Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Saimaannorppa jäämässä ilman lisäsuojaa – eripurainen työryhmä ei ulottaisi kalastuskieltoa heinäkuulle

Kalastuskieltoalue on laajenemassa hieman, mutta kuuteille vaarallinen heinäkuu on jäämässä rajoitusten ulkopuolelle.

Kotimaa
 
Jussi Nukari / Lehtikuva
Äärimmäisen uhanalaisia saimaannorppia on vain Suomessa. Niitä on arviolta 320.
Äärimmäisen uhanalaisia saimaannorppia on vain Suomessa. Niitä on arviolta 320. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva
Fakta

Kalastusrajoituksia norpan suojelemiseksi

  Saimaannorppa on sekä kansallisesti että kansainvälisesti äärimmäisen uhanalainen. Laji on rauhoitettu ja erityisesti suojeltu.

  Suomi on vastuussa saimaannorpan suojelemisesta, sillä norppia on vain Suomessa.

  Saimaannorppia on arviolta 320. Pienimmillään kanta oli 1950–1980-luvuilla, jolloin norppia oli alle 200. Tavoite on, että kanta kasvaisi 400:een vuoteen 2025 mennessä.

  Norppia uhkaavat kalanpyydykset, ilmaston lämpeneminen sekä kannan pieni koko ja pirstaleisuus.

  Norpan suojelemiseksi Saimaalle on asetettu kalastusrajoituksia. Toinen asetus koskee eräiden pyydystyyppien rajoittamista norpan keskeisillä elinalueilla. Toinen kuuttien suojelemiseksi asetettua keväistä verkkokalastuskieltoa.

Äärimmäisen uhanalaisen saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamista pohtinut työryhmä esittää pieniä laajennuksia norppa-alueiden kalastusrajoituksiin mutta ei ulottaisi verkkokalastuskieltoa heinäkuulle. Tätä ovat vaatineet muun muassa tutkijat ja ympäristöjärjestöt, koska kuutteja on alkanut kuolla pyydyksiin etenkin heinäkuussa.

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä luovutti raporttinsa perjantaina maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk). Työryhmä oli eripurainen, ja raportti sisältää useita eriäviä mielipiteitä, jotka koskevat etenkin kalastuskieltoalueita ja -aikaa.

Raportissa esitetään nykyisen kaltaista verkkokalastuskieltoa tärkeille norppa-alueille 15.4.–30.6. Rajoitusalue laajenisi 564 neliökilometrillä yhteensä 2 600 eliökilometriin. Muikkuverkot kuitenkin vapautettaisiin rajoituksista.

Lopputulos on kompromissi, koska työryhmä oli monilta osin erimielinen, kertoo kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

”Mukana on ollut vahvempaa saimaannorpan suojelua haluavia ja toisaalta lievempää suojelua haluavia, joten ehdotus on tältä väliltä”, Kirjavainen sanoo. ”Koska norppakanta on kasvussa, päädyimme siihen, että tässä vaiheessa kieltoa ei tarvitse ulottaa heinäkuulle. Pyrkimyksenä on saada yhtenäinen alue, jolla kalastusvalvontaa tehostetaan ja tiedotusta lisätään niin, että laittomiin pyydyksiin tapahtuvat kuolemat saataisiin loppumaan.”

Muikkuverkojen kohdalla ehdotus on Kirjavaisen mukaan ehdollinen: ”Muikkuverkkoihin on kuollut todella vähän norppia, tapaukset ovat yksittäisiä. Jos norppakuolemia tulee, pitää heti reagoida ja palata nykytilanteeseen.”

Saimaannorppia on arviolta 320. Kanta on kasvanut keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa 2010–2015.

Eriävän mielipiteensä esitykseen jättivät ainakin ympäristöjärjestöt WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto, Itä-Suomen yliopisto, Metsähallitus, Saimaan norppaklubi sekä Kalatalouden keskusliitto, Etelä-Savon kalatalouskeskus, Etelä-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto.

Kalatalousjärjestöt ja maakuntaliitot eivät hyväksy verkkokalastuskieltoalueen laajentamista vaan pitävät sitä ylilyöntinä, koska norppakanta on kasvanut. Rajoitusten toteuttamista esitetään sopimusmenettelyllä, jossa lähtökohtana on nykyinen sopimusalue.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Risto Sulkavan mielestä esityksen lähtökohta ylipäätään on väärä. ”Siinä ei ole tarkoituskaan vähentää kalanpyydyskuolemia vaan pitää ne ennallaan”, Sulkava toteaa.

Sulkava harmittelee myös tutkimustiedon sivuuttamista: ”Satelliittitutkimukset osoittavat, että norpat liikkuvat laajemmalla alueella kuin aiemmin on luultu. Lisäksi kyselytutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että ihmiset kannattavat suojelua ja kalastusrajoituksia.”

Metsähallituksen mukaan verkkokalastusrajoituksen ajan pidentäminen heinäkuulle on ainoa keino varmistaa saimaannorppakannan kasvu viiden vuoden ajalla.

Samalla kannalla on Itä-Suomen yliopisto, jonka mukaan rajoitusalueissa pitäisi ottaa huomioon norpan elinpaikan reuna-alueet. Nyt riittämättömät rajaukset vaarantavat tutkijoiden mukaan luontodirektiivin suotuisan suojelutason toteutumisen, koska esitys ei turvaa norppien palaamista entisille levinneisyysalueilleen.

Itä-Suomen yliopisto painottaa, että heinäkuun loppuun ulottuva verkkokalastuskielto vähentää oleellisesti myös äärimmäisen uhanalaisen järvilohen ja erittäin uhanalaisen järvitaimenen sivusaaliskuolleisuutta.

Ministeri Tiilikaisen mukaan työryhmän esityksiä voidaan vielä tarkistaa tulevaan asetukseen.

”Eriävistä mielipiteistä johtuen on tarpeen vielä katsoa, toimitaanko nyt annettavan asetuksen osalta piirulleen raportin mukaan. Varmaa on kuitenkin, että kalastusrajoituksista pyritään tekemään sopimukset vesialueen omistajien kanssa mahdollisimman nopealla aikataululla ennen huhtikuuta. Saimaannorppaa voi suojella vain Saimaalla”. Tiilikainen sanoo tiedotteessa.

Kalastusrajoitusten tarpeellisuutta ja hyväksyttävyyttä on kysytty suomalaisilta tänä syksynä kahdella kyselyllä. Molemmissa vastaajat pitivät verkkokalastuskieltoaluetta saimaannorpan suojelun kannalta tarpeellisena ja enemmistö kannatti sen ulottamista heinäkuulle.

Ympäristöjärjestö WWF teetti TNS Gallupilla lokakuussa kyselyn, jossa kartoitettiin ihmisten näkemyksiä saimaannorpan suojelusta. Kyselyn mukaan ylivoimainen enemmistö suomalaisista kannatti kalastuskieltoja. Etenkin Saimaan alueen asukkaat olivat selkeästi norpan suojelun kannalla, sillä he tehostaisivat suojelua enemmän kuin muut suomalaiset, pidentäisi verkkokalastuskieltoa ja kieltäisi norpalle vaaralliset pyydykset kokonaan.

Etelä-Savon maakuntaliitto puolestaan toteutti verkkokyselyn. Tulokset ovat saman suuntaiset, mutta norppa-alueilla asuvat vastaajat pitivät kalastusrajoituksia vähemmän tarpeellisina.

Kaikista vastaajista 79 prosenttia piti verkkokalastuskieltoaluetta tarpeellisena ja 68 prosenttia ulottaisi kiellon heinäkuulle. Norppa-alueen asukkaiden vastaavat luvut olivat 71 ja 53 prosenttia. Enemmistö vastaajista oli valmis muuttamaan kalastustapojaan saimaannorpan suojelun edistämiseksi.

Vaarallisten pyydysten kiellon jatkamista asetuksella kannatti 84 prosentti kaikista vastaajista. Vastaava osuus alueella asuvilla vastaajilla oli 73 prosenttia.

Verkkokalastuskielto on määrätty kuuttien suojaksi, jotta kuutit eivät hukkuisi verkkoihin.

Pyydystyyppiasetus puolestaan kieltää eräiden kalanpyydysten ja kalastustapojen käytön koko vuoden aikana saimaannorpan keskeisillä elinalueilla. Tarkoitus on vähentää aikuisten norppien pyydyskuolemia.

Saimaannorppakannan keskeisiä uhkatekijöitä ovat kalanpyydyskuolleisuuden lisäksi ilmaston lämpeneminen sekä kannan pieni koko ja pirstaleisuus

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat