Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

VTT:n salaiset raportit tiedevilppi­epäilystä tulivat julki – läpimurtona pidetty tulos näyttää vesittyvän

Ulkopuoliset selvittäjät toteavat, että huippuryhmän diabetestutkimuksessa on vedetty suuria johtopäätöksiä pienestä aineistosta.

Kotimaa
 
Mitä VTT-tapaus kertoo tutkimuksesta – voiko tieteeseen luottaa?
Mitä VTT-tapaus kertoo tutkimuksesta – voiko tieteeseen luottaa?
HSTV:n studiokeskustelussa VTT:n pääjohtaja Antti Vasara, HS:n tutkiva toimittaja Katja Kuokkanen ja Helsingin yliopiston emerituskansleri Kari Raivio puhuvat siitä, mikä ajaa tiedevilppiin ja miten sitä vastaan voidaan taistella.

Suomen suurin julkinen tutkimuslaitos VTT on julkistanut ulkopuoliset arviot ykköstyypin diabetestutkimuksesta, johon on viime päivinä kohdistunut vahva epäily tiedevilpistä.

Lue HS:n Sunnuntai-sivujen uutinen vilppiepäilyistä täältä.

Ulkopuolisten selvittäjien, 4Pharman ja Talen, arviot näyttävät nyt vahvistavan epäilyjä. Nyt keskiössä oleva epäily koskee Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä vuosina 2003–2013 toimineen tutkimusprofessorin Matej Orešičin diabetestutkimusta.

Diabetestutkimuksesta tehtyä tiedeartikkelia on käytetty esimerkiksi Suomen Akatemian apurahahakemuksessa, jolla tutkimukselle tuli jatkorahoitusta 5,5 miljoonaa euroa. Orešič halusi HS:n haastattelemien tutkimusryhmän jäsenten mukaan tehdä lopulliset analyysit itse.

Tutkimuksen laaja käyttö tulee selvästi esiin myös VTT:n nyt julkistamista raporteista.

VTT:n silloinen pääjohtaja Erkki K. M. Leppävuori päätti vuonna 2014 salata nyt julkaistut ulkopuoliset raportit. VTT:n tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff korosti HS:n haastattelussa, että ulkopuoliset arvioitsijat olivat sanoneet, ettei raportteja saa antaa julkisuuteen.

Nyt toisen selvittäjän Talen toimitusjohtaja Tommi Nurminen kuitenkin kertoo, ettei ainakaan hänellä ollut erityistä vaatimusta salata raporttia.

HS ei tavoittanut 4Pharman edustajaa tiistai-iltana.

Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että VTT:llä toimineessa tutkimusryhmässä oli vahvoja vilppiepäilyjä. Tutkimusryhmää johti Orešič, jonka tapaan käsitellä ja julkistaa tieteellisiä tuloksia epäilyt kohdistuivat.

Tutkimusryhmässä oli jäseniä, jotka yrittivät HS:n tietojen mukaan kertoa useaan otteeseen VTT:n johdolle epäilyistään ryhmässä tehtyjen tutkimustulosten eettisyydestä.

VTT puuttui tilanteeseen vasta pakon edessä vuonna 2013.

VTT:n nykyinen pääjohtaja Antti Vasara on HS:n sunnuntaisen artikkelin jälkeen ollut halukas avaamaan tapauksesta uuden selvityksen. Ulkopuolisen selvittäjän haku on nyt käynnissä.

Vasara kertoo, ettei hänellä ole tieteellistä pätevyyttä tulkita nyt julkistettuja raportteja.

”Niitä on nyt luettu läpi ja katsottu, mitkä johtopäätökset ovat. Aikanaan on tulkittu, ettei ole vilppiä eikä käsitys ole muuttunut”, Vasara sanoo.

Tiistaina HS perehtyi ulkopuolisiin raportteihin. Ne keskittyvät diabetestutkimuksesta Journal of Experimental Medicine -tiedelehdessä vuonna 2008 julkaistuun artikkeliin.

Läpimurrolta näyttänyt tulos oli VTT:n mukaan, että ykköstyypin diabetestä voisi ennakoida jopa vuosia ennen taudin puhkeamista.

Suuri kiinnostus artikkelissa kohdistuu noin 9-vuotiaana ykköstyypin diabetekseen sairastuneen tytön tapaukseen. VTT pyysi ulkopuolisia arvioitsijoita selvittämään, onko tyttö edustava tapausesimerkki koko tutkimusaineistosta.

Edustava tarkoittaa, että sama ilmiö toistuu laajasti koko tutkimusaineistossa.

JEM-artikkelissa julkaistiin kuva, josta saattoi ymmärtää, että se on edustava esimerkki koko aineistosta ja diabeteksen kehittymisestä yksilötasolla.

Tekstissä tapausta ei suoraan nimetty edustavaksi. Myöhemmin esimerkkiä kuitenkin käytettiin sekä menestyksekkäässä Suomen Akatemian apurahahakemuksessa että useissa julkisissa esityksissä. Tämä kokonaisuus synnyttää epäilyn tiedevilpistä.

Edustavana pidetyn tytön koetulokset eivät eroa terveiden verrokkilasten tuloksista. Tämän olennaisen eron havainnollistavaa kuvaparia ei näytetty alkuperäisessä tieteellisessä artikkelissa.

HS kertoi havainnosta sunnuntaina. Saman toteaa selvästi myös kumpikin ulkopuolinen selvittäjä.

JEM-artikkelin päälöydös oli, että aineenvaihduntatuotteiden muutokset oli havaittavissa diabetekseen sairastuvilla lapsilla ennen kuin autovasta-aineet nousevat. Kyse oli siitä, että aineenvaihduntatuotteet, lipidit eli rasvamolekyylit ja metaboliitit, reagoisivat yksilötasolla voimakkaasti ennen autovasta-aineiksi kutsuttuja ennusmerkkejä diabeteksen puhkeamisesta.

Aineenvaihduntatuotteissa havaitut muutokset näyttävät 4Pharman mukaan johtuvan jostain muusta kuin myöhemmin puhkeavasta ykköstyypin diabeteksesta.

Autovasta-aineet kohoavat, kun diabetes on kehittymässä, ja laskevat nopeasti, kun diabetes puhkeaa. Olisi siis läpimurto, jos aineenvaihduntatuotteista näkisi diabeteksen kehittymisen jo ennen autovasta-aineita.

Artikkelissa on kummankin ulkopuolisen selvittäjän mukaan nostettu esiin monimutkaisia tuloksia, vaikka tutkimusaineisto on ollut hyvin suppea.

Tuloksia, joita JEM-artikkelissa kuvataan merkkinä kehittyvästä diabeteksestä, on 4Pharman raportin mukaan myös terveinä säilyvillä koehenkilöillä.

Moni ero tuloksissa voi selvittäjien mukaan selittyä sattumalla. Kuitenkin eroja on tulkittu tilastollisesti merkittäviksi. Yksi syy tähän on selvittäjien mukaan se, että ikäryhmittäin tehdyissä analyyseissa vanhemmissa ikäryhmissä oli hyvin vähän koehenkilöitä.

Aineenvaihduntatuotteita oli kahdenlaisia. Lipidiaineistoissa oli enemmän koehenkilöitä, mutta erityisesti metaboliittiaineiston suppeuden takia siitä esitetyt tulokset ovat 4Pharman mukaan epäilyttäviä. Tämä selvittäjä kuvaa metaboliittituloksia käytännössä pelkäksi arvailuksi.

Lipidiaineistossa oli mukana 56 lasta, jotka sairastuivat ykköstyypin diabetekseen ja 73 terveenä säilynyttä verrokkilasta.

Metaboliittiaineisto oli selvittäjien mukaan alunperinkin hyvin pieni: vain 13 sairastuvaa ja 26 terveenä pysyvää lasta. Ryhmävertailuissa lasten määrä oli vielä pienempi. Siksi metaboliiteista ei 4Pharman mukaan voi todeta mitään ennakoitaessa diabetesta yksilötasolla.

Tutkimuksessa mukana olleilta lapsilta on selvittäjien mukaan hyvin erimittaisia seurantatuloksia. Joissakin tulosten vertailussa koehenkilöiden määrä oli siksi selvästi pienempi kuin koehenkilöiden kokonaismäärä. Lipidien eli rasvamolekyylien aineistossa esimerkiksi 9–10-vuotiaiden lasten osuus koko aineistosta on vain kymmenen prosenttia.

Joillakin koehenkilöillä oli kaksi verrokkia, joillakin yksi. Tämäkin voi Talen mukaan heikentää tulosten vertailua.

Osa diabetestutkimuksessa esitetyistä tuloksista oli ulkopuolisten selvittäjien mukaan toistettavissa, eikä kaikissa tuloksissa ollut epävarmuutta. Kaikki alkuperäisen diabetestutkimuksen kokeet eivät olleet toistettavissa.

Tilastolliset analyysimenetelmät ovat 4Pharman mukaan pääosin pitäviä. Samoin Tale toteaa, ettei artikkelin tilastotieteellisessä menetelmässä ole selvää virhettä.

Tosin 4Pharman selvitys huomauttaa, että ikäryhmittäin tehtyjen analyysien yleistäminen koko aineistoa koskeviksi tuloksiksi voi johtaa siihen, että vain yhtä ikäryhmää koskevat merkittävät tulokset näyttävät merkittäviltä koko ryhmien välillä.

Tutkimukseen liittyi selvittäjien mukaan kuitenkin useita tutkimuksen luotettavuutta heikentäviä asioita. Heikkoutena nousee esiin esimerkiksi se, että ei ollut tarpeeksi huomioitu sattuman takia tulevia vääriä johtopäätöksiä. Tällainen tekee tulosten tulkinnasta hyvin epävarmaa. Tuloksia on 4Pharman mukaan tämän takia osin tulkittu väärin.

Lopulta Tale päätyy siihen, ettei voi muuta kuin ajatella kuin, että tilastollisesti merkittävien ja merkityksettömien tulosten ero on tarkoituksellisesti peitetty.

Tutkimustulokset eivät sellaisenaan ole Talen mukaan sopivia ennakoimaan autovasta-aineiden nousua tai ykköstyypin diabeteksen puhkeamista, koska tutkimuksen havainnot ovat pieniä verrattuina aineistossa olleeseen vaihteluun.

HS:n hallussa olevia asiakirjoja: otteita VTT:n salaamasta selvitysraportista, Suomen Akatemian huippuyksikön kuvaus diabetestutkimuksesta ja VTT:n tiedote samasta asiasta.
HS:n hallussa olevia asiakirjoja: otteita VTT:n salaamasta selvitysraportista, Suomen Akatemian huippuyksikön kuvaus diabetestutkimuksesta ja VTT:n tiedote samasta asiasta.
Tiedettä rahoitetaan Suomessa miljardeilla – valvonnassa luotetaan korkeaan moraaliin
Tiedettä rahoitetaan Suomessa miljardeilla – valvonnassa luotetaan korkeaan moraaliin
Kilpailu tiederahoista kovenee, kun hallitus leikkaa tutkimuksen rahoitusta. Kisassa pärjäävät usein räväkät esitykset. HS:n datavideo kertoo perusteet Suomen tieteen rahoituksesta.
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat