Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Onko köyhyys ihmisen omaa syytä? Eduskuntaryhmien johtajat vastaavat

Kotimaa
 
Markus Jokela / HS
Myllypuron leipäjono marraskuussa 2012.
Myllypuron leipäjono marraskuussa 2012. Kuva: Markus Jokela / HS

Mitä varakkaampia ihmiset ovat, sitä voimakkaampi on heidän käsityksensä, että köyhyys on köyhän oma vika. Muun muassa tämä paljastui HS:n Sunnuntaisivulla (20.12.) julkaistusta artikkelista, joka käsitteli köyhyyttä.

Artikkeli perustuu HS:n viime kesänä tekemään köyhyyskyselyyn. Kysely on osa Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus -tutkimusta. Sitä johtavan professori Juho Saaren mukaan kyselyn esiin tuomat seikat ovat tärkeitä jo pelkästään siksi, että köyhyyttä koskevia päätöksiä tekevät yhteiskunnan hyväosaisimmat.

HS lähetti eduskuntaryhmien puheenjohtajille neljä aihetta käsittelevää kysymystä:

1) Onko köyhyys köyhän ihmisen omaa syytä?
2) Mitä sinulle tarkoittaa köyhyys, ja miten määrittelet sen suomalaisessa yhteiskunnassa?
3) Onko hallituksella oikea käsitys siitä, mitä köyhyys Suomessa on?
4) Mainitse tärkein toimenpide, jolla köyhyyttä voitaisiin vähentää?

 

Aku Isotalo / HS
Antti Lindtman (sd)
Antti Lindtman (sd)
Antti Lindtman (sd)
1)

En usko, että kukaan on köyhä omasta tahdostaan. Syyt, jotka köyhyyteen yleensä johtavat – työttömyys, pitkittynyt sairaus tai riittämätön toimeentulo – eivät ole köyhän itsensä päätettävissä. Köyhyyden syyt ovat monimuotoisia.

2)

Köyhyys on sitä, että ihminen ei pysty toimeentulollaan turvaamaan välttämättömiä elämän edellytyksiä. Kyse on pitkän prosessin lopputuloksesta, jonka myötä ihminen ajautuu köyhyyteen.

Köyhyyden vähentämisen tulisi olla talouspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Myös jokaisen politiikkatoimen vaikutukset köyhyyden näkökulmasta on osattava arvioida etukäteen.

3)

Hallituksen käsitys köyhyydestä on peilattava suhteessa sen harjoittamaan politiikkaan. Näin tarkasteltuna hallituksen politiikkaa ei heijastele ymmärrystä suomalaisen köyhyyden perimmäisistä syistä – työttömyydestä ja osattomuudesta.

Hallituksen harjoittama politiikka heijastelee ymmärtämättömyyttä suomalaisen köyhyyden syistä. Esimerkiksi palvelumaksujen, kuten terveyskeskusmaksun korottaminen kolmanneksella sekä lääkkeiden ja matkakorvausten pienentäminen, iskevät erityisesti heihin, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella.

4)

Ihmiset pitää saada työn syrjään kiinni. Työn tarjoaminen kohtuullisella palkalla on paras lääke ihmisten nostamiseksi köyhyydestä. Sdp esittänyt vaihtoehdon, joka tuo ihmisille töitä tässä ja nyt. Köyhyyttä on vähennettävä ja ennaltaehkäistävä myös sosiaaliturvaa ja julkisia palveluja kehittämällä sekä laskemalla erityisesti asumisen kustannuksia.

 

Roni Rekomaa / Lehtikuva
Sampo Terho (ps)
Sampo Terho (ps)
Sampo Terho (ps)
1)

Kysymykseen ei voi antaa yleispätevää vastausta. Aivan varmasti sekä ulkoiset tekijät että ihmisen oma toiminta vaikuttavat yksilön varallisuuteen.

2)

Henkilökohtaisesti olen eri elämäntilanteissa ollut vähävarainen opiskelijana ja työttömänä. En itse kokenut olevani köyhä, kun minulla kuitenkin aina oli ruokaa, vaatteet, asunto ja terveyspalvelut. Näiden puuttuminen on minusta yksiselitteisesti köyhyyttä. Toinen, moniselitteisempi tapa määritellä köyhyys on vertailla omaa varallisuuttaan muiden varallisuuteen. Tämä on hankalampi rajanveto.

3)

Kansalaisten valitsemilla kolmella suurimmalla puolueella oletettavasti on köyhyydestä melko samanlainen näkemys kuin suomalaisilla keskimäärin.

4)

Työllisyyttä parantamalla. Kaikki muut toimenpiteet köyhyyden vähentämiseksi nojaavat työn ja yrittämisen tuottamaan hyvinvointiin.

 

Kati Laukkanen
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr)
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr)
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr)
1)

Suurin köyhyysriski on syntyä köyhien, kouluttamattomien vanhempien lapseksi. Myös pitkäaikaissairaus ja -työttömyys altistavat köyhyydelle. Köyhyys on yhtä vähän ihmisen oma syy kuin vauraaseen perheeseen syntyminen on oma ansio.

2)

Köyhyys on aineellista puutetta, joka pitkään jatkuessaan syö ihmisen henkisiä voimavaroja ja vie tunteen mahdollisuudesta hallita omaa elämää. Köyhyysrajan alapuolella olevalla ei ole varaa hankkia välttämättömiä hyödykkeitä, kuten ruokaa ja lääkkeitä siedettävän elintason ylläpitämiseksi. Suomessa köyhyys ilmenee esimerkiksi lapsiperheen kyvyttömyytenä maksaa lapsen harrastuksia tai vanhuksen kyvyttömyytenä ostaa lääkkeitä tai silmälaseja.

3)

Ei ole. Hallitus jättää tietoisella politiikalla köyhimmät heitteille leikatessaan eniten alimpaan tulokymmenykseen kuuluvilta. Lääke- ja matkakorvausten sekä asiakasmaksujen nostaminen iskevät pienituloisimpien paljon sairastavien ryhmään, joiden joukossa sosiaaliturvan alikäyttö on kaikkein yleisintä.

Hallitus leikkaa eniten näiltä ihmisiltä, mutta ei tee mitään varmistaakseen, että köyhimmät paljon sairastavat ihmiset osaisivat ja pystyisivät hakemaan heille lain mukaan kuuluvaa harkinnanvaraista toimeentulotukea. Se on heitteillejättöä. Lisäisikö hallitus tietoisesti köyhien määrää, jos ministerit ymmärtäisivät mitä köyhyys oikeasti on?

4)

Oikeudenmukainen, maksukyvyn mukaan määrätty verotus tasaa tuloeroja ja hyvinvointia. Sen avulla pystytään ylläpitämään hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä rakenteita.

 

Laura Mendelin / HS
Matti Vanhanen (kesk)
Matti Vanhanen (kesk)
Matti Vanhanen (kesk)
1)

Köyhyydelle on monta syytä. Suurin yksittäinen ryhmä lienee hyvin vanhojen ihmisten tai pitkään sairaseläkkeellä olevien ryhmä, joilla ikänsä takia eläketulo on alhainen. Osalla köyhyyden taustalla on pitkittynyt työttömyys – sen taustalla on sekä yksilötason syitä että kansantaloudesta johtuvia syitä.

2)

Köyhyydessä elävä ei tule toimeen tuloillaan vaan joutuu toistuvasti hakemaan toimeentulotukea tai ellei tätä tee, joutuu tinkimään elämän perustarpeista kohtuuttomalla tavalla.

3)

Hallituksella on realistinen käsitys köyhyydestä, ja siksi se toimii talouden kurssin kääntämiseksi toimilla, joita kaikki eivät haluaisi hyväksyä, mutta joita ilman talouden suuntaa ei saada käännettyä.

4)

Yhteiskunnan toimista tärkein on parantaa suomalaisen työn kilpailukykyä maailmalla niin, että yritykset investoisivat Suomeen ja voisivat sitten lisätä työpaikkojen määrää. Se toisi verotuloja, joilla tulonsiirtojen varassa elävien toimeentuloa voitaisiin parantaa.

 

Outi Pyhäranta / HS
Aino-Kaisa Pekonen (vas)
Aino-Kaisa Pekonen (vas)
Aino-Kaisa Pekonen (vas)
1)

Ei. Köyhyys on useimmiten rakenteellista. Esimerkiksi Suomessa työttömiä on kymmenen kertaa enemmän kuin avoimia työpaikkoja. Perheen vaikeudet tietyillä elämänalueilla siirtyvät usein sukupolvelta toiselle. Myös koulutus periytyy: vanhempien koulutustaso ja sosio-ekonominen asema määrittävät lapsien tulevia koulutusuria.

2)

Köyhyyttä aiheuttaa Suomessa erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ja muu pitkään jatkunut huono-osaisuus. Pitkittynyt köyhyys aiheuttaa tutkimusten mukaan mielenterveysongelmia, sosiaalisten suhteiden katkeamista ja yksinäisyyttä. Köyhyys merkitsee sitä, että ei ole mahdollisuutta tehdä työtä elääkseen. Sitä, että rahat eivät riitä edes kaikkein välttämättömimpään. Sitä, että ei ole varaa tehdä mitään ”ylimääräistä”: harrastaa, matkustaa, käydä ulkona syömässä. Sitä, ettei ole varaa maksaa lasten luokkaretkeä. Se merkitsee usein myös epätoivoa ja häpeää.

3)

Tuntuu siltä, että ei. Ennen vaaleja esimerkiksi Timo Soini vakuutti, että kaikkein köyhimmiltä ei leikata. Pääministeri Sipilä taas lupasi, että eläkeläisiltä ei leikata. Kaikkien pienituloisimmilta kuitenkin leikataan. Pienituloisille muutama euro tai kymppi kuussa voi olla liian suuri leikkaus. Pelottavaa on se, ettei esimerkiksi paljon sairastaviin kohdistuvien leikkausten yhteisvaikutuksia ole arvioitu.

4)

Koulutus, riittävä toimeentulo ja kattavat, kaikkien käytettävissä olevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kaikille on taattava paikka toisen asteen koulutuksessa, työpajalla tai mahdollisessa kuntoutuksessa. Hallituksen olisi ehdottomasti panostettava työllistämiseen.

 

Outi Pyhäranta / HS
Anna-Maja Henriksson (r)
Anna-Maja Henriksson (r)
Anna-Maja Henriksson (r)
1)

Köyhyydestä ei pitäisi syyllistää. Kysymys on paljon laajempi. Syy-yhteydet eivät ole yksinkertaisia. Ihminen voi kuitenkin myös omalta osaltaan tehdä sellaisia valintoja, jotka lieventävät köyhyyttä. Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia kaikkien ihmisten perustarpeista. Yhteiskunnan on myös tuettava kaikkia tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka auttavat pääsemään köyhyydestä parempaan elämänlaatuun.

2)

Köyhyys ei tarkoita ainoastaan rahanpuutetta. Siihen kytkeytyy usein sairautta. Köyhyyttä pahentaa myös eristäytyminen. Siellä, missä yhteenkuuluvuus on vahvaa, on vähemmän köyhyyttä. Sellaisessa yhteiskunnassa toisten auttamisen kynnys on matala.

3)

Huolestuttavin tulos tutkimuksessa oli, että hyvässä asemassa olevista niin suuri osa näkee, että surkea tilanne on köyhän omaa syytä. On myös huolestuttavaa, jos moni päättäjä näkee, että hyvinvointivaltio tekee ihmiset laiskoiksi. Päinvastoin, meidän pitäisi olla ylpeitä ja puolustaa pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Rakenteita pitää tietysti uudistaa, ja nyt on tärkeämpää kuin koskaan luoda sellainen yhteiskuntamalli, jossa työ on kaikkien ulottuvilla. Tällöin vähennetään myös köyhyyttä.

4)

Tärkeitä ovat varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevät toimet, joilla tuetaan erityisesti lapsiperheitä. Laadukas päivähoito ja hyvä koulu voivat estää köyhyyden periytymisen. Kynnystä työelämään täytyy madaltaa, myös nuorille on luotava omia väyliä työelämään. Päätöksiä tehtäessä on pystyttävä näkemään ihmisen kokonaistilanne ja reagoimaan siihen.

 

Rio Gandara / HS
Arto Satonen (kok)
Arto Satonen (kok)
Arto Satonen (kok)
1)

Köyhyyden syyt ovat hyvin moninaisia: työttömyys, sairaus, pieni eläke tai yksinhuoltajuus. Moneen näistä tilanteista on mahdotonta tai vaikea varautua. Jokaisella köyhyyteen ajautuneella ihmisellä on oma tarinansa.

2)

Köyhyys on sitä, että joutuu jäämään paitsi sellaisista asioista, jotka valtaosalle suomalaisista ovat aivan tavallisia. Esimerkiksi lapset eivät voi harrastaa, kun ei ole varaa maksaa harrastuksen kuluja.

3)

Kyllä, ja hallitus tekee töitä sen eteen, että saisimme talouden kasvuun eli että meillä olisi vähemmän köyhyyttä. Suomalainen yhteiskunta on niin pieni, että jos ei itse ole kokenut köyhyyttä, on sitä lähipiirissään varmasti nähnyt. Köyhyyden vähentämiseksi esimerkiksi takuueläkettä korotetaan.

4)

Talouskasvu ja uusien työpaikkojen luominen. Työttömyys on suurin yksittäinen köyhyyttä ja syrjäytymistä aiheuttava tekijä. Sen vuoksi jokainen uusi työpaikka pelastaa jonkun ihmisen ja hänen läheisensä köyhyyden riskiltä.

 

Rio Gandara / HS
Peter Östman (kd)
Peter Östman (kd)
Peter Östman (kd)
1)

Köyhyydellä on rakenteellinen perusta, ja useimmiten köyhyyden syy on joko sairaus tai pitkäaikaistyöttömyys. Työttömyyden suurin syy on työpaikkojen puute ja työelämän niin sanotut rakenteelliset ongelmat, eli työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Työttömyyttä aiheuttavat myös kannustinloukut. Kyseessä ei ole yksilön vika, vaan järjestelmän paha valuvika.

2)

Vaikka rahaa ja tulorajoja on perinteisesti käytetty köyhyyden mittarina, ei niiden avulla voida kuvata köyhyyden koko skaalaa. Köyhyys on moniulotteista puutetta elämän perustarpeista ja hyvinvoinnista. Noin kolmannes köyhyysjakson kokeneista ovat niin sanottuja tilapäisköyhiä, kolmannes toistuvaisköyhiä ja kolmannes pitkäaikaisköyhiä.

3)

Talouden kireän tilanteen takia hallituksella ei ole paljon liikkumatilaa, mutta kristillisdemokraattien mielestä on väärin maksattaa laman kustannukset vähäosaisimmilla. Hallituksen leikkaukset kohdistuvat erityisesti pitkäaikaissairaisiin. Nämä leikkaukset tuovat lisäkustannuksia sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Eläkeläisten asumistuen heikentyminen, lääke- ja matkakulukorvauksien leikkaus, yksityisten terveyspalvelujen kela-korvauksen puolitus ja muut vanhenevaan väestöön kohdistuvat leikkaukset voivat yhteisvaikutuksina aiheuttaa suuria ongelmia. Myös lapsiperheisiin kohdistuu useita leikkauksia.

4)

Perustetaan kansallinen tulorekisteri, johon rekisteröidään palkkatulon lisäksi sosiaaliturva, joka maksetaan harkinnanvaraisena elämäntilanteeseen sidottuna tukena. Tuki alenee suhteessa niin, että työnteosta käteen jää aina enemmän.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat