Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Orpo: Suomen kannat voitolla asedirektiivin muutosneuvotteluissa

Ministereiden ja virkamiesten armeija yrittää puskea lievennyksiä komission esittämiin rajoituksiin. HS tutustui sisäministeriön muistioon, jossa ilmaistaan Suomen kannat EU-puheenjohtaja­maan Hollannin esittämiin kysymyksiin viidestä eri direktiivi­ehdotukseen liittyvästä ongelmakohdasta.

Kotimaa
 
Orpo: Suomea kuullaan asedirektiivissä – terrorismi ja metsästys selittävät intohimoja
Orpo: Suomea kuullaan asedirektiivissä – terrorismi ja metsästys selittävät intohimoja
Sisäministeri Petteri Orpo (kok) kommentoi torstaina lyhyesti sisäministerikokouksen alla EU:ssa käsiteltävää asedirektiivin muutosehdotusta, jossa Suomi on pyrkinyt aktiivisesti lobbaamaan omia kantojaan. Toimittaja: Pekka Mykkänen.

Bryssel

Suomi jatkaa vimmaista diplomatiaansa EU-kokouksissa saadakseen tahtonsa läpi, kun unioni pui ampuma-asedirektiivin muuttamista. Torstaina Suomen kantoja lobbasi Brysselissä sisäministeri Petteri Orpo (kok), joka yritti saada muut EU-maat ymmärtämään suomalaisten asepolitiikkaa ja -kulttuuria.

Viesti tuntuu menneen hyvin perille. Orpo kertoi kokouksen jälkeen, että Suomen kannat olivat voittaneet enemmistön jäsenmaista puolelleen kaikissa kohdissa, joissa EU-maiden kantaa oli tiedusteltu.

Hänen mukaansa Ruotsi, Norja ja Saksa olivat täysin samoilla linjoilla Suomen kanssa, minkä lisäksi itäisen Euroopan maat olivat pitkälti Suomen kanssa samassa kerhossa. Orpo huomautti kuitenkin, että direktiiviä puidaan myös Euroopan parlamentissa, jossa asiaan liittyy suuria intohimoja ja kriittisyyttä.

Suomalaisministerit ovat ilmaisseet, että EU-komission viime marraskuussa esittämä asedirektiivin tiukentaminen on suomalaisille ongelmallinen hanke, olipa kyse reserviläisten toiminnasta, metsästyksestä tai aseiden keräilystä.

Komission päähuolena taas on EU-kansalaisten turvallisuus, rikollisjärjestöt sekä terrorismi. Direktiivimuutoksen pontimena olivat terrori-iskut esimerkiksi Pariisissa, ja siksi komissio haluaisi kieltää sarjatuliaseet ja asettaa monia muita rajoituksia.

Suuri joukko suomalaisvirkamiehiä ja poliitikkoja on osallistunut Suomen kantojen muovailuun ja välittämiseen Brysseliin.

Esimerkiksi helmikuussa Orpo ja puolustusministeri Jussi Niinistö (ps) tapasivat EU-parlamentissa direktiivin valmistelusta vastaavan europarlamentaarikon Vicky Fordin.

Puolustusministeri Niinistö (ps) hätkäytti viime marraskuussa, kun hän totesi ykskantaan, että Suomi ei aio suostua EU:n ”sanelupolitiikkaan”.

HS tutustui sisäministeriön muistioon, jossa ilmaistaan Suomen kannat EU-puheenjohtajamaan Hollannin esittämiin kysymyksiin viidestä eri direktiiviin liittyvästä ongelmakohdasta. Ne ovat alla – kysymys kysymykseltä.

Kannat ovat sisäministeriön muistiosta, mutta niitä on parissa kohdassa tarkennettu, lyhennetty perustelujen osalta ja kieltä joiltain osin muokattu. Tarkennuksissa konsultoitiin johtavaa asiantuntijaa Johanna Puiroa, joka johtaa Suomen kantojen valmistelua sisäministeriössä.

1. Alaikäraja aseiden hallussapidolle

Jäsenmailta kysytään, mikä ratkaisu seuraavista olisi mieluisin:

a) Ylläpidetään nykyisessä direktiivissä alaikäisiä koskeva poikkeus, jonka mukaan alle 18-vuotiaalla on mahdollisuus saada lupa hallussapitoon sekä hankintaan muuten kuin ostamalla.

b) Rajoitetaan alaikäisiä koskeva poikkeus ainoastaan aseiden hallussapitoon.

c) Alaikäisiä koskevaa poikkeusta tulisi edelleen tarkentaa asettamalla alaikäraja aseiden hallussapidolle.

Suomi voi hyväksyä vaihtoehdot a ja b.

Suomen mielestä alaikäisiä koskeva poikkeusmahdollisuus saada hallussapitolupa voitaisiin rajoittaa asettamalla ikäraja, kunhan ikäraja on 15 vuotta tai kansallisesti päätettävissä.

2. Lääkärintarkastukset

Jäsenvaltiolta pyydetään näkemyksiä siitä, suosivatko ne:

a) Nykyisen direktiivin säännöksiä, joiden nojalla aseiden hallussapito- ja hankintalupien myöntäminen ja peruuttaminen on jätetty kansallisen sääntelyn varaan. (Lääkärintarkastuksia on voitu tähän asti ottaa käyttöön kansallisesti, jos niin on haluttu.)

b) Että direktiiviin lisätään vaatimus lääkärintarkastuksesta aseluvan edellytyksenä.

c) EU-tasoisesti säänneltyä lääkärintarkastusta.

Suomi toivoo vaihtoehto a:ta.

Vaihtoehtojen b ja c sijaan Suomi voisi tukea vaihtoehtona sitä, että toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa vaatia aselupaa hakevalta henkilöltä lääkärin arviota ennen aselupahakemuksen ratkaisemista tai kun kyse on aseluvan peruuttamisesta. Lääkärinarvio tehtäisiin aina tapauskohtaisesti, jos se on tarpeen.

Suomen mielestä lääketieteellisillä testeillä ei voi luotettavasti selvittää henkilön tulevaa väkivaltaista käyttäytymistä.

3. Puoliautomaattisten aseiden kielto siviilikäytössä

Jäsenvaltioilta pyydetään näkemyksiä nykyisten B7-luokan aseiden (puoliautomaattisten aseiden) osalta seuraavasti:

a) Tulisiko B7-luokan aseiden kielto rajoittaa kaikkein vaarallisimpiin aseisiin ja määritellä nämä aseet tarkemmin teknisesti direktiivissä?

b) Tulisiko B7-luokan aseiden hallussapito siviilitarkoituksessa edelleen olla mahdollista, jos EU-maa antaa siihen luvan ja direktiivissä olisi määritelty hallussapidolle tarkemmat edellytykset?

Suomi kannattaa kohtaa b.

Suomen mielestä hallussapidon lisäksi myös näiden aseiden hankinta tulisi sallia samoilla edellytyksillä kuin hallussapito.

Jos vaihtoehto a saa kannatusta, Suomi on valmis tutkimaan sitä. Määritelmän lopputuloksesta riippuu, tuleeko näihin aseisiin saada mahdollisuus antaa poikkeustapauksessa hankinta- ja hallussapitolupia vapaaehtoista maanpuolustustarkoitusta varten.

Suomi pitää epäselvänä, mitä vaikutuksia tällä olisi metsästys- ja tarkkuusammunnassa käytettyihin aseisiin. A-luokkaan ollaan lisäämässä lisäksi automaattiaseista puoliautomaattiseksi muunnetut aseet.

4. Poikkeukset aseiden hallussapidolle kulttuurisista ja historiallisista syistä

Jäsenvaltioilta kysytään, kannattavatko he eniten:

a) Nykyisen direktiivin yleistä sääntöä siitä, että jäsenvaltioille jätettäisiin vapaus antaa hankinta- ja hallussapitolupa A-luokan aseille, jos se ei ole vastoin yleistä järjestystä ja turvallisuutta. (A-luokan aseet ovat kiellettyjä ja sotilaskäyttöön tarkoitettuja aseita.)

b) Vain museoille ja yksityisille keräilijöille tulisi antaa poikkeus A-luokan aseiden hankintaan ja hallussapitoon.

c) Vain museoille ja yksityisille keräilijöille tulisi antaa poikkeus A-luokan aseiden hallussapitoon edellyttäen, että A-luokan aseet on deaktivoitu?

Suomi voi kannattaa kohtaa a.

Muut jäsenmaat ovat osoittaneet ymmärrystä Suomen reserviläistoiminnan mahdollistamiselle jatkossakin. Suomi pitää tärkeänä, että reserviläiskysymyksestä aiotaan järjestää erillinen keskustelu.

5. Internet-kauppa

Jäsenmailta kysytään, tulisiko etäkauppa sallia yksityisille ja millä edellytyksillä.

a) Tulisiko etäkauppa sallia yksityishenkilöille edellyttäen, että varsinainen transaktio tapahtuisi niin, että ostajan henkilöllisyys ja aseenhankintalupa voitaisiin varmentaa esimerkiksi välittäjän tai viranomaisten läsnä ollessa?

b) Tulisiko etäkauppa sallia yksityishenkilöille ainoastaan luvan saaneiden välittäjien ja kauppiaiden välityksellä ja edellyttäen, että aseen siirto tapahtuisi kasvokkain?

c) Tulisiko etäkauppa sallia yksityishenkilöille edellyttäen, että etäkauppa on tarkasti säännelty?

Suomi kannattaa kohtaa c.

Suomen mukaan direktiivissä voitaisiin edellyttää, että etäkaupassa ostajan henkilöllisyys tulee varmistaa sähköisesti ja samoin aseen hankintalupa.

Hollanti pyrkii saamaan jäsenvaltioiden yhteisen näkemyksen kesäkuuhun mennessä. Myös Euroopan parlamentti pyrkii muodostamaan kannan asiaan kesäkuussa.

Antti Wall / Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Reserviläiset harjoittelivat maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssilla omilla aseillaan Kannuksen ampumaradalla lokakuussa 2014.
Reserviläiset harjoittelivat maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssilla omilla aseillaan Kannuksen ampumaradalla lokakuussa 2014.
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat