Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

OECD:n koulutusvertailu ei mairittele Suomea

Kotimaa
 
Vesa-Matti Väärä
Turkulaisessa Suikkilan päiväkodissa pyritään tunnistamaan lasten yksilölliset tarpeet. Hoitaja Maria Piippo (vas.) ja päiväkodin johtaja Hanna Saarinen seuraavat lasten piirtämistä. Pöydän äärellä Elsi Repo (vas.), Eeva-Leena Pitkänen, Elias Asanti ja Valtti Saarinen.
Turkulaisessa Suikkilan päiväkodissa pyritään tunnistamaan lasten yksilölliset tarpeet. Hoitaja Maria Piippo (vas.) ja päiväkodin johtaja Hanna Saarinen seuraavat lasten piirtämistä. Pöydän äärellä Elsi Repo (vas.), Eeva-Leena Pitkänen, Elias Asanti ja Valtti Saarinen. Kuva: Vesa-Matti Väärä
Fakta

OECD vertailee

 Taloudellisen yhteistyön järjestö OECD julkaisee vuosittain koulutusjärjestelmiä vertailevan Education at a Glance -raportin.

 Vuonna 2014 Suomessa 17,5 prosenttia 20–24-vuotiaista miehistä ja 13,2 prosenttia naisista oli koulutuksen ulkopuolella työttömänä tai työvoiman ulkopuolella. Naisten osuus oli OECD:n keskimääräistä alempi, miehillä hiukan korkeampi.

 Tohtoritutkinnon suorittaneista Suomessa on naisia 51 prosenttia, kun keskiarvo on 47 prosenttia.

 Suomessa koulutuksen kustannukset oppilasta kohti olivat vajaat 10 200 euroa, kun OECD-maiden keskiarvo oli noin 9 400 euroa.

 Perusopetuksen tuntimäärä on Suomessa selvästi alle OECD-maiden keskitason ja luokat ovat Suomessa keskimäärin melko pieniä.

Alle kuusivuotiaiden lasten varhaiskasvatus on Suomessa harvempien herkkua kuin muissa kehittyneissä maissa. Kun esimerkiksi Ranskassa kaikki kolmevuotiaat osallistuvat varhaiskasvatukseen, Suomessa osuus on alle 70 prosenttia, käy ilmi taloudellisen yhteistyön järjestön OECD:n tiistaina julkaisemasta koulutusvertailusta.

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä varhaiskasvatuslain muutos, joka rajaisi ensi syksystä lähtien varhaiskasvatusoikeuden 20 tuntiin viikossa muilta kuin niiltä, joiden vanhemmat ovat kokopäivätöissä tai opiskelevat kokopäiväisesti.

”Maallikkojärjellä ajateltuna uudistus ei ainakaan nosta varhaiskasvatukseen osallistumista suhteessa muihin maihin”, yksikön päällikkö Kristiina Volmari Opetushallituksesta arvioi.

Vesa-Matti Väärä
Lastentarhanopettaja Tiina Paavilainen ja Sakari Lång turkulaisesta Sukkilanseudun päiväkodista.
Lastentarhanopettaja Tiina Paavilainen ja Sakari Lång turkulaisesta Sukkilanseudun päiväkodista.

Turkulaisen Suikkilanseudun päiväkotiyksikön johtaja Hanna Saarinen pitää varhaiskasvatusoikeuden rajaamista varhaiskasvatuslain hengen vastaisena.

”Laki lähtee siitä, että lapsen pitää olla keskiössä, ja jokaiselle lapselle tarjotaan tasavertainen mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Muutos lyö pahasti vasten suhteellisen uutta lakia”, Saarinen sanoo.

”Jotkuthan ovat sitä mieltä, että lapsen paras paikka on kotona, mutta tutkimukset viittaavat ihan muuhun. Varhaiskasvatus on erittäin ratkaiseva lapsen myöhemmälle kehitykselle ja myös tasaa kotien välisiä eroja”, Volmari sanoo.

Hän myös huomauttaa, että monet maat ovat voimakkaasti panostamassa juuri varhaiskasvatukseen, mikä voi näkyä myöhemmin myös Pisa-tuloksissa.

Saarinen uskoo, että osallistuminen varhaiskasvatukseen vaikuttaa lapsen myöhempiin oppimistuloksiin. Hän kuitenkin muistuttaa, että osassa tutkimusmaista osallistuminen varhaiskasvatukseen on pakollista.

”Suomessa perheillä on vastaavasti valinnanvapaus, eikä tutkimus laske avoimia varhaiskasvatuspalveluita varhaiskasvatukseksi. Suomessa ikäluokka kokoontuu yhteen usein vasta esikoulussa.”

Suomen varhaiskasvatuksen lapsikohtaiset kustannukset olivat vuonna 2012 Ruotsin jälkeen korkeimmat niiden melko harvojen maiden joukossa, jotka pystyivät antamaan kustannustiedot.

Suomessa kustannukset olivat puolestaan 11 000 euroa lasta kohden, kun vertailumaiden keskiarvo oli noin 3 000 euroa alempi.

Korkeampia kustannuksia selittävät osin ryhmäkoot. Suomessa esimerkiksi kolmevuotiaiden ja sitä vanhempien lasten ryhmissä oli vuonna 2013 kymmenen lasta yhtä opettajaa kohden, kun OECD-maiden keskiarvo oli 14 lasta kasvattajaa kohden. Tosin vaihtelu oli suurta Ruotsin kuudesta lapsesta Ranskan 22 lapseen.

Suomessa ryhmäkoot ovat kasvamaan päin, kun valtioneuvosto päätti muuttaa asetusta niin, että ensi vuoden syksystä yhtä kasvattajaa kohti saa olla seitsemän lapsen sijaan kahdeksan. Ryhmän koko kasvaa 21:stä 24:een, koska siinä tulee olla kolme aikuista.

Käytännössä ryhmät voivat olla suurempiakin, kun mukana on yhä enemmän osa-aikaisesti osallistuvia lapsia, joita voi olla kasvattajaa kohti 13. Alle kolmevuotiaiden ryhmissä pitäisi yhä olla yksi aikuinen neljää lasta kohden, kuten nytkin.

Kunnat voivat päättää myös toisin. Esimerkiksi Turussa osa valtuustoryhmistä on halunnut pitää ryhmäkoot ennallaan, mutta kaupunki ei ole tehnyt asiasta lopullista päätöstä.

Suikkilanseudun päiväkotiyksikön ryhmäkoot ovat 12–21 lasta. Hanna Saarinen ja lastentarhanopettaja Tiina Paavilainen painottavat, että eri lapsilla on erilaiset tarpeet, ja arjessa tulee miettiä, miten kunkin lapsen tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan.

”Kukaan ei tietenkään toivo ryhmäkoon kasvattamista, sillä yhtä lasta kohden jää aina vain vähemmän aikaa. Henkilökunnalla on jo nyt kiire, kun yksi lapsi on vessassa, yhdellä on ikävä äitiä ja muita viittä pitäisi ehtiä samalla varhaiskasvattaa”, Paavilainen jatkaa.

Suomi ei komeile enää tilastojen kärjessä myöskään silloin, kun verrataan nuorten aikuisten eli 25–34-vuotiaiden koulutustasoa eli korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuutta eri maissa. Suomessa se on laskenut alle OECD-maiden keskiarvon, joka on 41 prosenttia.

Nyt Suomi löytyy OECD:n vertailussa sijalta 14. Esimerkiksi Etelä-Koreassa, Kanadassa ja Norjassa osuudet olivat selkeästi korkeampia. Toisaalta Saksa ja Yhdysvallat ovat maita, joissa korkea-asteen koulutuksen tason nousu on pysähtynyt.

Opetusneuvos Tomi Halonen opetusministeriöstä huomauttaa, ettei Suomi ole mitenkään romahtanut, vaan monet muut maat ovat menneet ohi.

Hän muistuttaa myös, että osuudet ovat Suomen osalta parempia hieman vanhemmissa ikäryhmissä, mikä kertoo myös pitkästä opiskeluajasta. Sitä pyritään nyt lyhentämään eri tavoin.

Kun mittariksi otetaan koko työikäinen väestö eli kaikki 25–64-vuotiaat, oli korkea-asteen koulutuksen taso viime vuonna Suomessa vielä 42 prosenttia eli OECD-maiden keskitason yläpuolella.

Kanadassa ja Etelä-Koreassa melkein puolet korkea-asteen tutkinnon suorittaneista oli saanut vain kandidaattitasoisen tai muun lyhyen tutkinnon, kun Suomessa vastaava osuus oli 27 prosenttia. Suomessa tähän ryhmään kuuluvat yliopistojen kandidaattitutkinnon suorittaneet, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ja 2000-luvun alkuun saakka olemassa olleen opistotutkinnon suorittaneet. Suomessa pääsääntö on yhä suorittaa maisteritasoinen tutkinto, mutta hallitusohjelman mukaan niitä on tarkoitus vähentää ja tyytyä enemmän kandidaattitasoon.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat