Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Ely-keskus: Talvivaaran kunnostettava kaksi kipsisakan pilaamaa järveä

Kotimaa
 
Heli Saavalainen / HS
Talvivaaran kaivosalueella sijaitseva Ylä-Lumijärvi syyskuussa 2015. Järven pohjaan on kertynyt kipsisakka-allasvuodon pilaamaa sedimenttiä.
Talvivaaran kaivosalueella sijaitseva Ylä-Lumijärvi syyskuussa 2015. Järven pohjaan on kertynyt kipsisakka-allasvuodon pilaamaa sedimenttiä. Kuva: Heli Saavalainen / HS

Kainuun ely-keskus on määrännyt kaivosyhtiö Talvivaara Sotkamon konkurssipesän kunnostamaan kaksi kipsisakka-allasvuodon pilaamaa järveä, Salmisen ja Ylä-Lumijärven. Tavoitteena on korjata pilaantuminen ja palauttaa kaivoksen lähivesistöt vesistöt mahdollisimman hyvin vuotoa edeltäneeseen tilaan.

Ely-keskuksen mukaan järvet pilaantuivat merkittävästi kipsisakka-altaan vuodon seurauksena, minkä vuoksi haitallinen muutos on korjattava. Kyseessä on ely-keskuksen mukaan ensimmäinen vesistön merkittävän pilaantumisen korjaamista koskeva päätös Suomessa.

Salmisesta Talvivaaran on johdettava huonolaatuinen alusvesi puhdistettavaksi. Samassa yhteydessä on tehtävä tutkimus haitta-aineiden pidättäytymisestä pohjasedimenttiin ja niiden vapautumisesta yläpuoliseen veteen pitkän ajan kuluessa.

Ylä-Lumijärven kunnostaminen on tehtävä poistamalla järven haitta-aineita sisältävä sedimentti joko kauha- tai imuruoppaamalla ja tarvittaessa johtamalla huonolaatuinen vesi puhdistettavaksi.

Kaivosalueella Sotkamossa tapahtui marraskuussa 2012 kipsisakka-altaan vuoto, jonka seurauksena lähijärviin pääsi haitallisia määriä muun muassa raskasmetalleja. Lisäksi kaivokselta vesistöihin johdettu vesi oli jo tätä ennen aiheuttanut sulfaattipitoisuuden kohoamisesta johtuvaa kerrostumista lähimmissä vesistöissä.

Ely-keskuksen mukaan merkittävää vesistön pilaantumista on Talvivaaran toiminnan johdosta tapahtunut sekä kaivospiirin alueella että sen ulkopuolella. Pohjoisessa Oulujoen vesistön suunnalla vesistöä on pilaantunut noin kuuden kilometrin matkalla Kolmisoppi-järveen saakka ja etelässä Vuoksen vesistön suunnalla noin seitsemän kilometrin matkalla Kivijärveen asti.

Pilaantuminen ilmenee ensisijaisesti lähijärvien suolaantumisesta johtuvana kerrostumisena haittailmiöineen sekä sedimentin pintaosien likaantumisena. Kerrostumisen seurauksena järvien alusveden happitilanne on heikentynyt pysyvästi ja erityisesti sulfaatti-, rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat kohonneet.

Kainuun ely-keskuksen pohjasi päätöksensä ympäristövastuulakiin ja -asetukseen. Asiassa ei siten ole kyse yksityisten vahinkojen korvaamisesta, vaan ympäristön tilan palauttamisesta.

Perjantaisella päätöksellä ei vielä ratkaistu muiden merkittävästi pilaantuneiksi katsottujen vesistöjen kunnostamista. Niistä ely-keskus tekee myöhemmin erillisen päätöksen, jossa otetaan huomioon muun ohella Salmisessa ja Ylä-Lumijärvessä suoritetuista toimenpiteistä saadut kokemukset sekä vesistöjen luontainen palautuminen.

Talvivaara Sotkamon konkurssipesä määrättiin myös suorittamaan kaikkien merkittävästi pilaantuneiden vesistöjen osalta korjaavia toimenpiteitä. Tarkoitus on korvata luonnolle aiheutuvat väliaikaiset menetykset siihen saakka, kunnes ensisijainen korjaaminen on vaikuttanut täysimääräisesti.

Näitä toimenpiteitä ovat Tuhkajoen taimenen säilyttäminen kalankasvatuslaitoksella sekä kalataloudellisen tuoton menetyksen korvaaminen Kivijärvessä ja Kalliojärvessä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat