Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Yhteistyö, häirintä ja pelottelu avuksi merimetso-ongelmissa

Parjatun merimetson aiheuttamat haju-, maisema ja kalastohaitat jäävät ennen kaikkea paikallisiksi.

Kotimaa
 
Juha Metso
Suomessa on noin 24000 pesivää merimetsoparia. Kuvan merimetsot kuvattiin heinäkuussa 2015 Espoossa.
Suomessa on noin 24000 pesivää merimetsoparia. Kuvan merimetsot kuvattiin heinäkuussa 2015 Espoossa. Kuva: Juha Metso
Fakta

EU:n lintudirektiivin suojelema laji

  Merimetso hävitettiin Itämereltä 1900-luvun alussa, mutta se palasi pesimään Tanskaan 1930-luvulla ja Ruotsiin 1940-luvulla.

  Suomeen merimetso tuli takaisin 1990-luvun lopulla.

  Suomessa kanta kasvoi aluksi erittäin voimakkaasti. Kasvu on hidastunut 2000-luvun kuluessa.

  Kesällä 2015 Suomessa pesi 24 000 merimetsoparia.

  Merimetso on rauhoitettu EU:n lintudirektiivillä ja luonnonsuojelulailla. Pesien ja lintujen häiritseminen on kiellettyä.

  Poikkeuslupia voidaan lain mukaan myöntää, jos se on tarpeen vakavien vahinkojen estämiseksi.

Parjatun merimetson aiheuttamia vahinkoja on tarkoitus ryhtyä ehkäisemään tehostamalla yhteistyötä ja tekemällä lupakäytännöistä nykyistä joustavampia. Myös häirintä ja pelottelu pahimmilla ongelma-alueilla ovat osa keinovalikoimaa, jolla pyritään ehkäisemään merimetson aiheuttamia haittoja ja ristiriitoja.

Esitykset sisältyvät merimetsotyöryhmän raporttiin, joka luovutettiin maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk) keskiviikkona. Kansanedustaja A nna-Maja Henrikssonin (r) johtaman työryhmän tehtävä oli pohtia, miten saavutettaisiin yhteisymmärrys merimetsokannan kokoon ja kasvuun liittyvistä tiedoista sekä lajin aiheuttamien vahinkojen rajoittamistarpeesta ja -keinoista. Työryhmä oli yksimielinen.

Työryhmä esittää alueellisten yhteistyöryhmien perustamista ongelma-alueille. Tarkoitus on parantaa vuorovaikutusta ja tietojen vaihtoa muun muassa mökkiläisten ja kalastajien sekä järjestöjen, tutkijoiden ja viranomaisten välillä. Sovittelulla pyritään löytämään paikallisia ratkaisuja ja estää merimetson kohtaama vaino.

Henriksson korosti vuorovaikutuksen merkitystä. ”Tarvitaan ratkaisuja paikallisiin oloihin. On tärkeää, että löydämme keinoja, joissa kaikki osapuolet voivat olla osallisina”, hän sanoi.

Merimetsoa koskevien poikkeuslupien myöntämistä työryhmä puolestaan sujuvoittaisi. Merimetso on rauhoitettu lintu: pesien häiritseminen ja lintujen tappaminen ja häiritseminen ovat kiellettyjä. Kiellosta on kuitenkin mahdollista poiketa Varsinais-Suomen ely-keskuksen myöntämällä luvalla.

Ilman poikkeuslupaa voisivat esityksen mukaan tulla kyseeseen merimetsojen häirintä ja pelottelu, joilla lintuja karkotettaisiin esimerkiksi rakennusten, pyydysten, vesiviljelmien ja istutusalueiden läheltä. Häirintä ei kuitenkaan saa tuottaa häiriötä muulle linnustolle eikä vahingoittaa merimetsoja tai niiden pesiä.

Työryhmä helpottaisi myös vakavan vahingon osoittamiselle vaadittavaa todistustaakkaa, jotta ongelma-alueilla päästään ripeästi toimiin vahinkojen estämiseksi. Vakavien vahinkojen määrittelyssä voidaan ottaa huomioon myös rannikon ja saariston loma-asutukselle koituva haitta, jos virkistyskäyttöön liittyvät arvot vähenevät.

Loma-asutuksen ja esimerkiksi uimarantojen lähellä olevista yhdyskunnista aiheutuvat oleelliset hajuhaitat voitaisiin esityksen mukaan jatkossa määritellä yleiseen terveyteen liittyviksi näkökohdiksi.

Haittojen torjuntaan käytettäviä menetelmiä, kuten ampumista ja karkottamista, pesien hävittämistä ja munien rikkomista, voitaisiin käyttää ensisijaisesti vain suojelualueiden ulkopuolella.

Parantamisen varaa työryhmä näkee myös poikkeuslupien hakijoiden ohjeistuksessa, tiedon saatavuudessa sekä korvausjärjestelmissä.

EU:n lintudirektiivillä ja luonnonsuojelulailla rauhoitettu merimetso on kiistanalainen ja tunteita herättävä laji. Se näkyy maisemassa ja muuttaa elinympäristöään.

Erityisesti asuttujen rantojen lähelle asettuvat suuret yhdyskunnat koetaan ongelmallisiksi. Syitä tähän ovat muun muassa ulosteiden aiheuttama haju ja pesimäluodoilla tapahtuvat maisemamuutokset.

Työryhmä korostaa, että vaikka merimetson aiheuttamat vahingot eivät ole kansallisesti merkittäviä, ne voivat olla sitä paikallisesti. Tämä on johtanut siihen, että ristiriidat kärjistyvät paikallisella tasolla.

Merimetso palasi Suomen saariston pesimälinnustoon kymmenien vuosien tauon jälkeen vuonna 1996. Tuolloin varmistui pesintä Tammisaaren saaristossa. Sittemmin kanta on kasvanut rajusti, ja nykyisin merimetso pesii kaikilla Suomen merialueilla Ahvenanmerta lukuun ottamatta.

Merimetsoseurannasta vastaavan Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan kanta kasvoi 10 parista 16 000 pariin vuosina 1996–2009. Viime kesänä Suomessa pesi 24 000 merimetsoparia.

Kannan kasvu on kuitenkin tasaantunut. Yksi syy on merikotka, joka on oppinut saalistamaan merimetson poikasia ja alkanut tasapainottaa merimetsokantaa. Paikallisesti merikotkan saalistus on pienentänyt merimetsoyhdyskuntia ja heikentänyt poikastuotantoa merkittävästi.

Runsas merimetsokanta on aiheuttanut monin paikoin rannikolla ristiriitoja, kun hajuhaitat ovat häirinneet virkistyskäyttöä.

Hajuhaittoja on todettu runsaasti muun muassa Merikarvialla, jossa on Suomen suurin merimetsoyhdyskunta. Siinä on jopa 4 000 pesää. Haju- ja maisemahaittojen on myös todettu heikentäneen lähikiinteistöjen arvoa.

Merimetsoa on syytetty myös ammattikalastajien saaliiden pienentymisestä. Tutkimusten valossa merimetsot eivät kuitenkaan vaikuta kalakantoihin suuressa mittakaavassa, joskin paikallisia haittoja voi olla.

Merimetsot syövät sitä kalaa, mitä on paljon ja helposti saatavilla. Ravinto on pääasiassa ahventa, särkeä, kivinilkkaa ja silakkaa.

Suurimmat ristiriidat koetaan yleensä sisäsaaristossa ja sisälahdilla, jotka ovat tärkeitä kuhan ja ahvenen kalastusalueita. Merimetsojen vaikutukset kalakantoihin eivät kutienkaan ole aina edes kielteisiä. Voimakkaasti kalastetuissa vesissä petokalat ovat vähissä ja merimetsoille on runsaasti ravintoa. Petokaloille jää tilaa kasvaa.

Kasvillisuusvaikutuksetkin ovat paikallisia. Näkyvimpiä ne ovat silloin, kun merimetsot pesivät puissa. Noin viidennes merimetsoista pesii puissa.

Ulosteiden aiheuttama voimakas ylilannoitus näkyy pesimäalueilla niin, että puut kuolevat. Toisaalta typensuosijakasvit viihtyvät merimetsoluodoilla.

Kasvillisuustuhot kuitenkin rajoittuvat pesimäalueelle, ja pohjakasvillisuuden on todettu elpyvän nopeasti, jopa vuodessa, sen jälkeen, kun merimetsot ovat hylänneet pesimäluodon.

Merialueiden rehevöitymistä merimetsot eivät tutkimusten mukaan aiheuta. Sen sijaan ne kierrättävät mereen jo entuudestaan päätyneitä ravinteita. Lintujen ravinnonhankinta tapahtuu pääosin samalta vesialueelta, johon niiden ulosteet ovat päätyneet.

Merimetsoihin liittyy niin paljon ristiriitaisia näkemyksiä, että työryhmä esittää erityisen merimetso-portaalin perustamista. Syken merimetsoseurantaa koskevia verkkosivuja on tarkoitus laajentaa niin, että sivustolle kootaan keskeistä tietoa kannan kehityksestä, merimetsojen vaikutuksista sekä poikkeuslupapäätöksistä ja vahinkojen ennaltaehkäisystä. Myös ajantasaista tutkimustietoa kootaan sivustolle.

Ministeri Tiilikainen lupasi perehtyä raporttiin ja laittaa yhteistyöryhmien perustamisen ja uudet ohjeistukset työn alle, jotta se saadaan käytäntöön jo alkavalla pesimäkaudelle.

Juha Metso
Puut kuolevat merimetsojen pesimäalueella, mutta typensuosijakasvit viihtyvät.
Puut kuolevat merimetsojen pesimäalueella, mutta typensuosijakasvit viihtyvät.
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat