Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Vankilaan päättyvä päihderiippuvainen hakee ensin apua

Suurtutkimuksen mukaan puolet päihdeongelmaisista naisista hakeutuu hoitoon ennen rikoksen tekemistä.

Kotimaa
 
Fakta

Päihdehuolto kuuluu kunnille

 Päihdehuollon järjestämisvastuu kuuluu kunnille.

 Päihdehoitoon kuten katkaisu- tai kuntoutusyksikköön hakeudutaan yleensä alkoholin, huumeiden tai alkoholin ja lääkkeiden sekakäytön takia.

 Huumeiden takia hoitoon hakeutuneiden keski-ikä on alle 30 vuotta.

Vankilaan päätyvä päihdeongelmainen yrittää hakea apua ennen rikoksen tekemistä. Puolet vankilaan päätyvistä naisista ja kolmasosa miehistä, joilla on päihdeongelma, ovat yrittänee hakea apua päihdehoidosta. Tieto selviää A-klinikkasäätiön ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteisestä suurtutkimuksesta, jossa kartoitettiin vankeudessa olleita päihdehoidon asiakkaita.

Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiöstä pitää tutkimustulosta merkittävänä signaalina päihdehoidon tarpeellisuudesta.

”Iso osa päihdeongelmaisista tekee hätähuudon, johon ei pystytä vastaamaan päihdehoidon resurssipulan vuoksi. Tilanne vain pahenee, sillä samalla, kun kunnat säästävät päihdeongelmaisten hoidosta, asiakaskunta tulee entistä vaikeammaksi”, Pitkänen sanoo

Aineistossa oli mukana yli 500 päihdeongelmaista naista, jotka oli tuomittu vankilaan tai yhdyskuntapalveluun. Päihdekäyttäjänaisten rikollisuus on yleensä niin pientä, että naiset jäävät tutkimuksissa miesten varjoon. . Pitkäsen mukaan ryhmä on jäänyt vähälle huomiolle. Vankeuteen tuomitut naiset olivat muita päihdeongelmaisia naisia nuorempia ja heillä oli runsaasti mielenterveysongelmia.

”Vaikuttaa siltä, että monelle näistä naisista on kasautunut ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvittaisiin uusia keinoja”, Pitkänen sanoo.

Rekisteritutkimuksessa käsiteltiin lähes 11 000:ta laitos- tai avohoidon potilasta. He olivat olleet laitoshoidossa Järvenpään sosiaalisairaalassa tai avohoidossa jollain avoklinikalla aikavälillä 1990-2009. Tutkittavista yli 7300 oli miehiä.

Tutkituista lähes kolmannes eli 3409 oli ollut vangittuna tai suoritti yhdyskuntapalvelusta vuosien 1992-2010 aikana. Näiden henkilöiden määrä oli vuosittain lähes kymmenesosa kaikista Suomen vankiloiden vangeista.

Päihdeongelmaiset syyllistyvät pääasiassa omaisuus-, liikenne-, ja huumausainerikoksiin.

”Omaisuusrikokset kuten petokset ja varkaudet kohdistuvat ulkopuolisiin. Eikö tiedosteta, miten laaja-alaiset vaikutukset hoitoon panostamisella voisi olla yhteiskuntaan”, Pitkänen kysyy.

Lähes 40 prosenttia tutkittavista miehistä oli tuomittu vankilaan, kun taas naisista vankilatuomio oli 15 prosentilla. Pitkänen kertoo, että päihdeongelmaisten naisten ja miesten erot ovat suuret, mutta erot pienenevät kun verrataan vankeudessa olleita miehiä ja naisia.

”Naisten palaaminen yhteiskuntaan vankilatuomion jälkeen on vaikeampaa kuin miesten. Tähän vaikuttavat yhteiskunnan vallitsevat asenteet”, Pitkänen sanoo.

Päihdehoidon miesasiakkaat tekivät rikoksia useimmiten nuoruusiässä, kun taas naisasiakkaiden rikollisuus jakaantui tasaisesti eri ikäryhmiin.

Vankilassa olleiden päihdehuoltoasiakkaiden ongelmat näyttivät tutkimuksen mukaan syvenneen vuosien aikana. Tähän vaikutti ensisijaisesti huumeiden käytön lisääntyminen alkoholin rinnalla.

Vankeuteen tuomitut päihdehoidon asiakkaat käyttivät muita päihdehuollon asiakkaita enemmän huumeita tai lääkkeitä alkoholin rinnalla. Varsinkin rauhoittavien ja stimulanttien sekä opioidien käyttö oli vankilaan tuomituilla yleisempää.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat