Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Miksei Suomeen ole kehittynyt tiedustelukulttuuria, joka toisi diplomatiaan sen puuttuvan ulottuvuuden?

Kotimaa
 
René Nyberg
Outi Pyhäranta / HS
Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Tasavallan presidentin monivuotinen kansliapäällikkö Jaakko Kalela kuvasi kylmän sodan muistitietoseminaarissa viime syksynä presidentti Mauno Koiviston tapaa johtaa ulkopolitiikkaa. Koivisto seurasi systemaattisesti kehitystä Neuvostoliitossa. Hän tarkkaili kuohuntaa muun muassa neuvostotelevision suorien lähetysten kautta. Sen lisäksi Koivisto seurasi tapahtumia BBC Monitoringin avulla. Tämä on paksu luntta ja maksaa maltaita.

Koivisto osasi venäjää, harrasti Venäjän historiaa ja seurasi tiiviisti Neuvostoliiton tilannetta. Mutta tapa, jolla hän sitä teki, kertoo myös, ettei Suomella ollut tiedustelupalvelua, joka olisi analysoinut ja kokonaisvaltaisesti informoinut valtionjohtoa tilanteesta ja kehityksestä Neuvostoliitossa.

Suomen tiedustelun yhteistyötä venäläisten emigranttijärjestöjen kanssa sotien välisenä aikana tutkinut Aleksi Mainio katsoo, että tiedustelun ja siihen liittyvien asioiden tutkiminen auttaa löytämään ”diplomatian puuttuvan ulottuvuuden”.

Toki ulkoministeriö, suurlähetystö Moskovassa ja pääkonsulinvirasto Leningradissa seurasivat intensiivisesti Neuvostoliiton kuolinkamppailua, sama koski Suojelupoliisia ja Pääesikunnan tiedusteluosastoa. Sen sijaan tutkimuslaitosten Neuvostoliiton seuranta oli olematonta.

Ulkoasiainhallinto hoiti tehtävänsä, samoin Suojelupoliisi keskittyen vastavakoiluun. Sotilastiedustelu seurasi lainsäädännön rajoissa, muun muassa signaalitiedustelun keinoin, hyvinkin tehokkaasti Suomen lähialuetta. Sekä Supon että sotilastiedustelun työskentelytapa ja kuri olivat tyypillistä tiedusteluelimille, mutta kumpikaan ei ollut sanan kansainvälisessä merkityksessä tiedustelupalvelu.

Supolta ja sotilastiedustelulta puuttuivat oikeudet valtakunnan rajan ylittävään toimintaan. Kumpikaan ei voinut varustaa asiamiehiä peitehenkilöllisyydellä ja lähettää heitä huomaamatta sinne, mistä tietoa kulloinkin kaivattiin. Verkkotiedustelusta ei tuolloin vielä tiedetty mitään.

Suomelta puuttui tiedustelutoimintaa säätelevä länsimainen lainsäädäntö.

Neuvostoliiton hajoaminen oli vallankumous. Harva osasi sitä odottaa, saatikka ennakoida. Jo ennen Neuvostoliiton katoamista kartalta Suomi palautti täysivaltaisuutensa, kun se syyskuussa 1990 irrottautui yksipuolisesti Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksen sotilaallisista määräyksistä. Myös YYA-sopimus jäi historiaan vuonna 1992.

Suomi ei myöskään pyrkinyt tekemään Venäjän kanssa sopimusta, joka olisi velvoittanut rajaviranomaiset varmistamaan, että rajan ylittävillä on voimassa oleva passi ja viisumi.

Entä tiedustelutoiminnan omaehtoiset rajoitukset? Niistä eroon pääseminen ei ole suvereniteettikysymys, koska Suomen oikeutta luoda tiedustelupalvelu ei ole ulkoa käsin rajoitettu. Sitä paitsi toimiva tiedustelu on yksi mittareista, joilla täysivaltaista kansainvälistä toimijaa arvioidaan. Vastaava kriteeri on maan kryptologisen osaamisen taso.

Voi vain esittää olettamuksia siitä, miksei Suomi kylmän sodan päätyttyä kertaheitolla poistanut itse asettamiaan, oman täysimittaisen tiedustelutoiminnan esteitä.

Suomen vastavakoilun menestys, eli Neuvostoliiton tiedustelutoiminnan tehokas valvonta, on sodanjälkeisen Suomen saavutuksia. Pyrkimys estää Suomen ja sen alueen hyväksikäyttö oli legitiimi puolustuskeino. Taannehtivasti voidaan olettaa, että Supon keskittyminen yksinomaan vastavakoiluun vahvisti lausumattakin Suomen poliittisen johdon asemaa Neuvostoliiton suhteen.

Eräs todiste tästä ovat neuvostovakoilijoiden karkotukset. Tapaukset hoidettiin ilman julkisuutta. Näin Suomi vältti vastakarkotukset.

Presidentti Koivisto kehotti kuitenkin alkuvuonna 1990 Supoa kokoamaan ja arvioimaan tietoa lähialueilta. Syntyi lähialuekatsaus, jossa enimmäkseen avoimista ja ulkomaan kansalaisten tai Neuvostoliitossa toimineiden suomalaisten puhuttamisessa saatu tieto yhdistettiin ulkomailta saatuun tietoon. Tämä oli toimintaa valtakunnan rajojen ulkopuolella ilman, että normeja olisi muutettu. Tosin Koivisto samalla totesi, ettei ole ”erityistä tarvetta epäortodoksiseen tiedonhankintaan”. Ilmaisu viittaa agenttitiedusteluun rajan takana.

Supo oli jo Seppo Tiitisen kaudelta lähtien solminut yhteistyösuhteita tärkeimpiin läntisiin tiedustelupalveluihin. Neuvostoliiton katoaminen kartalta lisäsi Suomen tiedusteluaktiivisuutta. Kansainvälinen kiinnostus Supon näkemyksiä kohtaan kasvoi tässä tilanteessa voimakkaasti. Suomi nähtiin eräänlaisena etulinjan maana.

Suomi osoitti jo vuonna 1987 kiinnostusta EY:n terrorismin vastaiseen elimeen TREViin. Suomi kutsuttiin vuonna 1992 Tanskan aloitteesta EY-maiden vuonna 1965 perustamaan tiedustelupalvelujen Bernin klubiin.

Suomen tiedustelu sai Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen valtavat määrät ensiluokkaista tiedustelutietoa entisen Neuvostoliiton leiristä, ei pelkästään DDR:stä, vaan myös itse Venäjältä. On mahdollista, että tämä osaltaan vähensi akuuttia tarvetta laajentaa oman tiedustelun ulottuvuutta.

Mikä siis esti Suomea säätämästä lakeja ja luomasta tiedustelupalvelua? Ei mikään, vaikka taloudellinen tilanne oli vaikea 1990-luvun alussa. Sitä se on myös nyt. Emme tiedä, pyrkivätkö Supo ja puolustusvoimat tiedustelutoimintansa laajentamiseen kylmän sodan päätyttyä. Tuudittautuminen Immanuel Kantin ikuisen rauhan puhkeamiseen voi olla eräs selitys sille, ettei asiaa Neuvostoliiton katoamisen jälkeenkään koettu polttavaksi.

Suomen ulkopoliittinen energia suuntautui kylmän sodan päättymisen jälkeen EY-jäsenyyden saavuttamiseen, mikä erityisesti Mauno Koivistolle oli keskeinen, ellei jopa ensisijainen turvallisuuspoliittinen tavoite. EY-jäsenyys merkitsi Suomen sodanjälkeisen politiikan päämäärän saavuttamista, maan ankkurointia länteen ja sen rakenteisiin. Keskittyminen Brysseliin peitti alleen paljon muuta. Muun muassa perinteinen turvallisuuspoliittinen analyysi jäi vähemmälle huomiolle.

Tietojen vaihto tiedustelupalvelujen kesken on oleellinen osa tiedustelun arkea ja elintärkeää maille, kuten Suomelle, joiden oma tiedustelutoiminta on rajattua. Tämän myöntäminen on askel puutteen korjaamiseen. Tarvittavien lakien säätäminen vaatii poliittista tahtoa ja väestön hyväksyntää, mikä taas edellyttää sekä valistusta että demokraattisen ja uskottavan valvonnan luomista.

Sodasta selvinneen Suomen päätös keskittyä turvallisuutensa minimitason varmistamiseen merkitsi puolustuskyvyn kehittämistä sammutetuin lyhdyin ja tiedustelun rajoittamista puolustukselliseen vastavakoiluun.

Omaehtoinen pidättyvyys on häivyttänyt tietoisuutta tiedustelutoiminnan merkityksestä kokonaispuolustukselle. Vaikka siviilitiedustelupalvelut toimivat erillään asevoimista, ne ovat elimellinen osa kokonaispuolustusta.

Suomen pidättyvyys tiedustelutoiminnan suhteen synnytti ajan myötä perspektiiviharhan, jonka korjaaminen ei tapahdu käden käänteessä. Asia ei kuulunut edes ulkoministeriön koulutukseen takavuosina. Kokonaisuuden hahmottaminen jäi jokaisen omaksi asiaksi. Tämä kaikki on peittänyt allensa tiedustelupalvelujen roolin valtakunnan turvallisuuden puolustamisessa.

Myös tutkimuslaitosten eli ajatuspajojen asema kokonaiskuvan muodostamisessa on Suomessa suhteellisen uutta. Ajatuspajojen yhteistyö hallituksen kanssa on normaalia kaikissa länsimaissa. Myös tutkijoiden, virkamiesten sekä upseerien vaihto on vakiintunutta.

Hallitusten tiedonhankinnan kolmio on kansainvälisesti toimiva kokonaisuus.

Vasta kansainvälinen huumekauppa, terrorismi, kyberuhat sekä Ukrainan sodan luoma turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa ja Itämeren alueella ovat saaneet Suomen hallituksen myöntämään avoimesti, että maalta puuttuu keskeinen instrumentti Suomen turvallisuuden takaamiseksi. Suomen tiedustelu lähtee osin takamatkalta.

Suomalaisen tiedustelukulttuurin luomisen perusedellytys on selkeän tiedustelutoiminnan koordinoinnin luominen sekä vahva parlamentaarinen valvonta. Uudelleen organisoitavan siviili- ja sotilastiedustelun työn koordinaatio on keskeinen tekijä, jolla varmistetaan yhteistyö ja tiedonvaihto ulko-, puolustus-, sisä- ja finanssiministeriöiden kanssa. Sekä pohjoismaissa että Saksassa on toimivia esimerkkejä parlamentaarisesta valvonnasta.

Diplomatian puuttuvan ulottuvuuden merkityksen selventäminen on puolestaan tiedustelukulttuurin kehittymisen edellytys.

Muuttuvassa maailmassa valtakunnan turvallisuus varmistetaan monin keinoin.

Kirjoittaja on pitkän uran tehnyt diplomaatti, joka on toiminut Suomen suurlähettiläänä Moskovassa ja Berliinissä sekä East Officen toimitusjohtajana.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat