Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Ilmastopaneeli: Metsien lisähakkuut eivät tuo nopeaa ilmastohyötyä

Kotimaa
 
Helsingin Sanomat
Reijo Hietanen
Hakkuutyömaa Hattulassa tammikuussa 2014.
Hakkuutyömaa Hattulassa tammikuussa 2014. Kuva: Reijo Hietanen

Heli Saavalainen HS

Suomen suunnittelema puunkäytön voimakas lisääminen ei tuo nopeaa ilmastohyötyä vaan päinvastoin pienentää ilmastonmuutosta hillitseviä metsien hiilinieluja. Tämän vuoksi Suomen ilmastopaneelin asiantuntijat pitävät arveluttavina metsien lisähakkuita energiantuotannon ja metsäteollisuuden tarpeisiin.

Puupolttoaineen käytöstä vapautuu jopa enemmän hiilidioksidia kuin fossiilisia polttoaineita käytettäessä.

Suomen biotalous, jolla tarkoitetaan uusiutuviin luonnonvaroihin tukeutuvaa taloutta, nojaa vahvasti metsien hyödyntämiseen. Suomi on asettanut tavoitteeksi nostaa biotalouden tuotoksen nykyisestä 60 miljardista eurosta 100 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Tavoite merkitsee mittavaa hakkuiden lisäystä, koska jo nyt yli puolet biotaloudesta perustuu metsiin.

Ilmastopaneelin tuoreen Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen -selvityksen mukaan metsien lisähakkuut eivät tuota nopeita ilmastohyötyjä. Sen sijaan hiilinielujen menetys on selvästi suurempi kuin lisähakkuilla talouskäyttöön ohjattu hiilimäärä.

Suurempi ilmastohyöty saavutettaisiin tutkijoiden mukaan nykyisellä hakkuutasolla ja kasvattamalla metsien hiiltä sitovia nieluja kuin ottamalla lisää puuta energiakäyttöön.

”Mallitarkastelut osoittavat, että lisähyödyntäminen nykyisenkaltaisella metsäteollisuuden tuotantotoiminnalla ja energiankäytöllä ei tuota ilmastohyötyjä lyhyellä aikavälillä eli 10–30 vuoden perspektiivillä”, sanoo akatemiaprofessori Timo Vesala Helsingin yliopistosta.

Selvitys ei tuottanut varmuutta ilmastohyödyistä keskipitkälläkään aikavälillä eli 50–100 vuoden jaksolla.

”Lähitulevaisuudessa puunkäytön lisääminen ei ole ilmastoystävällistä, sillä metsä ei ehdi uudistua muutamassa kymmenessä vuodessa”, Vesala sanoo.

Hiilinieluja ovat metsät, suot ja meret, jotka sitovat itseensä hiilidioksidia ja siten viilentävät ilmastoa.

Metsien lisäkäyttö johtaa ilmakehän hiilidioksidipäästöjen kohoamiseen, jonka paikkaaminen uuden kasvuston hiilensidonnalla vaatii Suomessa pitkän ajan. Tutkijoiden mukaan Suomen metsät kuitenkin säilyvät hiilinieluina jatkossakin. Hakkuut kuitenkin hidastavat hiilivarannon kasvua.

Olennaisena ilmastohyötyjen ja -haittojen tarkastelussa tutkijat pitävät metsien hyödyntämisen muotoja ja lopputuotteita.

Biotalouteen on niputettu niin puun polttaminen ja energiakäyttö, sellu- ja paperilinja, biopolttoaineet kuin uudet tuotteet ja rakentaminenkin. Vesalan mukaan eri osat pitäisi erottaa toisistaan.

”Nyt biotalous pitää sisällään kaiken ja ajatellaan, että kaikki bioenergia on ilmastoystävällistä. Puun energiakäyttö ja perinteinen sellunteko eivät tuota ilmastohyötyä vaan päinvastoin viherpesun makua”, Vesala sanoo.

Vesalan mukaan puuta ei ainakaan pitäisi polttaa lisää: ”Keskitytään mieluummin puurakentamiseen. Siitä voisi löytyä ilmasto- ja ympäristöystävällisyyttä.”

Rakennuskäytössä puu tuotaa enemmän hyötyjä kuin energiakäytössä, ja puun hiilisisältö vapautuu rakennustuotteissa hitaasti ilmakehään.

Energiakäytössä puupolttoaineen käytöstä vapautuu selvästi enemmän hiilidioksidipäästöjä tuotettua yksikköä kohden kuin fossiilisista polttoaineista. Pitkällä aikavälillä puun ilmastohyödyt ovat kuitenkin fossiilisiin polttoaineisiin nähden selvät.

Puun energiakäytön lisääminen tuottaa selvityksen mukaan nopeammin ilmastohyötyjä, jos energiakäyttöön ohjataan nopeasti hajoavia hakkuutähteitä ja pienempiä harvennuspuita hitaasti kasvavien tukkien sijaan.

”Nykyisellä tuotantojakaumalla suurempi ilmastohyöty saavutettaisiin pitäytymällä nykyisellä ainespuun hakkuutasolla ja kasvattamalla hiilinielua”, sanoo professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Seppälän mukaan lisähakkuu kannattaisi biopolttoaineiden sijasta ohjata uusiin tuotteisiin ja rakentamiseen.

”Ainespuun käyttöä voi parhaiten perustella ilmastosyillä, jos metsäteollisuuden tuotteilla voidaan korvata elinkaarivaikutuksiltaan suuripäästöisiä tuotteita ja niiden hiilisisältö pystytään pitämään pitkään käytössä. Vasta tuotteen hylkäysvaiheessa puun hiilisisältö ohjattaisiin energiakäyttöön”, Seppälä toteaa.

”Varovaisuuperiaate on tärkeä. Puu olisi järkevä käyttää mahdollisimman ilmastoystävällistä, jotta siitä saataisiin tavoiteltu hyöty.”

Ilmastopaneelin selvityksen tärkeä viesti onkin Seppälän mukaan se, että sudenkuopat ja pullonkaulat pitäisi tunnista: ”Biotalous tuottaa kyllä ilmastohyötyä, mutta puunkäyttö ei tuota sitä automaattisesti.”

”Asia vaatii jatkuvaa tutkimusta ja keskustelua.”

Metsien päästöillä tarkoitetaan joko maaperästä tai kasvillisuudesta vapautuvia kasvihuonekaasuja. Hiilinieluina metsät puolestaan toimivat silloin, kun ne sitovat hiilidioksidia tai metaania.

Suomen ja useimpien teollisuusmaiden hiilinielut ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä. Sitä vastoin ne ovat pienentyneet tropiikissa, jossa metsiä on hävitetty peltomaan ja karjan laiduntamisen tieltä. Trooppiset metsät ovatkin toimineet viime vuosikymmeninä hiilen lähteenä.

Metsäkato ja metsien heikkeneminen aiheuttaa noin kymmenen prosenttia ihmistoiminnan ilmastopäästöistä maailmanlaajuisesti. Väestönkasvu, lihankulutuksen lisääntyminen ja niistä johtuva uuden peltoalan raivaaminen ruoantuotantoon lisäävät päästöjä entisestään. Maankäytön päästöjä voidaan vähentää etenkin metsäkatoa vähentämällä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat