen ja kasvuinvestointeihin.

 

Kristillisdemokraatit

 

Sivumäärä: 32 sivua

 

Pääteemat: Perhepolitiikka, turvallisuus ja hyvinvointipalvelut.

 

Ideologisuus: Profiloituu porvaripuolueeksi: kannattaa talouskuria sekä palvelutarjonnan karsimista. Konservatiivinen puolue. Koti, uskonto ja isänmaa keskiössä: korostaa perhettä, rangaistusten koventamista ja kristillisyyttä.

 

Erottautuminen: Ainoa vaaliohjelma, jossa puhutaan kristillisistä arvoista. Myös perhepolitiikka muita korostuneemmassa roolissa. Lisäksi ainoa ohjelma, jossa tuetaan selväsanaisesti Israelia. Ohjelmassa erillinen "arvotakuu".

 

Suomeksi sanomisen määrä: Pitkä ja yksityiskohtainen ohjelma, jossa kouriintuntuvia ehdotuksia.

 

Esimerkkejä ehdotuksista: Veronkevennys pieni- ja keskituloisille. Siirtyminen perheverotukseen (veroprosentti perheen kokonaistulojen mukaan). Kotitalousvähennyksen nostaminen 3 000 euroon. Rattijuopumuksen promillerajoja alennetaan. Lasten hyväksikäytön rangaistuksia kovennetaan. Terveyshenkilöstölle omantunnonvapautus aborteista. Tukea turvetuotannolle kivihiilen sijaan.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat