Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Selvityshenkilöt: Koulutussopimus korvaisi työssäoppimisen

SAK arvostelee: Nuoret ja maahanmuuttajat alepalkalla töihin.

Kotimaa
 
Juha Metso
Selvityshenkilöt ehdottavat oppisopimuksen rinnalle koulutussopimusta, joka ei perustu työsuhteeseen. HS kertoi kesällä 2015 Elmeri Kotilasta, joka suoritti oppisopimusta Malmin Prismassa.
Selvityshenkilöt ehdottavat oppisopimuksen rinnalle koulutussopimusta, joka ei perustu työsuhteeseen. HS kertoi kesällä 2015 Elmeri Kotilasta, joka suoritti oppisopimusta Malmin Prismassa. Kuva: Juha Metso
Fakta

Sopimusten eroja

  Oppisopimus perustuu työsuhteeseen ja palkka määräytyy yleensä työehtosopimuksen mukaan.

 Tavoitteena tavallisesti koko tutkinto.

  Työnantajalla oikeus koulutuskorvaukseen.

 Koulutussopimus ei perustu työsuhteeseen, mutta työnantaja voi maksaa ateria- ja matkakorvauksia sekä osaamisen kasvaessa kannusterahaa.

 Voidaan opiskella tutkinnon osa kerrallaan.

 Työnantajalla mahdollisuus koulutuskorvaukseen mikäli opiskelijan ohjauksen määrä on korkea.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvasta koulutussopimuksesta on saatu selvityshenkilöitten ehdotus. Sen mukaan koulutussopimus korvaisi nykyisen ammattikoulujen työharjoittelun eli työssäoppimisen, mutta myös työsuhteeseen perustuva oppisopimus jäisi sen rinnalle.

Silti koulutussopimus ja oppisopimus yhtenäistettäisiin kaikilta mahdollisilta osin, jotta saavutettaisiin kaikkien osapuolten toivomaa selkeyttä, ehdotus kaavailee.

Uusi koulutussopimus otettaisiin käyttöön vuoden 2018 alkuun mennessä.

Ehdotuksen lähtökohtana on, että työpaikalla tapahtuva oppiminen sovitaan tutkinnon osa kerrallaan. Työpaikkajaksot voisivat olla muutaman viikon tai kuukauden pituisia, ja niitä voitaisiin suorittaa eri työpaikoissa.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) kutsui tammikuussa koulutussopimuksen selvityshenkilöiksi Omnian rehtorin Maija Aaltolan Espoon seudun koulutuskuntayhtymästä ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhasen, joka työskenteli pitkään Suomen Yrittäjissä.

Juuri yrittäjäjärjestö on jo vuosia sitten ehdottanut, että etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille kalliin ja byrokraattisen oppisopimuksen rinnalle tai tilalle tulisi saada sellainen työpaikkakoulutus, joka olisi yrityksille edullisempi ja joustavampi.

Hallitus kuunteli yrittäjien toiveita. Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa luvattiin ylipäänsä lisätä työpaikoilla tapahtuvaa ammattiopiskelua ja vähentää työnantajille siitä koituvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa.

Selvityksen mukaan lakiin kirjattaisiin, että ammatilliseen koulutukseen sisältyy aina käytännön opintoja työpaikalla. Nykyään työssäoppimisen osuus yhteensä 180 opintopisteen tutkinnosta on vähintään 30 opintopistettä.

Ehdotuksessa ei määritellä uudenlaisen työssäoppimisen vähimmäis- tai enimmäismäärää, koska sitä on hankala pisteyttää.

Selvitysmies Vanhasen mukaan työssäoppimista olisi kuitenkin ”selvästi nykyistä enemmän” ja jopa koko tutkinnon voisi suorittaa työpaikalla. Työpaikkojen löytymistä helpottaisi Vanhasen mukaan se, että työpaikkaosuudet voitaisiin suorittaa pätkissä ja useissa eri yrityksissä, mikä hänen mukaansa toisi myös laaja-alaisuutta.

”Paljonhan on epäilty, että Suomeen oltaisiin tuomassa Saksan kaltaista kapea-alaista oppisopimuskoulutusta, mutta siitä ei ole kyse”, Vanhanen vakuuttaa.

Selvityshenkilöitten esityksen mukaan opiskelijan joustavan siirtymisen oppilaitoksen, työpaikan ja muiden oppimisympäristöjen, kuten työpajojen, välillä tulisi olla vastedes mahdollisimman helposti toteutettavissa.

Koulutussopimuksella opiskeltaessa opiskelijan ja yrityksen välillä ei olisi työsuhdetta, elleivät osapuolet nimenomaan tee työsopimusta keskenään.

Koulutuskorvausta ei yritykselle yleensä maksettaisi, mutta jos tutkinnon osa opiskeltaisiin pääasiassa työpaikalla, sitä voitaisiin maksaa. Korvauksen määrä tulisi suhteuttaa opiskelijan tarvitsemaan ohjaukseen ja tukeen sekä työkokemuksen karttumiseen.

Opiskelija olisi oppilaitoksen kirjoilla ja saisi normaalia opintotukea, mutta ehdotuksen mukaan myös työnantaja voisi maksaa opiskelijalle matka- ja ateriakorvauksia tai osaamisen kasvaessa kannusterahaa, vaikka työsuhdetta ei olisikaan.

Korvauskysymys herätti tuoreeltaan kritiikkiä, vaikka muuten ehdotus sai melko myönteisen vastaanoton.

Etenkin Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK kummeksuu esitystä koulutussopimuksesta ja epäilee, että sen myötä nuoret ja maahanmuuttajat pannaan alepalkalla töihin.

”Koulutussopimus antaa työnantajalle mahdollisuuden maksaa opiskelijalle haluamansa korvauksen ilman, että työssäoppijalla on työsuhde työnantajaan. Haavoittuvimmassa asemassa olisivat nuoret ja maahanmuuttajat”, SAK:n työehtoasioiden päällikkö Annika Rönni-Sällinen arvioi.

Selvityksessä ei sovellettaisi miltään osin työsopimuslakia tai työlainsäädäntöä, vaikka työntekijälle maksettaisiin ”alepalkkaa”, Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö moittii ja muistuttaa periaatteesta, jonka mukaan koulutukseen liittyvästä työssäoppimisesta ei makseta palkkaa eikä siitä synny työsuhdetta.

”Työssäoppiminen on oikeasti oppimista, eivätkä oppijat voi korvata oikeaa työvoimaa. Esitys puuttuukin työsuhteen perusasioihin. Jos työntekijälle maksetaan vastiketta työstä, kyseessä on työsuhde”, Rönni-Sällinen huomauttaa.

SAK painottaa, ettei se vastusta palkan maksamista työssäoppijalle. Tällöin on kyse työsuhteesta ja työnantaja voi tehdä työntekijän kanssa oppisopimuksen. SAK:n mielestä pidempi työssä oppiminen tulisikin aina suorittaa oppisopimuksella.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on tyytyväinen koulutussopimuksen periaatteeseen, jonka mukaan koulutuksen järjestäjällä on kokonaisvastuu osaamisen arvioinnista ja tutkintojen myöntämisestä.

Opettajat varmistaisivat myös oppimisen laatua työpaikoilla. Ehdotuksen mukaan koulutuksen järjestäjä nimeäisi vastuullisen opettajan, joka vastaisi työpaikkaoppimisen suunnittelusta, etenemisestä ja ohjauksesta sekä työpaikkaohjaajan tukemisesta.

Suomen Yrittäjät kiittelee selvitysmiesten ehdotusta koulutussopimuksesta, mutta haluaa kehittää myös perinteistä oppisopimuskoulutusta.

”Vailla ammatillista koulutusta olevien henkilöiden oppisopimuspalkkaus pitäisi kirjata työehtosopimuksiin samalla, kun paikallisen sopimisen laajentamista toteutetaan hallituksen kirjaamalla tavalla. Oppisopimuspalkka sidottaisiin porrastetusti osaamisen ja tuottavuuden kehittymiseen osana paikallista sopimista”, johtaja Veli-Matti Lamppu sanoo.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat esitykseen tyytyväisiä. ”Koulutussopimus jämäköittää oppimista työpaikoilla”, arvioi toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amkesta.

Opetuksen lisääntyminen työpaikoilla jalkauttaa opettajat oppilaitoksista. Amken mukaan se edellyttää muutosta ammatillisten opettajien nykyiseen työaikajärjestelmään.

”Mitä paremmin ammatillisessa koulutuksessa yhdistetään opiskelijan oppimisen tarpeet työpaikan mahdollisuuksiin tarjota oppimisen mahdollisuuksia, sen työelämäläheisempää koulutus on”, Lempinen uskoo.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat