Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Oikeustieteilijät: Hallitus sivuuttaa menoleikkauksissa ihmisoikeudet

Menoleikkaukset voivat professorien mukaan huonontaa heikoimmassa asemassa olevien elämää

Kotimaa
 
Kaisa Rautaheimo / HS
Timo Soini, Juha Sipilä ja Alexander Stubb hallitusneuvotteluiden tiedotustilaisuudessa Smolnassa toukokuun puolivälissä..
Timo Soini, Juha Sipilä ja Alexander Stubb hallitusneuvotteluiden tiedotustilaisuudessa Smolnassa toukokuun puolivälissä.. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Hallitusohjelmassa on tyystin sivuutettu julkisen talouden menoleikkausten vaikutus perus- ja ihmisoikeuksiin, arvioivat Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro.

Valtiovarainministeriön hallitusohjelman vaikutuksista tekemien laskelmien perusteella he katsovat, että menoleikkaukset huonontavat ennestään heikoimmassa asemassa olevien asemaa.

"Euroalueen talouskriisin aikana on tehty useita tutkimuksia, joissa julkisen talouden suuret menoleikkaukset etenkin heikoimmassa ja haavoittumassa asemassa olevien perus- ja ihmisoikeuksiin on todettu ongelmallisiksi tai jopa ihmisoikeussopimusten vastaisiksi", Ojanen sanoo.

Ojanen korostaa, että julkisen talouden menoleikkauksille ei tietenkään ole mitään oikeudellista estettä. Keskeinen kysymys on leikkausten vaikutusten arvioinnissa Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten ja perustuslain perusteella.

Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa turvataan oikeus suojeluun köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan.

"Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on vasta hiljattain pitänyt toimeentulotuen vähimmäistasoa Suomessa liian heikkona. Jos sitä huononnetaan vielä entisestään, meillä on kohtalaisen varmasti oikeudellisia ongelmia Euroopan sosiaalisen peruskirjan noudattamisessa. Sama koskee esimerkiksi heikosti toimeentulevien eläkeläisten aseman heikentämistä", sanoo Lavapuro.

Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea valvoo Euroopan sosiaalisen peruskirjan noudattamista. Sosiaalinen peruskirja on Suomessa voimassa lakina. Perustuslaissa taas säädetään, että julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Hallitus perustelee suuria julkisen talouden menoleikkauksia velkaantumisen hillitsemisellä ja talouden rakenneuudistuksilla, joiden se katsoo olevan välttämättömiä talouden vakauttamiseksi ja vahvistamiseksi.

Molemmat oikeustieteilijät korostavat, että julkisen talouden suuria menoleikkauksia pitäisi aina arvioida myös perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Toisin sanoen leikkauksia ei voi tehdä ottamatta huomioon kaikille kuuluvia perus- ja ihmisoikeuksia.

"Leikkauksilla ei saisi entisestään huonontaa jo valmiiksi heikossa asemassa olevia, eivätkä leikkaukset saa olla syrjiviä. Kreikassa ja Portugalissa toteutettujen suurten julkisen talouden menoleikkausten on jo todettu rikkoneen Euroopan sosiaalista peruskirjaa tai maan perustuslakia", Ojanen sanoo.

Ojanen ihmettelee pääministeri Juha Sipilän (kesk) näkemystä, jonka mukaan hallitusohjelman vaikutuksia tasa-arvoon arvioidaan vasta uudistusten jälkeen.

"Vaikutusten arviointi pitäisi aina tehdä etukäteen eikä suinkaan jälkeenpäin. Jos rakennetaan turvetuotantolaitos, olisi kohtalaisen kummallista, jos sen vaikutuksia ympäristöön arvioitaisiin vasta siinä vaiheessa, kun laitos on valmis ja otettu käyttöön."

Professorit painottavat, että he arvioivat julkisen talouden menoleikkauksia ainoastaan Suomea sitovien oikeudellisten velvoitteiden näkökulmasta.

"Mielestäni meidän velvollisuutenamme oikeustieteilijöinä on tuoda esiin oikeudellisia pulmia, jos me niitä havaitsemme. Olemme painottaneet näkökohtia, joihin esimerkiksi Euroopan perusoikeusvirasto ja Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on jo puuttunut. Poliittisen päätöksenteon pitää pysyä Suomen perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten rajoissa", Ojanen sanoo.

Molempien mielestä näyttää ilmiselvältä, että hallitusohjelmaa laadittaessa perustuslakia ei ole juuri mietitty.

Lavapuro korostaa, että he ovat kiinnittäneet huomiota monien muidenkin hallitusten kyseenalaisiin päätöksiin perus- ja ihmisoikeuksien osalta.

"Perustuslakia säädettäessä on tehty poliittisia arvovalintoja, joiden noudattamiseen meidän on valtiosääntöoikeuden tutkijoina puututtava. Jos jokin toinen hallitus haluaisi yhtä ankaralla kädellä heikentää esimerkiksi omaisuudensuojaa tai elinkeinovapautta, pitäisi ilman muuta myös siihen puuttua. Kyse on yksinkertaisesti perustuslain ja ihmisoikeussopimusten noudattamisesta."

 

Professoreiden kannanottoon voi perehtyä Perustuslakiblogissa internetissä osoitteessa perustuslakiblogi.wordpress.com

Juha Sipilän hallituksen ohjelma

Juha Lavapuro
Juha Lavapuro
Tuomas Ojanen
Tuomas Ojanen
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat