Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Tuhoisa savi syövyttää rakennuksia ja tappaa kaloja – Erikoistutkija: Riskialueita selvästi luultua enemmän Suomessa

Pinta- ja pohjavesille, kaloille ja rakentamiselle haitallisia riskialueita on koko rannikolla, myös Etelä-Suomessa.

Kotimaa
 
Juha Metso
Rikkipitoisesta sulfidisavesta tulee ympäristölle haitallista, kun se joutuu tekemisiin hapen kanssa.
Rikkipitoisesta sulfidisavesta tulee ympäristölle haitallista, kun se joutuu tekemisiin hapen kanssa. Kuva: Juha Metso
Fakta

Muinaista merenpohjaa

  Sulfidisavi on rikkipitoista maata, joka on kerrostunut jääkauden jälkeen syntyneen Litorinameren peittämille alueille 4 000–7 5000 vuotta sitten. Maankohoamisen myötä kerrostumat ovat nousseet kuivalle maalle.

  Hapettomissa oloissa pohjaveden pinnan alla kerrostumat eivät aiheuta ympäristöhaittaa.

  Maankäytön, kuten ojituksen tai ruoppauksen, seurauksena syntyy ongelmia. Hapen kanssa tekemisiin joutuessaan rikkipitoiset mineraalit hajoavat ja muodostavat rikkihappoa, joka liuottaa maaperästä metalleja.

  Sulfidien hajoamisen seurauksena syntyy hapanta sulfaattimaata. Se huuhtoutuu sade- ja sulamisvesien mukana vesistöihin. Tämä pilaa pinta- ja pohjavesiä, tappaa kaloja ja vesieliöitä sekä syövyttää teräs- ja betonirakenteita.

  Suomen sulfidisaviesiintymät ovat Euroopan laajimmat. Kerrostumia on koko rannikolla, mutta yleisimpiä sulfiittisavikot ovat Pohjanmaalla.

Rannikkoseutujen maaperään vuosituhansia sitten kerrostunut maalaji, sulfidisavi, on Geologian tutkimuskeskuksen (Gtk) mukaan yksi Suomen pahimmista ympäristöongelmista. Se heikentää vesien tilaa, aiheuttaa kalojen massakuolemia, köyhdyttää luontoa sekä syövyttää rakennusmateriaaleja.

Sulfidisaven synnyttämiä happamia sulfaattimaita on pidetty ongelmana ennen kaikkea länsirannikolla, jossa rannikkovesien tila on kehno. Ainakin 30 Pohjanlahteen laskevaa vesistöä on korkeintaan tyydyttävässä tilassa sulfidisaven aiheuttamien happamuus- ja metallihaittojen vuoksi.

Sulfidisaven vuoksi Suomi ei ole pystynyt saavuttamaan EU-direktiivin edellyttämää vaatimusta Länsi-Suomessa määräajassa eli vuoteen 2015 mennessä. Suomi onkin jo siirtänyt tavoitteen vuoteen 2017.

Sulfidisavea on muuallakin Suomen rannikolla, mutta Etelä-Suomessa siihen ei ole juuri kiinnitetty huomiota.

Gtk:n erikoistutkijan Peter Edénin mukaan riskialueita on kuitenkin selvästi enemmän kuin tähän asti on luultu, myös Etelä-Suomessa.

Suomen happamien sulfaattimaiden alueet ovat suurimmat koko Euroopassa. Rannikolla on ongelmamaita Edénin arvion mukaan kaikkiaan jopa 500 000 hehtaaria. Alueiden kartoitus on kuitenkin vielä kesken, ja huonoiten riskialueet tunnetaan etelärannikolla. Ne olisi Edénin mukaan tarpeen selvittää.

”Etelä-Suomessa rakennetaan paljon. Rakentamisen yhteydessä olisi syytä selvittää maaperän laatu, jotta ei tule ongelmia jälkikäteen. Ensin viranomaisten pitäisi kuitenkin tietää, missä maaperän laatu on syytä selvittää”, Edén sanoo.

Ongelmaksi sulfidisavi on tullut esimerkiksi maiden kuivatuksen, ruoppausten, ojitusten ja rakennustöiden yhteydessä.

Luonnontilassa rikkipitoinen maa ei aiheuta haittoja. Ongelmia syntyy, kun aiemmin veden kyllästämät kerrostumat ovat joutuneet hapellisiin oloihin. Kun sulfidisavi joutuu pohjaveden pinnan yläpuolelle, muodostuu rikkihappoa, joka irrottaa maaperästä metalleja. Sade- ja sulamisvesien mukana happamuus ja metallit voivat huuhtoutua vesistöihin.

”Ongelmia syntyy, kun ihminen laskee kerralla veden pintaa metritolkulla”, Edén sanoo.

Seurauksena on ollut kalakuolemia, täysin elottomiksi muuttuneita jokia sekä pohja- ja pintavesien pilaantumista.

Ihminen voi aiheuttaa paikallisia ongelmia tietämättään esimerkiksi ojituksen tai maankaivun yhteydessä. Edénin mukaan pienveden tila voi heikentyä, jos lähellä olevista maista pienikin osa, vain muutama prosentti, on happamia sulfaattimaita.

Ruskeanharmaita savikerroksia voi olla varsin lähellä maan pintaa, jo puolen metrin syvyydessä. Mitä lähempänä pintaa sulfidikerrokset ovat, sitä suurempi riski on siitä, että niistä vapautuu happamuutta ja raskasmetalleja ympäristöön.

Ympäristöongelmia voi Edénin mukaan aiheuttaa jo 15-senttinen savikerros. Se ei ole kovin paksu, sillä Pohjanmaalla voi olla laaksoja, joissa savea on jopa 20 metrin paksuudelta.

Ympäristöhaitat syntyvät kuitenkin useimmiten isojen massojen siirtojen yhteydessä.

Sulfidimaita on muun muassa Haminan ja Vaalimaan välisellä E18-moottoritietyömaalta, jossa valumavedet ohjataan käsittelyyn, jotta happamat vedet eivät pääsisi läheiseen taimenpuroon.

Myös Espoon Suurpelto on entistä merenpohjaa. Maaperän happamuus jouduttiin ottamaan huomioon rakennusmateriaaleissa, sillä sulfidisavi syövyttää betonia ja terästä.

Ensimmäinen hanke, jossa viranomaiset vaativat ennakkoon toimia sulfidisaven vuoksi, oli vuonna 2014 valmistunut Vaasan ohitustie. Kaikki liikuteltavat sulfidimassat oli käsiteltävä työmaalla.

Sulfidisaven aiheuttamat haitat ovat olleet tiedossa jo 1960-luvulla, mutta niiden torjuntaan on alettu kiinnittää huomiota vasta viime vuosina. Sysäyksen antoivat muun muassa talven 2006–2007 kalakuolemat Pohjanmaalla.

Alun perin sulfidisavea pidettiin pelkästään maataloutta haittaavana ongelmana, mikä aiheutui kun maankohoamisen paljastamia maita alettiin kuivata viljelykäyttöön. Happamien viljelymaiden kuntoa alettiin kohentaa kalkituksella.

Sittemmin on selvinnyt, että rikkipitoisia maita on myös metsämaalla turpeen alla sekä turvetuotantoalueilla.

Tieto, neuvonta ja ennaltaehkäisy sekä maankäyttötapojen muutokset ovat Edénin mukaan tärkeimmät keinot haittojen ehkäisemiseksi.

”Kartoitus on tärkeää, jotta tiedetään, missä näitä maita on. Ja kun niitä siirretään, on katsottava, että ne pääse hapettumaan. Suoraan maan päälle niitä ei voi kipata, sillä neutralointi vaatii valtavat määrät kalkkia”, Edén sanoo.

Keskeistä on pitää pohjavedet niin korkealla, että sulfidipitoiset maakerrokset pysyvät vedellä kyllästettyinä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat