Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Onko naisten turvattomuus lisääntynyt? Yhdeksän kysymystä raiskauksista Suomessa

Suomessa naisiin kohdistuu enemmän väkivaltaa kuin monissa muissa EU-maissa. Lähes joka toinen on joutunut tutkimuksen mukaan väkivallan uhriksi.

Kotimaa
 
"Kyllä mua hermostuttaa tosi paljon" - opiskelijat pohtivat viime päivien väkivaltaa
"Kyllä mua hermostuttaa tosi paljon" - opiskelijat pohtivat viime päivien väkivaltaa
Raiskaukset ja Myyrmäessä tapahtunut ammuskelu ovat puhuttaneet suomalaisia viime päivinä. Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun opiskelijoista osa on alkanut pelätä ulkona liikkumista.
Paljonko Suomessa tapahtuu raiskauksia?

Suomessa ilmoitetaan poliisille hieman alle tuhat raiskausta vuodessa. Kaikkia raiskauksia ei ilmoiteta poliisille, mutta kovin luotettavaa tietoa ei ole siitä, paljonko piiloon jääviä raiskauksia on. Poliisibarometrin mukaan seksuaalirikoksista ilmoitetaan poliisille vain neljännes. Silloin raiskauksia olisi noin 4 000 vuodessa. Joidenkin uhritutkimusten perusteella määräksi on arvioitu 10 000 vuodessa.

Poliisille ilmoitettujen raiskaustapausten määrä on kasvanut 2000-luvulla selvästi.

Kuka raiskaa?

Raiskaajista 98 prosenttia on miehiä. Uhritutkimusten mukaan suurin osa raiskaajista on uhrin tuttuja. Oma kumppani on tekijänä 35 prosentissa, muu tuttu 48 prosentissa ja tuntematon 17 prosentissa tapauksista.

Montako turvapaikanhakijan tekemää raiskausta Suomessa on tänä vuonna tapahtunut?

Poliisin tietoon on tämän vuoden aikana tullut noin kymmenen raiskausilmoitusta, joissa tekijäksi epäillään turvapaikanhakijaa.

Onko se paljon vai vähän?

Se on noin kymmenen raiskausta liikaa, mutta verrattuna raiskausmääriin Suomessa se ei ole erityisen paljon.

Lukuja voi verrata esimerkiksi Keravan raiskaustilastoihin. Suomeen on tullut tänä vuonna turvapaikanhakijoita hieman vähemmän kuin Keravalla on asukkaita. Viime vuonna Keravalla ilmoitettiin poliisille 17 raiskausta. Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä ilmoituksia on ollut kuusi. Viime vuonna Keravalla siis raiskattiin enemmän, tänä vuonna vähemmän kuin turvapaikanhakijoiden keskuudessa, mikäli poliisille tehdyt ilmoitukset pitävät paikkansa.

Vertailu antaa suuntaa, vaikka todellisuudessa turvapaikanhakijat ja keravalaiset eivät ole suoraan vertailtavissa olevia ihmisryhmiä. Turvapaikanhakijoissa on enemmän miehiä, he ovat nuorempia ja heidän tulotasonsa on alhaisempi kuin keravalaisten. Kaikki nämä ovat riskitekijöitä rikollisuuden kannalta, joten tilastojen valossa olisi todennäköistä, että turvapaikanhakijoiden raiskausluvut olisivat isommat kuin keravalaisten. Näin ei kuitenkaan näytä olevan.

Jos poliisille vuonna 2015 ilmoitettuja tapauksia vertaa suomalaisten yli 15-vuotiaiden miesten määrään ja yli 15-vuotiaiden turvapaikanhakijamiesten määrään, raiskauksia on molemmissa ryhmissä ollut suunnilleen saman verran.

Miten paljon Suomessa on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa muihin Euroopan maihin verrattuna?

EU:n laajuisen uhritutkimuksen mukaan Suomessa naisiin kohdistui toisiksi eniten väkivaltaa kaikista Euroopan maista. Sen mukaan 47 prosenttia suomalaisnaisista on joutunut väkivallan uhriksi jossain vaiheessa 15 vuotta täytettyään. 30 prosenttia on joutunut oman puolisonsa väkivallan kohteeksi.

Kohdistuuko naisiin ja miehiin yhtä paljon perheväkivaltaa?

Ei. Naisiin kohdistuu sekä uhritutkimusten että poliisin tilastojen mukaan selvästi enemmän perheväkivaltaa kuin miehiin. Miehet taas ovat tekijöinä selvästi useammin kuin naiset.

Poliisille ilmoitetaan vuosittain hieman alle 5 000 perheväkivaltatapausta vuosittain. Niissä uhreista 70 prosenttia on naisia ja 30 prosenttia miehiä. Tekijöistä 80 prosenttia on miehiä ja 20 prosenttia naisia. Miehillä voi olla korkeampi kynnys ilmoittaa perheväkivallasta, mutta myös uhritutkimusten mukaan naiset kohtaavat enemmän perheväkivaltaa. Kansallisen uhritutkimuksen mukaan 6,5 prosenttia naisista ja 3,4 prosenttia miehistä on kokenut väkivaltaa kotonaan viimeisen vuoden aikana.

Johtaako Ruotsi Euroopan raiskaustilastoja?

Riippuu siitä, mitä tilastoja katsoo. EU-vertailun mukaan eniten raiskaustuomioita 100 000 asukasta kohti on annettu Liettuassa. Ruotsi tulee toisena.

Ruotsin korkeita lukuja selittävät muun muassa se, että Ruotsissa määritellään raiskaus laveammin kuin monessa muussa Euroopan maassa. Myös ilmoitusherkkyyden epäillään olevan Ruotsissa korkea.

Uhritutkimusten mukaan seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuisi Ruotsissa ja Suomessa suunnilleen saman verran ihmisiä. 1,8 prosenttia ruotsalaisnaisista ja 0,4 prosenttia ruotsalaismiehistä ilmoittaa joutuneensa seksuaalirikoksen uhriksi viimeisen vuoden aikana. Suomessa vastaavat luvut ovat naisilla 1,6 ja miehillä 0,4.

Mihin tilastoihin voi luottaa?

Uhritutkimukset antavat luotettavan kuvan lievemmistä rikoksista. Vakavimmat rikokset ilmoitetaan herkimmin poliisille, joten niiden osalta poliisin tilastot ovat melko luotettavia. Raiskauksista poliisille ilmoitetaan herkemmin tuntemattomien tekemät niin sanotut puskaraiskaukset. Oman kumppanin tekemistä raiskauksista jää piiloon suurempi osa.

Kansainvälisissä vertailuissa on monia ongelmia, sillä vertailua vaikeuttavat monet maiden väliset erot. Eroja on esimerkiksi raiskausten ilmoittamisessa, niiden kirjaamisessa poliisin rekistereihin, lainsäädännössä ja tuomioissa. Kansainväliset uhritutkimukset ovat luotettavia siinä mielessä, että asioita on kysytty eri maiden kansalaisilta samoin. Niissäkin maiden välisiä eroja saattaa tulla, koska kynnys raportoida väkivallasta on joissain maissa suurempi kuin toisissa.

Raiskaavatko maahanmuuttajat useammin kuin kantasuomalaiset?

Kyllä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan maahanmuuttajat raiskaavat noin kahdeksankertaisesti kantasuomalaisiin verrattuna. Korkeimmat luvut, noin 17-kertaiset kantasuomalaisiin verrattuna, on Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikan maista tulleilla. Kun luvut suhteutetaan tulotasoon, osuus pienenee, mutta jää silti yli kymmenkertaiseksi kantasuomalaisiin verrattuna. Harvimmin raiskaavat suomenruotsalaiset.

Suomessa syntyneet vieraskieliset raiskaavat 3,5 kertaa niin paljon kuin kantaväestö. Täsmälleen sama yliedustus on Ruotsissa syntyneillä suomenkielisillä kantaruotsalaisiin verrattuna.

Lähteet: European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2014; Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos: Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä; Kansallinen uhritutkimus 2014; Violence against Women, an EU-wide survey; Oikeusministeriö: Selvityksiä raiskausrikoksista 2012; erikoissuunnittelija Juha Helenius, Poliisiammattikorkeakoulu; Poliisibarometri 2014; tutkija Klara Hradilova Selin, Brottsförebyggande rådet, Tukholma

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat