Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Suomessa EU:n suurin julkinen sektori

Pitkittynyt taantuma lisäsi julkisen talouden menoja. Taloustieteilijän mielestä pelkkä julkisen sektorin koko ei kerro juuri mitään.

Kotimaa
 
Jarno Mela / Lehtikuva
Julkistalouden suurin menoerä on sosiaaliturva, johon myös työttömyysturva kuuluu.
Julkistalouden suurin menoerä on sosiaaliturva, johon myös työttömyysturva kuuluu. Kuva: Jarno Mela / Lehtikuva
Fakta

Suuri ongelma työn tuottavuudessa

 Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

 Asukasta kohti laskettu bruttokansantuote on keskeinen hyvinvoinnin osatekijä.

  Suomen bruttokansantuotteen kasvuvauhti on euroalueen hitaimpia.

  Hitaan talouskasvun keskeinen rakenteellinen syy on työn tuottavuuden voimakas heikkeneminen.

Taantuman pitkittyminen on kasvattanut Suomen julkisen talouden kokoa, ilmenee Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin uudesta tilastosta. Taantumassa etenkin sosiaaliturvakulut kasvavat työttömyyden lisääntyessä.

Aalto-yliopiston taloustieteen professorin Matti Pohjolan mielestä julkisen sektorin koko ei sinänsä kerro kovin paljon. Oleellinen kysymys on, onko Suomella varaa rahoittaa nykyistä julkista sektoria.

”Tutkimusten mukaan suurella julkisella sektorilla on myönteinen yhteys hyvinvointiin. Se ei tarkoita, että Suomen julkisen sektorin kasvattaminen nyt olisi välttämättä järkevää. Paljon suurempi kysymys on kestävyysvaje ja talouskasvu pitkällä aikavälillä”, sanoo Pohjola.

Kestävyysvaje syntyy väestön vanhenemisesta aiheutuvien julkisen talouden menojen lisääntymisestä. Kestävyysvaje kertoo sen, kuinka paljon verotusta pitää kiristää tai menoja supistaa, jotta velvoitteet voidaan hoitaa ilmaan hallitsematonta velkaantumista.

Eurostatin mukaan Suomessa oli vuonna 2014 Euroopan unionin jäsenvaltioista suhteellisesti suurin julkinen sektori.

Vuonna 2014 Suomen julkisen talouden menot olivat 58,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Bruttokansantuote oli 205 miljardia euroa ja julkisen talouden menot 119 miljardia euroa.

Toiseksi suurin julkinen sektori oli Ranskassa, jossa vastaava suhde oli 57,5 prosenttia.

EU:n jäsenvaltioissa pienin julkinen sektori oli vuonna 2014 Liettuassa ja Romaniassa, joissa julkisen talouden menot suhteessa bruttokansantuotteeseen olivat alle 35 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Pohjoismaissa on perinteisesti ollut suuri julkinen sektori, joka johtuu hyvinvointivaltiosta.

Suomessa pitkittynyt taantuman on vähentänyt julkisen talouden tuloja ja väestön vanheneminen puolestaan lisännyt menoja.

Eurostatin tilaston mukaan vuonna 2009 Suomen julkinen sektori kasvoi ensi kertaa 2000-luvulla Ruotsia suuremmaksi bruttokansantuotteeseen suhteutettuna.

Samana vuonna Suomen bruttokansantuote supistui Tilastokeskuksen mukaan 8,2 prosenttia, mikä oli poikkeuksellisen suuri vähennys. Suomi on ollut taantumassa neljä vuotta, vaikka viime vuonna bruttokansantuote kasvoi vuositasolla 0,5 prosenttia.

”Suomessa julkiset menot ovat kasvaneet viime vuosina selvästi nopeammin kuin nimellinen bruttokansantuote, mikä saa aikaan eron vertailumaihin”, Pohjola sanoo.

Pohjola korostaa, että julkisen sektorin mitoitusta pohdittaessa keskeinen asia on talouskasvu.

Suomen talouden kasvunäkymät ovat yhä poikkeuksellisen huonot. Vientiteollisuuden valmistamien tavaroiden ja palveluiden kysyntä on vähentynyt pitkään ja talouskasvu on lähes kokonaan kotimaisen kysynnän varassa.

”Suomessa on välttämätöntä ratkaista väestön vanhenemisesta johtuva menojen lisääntyminen. Työllisten määrän lisääminen olisi tärkeää, koska se lisäisi verotuloja. Jollain tavalla tulojen ja menojen epätasapaino pitää pitkän ajan kuluessa ratkaista.”

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kestävyysvaje saadaan ratkaistua vuoteen 2030 mennessä.

”Väestön vanhenemisesta johtuva kestävyysvaje on meidän aikanamme kertaluonteinen. Siksi julkisen sektorin kokoa ja rakennetta pitää tarkastella pitkällä aikavälillä”, Pohjola sanoo.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat