Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kittilän kultakaivoksen rikastushiekka-allas vuotaa yhä – Suomen kaivosten turvallisuus ontuu

Suomen kaivoksissa on riskirakenteita, joiden pelätään aiheuttavan vuotojen lisäksi myös sortumisia.

Kotimaa
 
Jaakko Heikkilä
Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen rikastushiekka-altaasta vuotaa padon alta vettä läheiseen ojaan.
Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen rikastushiekka-altaasta vuotaa padon alta vettä läheiseen ojaan. Kuva: Jaakko Heikkilä
Fakta

Rikastushiekka-allas on ongelmajätteen kaatopaikka

 Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen vuotava allas on rikastushiekka-altaasta eristetty vesiallas.

 Rikastushiekka-allas on kultamalmin rikastuksesta tulevan hiekan varasto.

 Rikastushiekka-allas on luokiteltu ongelmajätteen kaatopaikaksi.

 Rikastushiekka pumpataan altaaseen, jonne kertyviä vesiä ohjataan pintavalutuskentän kautta läheiseen Seurujokeen.

 Malmin käsittelyssä muodostuu vaahdotetun rikastushiekan ja neutraloinnin seosta sekä syanidiliuoksen sakkaa.

 Kaivos käyttää syanidia kullan liuotukseen. Syanidi käsitellään tuhoamisprosessissa ennen hiekan johtamista altaaseen.

 Vuotaneesta altaasta on päässyt ympäristöön etenkin sulfaattia.

Kivisen moreenin päällä kattohuopaa ja sen päällä neljätoista metriä vettä – siinä Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen rikastushiekka-altaan rakenne pääpiirteissään.

Allas ei kestänyt veden painetta. Nyt se on vuotanut kolme kuukautta, eikä vuotoa ole saatu tukittua.

Vuodot ja poikkeustilanteet Suomen kaivoksilla ovat herättäneet huolta patojen ja jätealtaiden ympäristöturvallisuudesta.

Suurikuusikon kaivoksen eristysratkaisussa ei ole mineraalista tiivistettä. Pohjarakenneasiantuntijat pitävät tätä kohtalokkaana. Kaatopaikoille tehdään kaksinkertaiset eristykset, mutta Lapin kaivosten jätealtaisiin on hyväksytty pohjamateriaali, joka ei ole käytössä missään muualla.

Rakenteet eivät ole kestäneet muuallakaan. Ongelmia on ollut etenkin vesienhallinnassa. Talvivaaran Sotkamossa kaivosyhtiö Terrafame juoksuttaa vesiä ympäristöluvan vastaisesti ympäristöön, koska vesivarastot ovat täynnä.

Raahessa Laivan kultakaivoksella oli vesiongelmia jo alkumetreillä vuonna 2012. Sodankylässä Kevitsan monimetallikaivos ei pystynyt täyttämään lupaehtoja vuonna 2012, kun kaivosalueelle kertyi vesiä enemmän kuin alun perin arvioitiin.

Jaakko Heikkilä
Rikastushiekka-allas on vuotanut kolme kuukautta, eikä vuotoa ole saatu tukittua.
Rikastushiekka-allas on vuotanut kolme kuukautta, eikä vuotoa ole saatu tukittua.

Kaivosalan edunvalvojan Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtajan Pekka Suomelan mukaan vireillä on useita selvityksiä siitä, ovatko rakenteet riittävän kestäviä. Suomessa Oulun yliopisto selvittää asiaa ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Lisäksi tekeillä on kansainvälinen selvitys Brasilian jättimäisen kaivosonnettomuuden takia.

”On syytä selvittää, ovatko rakenteet kunnossa. Myös lainsäädäntöön, vaatimuksiin ja valvontaan mahdollisesti liittyvät puutteet on tutkittava”, Suomela sanoo.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka pitää perusteellisia selvityksiä välttämättöminä.

”Vaikuttaa siltä, että meillä on käytetty erilaisia pohjarakenneratkaisuja kuin esimerkiksi Ruotsissa. Pidän tarpeellisena, että saadaan tietoa, onko meillä tehty jotain sellaista, mikä antaisi aihetta syvällisempäänkin mietiskelyyn.”

HS:n haastattelemien asiantuntijoiden mielestä tutkimuksia ei enää tarvita. Heidän mukaansa vuotojen taustalla on jätealtaiden virheellinen rakenne.

Suurikuusikon altaat on eristetty bitumisella geomembraanilla, joka on käytännössä paksua kattohuopaa. Siitä ei ole pitkän ajan kokemusta, minkä vuoksi sen käyttöön liittyy epävarmuuksia.

Kyseistä eristettä on käytetty lähinnä kattorakenteissa. Muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa ja Kanadassa, eristettä ei ole käytetty kaivoksissa ollenkaan.

Perinteisesti haitta-aineiden eristämiseen esimerkiksi kaatopaikkojen pohjarakenteissa on käytetty polyeteenistä valmistettua HDPE-kalvoa ja pintarakenteissa joustavampaa LLDPE-kalvoa.

Jaakko Heikkilä
Vuotoalue tiivistetään rikastushiekalla niin, ettei alue enää jää veden alle.
Vuotoalue tiivistetään rikastushiekalla niin, ettei alue enää jää veden alle.

Tampereen teknillisen yliopiston maa- ja pohjarakentamisen tutkija ja opettaja Minna Leppänen pitää Kittilän kaivoksen rikastushiekka-altaiden eristysrakennetta ongelmallisena.

Leppäsen mukaan rakenteessa on kaksi heikkoa kohtaa: luonnollisen pohjamaan vedenläpäisevyys on liian suuri ja kalvon suojaaminen on laiminlyöty.

”Altaan pohjamaan pitäisi olla huomattavasti huonommin vettä läpäisevää, jotta se täydentäisi kalvon haitta-aineita pidättäväksi yhdistelmärakenteeksi”, Leppänen sanoo.

Artikkeliin liittyvät

Yhdistelmärakenne on Leppäsen mukaan välttämätön, kun halutaan pidättää haitta-aineita. Tiiviin kalvon alapuolella pitäisi vielä olla tasalaatuinen mineraalinen tiivistyskerros. Riittävä vedenpitävyys saavutetaan Leppäsen mukaan savella ja moreenillakin, kunhan siihen lisätään bentoniittijauhetta.

”Kalvon ehjyys ja saumojen tiiviys pitää varmistaa työnaikaisella laadunvalvonnalla. Lisäksi kalvo pitää suojata työmaaliikenteeltä, karkealta kiviainekselta ja muilta mekaanisilta kuormituksilta paksulla hienorakeisella maakerroksella tai paksulla suojageotekstiilillä.”

Kittilässä tällaista ei ole.

Alun perin kaivoksen altaat oli tarkoitus eristää HDPE-kalvolla. Vuonna 2007 kaivosyhtiö kuitenkin muutti yllättäen suunnitelmia ja haki lupaa pohjarakenteen eristeen vaihtamiseksi bitumieristeeseen.

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto hyväksyi hakemuksen ja samalla rakennustavan, jossa kalvo jätetään paljaaksi ilman suojauskerrosta ja mineraalista tiivistystä. Kalvon valmistaja oli markkinoinut bitumivalmistetta muun muassa sillä, ettei suojausta tarvittaisi.

”Tämä ei pidä paikkansa. Kaikki kalvot ovat hyvin herkkiä rikkoutumaan asennuksen aikana. Niiden päällä ei esimerkiksi saa liikennöidä ilman paksua suojakerrosta”, Leppänen painottaa.

Myös valmistajan suunnitteluohjeessa todetaan, että bitumimatto on suojattava 20–50 sentin maakerroksella.

”Tärkeintä on kuitenkin tehokas yhdistelmärakenne eikä se, onko kalvo oikea vai väärä.”

Jaakko Heikkilä
Kittilän kultakaivos ei ole ainoa kaivos Suomessa, jossa padot ja jätealtaat ovat vuotaneet.
Kittilän kultakaivos ei ole ainoa kaivos Suomessa, jossa padot ja jätealtaat ovat vuotaneet.

Kittilän kaivosyhtiön Agnico Eagle Finlandin toimitusjohtaja Igmar Haga ei ota kantaa altaiden eristykseen. Hän korostaa, että altaat on tehty lupien mukaisesti ja vuoto on hallinnassa.

”Lisäjuoksutukset on lopetettu ja altaan pintaa on saatu laskettua niin paljon, että korjaavat toimet on voitu aloittaa.”

Hagan mukaan vuotokohtaa on täytetty moreenilla ja kohta alue täytetään rikastushiekalla, joka tiivistää moreenikerroksen.

Lapin ely-keskuksen johtaja Timo Jokelainen muistuttaa, ettei pohjakalvossa olevaa reikää voi paikata. ”Rakenteen korjaaminen on huomattavan vaikeaa. Se voidaan vain peittää.”

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat