Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Väitös: Huonoista johtajista vaietaan

Työntekijöillä pitää olla Anu Pynnösen mukaan foorumeja puhua johtamisesta ilman rangaistusta

Kotimaa
 

"Huono johtaminen ei ole tabu, mutta sinne päin", toteaa johtamisesta väitöskirjan tehnyt Anu Pynnönen Jyväskylän yliopistosta.

Pynnönen selvitti ensi viikolla tarkastettavaan väitöstutkimukseensa, millaista on huono johtaminen ja mikä on johtajan itsensä rooli siinä. Hänen mukaansa huonosta johtamisesta ei juuri puhuta.

Fakta

Vinkkejä työyhteisön toimivuuteen

 Työntekijä tai esimies voi ottaa työnteon ongelmat puheeksi esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

 Työntekijä voi myös miettiä omaa työntekoaan. Hän voi työnsä parantamiseksi esittää itsekin ratkaisumalleja työkavereilleen ja esimiehelleen.

 Esimies voi miettiä työyhteisön kanssa, miten työntekoa voitaisiin parantaa. Hänen kannattaa rohkaista alaisiaan puhumaan.

 Jos ongelmat näkyvät työterveyshuollossa, työterveyshuolto voi työntekijöiden luvalla ottaa yhteyttä esimiehiin tai tehdä työpaikkaselvityksen.

 Työpaikoilla tehtäviä ilmapiirikyselyjä kannattaa käyttää hyväksi.

 Jos ongelmia ei saada ratkaistua, niitä voidaan selvittää työsuojelun kautta.

 Vinkkejä antoi Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartia.

"Johtamista koskeva kritiikki voidaan jopa aktiivisesti vaientaa. Huonosta johtamisesta puhuminen on jossain määrin sosiaalisesti epäsuotavaa", Pynnönen sanoo.

Hänen mukaansa erityisesti vaietaan huonoista johtajista. Huonon johtamisen syitä etsitään usein ympäristötekijöistä, jopa johdettavista. Johtajasta tulee olosuhteiden uhri. Pynnösen mukaan johtajalla on kuitenkin keskeinen rooli johtamisessa myös silloin, kun se on huonoa.

Pynnönen tutki huonon johtamisen muotoja erilaisissa puhe- ja tekstiaineistoissa, muun muassa mediateksteissä. Hänen mukaansa teksteissä ylläpidetään kuvaa hyvästä johtajuudesta.

Pynnösen mukaan huonon johtamisen ääripäissä ovat itsevaltiaat ja johtajat, jotka välttävät johtamista. Myös persoona vaikuttaa johtamistapaan.

Tutkijan mukaan huonoa johtamista syntyy, jos johtaja ei hallitse omia tunnetilojaan, hänen persoonassaan on narsistisia piirteitä tai johtaja ei tiedosta omia rajojaan ja osaamistaan.

Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartia auttaa työyhteisöjä konfliktien ja haastavien tilanteiden selvittelyssä. Hän on Pynnösen kanssa eri mieltä: hänen mielestään huonosta johtamisesta kyllä puhutaan.

Hän huomauttaa, että ihmisten kokemukset huonosta johtamisesta vaihtelevat, sillä työntekijöillä on erilaisia tarpeita johtamisen suhteen.

Työntekijät kokevat huonoksi johtajaksi muun muassa käskyttävät ja autoritaariset johtajat. Myös poukkoilevat johtajat koetaan hankaliksi, sillä alaiset eivät voi tietää, mitä esimies minäkin päivänä ajattelee.

Vartia muistuttaa silti, että huonosti johtavillakin voi olla johtamistavoissaan myös joitain hyviä piirteitä.

Hänen mukaansa esimiesten ja johdon tehtävänä on varmistaa, että työntekijät voivat tehdä työnsä hyvin.

"Työt on huonosti järjestetty, työntekijä ei saa tietoa eikä hänellä ole vaikutusmahdollisuuksia", Vartia sanoo.

"Johtajalle tärkeää on olla oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Työpaikkojen konflikteissa nousee usein esiin työntekijöiden epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia."

Myös työpaikan ilmapiiri sekä esimiehen ja alaisten välinen luottamus ovat tärkeitä. Työntekijät eivät mene puhumaan esimiehelleen, jos he kokevat, ettei heitä kuunnella.

Pynnösen mukaan yt-lainsäädäntö voi tarjota irtisanomis- ja lomautustilanteissa mahdollisuuden uhkien luomiseen ja pelolla johtamiseen.

Hän painottaa, että alaisilla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin.

"Pitäisi olla enemmän foorumeita, joissa johdettavat voisivat puhua ilman rangaistuksen pelkoa."

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat