Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Eroista ja perinnöistä riidellään yhä useammin juristin avulla – näissä tilanteissa kannattaa turvautua lakimieheen

Ulkomailla olevasta omaisuudesta voi olla vaikea saada tietoa. Perintöriidoissa saatetaan purkaa myös lapsuuden traumoja.

Kotimaa
 
Rio Gandara / HS
”Kaikki riitatapaukset ovat erilaisia”, muistuttaa perhe- ja perintöoikeuteen perehtynyt asianajaja Hilkka Salmenkylä.
”Kaikki riitatapaukset ovat erilaisia”, muistuttaa perhe- ja perintöoikeuteen perehtynyt asianajaja Hilkka Salmenkylä. Kuva: Rio Gandara / HS
Fakta

180 euroa tunti

 Asianajajalla on lakimies- ja asianajotutkinnot sekä vähintään neljä vuotta oikeudellista työkokemusta. Asianajajat ovat Asianajajaliiton jäseniä.

 Yksityishenkilöiden asioita hoitavien asianajajien palkkiot olivat Asianajajaliiton muutaman vuoden takaisen selvityksen mukaan keskimäärin 180 euroa tunnissa. Hintaan lisätään arvonlisävero.

 Asianajajan palkkioon voi saada kunnan oikeusapua. Sen myöntämiseen vaikuttavat hakijan tulot ja varallisuus.

Kun perheenjäsenet ja sukulaiset riitelevät keskenään rahasta, liittyy kiista usein perinnönjakoon tai avioeroon. Varsinkin perinnönjakojen sanotaan usein olevan riitaisia ja pilaavan sukulaisten välit.

”Yli 90 prosenttia perinnönjaoista sujuu suhteellisen sopuisasti. Ne jotka riitelevät, riitelevät sitten usein melkein mistä tahansa”, sanoo kokenut perhe- ja perintöoikeuteen perehtynyt asianajaja Hilkka Salmenkylä.

Perintö- ja avioeroriidat ovat Salmenkylän mielestä muuttuneet vuosien varrella hankalammiksi ja sovinnon löytäminen on riitatapauksissa entistä vaikeampaa.

Salmenkylä arvioi, että osasyynä on se, että ihmiset etsivät itse paljon tietoa internetistä tai päättävät etukäteen tiukasti kantansa muiden ihmisten kokemusten perusteella.

”Kaikki riitatapaukset ovat kuitenkin erilaisia”, muistuttaa Salmenkylä.

Avioeroriidoissa Salmenkylä erottaa toisistaan lasten huoltoa ja elatusta koskevat riidat ja omaisuutta koskevat riidat. Lapsia koskevat riidat ovat yleisempiä. Perintöriidoissa puretaan Salmenkylän mielestä omia lapsuuden traumoja.

Perhe- ja perintöoikeuden asiantuntija, siviilioikeuden professori Urpo Kangas Helsingin yliopistosta arvioi, että varsinkin hankaliin perintö- ja avioeroriitoihin haetaan nykyään entistä useammin asianajajan apua. Kangas sanoo, etteivät avioero- ja perintöriidat ole yleistyneet viime vuosina, mutta joissain tapauksissa ne ovat muuttuneet vaikeammiksi. Tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi siksi, että avioliitot ja sukulaisuussuhteet ovat entistä kansainvälisempiä.

”Joskus osa riidan kohteena olevasta omaisuudesta on ulkomailla. Pankkisalaisuus suojaa liiankin hyvin jo pelkästään kotimaassa olevaa omaisuutta. Ulkomailta on vielä vaikeampaa saada tietoa. Tämä teettää nykyään asianajajille töitä”, Kangas sanoo.

Kangas muistuttaa, että ihmiset voivat useimmiten ratkaista perinnönjaot ja avioeronsa ilman asianajajaa.

Kangas on sitä mieltä, että riidat keskittyvät tietyille ihmisille.

”Osa ihmisistä on sellaisia, että he haluavat riidellä mistä tahansa. Riitaa voi tulla perinnönjaossa vaikka pihalla olevasta halkopinosta.”

Kun riidan ratkaisuun tarvitaan ulkopuolista apua, professori Kangas suosittelee asianajajan puoleen kääntymistä.

”Asianajajilla on riita-asioiden hoitamiseen soveltuva koulutus ja kokemus, ja asianajajia valvotaan.”

Varsinkin perintöriidoissa kannattaa pohtia, kuinka suurista summista riidellään. Oikeusturvavakuutuksista on usein rajattu pois esimerkiksi avioeroriidat, joiden kuluja kuten asianajajien palkkioita vakuutukset eivät yleensä korvaa.

Kangas arvioi, että asianajajan käyttäminen voi silti olla monissa ristiriitatapauksissa kannattavaa. Useimmiten riidat ratkotaan oikeussalin ulkopuolella. Moni kokee myös saavansa mielenrauhan, kun kiistaa on ratkonut ammattilainen.

Salmenkylän mielestä sovun löytäminen on tärkein tavoite, toimi asianajaja perintö- tai avioeroriidassa pesänjakajana tai riidan osapuolen omana asianajajana.

”Eron jälkeen tai perinnönjaossa voi olla sellaisessa mielentilassa, ettei sovun sisältöön jaksa kiinnittää huomiota. Asianajajana kuitenkin tehtävänäni on katsoa, ettei asiakas päädy itselleen vahingolliseen sopimukseen, koska se harmittaa jälkeenpäin”, Salmenkylä sanoo.

Tällaisissa tapauksissa asianajajasta voi olla hyötyä avioeroriidoissa

Kiista omaisuuden osituksesta

Kuka jää asumaan yhteiseen asuntoon, entä kuka saa auton? Kumpi tahansa puoliso voi vaatia avioeron tultua vireille käräjäoikeudessa, että toimitetaan omaisuuden jako eli ositus. Joskus ositukseen liittyy kiistaa. Esimerkiksi asunnon tai kesämökin arvosta voi olla erimielisyyttä tai siitä, miten omaisuus jaetaan.

Avioehtosopimukseen liittyy riitaa

Avioehtosopimuksestakin voidaan kiistellä erossa. Tavallisimmin avioehtosopimuksessa sovitaan, ettei kummallakaan puolisolla ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avioehtosopimusta voidaan silti sovitella, jos avioehtosopimuksen noudattaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen. Tällainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa varattomampi osapuoli on hoitanut pitkään kotona pariskunnan lapsia. Tuomioistuimen määräämällä pesänjakajalla on oikeus sovitella osituksessa avioehtosopimusta.

Avioliitto on jäänyt lyhyeksi

Omaisuuden ositusta voidaan sovitella esimerkiksi tilanteissa, joissa avioliitto on kestänyt hyvin lyhyen ajan kuten alle vuoden. Siihen voi liittyä erimielisyyksiä.

Harkinta-ajan asumisen kuluista on riitaa

Toisinaan eroamassa olevan pariskunnan toinen osapuoli muuttaa ennen lopullista avioeroa pois yhteisestä asunnosta ja maksaa ennen omaisuuden ositusta korkeaa vuokraa toisen asuessa edullisemmin parin yhteisessä asunnossa. Joskus tällaisissa tapauksissa kustannusten jakamisesta tulee riitaa.

Riidat lasten huollosta, tapaamisista ja elatuksesta

Lapsiin liittyvät riidat ovat erossa tavallisia. Ennen asianajajaan turvautumista eroavilla tai eroa harkitsevilla lapsiperheillä on mahdollisuus hakea apua oman kunnan tarjoamasta perheasioiden sovittelusta, jos kiistan sopiminen ei onnistu puolisoiden kesken tai yrittää päästä sopuun lastenvalvojan avustuksella. Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoista ja siihen voivat hakeutua myös avoparit ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet.

Miten tulee toimia?

Jos omaisuuden osituksesta on riitaa, sovittelua voi ensin yrittää puolisoiden kesken. Jos sopua ei synny, puolisot voivat hankkia omat asianajajansa hoitamaan asiaa tuomioistuimen ulkopuolella.

Jos tämäkään ei johda ratkaisuun, kumpi tahansa puoliso voi avioeron tultua vireille hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa, joka toimittaa omaisuuden osituksen.

Rekisteröidystä parisuhteesta eroaminen muistuttaa avioeroa. Siinäkin voidaan hakea pesänjakajaa. Pesänjakajan ratkaisuun voi hakea muutosta käräjäoikeudesta nostamalla osituksen moitekanteen.

Jos riita koskee lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta tai lapsen elatusta, puolisoiden olisi hyvä ensin itse tai omien avustajiensa avulla – jotka voivat olla asianajajia – yrittää päästä sopimukseen. Jos sopua ei synny, ratkaisu on tehtävä tuomioistuimessa.

Tällaisissa tapauksissa asianajajasta voi olla hyötyä perintöriidassa

Testamenttikiistat

Testamentista voi tulla perinnönjaossa riitaa. Silloin testamenttiin tai sen tulkintaan voi liittyä epäselvyyksiä tai joku osapuoli haluaa moittia testamenttia.

Monimutkaiset omistusjärjestelyt

Joskus kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta on yhteisomistuksessa kuolinpesän ulkopuolisten henkilöiden kanssa, omaisuutta on ulkomailla tai omaisuuteen liittyy muuten monimutkaisia järjestelyjä.

Ennakkoperinnöt

Perinnönjakoon voi liittyä väitteitä maksetuista ennakkoperinnöistä, jotka tulisi ottaa huomioon perinnönjaossa. Perilliset voivat olla eri mieltä ennakkoperinnöistä.

Alaikäiset perilliset

Perillisten joukossa voi olla alaikäisiä, joiden etu halutaan turvata. Silloin voidaan tarvita asianajajaa.

Erimielisyydet omaisuuden arvosta ja siitä, miten omaisuus jaetaan

Perinnönjaossa on tavallista, että asunnon, kiinteistön tai kesämökin arvosta on kiistaa. Voi olla myös kiistaa siitä, miten omaisuus jaetaan.

Osa perillisistä voi kannattaa omaisuuden myymistä ja osa vastustaa sitä.

Perunkirjoitukseen kaivataan apua

Ennen kuin perintö voidaan jakaa, henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, jossa luetteloidaan vainajan ja mahdollisen elossa olevan lesken varat ja velat.

Perukirjassa ilmoitetut varat vaikuttavat perintöveron määrään, joten joissain tapauksissa on järkevää pyytää ulkopuolista asiantuntijaa kuten asianajajaa toimittamaan perunkirjoitus ja laatimaan perukirja.

Miten tulee toimia?

Kuka tahansa perillinen voi hakea käräjäoikeudelta perunkirjoituksen jälkeen pesänjakajaa toimittamaan perinnönjaon, jos perinnönjaosta näyttää tulevan riitaisa tai monimutkainen tai perillinen muusta syystä haluaa pesänjakajan.

Pesänjakaja on käytännössä asianajaja, ja hänen palkkionsa maksetaan kuolinpesän varoista. Jos pesänjakajan ratkaisuun on tyytymätön, voi perillinen nostaa moitekanteen tuomioistuimessa. Perunkirjoituksen asianajaja voi hoitaa ilman oikeuden määräystä.

Perilliset voivat halutessaan turvautua perinnönjaossa myös omiin asianajajiinsa. Silloin asianajajat edustavat heitä perinnönjakokokouksissa.

Asiantuntijoina haastateltu siviilioikeuden professoria Urpo Kangasta Helsingin yliopistosta ja asianajaja Hilkka Salmenkylää.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat