Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Palkansaajajärjestöt tyrmäävät pakkolait – EK haluaisi paketin pian eduskuntaan

Kotimaa
 
Kimmo Räisänen
”Säästötoimet uhkaavat jäädä määräaikaisiksi, mutta yritysten lisäkustannukset muutosturvan parantamisen myötä pysyviksi”, EK:n johtaja Ilkka Oksala sanoo.
”Säästötoimet uhkaavat jäädä määräaikaisiksi, mutta yritysten lisäkustannukset muutosturvan parantamisen myötä pysyviksi”, EK:n johtaja Ilkka Oksala sanoo. Kuva: Kimmo Räisänen
Fakta

Hallituksen pakkolait heikentävät työntekijöiden työehtoja

  Loppiainen ja helatorstai muuttuvat palkattomiksi vapaapäiviksi.

  Ensimmäisestä sairaslomapäivästä tulee palkaton. Sairauspäiviltä 2–9 maksetaan 80 prosentin palkka.

  Vuosiloman enimmäispituudeksi tulee 30 päivää.

  Lomarahoista leikataan 30 prosenttia.

Palkansaajakeskusjärjestöt tyrmäävät hallituksen valmisteleman kilpailukykypaketin, jota myös pakkolaeiksi kutsutaan. Järjestöjen mukaan esitykset rajoittavat merkittävästi työ- ja virkaehtosopimusosapuolten sopimusvapautta ja ovat myös ristiriidassa perustuslain, Euroopan unionin oikeuden ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten kanssa.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja korkeasti koulutettujen Akava ovat antaneet yhteisen lausuntonsa hallituksen ehdotuksista, jotka heikentäisivät työehtoja.

Aika antaa lausuntoja päättyy keskiviikkona, mutta vasta osa pyydetyistä lausunnoista on saapunut työ- ja elinkeinoministeriöön.

Palkansaajajärjestöt muistuttavat, että lainsäädännöllä on asetettu minimivaatimukset työntekijöiden suojan tasolle, eikä niitä ole voinut alittaa sopimuksin.

Palvelussuhteen ehdot, erityisesti palkkaus, työajat ja lomat, kuuluvat sopimustoiminnan ytimeen, järjestöt muistuttavat lausunnossaan.

Jos pakottavalla lainsäädännöllä rajoitetaan työmarkkinaosapuolten oikeutta sopia lain tasoa paremmista palvelussuhteen ehdoista, se tarkoittaa luopumista työntekijöiden suojelun periaatteesta ja kollektiivisen sopimisoikeuden mitätöintiä. Lisäksi lain pakottavat säännökset estävät eri alojen tarpeiden huomioimisen, lausunto toteaa.

Järjetöjen mukaan esitysten vaikutukset ovat ennakoimattomia ja kohdistuvat epätasaisesti eri aloille ja työntekijäryhmiin.

Heikennykset kohdentuisivat erityisesti julkisen sektorin matalapalkkaisille naisvaltaisille aloille. Esitys heikentää myös epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien asemaa. Sukupuolivaikutusten arviointia esityksestä ei ole lainkaan tehty, palkansaajajärjestöt huomauttavat.

Moitteita saavat myös säännösesitysten tulkinnanvaraisuus ja hallinnon lisääntyminen.

Arvostelua herättää myös se, että esitetyt säännösmuutokset ovat pysyviä, mutta sopimusvapauden rajoitukset määräaikaisia. ”Työehtojen ei kuitenkaan vaikutusarvioissa oleteta palautuvan aikaisemmalle tasolle määräajan jälkeenkään. Tämä on omiaan aiheuttamaan epävakautta ja ennakoimattomuutta työmarkkinoille”, lausunnossa sanotaan.

”Ammattiliittojen oikeus työehtoneuvotteluihin ilman ylärajaa on ihmisoikeus”, muistuttaa SAK:n lakimies Jari Hellsten tiedotteessa.

Hallitus ei pysty esittämään pakkolakien vaikutuksista uskottavaa arviota. Lait vaikuttavat toteutuessaan merkittävästi muun muassa ostovoimaan, työllisyyteen lyhyellä aikavälillä ja tasa-arvoon, SAK huomauttaa.

”Hallitus on esityksessään sivuuttanut nämä vaikutukset kokonaan tai arvioinut ne virheellisesti”, SAK:n ekonomisti Joonas Rahkola korostaa.

Hallituksen analyysiä pakkolakien vaikutuksista julkiseen talouteen SAK pitää liian myönteisenä. Palkattomien arkipyhien, sairausajan palkka-alen ja vuosiloman lyhennyksen hallitus on laskenut tuottavan julkiselle sektorille suorien säästöjen lisäksi epäsuoria kuluvähennyksiä työvoiman tarpeen pienentyessä.

Rahkola huomauttaa, että epäsuorien säästöjen toteutuminen on hyvin epävarmaa.

Järjestöt arvioivatkin, että pakkolait heikentävät julkista taloutta alkuvaiheessa jopa 930 miljoonaa euroa vuodessa.

SAK:n Rahkola hämmästelee hallituksen oletusta, ettei työehtojen heikennyksillä olisi vaikutusta palkkaneuvotteluihin. Hänen mukaansa on selvää, että ammattiliitot pyrkivät työehtoneuvotteluissa kompensoimaan pakkolakiheikennykset palkankorotuksilla, mikä vie käytännössä pohjan hallituksen odottamilta työllisyysvaikutuksilta ja niihin perustuvalta kestävyysvajearviolta.

Markku Ulander / Lehtikuva
Antti Palola
Antti Palola

STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mielestä ovi yhteiskuntasopimusneuvotteluille on auki, vaikka hallituksen pakkolakipaketin lainsäädäntötyö etenee.

”Pakkolait voidaan edelleen välttää, jos jokainen kolmikannan osapuoli luopuu ehdottomuuksista. Helpointa ja viisainta hyvin sekavassa tilanteessa olisi, jos hallitus vetäisi koko kilpailukykypakettinsa pois ja Suomen kilpailukykyä parannettaisiin pitkäaikaisilla palkkaratkaisuilla”, Palola esitti keskiviikkona. Palolan mielestä aikaa yritykselle on, ja lähiviikot ratkaisevat.

Sen sijaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK vaatii, että esitys kilpailukykypaketista pitää saada nopeasti eduskuntaan, joskin se kaipaa vielä muutoksia.

”Yhteiskuntasopimusneuvottelujen kaaduttua maan hallitus esittää Suomeen työllisyyttä parantavaa ja yritysten elinvoimaa edistävää kilpailukykypakettia. Tällä hetkellä lakiesityksessä on kuitenkin valuvika. Säästötoimet uhkaavat jäädä määräaikaisiksi, mutta yritysten lisäkustannukset muutosturvan parantamisen myötä pysyviksi”, EK:n johtaja Ilkka Oksala sanoo.

”Hallituksen lakiesityksen lähtökohdat ovat kuitenkin oikeat. Lakien valmistelua tulee jatkaa niin, että esitys on käsitelty eduskunnassa kevätistuntokaudella 2016. Lakien on oltava voimassa ennen syksyn 2016 liittokohtaisen työmarkkinakierroksen alkua”, Oksala sanoo, mutta arvostelee pakettiin sisältyvää muutosturvaa liian kalliiksi.

Oksalan mukaan koulutussetelin eli muutosturvan on arvioitu aiheuttavan yrityksille jopa sadan miljoonan euron pysyvät vuotuiset kustannukset. Työterveyshuollon ulottaminen työsuhteen jälkeiseen aikaan ja uusi lomaltapaluukorvaus lisäävät niin ikään yritysten kustannustaakkaa, Oksala listaa.

”Tässä mennään väärään suuntaan. Tavoitteena on oltava keventää yritysten kustannustaakkaa. Esitystä on korjattava siten, että toimet eivät aiheuta yrityksille kohtuuttomia kustannuksia”, Oksala toteaa.

Muutosturvaesitys herättää epäilyjä myös koulutetuissa työntekijöissä.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen yhdistyksen mukaan muutosturvan uudistaminen saattaa lisätä pätkätöitä, koska vakituisten työntekijöiden irtisanomiskustannusten kasvu luo työnantajille taloudellisen houkuttimen lisätä määräaikaisten työntekijöiden määrää.

”Samaan aikaan hallitus haluaa mahdollistaa alle vuoden työsuhteissa määräaikaisen sopimuksen käyttämisen ilman perusteluita. Näyttääkin siltä, että työnantajilla on jatkossa entistä suuremmat mahdollisuudet ja kannustimet käyttää pätkätyöläisiä vakituisten sijaan”, toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen sanoo.

Nyt esitetty tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanottavien muutosturvan parannus ei koske määräaikaisia työntekijöitä, joiden työsuhde päättyy sopimuksen mukaisen määräajan kuluttua.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat