Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Suomen Nato-jäsenyys muuttaisi Eurooppaa

Tuore selvitys sitoo Ruotsin ja Suomen mahdolliset Nato-jäsenyydet tiukasti toisiinsa. Baltian turvallisuus on tärkeä molemmille maille, mutta Natossakin Suomi puolustaisi ennen kaikkea omaa aluettaan.

Kotimaa
 
Mika Ranta / hs
Suomen puolustusvoimat osallistui Naton järjestämään harjoitukseen viime marraskuussa Portugalissa.
Suomen puolustusvoimat osallistui Naton järjestämään harjoitukseen viime marraskuussa Portugalissa. Kuva: Mika Ranta / hs
Tästä on kyse

Pohjatyö selonteolle

 Ulkoministeriö asetti tammikuun lopulla työryhmän selvittämään Nato-jäsenyyden edellytyksiä ja vaikutuksia.

 Selvitys on pohjatyö hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle, jossa arvioidaan Nato-jäsenyyden vaikutuksia. Selonteon pitäisi valmistua kesäkuussa.

 Hallitusohjelmassa linjataan, että Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon olisi pinta-alalla mitattuna puolustusliiton suurin yksittäinen laajentuminen sitten Kreikan ja Turkin liittymisen vuonna 1952. Naton ja Venäjän rajan pituus kaksinkertaistuisi.

Jäsenyys todennäköisesti vahvistaisi Suomen välitöntä turvallisuutta, mutta Naton laajentumista vastustavalla Venäjälle se olisi merkittävä tappio. Venäjän reaktio olisi ankara.

Niin kerrotaan perjantaina julkistetussa Nato-selvityksessä, mutta mitä sitten pitäisi tehdä, liittyä Natoon vai ei?

Siihen selvityksen tekijät eivät saaneet toimeksiantonsa mukaan vastata. He kuitenkin kertovat hyvin muut kysymykset ja niihin käytettävissä olevat vastaukset.

Perjantaina iltapäivällä Helsingissä julkistetussa selvityksessä ei tyydytä arvioimaan Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia vain Suomen kannalta vaan myös Naton ja Venäjän näkökulmasta. Ruotsin ja Suomen samanaikainen liittyminen Natoon on teemana selvityksen alusta loppuun, vaikka Ruotsikaan ei kuulunut alkuperäisen toimeksiannon piiriin.

Arviointikulman laajentamista helpotti se, että selvitysryhmän suomalaisjäsenten René Nybergin ja Teija Tiilikaisen lisäksi mukana olivat Mats Bergquist Ruotsista ja François Heisbourg Ranskasta. Lopputulos on yhteinen, mutta Heisbourgilla on ilmeisesti ollut paljon vaikutusta muotoiluihin.

Kansainvälisyys näkyy siinäkin, että selvityksen alkuosa on suomalaisen lukijan kannalta ehkä turhan pitkä poliittisen historian katsaus.

Mats Bergqvist: Ruotsalainen diplomaatti, joka jäi eläkkeelle vuonna 2005. Toimi Ruotsin suurlähettiläänä muun muassa Helsingissä, Tel Avivissa ja Lontoossa. Filosofian tohtori ja valtiotieteen dosentti. Suhtautunut kielteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen.
Mats Bergqvist: Ruotsalainen diplomaatti, joka jäi eläkkeelle vuonna 2005. Toimi Ruotsin suurlähettiläänä muun muassa Helsingissä, Tel Avivissa ja Lontoossa. Filosofian tohtori ja valtiotieteen dosentti. Suhtautunut kielteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen.
François Heisbourg: Ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija, joka on puheenjohtajana Geneven turvallisuuspolitiikan keskuksessa sekä Lontoossa toimivassa Kansainvälisen strategisen tutkimuksen instituutissa. Toiminut aiemmin muun muassa useissa tehtävissä Ranskan hallituksessa, puolustusteollisuudessa ja yliopistoissa. Suhtautunut myönteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen.
François Heisbourg: Ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija, joka on puheenjohtajana Geneven turvallisuuspolitiikan keskuksessa sekä Lontoossa toimivassa Kansainvälisen strategisen tutkimuksen instituutissa. Toiminut aiemmin muun muassa useissa tehtävissä Ranskan hallituksessa, puolustusteollisuudessa ja yliopistoissa. Suhtautunut myönteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen.
René Nyberg: Entinen suurlähettiläs, joka erosi ulkoasiainministeriön palveluksesta 2008 toimittuaan Suomen suurlähettiläänä muun muassa Moskovassa, Wienissä ja Berliinissä. Toiminut sen jälkeen muun muassa East Office of Finnish Industriesin toimitusjohtajana. Suhtautunut kielteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen.
René Nyberg: Entinen suurlähettiläs, joka erosi ulkoasiainministeriön palveluksesta 2008 toimittuaan Suomen suurlähettiläänä muun muassa Moskovassa, Wienissä ja Berliinissä. Toiminut sen jälkeen muun muassa East Office of Finnish Industriesin toimitusjohtajana. Suhtautunut kielteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen.
Teija Tiilikainen: Ulkopoliittisen instituutin johtaja. Toimi aiemmin Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimusverkoston johtajana ja ulkoasiainministeriön valtiosihteerinä. Osallistui muun muassa EU:n komission yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tutkimusta selvitelleeseen korkean tason työryhmään. Suhtautunut myönteisesti Nato-jäsenyyteen.
Teija Tiilikainen: Ulkopoliittisen instituutin johtaja. Toimi aiemmin Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimusverkoston johtajana ja ulkoasiainministeriön valtiosihteerinä. Osallistui muun muassa EU:n komission yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tutkimusta selvitelleeseen korkean tason työryhmään. Suhtautunut myönteisesti Nato-jäsenyyteen.

Selvityksen teettäminen ulkopuolisella asiantuntijaryhmällä tarkoitti, ettei se sido Suomen hallitusta mitenkään, mutta toisaalta sen tekijöillä oli suurempi vapaus johtopäätöksissään. Sitä he ovat käyttäneet muun muassa perusteellisen ilottomassa arviossa Venäjän toiminnasta ja näkymistä.

Venäjä on selvityksessä ”tyytymätön valta”, joka käyttää voimaansa Ukrainan sodassa ja järjestää epävarmuutta turvapaikanhakijoilla Norjan ja Suomen rajoilla.

”Jäsenyys johtaisi todennäköisesti määrittelemättömäksi ajaksi vakavaan kriisiin Venäjän kanssa”, selvityksessä päätellään. Kahdenkeskiset suhteet menisivät sekaisin. Venäjä ryhmittelisi uudelleen joukkojaan Suomen tuntumassa, jota se tekee kyllä muutenkin.

Euroopan kannalta katsottuna Ruotsin ja Suomen samanaikainen jäsenhakemus ”muuttaisi huomattavasti poliittista maantiedettä”. Yhteinen hakemus olisi strategisesti paljon parempi vaihtoehto kuin se, että toinen maista hakisi jäsenyyttä yksin.

Selvityksessä korostetaan toistuvasti vaikeuksia, joita Suomelle seuraisi Nato-maana ilman Ruotsin jäsenyyttä. Suomen strateginen asema olisi aika suojaton ja Naton kannalta Suomesta olisi yksin vähemmän hyötyä Baltian puolustukselle.

Yhtä lailla korostetaan hankaluuksia Suomelle, jos Ruotsi vuorostaan liittyisi yksin. Suomi jäisi harmaalle alueelle Naton ja Venäjän väliin, mutta Natolle tilanne olisi vähemmän huono kuin Suomen liittyessä yksin.

Vaihtoehtojen kuvaamisessa selvityksessä kuljetetaan vieraskielisiä termejä sitkeästi mukana suomenkielisen tekstin ohessa. Esimerkiksi ”liittyminen yksin” on Alleingang.

Aiemmassa keskustelussa Suomen Nato-jäsenyyden puolesta ja sitä vastaan on vastuu Baltian puolustuksesta nostettu esille ongelmien joukossa. Yhden vanhan tulkinnan mukaan Baltian puolustus on oikeastaan ainoa syy sille, että Nato ylipäätään ottaisi Suomen jäsenekseen.

Selvitys antaa Baltiaan uuden näkökulman ja vie tätä kuten muitakin juuttuneita kiistoja eteenpäin. Kyseessä ei ole Suomen uhrautuminen Baltian puolesta.

”Viron, Latvian ja Liettuan tulevaisuus on Suomen ja Ruotsin kannalta ratkaisevan tärkeä asia”, selvityksessä sanotaan. ”Suomen ja Ruotsin kannalta on strategisesti tärkeää, että Suomenlahden etelärannikko ja Itämeren itärannikko säilyvät vapaina.”

Samaan aikaan Suomen rooli Baltian puolustuksessa olisi Nato-maana rajallinen. Suomen tärkein sotilaallinen voimavara Naton kannalta on kyky puolustaa omaa aluettaan asevoimien suurella sodanajan vahvuudella. Aluepuolustusta ei heikennettäisi velvoitteilla muualla, joskin myös Suomelta odotettaisiin osallistumista liittouman operaatioihin jo poliittisistakin syistä.

Miten Natoon sitten mentäisiin? Siihen selvitys antaa vastauksia, vaikka ei neuvo, pitääkö sinne mennä.

Yksi kynnys on Naton 28 jäsenmaan halukkuus ottaa Ruotsi ja Suomi uusiksi jäsenmaiksi.

Joissakin arvioissa on esitetty, että osa jäsenmaista ei halua huonontaa suhteita Venäjään entisestään ottamalla kriisin keskellä mukaan maita, joiden jäsenyyttä Venäjä vastusti viimeksi ulkoministeri Sergei Lavrovin suulla Dagens Nyheterin haastattelussa torstaina.

Selvityksen mukaan varsinaista vastustusta Ruotsin ja Suomen jäsenyydelle ei ole.

Ero aiempiin laajenemisiin etelässä ja idässä on kuitenkin se, että niiden perusteet olivat poliittiset. Maat haluttiin mukaan yhtenevään Eurooppaan.

Uusia pohjoismaisia jäseniä arvioidaan strategisesti, eli sen perusteella, miten ne vaikuttavat Natoon nimenomaan keskinäisenä puolustusliittona.

Toinen kysymys on se, onko Suomella ja Ruotsilla liittoutumisessa vaihtoehtoja Natolle.

Ei ole, sanoo selvitys. Puolustusyhteistyö Ruotsin, muiden Pohjoismaiden tai EU-maiden kanssa ei ole lähelläkään täyttää puolustusliiton edellytyksiä.

Selvitys jättää Ruotsin ja Suomen kahdenkeskisen puolustusyhteistyön Yhdysvaltain kanssa vähälle huomiolle, joskin sanoo, että Ruotsilla on siinä vahvemmat perinteet kuin Suomella.

Nopeus on valttia sitten, kun ja jos jäsenhakemukset päätetään jättää, neuvotaan selvityksessä. Heti perään myönnetään, ettei nopeus välttämättä onnistu.

Ongelma ei ole Nato. Ruotsin ja Suomen asevoimat ovat jo täysin yhteensopivia toimintaan muiden Nato-maiden kanssa.

Neuvotteluissa maille pitää räätälöidä paikka Naton puolustusrakenteissa ja niiden pitää esimerkiksi ilmoittaa, jos ne eivät vaikkapa halua varastoitua sotakalustoa alueelleen, tai jos ne nimenomaan haluavat sitä.

Hidastimena ovat maiden omat poliittiset prosessit. Jäsenyydet pitäisi todennäköisesti hyväksyä kansanäänestyksissä. Hankkeen kaatuminen loppumetreillä yhdessä maassa olisi ongelma, jonka ohittamiseen ei ole oikotietä.

Oikaisu (HS 1.5.2016): Lauantaina 30. huhtikuuta sivulla A2 ja A7 kirjoitettiin, että jos Suomi liittyisi Natoon ja Ruotsi jäisi ulkopuolelle, Suomi jäisi ilman suoraa maayhteyttä Natoon. Suomelle jäisi yhteys Norjan kautta.

Sipilä: Nato-jäsenyys olisi epämieluisaa Venäjälle
Sipilä: Nato-jäsenyys olisi epämieluisaa Venäjälle
Pääministeri Juha Sipilä sanoo, että Suomi ja Ruotsi ovat lyöneet kättä päälle, etteivät yllätä toisiaan Nato-asiassa. Toimittajat Anni Lassila ja Kalle Koponen, kuvaus ja leikkaus Kalle Koponen
Soini: "Venäjä on aina reagoinut Naton laajentumiseen "
Soini: "Venäjä on aina reagoinut Naton laajentumiseen "
Ulkoministeri Timo Soini (ps) pitää kansanäänestystä Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä perusteltuna. Soinin mukaan kansa sai esittää mielipiteensä myös Suomen liittyessä EU:hun. Venäjän viimeaikaista uhittelua Ruotsin ja samalla Suomeen suuntaan Soini pitää odotettuna reaktiona. Toimittaja Eeva Palojärvi, kuvaaja Terhi Liimu
Tiilikainen: ”Venäjä uhitteli myös Baltiaa 2000-luvun alussa”
Tiilikainen: ”Venäjä uhitteli myös Baltiaa 2000-luvun alussa”
Venäjän reaktio Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen olisi kielteinen. Nato-selvitysryhmään osallistunut Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi, että Venäjä purkaisi pettymystään. Hän muistuttaa, että Venäjän retoriikka on kuitenkin samanlaista, jota se käytti Baltian maiden suuntaan 2000-luvun alussa. Toimittaja Eeva Palojärvi, kuvaaja Terhi Liimu.
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat