Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Professori: Uskonnon oppikirjat ovat yhä turhan pyhäkoulumaisia

Kotimaa
 
Sami Kero HS
Koulun tehtävä on tarjota uskontoihin liittyvää yleissivistystä, sanoo professori Arto Kallioniemi.
Koulun tehtävä on tarjota uskontoihin liittyvää yleissivistystä, sanoo professori Arto Kallioniemi. Kuva: Sami Kero HS

Peruskoulujen uskonnonopetuksessa käytettävät oppikirjat ovat turhan kiiltokuvamaisia, sanoo uskonnonopetukseen perehtynyt uskonnon didaktiikan professori Arto Kallioniemi Helsingin yliopistosta.

Kallioniemen mielestä oppikirjoja vaivaa liiallinen pyhäkoulumaisuus, vaikka oppimateriaalin laatu on kohentunut viime vuosina.

Hänestä uusimmissakaan, uusien opetussuunnitelmien mukaan laadituissa oppikirjoissa ei oteta aina tarpeeksi huomioon kotien, uskontojen ja katsomusten erilaisuutta.

"Jo valtauskonnossamme luterilaisuudessa on valtavasti sisäistä vaihtelua."

Poiminta

Oppikirjoja Opetushallitukselta

 Vähemmistöuskontojen oppikirjoja ja digitaalista oppimateriaalia kustantaa Opetushallitus, sillä kirjojen markkinat ovat liian pieniä kaupallisille oppikirjojen kustantajille. Opetushallitus on tuottanut oppikirjoja islamin ja ortodoksisen uskonnon opetukseen. Tekeillä on myös oppikirjoja juutalaisen uskonnon opetukseen.

 Useat oppikirjakustantajat tekevät peruskoulun evankelisluterilaisen uskonnon oppikirjoja ja digitaalisia oppimateriaaleja. Digitaalinen oppimateriaali on opetuksessa entistä tärkeämmässä roolissa.

 Opetushallitus kustantaa myös elämänkatsomustiedon opetuksessa käytettävää kirjasarjaa. Myös kaupalliset kustantajat ovat tehneet jonkin verran elämänkatsomustiedon kirjoja.

Esimerkiksi Kallioniemi ottaa kristilliset juhlat kuten pääsiäisen ja joulun, joiden vietto saattaa olla hyvin erilaista eri kodeissa.

"Oppikirjoissa voisi tuoda esille vaikka sen, että moni uskonnoton viettää kristillisiä juhlia ja toisaalta sen, että uskovaisina itseään pitävät eivät vietä kaikkia kirkollisia pyhäpäiviä."

Kallioniemi odottaa myös päivää, jolloin uskonnon kirjojen perhekäsitys olisi moninaisempi ja niissä olisi esillä esimerkiksi sateenkaariperheitä.

Tärkeää Kallioniemen mielestä on, että uskonnoista ja katsomuksista kerrotaan niin, että ne ovat lapsen kokemusmaailmasta käsin ymmärrettäviä.

Peruskoulujen uskonnonopetuksessa käytettävissä oppikirjoissa on ollut viime vuosiin saakka laatuongelmia, sanoo myös opetusneuvos Pekka Iivonen Opetushallituksesta.

Opetushallitukseen tulevan yleisöpalautteen perusteella oppikirjojen laatuongelmat ovat Iivosen mukaan koskeneet lähinnä evankelisluterilaista uskontoa.

Yläkouluihin tulossa kirja islamista

Islam on noussut viime vuosina oppilasmäärältään toiseksi suurimmaksi uskonnoksi suomalaisissa peruskouluissa evankelisluterilaisen uskonnon jälkeen. Islamin oppikirjoina käytetään perusopetuksessa pääasiassa Salam – islamin polku -kirjasarjaa, jonka on tuottanut Opetushallitus. Sarjan ensimmäinen kirja ilmestyi vuonna 2011 ja tänä vuonna ilmestyi viidennelle ja kuudennelle luokalle tarkoitettu oppikirja. Yläkoulujen kirjaa odotetaan ilmestyväksi vuonna 2016.

Kirjasarjan koordinaattori, islamin opettaja Suaad Onniselkä sanoo, että oppikirjat ovat nostaneet oppilaiden keskuudessa aineen arvostusta.

"Islamista on oppilaiden silmissä tullut oikea oppiaine", sanoo Onniselkä.

Onniselän mukaan vanhemmilta tullut palaute on ollut pääasiassa myönteistä. Opettajalta kirjat vaativat hyvää suomen kielen taitoa.

"Kritiikki on yleensä johtunut siitä, etteivät aikuiset, joko opettaja tai vanhempi, ole ymmärtäneet tekstin sisältöä puutteellisen kielitaidon takia."

Onniselän mukaan islamin kirjoja tehdessä opetussuunnitelman muutos on ollut tiedossa, ja kirjat on tehty vastaamaan uusia, vuoden päästä voimaan tulevia suunnitelmia. Kirjoissa kerrotaan muista uskonnoista, kuten kristinuskosta ja juutalaisuudesta sekä uskonnottomuudesta. Suvaitsevaisuutta käsitellään.

Tarinallisuutta Onniselkä pitää oppimisen kannalta tärkeänä. Peruskoulussa alakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla oppilaille kerrotaan profeetta Muhammedin elämästä, rukouksista, muslimien tavoista islamilaisesta kalenterista. Käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä kuten anteeksi pyytämistä ja ystävän huomioimista pohditaan tarinoiden avulla. Onniselän mielestä oppikirjat ovat tuoneet opetukseen selkeyttä ja antavat opettajalle enemmän aikaa opetuksen suunnitteluun.

Ortodoksiseen uskonnon opetukseen on tulossa uudet oppikirjasarjat peruskoulun ala- ja yläluokille.

"Muihin uskontoihin ja kristinuskon suuntauksiin perehdytään uusissa oppikirjoissa nykyistä laajemmin", kertoo ortodoksisen uskonnon oppikirjojen koordinaattori, ortodoksisen uskontopedagogiikan yliopiston lehtori Risto Aikonen Itä-Suomen yliopistosta.

Uusissa kirjoissa opetus keskittyy alaluokilla enemmän omaan uskontoon, mutta mitä ylemmille luokille siirrytään, sitä enemmän kirjoissa käsitellään muita uskontoja ja katsomuksia. Kaikissa kirjasarjan osissa pohditaan myös hyvän elämän teemaa.

"Uskonnon oppikirjoissa on ollut vanhakantaista sisältöä ja epätäsmällisyyksiä, jotka eivät aina vastaa opetussuunnitelmaa", sanoo Iivonen.

Oppikirjojen taso on hänestä silti kohentunut verrattuna 1980- ja 1990-lukuun tai vielä 2000-luvun alkupuoleen.

"Kirjoissa on ollut kohtia, jotka olisi syytä kirjoittaa toisin."

Nyt käytössä olevia uskonnon kirjoja Iivonen ei halua arvostella. Hänestä niiden laatu on entistä parempi.

"Kirjoista tuleva palaute koskee useimmiten muita uskontoja tai yhteiskuntaan käsitteleviä osioita", Iivonen sanoo.

Vähemmistöuskontojen kirjat laatii Opetushallitus ja niiden sisältö vastaa Iivosen mielestä hyvin opetussuunnitelmaa.

Elämänkatsomustiedon kohdalla ongelmana on, että oppikirjojen teko kiinnostaa harvaa kustantajaa.

"Seuraamme, onko kohta yhtään kustantajaa, joka tekisi tulevaisuudessa elämänkatsomustiedon kirjoja."

Uskonnon kirjoja yhdistää tarinallisuus. Luterilaisissa alakoulujen kirjoissa esitellään runsaasti Raamatun kertomuksia.

"Tarinallisuus on voimakas uskonnonopetuksen perinne ja meillä lähtökohta on myös vahvasti omassa uskonnossa", professori Arto Kallioniemi sanoo.

Elämänkatsomustiedon kirjat ovat myös tarinallisia, mutta uskonnollinen painotus puuttuu.

Islamin ja ortodoksisen uskonnon oppikirjoissa tarinallisuus näkyy myös. Kallioniemen mielestä Salam – islamin polku -oppikirjojen opettaminen vaatii hyvää islamin tuntemusta.

"Kirjassa on paljon vaikeita uskonnollisia käsitteitä. Jos ne eivät ole oppilaalle kotoa tuttuja, niiden opettaminen vaatii opettajalta taitoa."

Kallioniemen mielestä oppikirjoille ei pidä antaa liian suurta merkitystä.

"Minulla on käsitys, että oppikirjojen merkitys opetuksessa on aika pieni alakouluissa, yläkouluissa se on suurempi."

Digitaalisen oppimateriaalin merkitys on Kallioniemen mukaan myös selvästi kasvamassa.

Yläkoulujen uskonnon kirjoja Kallioniemi kuitenkin kehuu yleisesti. Niiden sisältö on hänestä uskontotieteellisesti hyvätasoista ja maailmanuskontoihin tutustutaan ilman ennakkoasenteita.

Kallioniemi itse kannattaa yhteistä uskonto- ja katsomusainetta peruskouluihin.

"Uskonnon opetuksessa tavoitteena on hyvä uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. En näe mitään estettä, ettei se voisi toteutua jos oppilaita opetetaan yhdessä."

Nyt keskustellaan kansalaisaloitteesta, jossa ehdotetaan kaikille oppilaille yhteistä katsomusainetta. Aloitteen tekijät toivovat, että oppilaat saisivat katsomusaineessa laajan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen, jossa huomioidaan erilaiset katsomukset.

Opetushallituksen Pekka Iivosen mielestä tämä toteutuu jo nykyisissä opetussuunnitelmissa ja vielä paremmin uusissa opetussuunnitelmien perusteissa, jotka tulevat voimaan syksyllä 2016.

Kustantajilta on ilmestynyt ja tulossa oppikirjoja, joissa uudet opetussuunnitelmat on otettu huomioon.

Oppikirjoja kustantavalta Otavalta ilmestyy ensi vuonna uudet uskonnon oppikirjasarjat ala- ja yläkouluihin. Myös esimerkiksi Edita ja Kirjapaja laativat yläkouluihin uusia kirjasarjoja. Sanoma Pro on julkaissut uudet kirjat peruskoulun alaluokkien ensimmäisestä luokasta neljänteen luokkaan saakka. Viidennen ja kuudennen luokan sekä yläkoulun oppikirjat ovat työn alla.

Iivonen sanoo, että uskonnon opetuksen tarkoituksena on antaa uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää yleissivistystä, ei harjoittaa uskontoa tai toimittaa kirkon tehtävää.

Opetushallitus ei puutu kaupallisten oppikirjakustantajien oppikirjojen painotuksiin tai sisältöön. Pekka Iivonen kehottaa vanhempia ottamaan yhteyttä suoraan kustantajiin, mikäli oppimateriaalin sisällössä on huomautettavaa.

Esimerkiksi Otavalta ja uskonnon kirjoja kustantavasta Kirjapajasta kerrotaan, että palaute on tähän mennessä ollut vähäistä.

"Opettajilta tai vanhemmilta tulee aika harvoin palautetta uskonnon kirjojen sisällöstä", sanoo oppimateriaalien tuottaja Mari Rakkolainen Otavalta.

Sanoma Pro ja Helsingin Sanomat ovat osa Sanoma-konsernia.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat