Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kaikkia todisteita ei enää hyväksytä oikeudessa – säännös todisteiden hyödyntämiskiellosta tuli voimaan

Tuomioistuin voi jättää huomiotta todisteet, jotka on hankittu lainvastaisesti. Lakiin kirjattiin nyt ensimmäistä kertaa kielto käyttää kidutuksella saatuja todisteita.

Kotimaa
 
Jussi Nukari / Lehtikuva
Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Nyt Suomessa on kirjattu ensimmäistä kertaa lakiin, milloin tuomioistuimen pitää jättää jokin todiste kokonaan huomiotta. Tähän mennessä hyödyntämiskiellosta ei ole säädetty laissa, vaan tuomioistuimet ovat ratkaisseet tilanteet tapauskohtaisesti.

Uusi pykälä merkitsee poikkeusta vapaaseen todisteiden harkintaan. Tähän asti on lähdetty siitä, että kaikki asiaan vaikuttavat todisteet pitää saada esittää oikeudelle ja koko ajatusta hyödyntämiskiellosta on pidetty vieraana.

Uuden lainkohdan mukaan ainoa yksiselitteinen hyödyntämiskielto koskee kidutuksella saatua todistetta. Korkein oikeus on parissa päätöksessään viitannut kidutuksella saatujen todisteiden hyödyntämiskieltoon, mutta nyt asiasta säädetään siis laissa.

Tulkinnanvaraisempaa sen sijaan on, milloin tuomioistuimen pitää sivuuttaa laittomin keinoin saatu todiste. Hallitus esitti melko tiukkaa muotoilua. Sen ehdotuksen mukaan tuomioistuimen on jätettävä hyödyntämättä lainvastaisesti hankittu todiste, jos siihen on painavat syyt.

Eduskunta käänsi ajatuksen toisinpäin. Lakiin kirjattiin, että lainvastaisesti saatua todistetta saa hyödyntää, jollei se vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

”Vapaa todisteiden harkinnan perinne on vahva ja sen edut aineellisen totuuden saavuttamisessa ovat selvät”, lakivaliokunta perusteli.

Valiokunta piti selvänä, että esimerkiksi virkamiesten tekemät muotovirheet eivät voi johtaa hyödyntämiskieltoon.

”Todisteiden hyödyntämiskiellon tarkoitus ei ole toimia kurinpitokeinona, jolla puututtaisiin viranomaistoiminnan virheisiin tai puutteisiin. Tätä varten on omat virkavastuuseen liittyvät ja rikosoikeudelliset keinot”, valiokunta perusteli.

Suomeen ei siten olla synnyttämässä amerikkalaisista poliisisarjoista tuttua tilannetta, jossa pieni muotovirhe kotietsinnässä voisi vapauttaa murhaajan.

Lakivaliokunta painotti kokonaisharkintaa ja totesi, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaarantuminen koskee kaikkia jutun osapuolia.

”Todisteen hyödyntämättä jättäminen voi loukata asianomistajan oikeusturvaa. Tästä seuraa, että säännösten soveltamisessa pitää ottaa huomioon yhtä lailla asianomistajan oikeusturvan toteutuminen”, valiokunta muistutti.

Kun tuomioistuin pohtii todisteen asettamista hyödyntämiskieltoon, sen on lain esitöiden mukaan otettava huomioon ensinnäkin rikoksen laatu. Mitä vakavampi rikos, sitä suurempi intressi yhteiskunnalla on sen selvittämiseen.

Huomioon otetaan myös se, miten vakavasti todisteen hankkimisessa on loukattu syytetylle tai jollekulle muulle kuuluvaa oikeutta. Todistetta ei esimerkiksi pitäisi käyttää, jos lainvastaisia keinoja on käytetty sen takia, että laillisia keinoja ei ole ollut käytössä. Esimerkkinä mainitaan tilanne, jossa poliisi tekee kotietsinnän täysin tietoisena siitä, ettei sille ole laissa säädettyjä edellytyksiä.

Lisäsi tuomioistuin joutuu miettimään, mitä lainvastainen hankkimistapa vaikuttaa todisteen luotettavuuteen.

Lakivaliokunta ilmoitti selkeästi, että hyödyntämiskielto ei voi koskea todistetta, joka on joutunut viranomaisen käsiin jonkin kolmannen osapuolen tekemän rikoksen seurauksena. Esimerkkinä se mainitsi tilanteen, jossa Suomen veroviranomaisille päätyy ulkomaisesta pankista varastettuja tilitietoja.

Eurooppaa ovatkin viime vuosina puhuttaneet tietovuodot, joissa veroparatiisimaiden pankeissa työskentelevät ovat vuotaneet asiakkaiden tilitietoja viranomaisille tai julkisuuteen. Esimerkiksi sveitsiläisistä ja liechtensteinilaisista pankeista vuodetut tiedot ovat johtaneet mittavien veropetosten paljastumiseen ja erilaisiin seuraamuksiin veronkiertäjille.

Myöskään sellaisia todisteita ei pitäisi käyttää, joiden hankinnassa on rikottu kaikille kuuluvaa oikeutta olla vaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen.

Suomella on ollut ongelmia tämän itsekriminointisuojan kanssa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on esimerkiksi katsonut Suomen rikkoneen sopimusta, kun konkurssirikoksista epäilty pakotettiin antamaan tietoja ulosottoselvitykseen. Molemmissa prosesseissa oltiin samaan aikaan samojen tietojen perässä.

Nyt säädetäänkin, että rikosasiassa ei saa käyttää näyttönä tietoja, jotka ihminen on samaan aikaan pakotettu antamaan hallinnolliseen prosessiin, esimerkiksi verotukseen. Vapaaehtoisesti annettuja tietoja voidaan hyödyntää.

Itsekriminointisuojasta huolimatta jokainen joutuu sietämään todisteiden hankkimista esimerkiksi kotietsinnällä, puhalluskokeella tai dna-testillä. Toisaalta kotietsinnällä ei tarvitse ilmoittaa tietokoneen salasanaa tai esineen sijaintipaikkaa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat