Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Ministeriö vapauttaisi kalankasvattamoja ja kemikaalivarastoja ympäristöluvasta

Työryhmä vapauttaisi ympäristöluvasta satoja toimintoja helikopterikentistä kemikaalivarastoihin, elintarviketeollisuudesta pesuloihin ja kalankasvattamoihin.

Kotimaa
 
Vesa-Matti Väärä
Kalankasvatusta Uudessakaupungissa.
Kalankasvatusta Uudessakaupungissa. Kuva: Vesa-Matti Väärä
Fakta

Luvanvaraisuus pois, jos jätevedet johdetaan puhdistamolle

  Ympäristöministeriön työryhmä ehdottaa, että luvanvaraisuus poistetaan toiminnoilta, joiden merkittävimmät päästöt ovat jätevesipäästöjä ja jos jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle.

  Tällaisia toimintoja ovat muun muassa pesuaineiden valmistus, vesipesula, teurastamo, lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, perunaa tai juureksia käsittelevä laitos, panimo, margariinia tai öljyä valmistava laitos, rehua ja rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava laitos sekä kalankasvatuksen kiertovesilaitos.

  Luvan sijasta toiminnoilta edellytettäisiin ilmoitusta.

Lupamenettelyiden sujuvoittamista pohtinut ympäristöministeriön projektiryhmä esittää lähes 600 toiminnon vapauttamista ympäristöluvasta.

Ympäristöluvanvaraisuus poistettaisiin esimerkiksi kemikaali- ja polttoainevarastoilta, vielä luvanvaraisilta pohjavesialueiden ulkopuolella olevilta polttoaineen jakeluasemilta, varikoilta, helikopterin laskeutumispaikoilta, vesipesuloilta sekä monilta elintarvike- ja rehuteollisuuden laitoksilta ja kalankasvattamoilta.

Esitys liittyy ympäristönsuojelulain uudistukseen, jonka kolmas vaihe on tullut päätökseen ja suunnitelmat ovat lähteneet lausuntokierrokselle. Tavoite on karsia päällekkäisyyksiä ja ottaa käyttöön nykyistä yksinkertaisempia menettelyjä.

Luvanvaraisia laitoksia käsitelleen projektiryhmän tehtävä oli nostaa kynnystä, jossa toiminnolta edellytetään etukäteen hyväksyttyä ympäristölupaa. Nyt valmistuneen esityksen mukaan lupamenettelystä poistettavia toimintoja olisi enimmillään 590.

Kemikaalivarastojen ja jakeluasemien luvanvaraisuuden poisto liittyy päällekkäisyyksien karsimiseen, koska toiminnot edellyttävät myös kemikaaliturvallisuuslain mukaista lupaa.

”Kemikaalivarastojen ympäristövaikutuksia käsitellään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) luvituksessa, joten katsoimme, että ympäristöluvanvaraisuudesta voitaisiin luopua pohjavesialueiden ulkopuolella”, kertoo projektiryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen ympäristöministeriöstä.

Ympäristölupapakko esitetään poistettavaksi kokonaan noin 50 lähinnä elintarvike- ja rehuteollisuuden toimintaa, vesipesuloita, pesuaineen valmistusta ja teurastamoita, jotka päästävät teollisuusjätevesiä, sekä kalankasvatuksen kiertovesilaitoksia.

Edellytyksenä olisi, että laitosten jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle, jonka kapasiteetti on riittävä. Laitosten toimintaan riittäisi jatkossa ilmoitus. Sen sijaan raja-arvoja jätevesipäästöille ei olisi eikä etukäteisvalvontaa.

”Kyseessä ovat toiminnot, joiden merkittävimmät päästöt ovat jätevesipäästöjä. Niiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, joskin paikallisia vaikutuksia voi toki olla”, Karjalainen sanoo.

Suomen Vesilaitosyhdistys on huolestunut suunnitelmasta poistaa luvanvaraisuus teollisuusjätevesipäästöjä aiheuttavilta laitoksilta. Yhdistyksen mukaan ympäristölupamenettelyn puuttuminen voi aiheuttaa ongelmia valvonta- ja vastuukysymyksissä.

”Ehdotetun muutoksen myötä jätevesiasia jää teollisuusjätevesisopimuksen varaan ja vesihuoltolaitoksen vastuulle”, sanoo vesihuoltoinsinööri Saijariina Toivikko Vesilaitosyhdistyksestä.

Teollisuusjätevesisopimus on vesilaitoksen ja yrityksen välinen yksityisoikeudellinen sopimus, joka ei edellytä minkään viranomaisen hyväksyntää.

Toivikko muistuttaa, että ehdotuksessa mukana olevien toimintojen jätevesien laatu voi vaihdella runsaasti. Siksi toimintojen laatu tulisi voida arvioida etukäteen – viranomaisen toimesta.

”Ympäristölupaprosessin yhteydessä saadaan yleensä hyödyllistä tietoa teollisuuslaitoksen jätevesistä. Ja jos toiminnan aikana tulee ongelmia, viranomaiset voivat puuttua niihin”, Toivikko sanoo.

Ympäristöministeriön Karjalaisen mukaan laitokset siirtyisivät valvovan viranomaisen yleiseen valvontaan ja ongelmiin puututtaisiin, jos tulee esimerkiksi hajuhaittoja. ”Toimintoja valvottaisiin jälkikäteisvalvonnan keinoin”, Karjalainen sanoo.

Kalankasvatuksen kohdalla projektiryhmä ehdottaa, että lupakynnystä nostetaan merialueiden kalankasvatuslaitoksilla sekä luonnonvaralammikoilla.

Kiertovesilaitokset vapautettaisiin ympäristöluvasta, jos niiden jätevedet johdetaan puhdistamolle. Perusteluna luvanvaraisuuden poistamiseen esitetään sitä, että toiminnanharjoittajat pitävät nykyisenlaista lupakäytäntöä raskaana ja esteenä alan kasvulle.

Kalankasvatus on paikallisesti merkittävä Itämeren rehevöittäjä. Ennakkovalvonnan keventäminen ei projektiryhmän mukaan kuitenkaan aiheuttaisi merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Korjattu 29.1. klo 10: Ympäristöluvanvaraisuus halutaan poistaa vielä luvanvaraisilta polttoaineen jakeluasemilta. Suuri osa jakeluasemista kuuluu jo rekiteröintimenettelyyn.

Vesa-Matti Väärä
Kalankasvatusta Uudessakaupungissa.
Kalankasvatusta Uudessakaupungissa.
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat