Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

HS kävi läpi kolmen kuukauden huoltajuuskiistat: Epäily äitien suosimisesta ei saa tukea

Selvityksessä kävi ilmi, että tuomareiden linja yksinhuoltajuuden myöntämisessä vaihtelee.

Kotimaa
 
Johanna Vuonokari / Lehtikuva
Käräjäoikeuksissa käsitellään vuosittain arviolta noin 2 000 lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvää riitaa.
Käräjäoikeuksissa käsitellään vuosittain arviolta noin 2 000 lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvää riitaa. Kuva: Johanna Vuonokari / Lehtikuva
Fakta

Näin tutkimus tehtiin

 HS pyysi kymmeneltä käräjäoikeudelta asiakirjoja huoltajuusriidoista, jotka on ratkaistu ajalla 1.1.–31.3.2016. Aineisto saatiin ajoissa kuudelta käräjäoikeudelta.

 Mukana on tapauksia Helsingin, Espoon, Hyvinkään, Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Oulun käräjäoikeuksista.

 Aineistossa on mukana 64 tapausta. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevista asioista otettiin mukaan vain huoltajuutta ja lasten asumista koskevat riidat.

 Aineistosta karsittiin vanhempien tekemät sovinnot, jotka oli tuotu oikeuden vahvistettaviksi. Myös oheishuoltajuustapaukset sekä tapaukset, joissa riideltiin pelkästään elatusmaksuista, jätettiin pois.

 Juttua tehdessä käytössä oli ainoastaan oikeuden päätökset perusteluineen.

 Asiakirjoista puuttuivat sosiaaliviranomaisten tekemät olosuhdeselvitykset, mahdolliset lastensuojeluilmoitukset, lastensuojelun asiakkuuteen liittyvät asiakirjat ja muu taustamateriaali, johon vanhemmat oikeudenkäynnissä vetosivat. Nämä eivät ole julkisia asiakirjoja.

 Tuomioistuinten välillä oli suuria eroja siinä, miten tarkasti ne perustelivat päätöksiään. Osassa tapauksista perusteluissa kerrottiin melko tarkasti olosuhdeselvityksistä ja siitä, mihin oikeus perusti päätöksensä. Joissain ratkaisuissa perusteluita ei ollut lainkaan.

 Kaikista tapauksista näki silti, oliko toinen vanhempi vastannut oikeuden lausuntopyyntöön vai ei.

Käräjäoikeudet eivät näytä suosivan äitejä lasten huoltajuuteen ja asumiseen liittyvissä riidoissa, vaikka niin usein uskotaan.

Esimerkiksi lapsen tapaamisoikeuden toteutumiseen liittyvät vaikeudet on nostettu esiin useissa kirjallisissa kysymyksissä eduskunnassa. Parhaillaan on käynnistymässä lapsenhuoltolain uudistus, jossa pohditaan, pitäisikö toisesta vanhemmasta vieraannuttaminen tehdä rangaistavaksi.

Ajatus isien syrjimisestä saattaa johtua siitäkin, että Suomessa on lähes viisinkertainen määrä äitien ja lapsien perheitä verrattuna isien ja lapsien perheisiin. Valtaosa eroavista pareista päättää kuitenkin lasten asumisesta ja muista asioista itsenäisesti tai sosiaalitoimen avulla, ja vain pienessä osassa tapauksista niistä määrää tuomioistuin.

HS kävi läpi 64 huoltoriitaa kuudesta eri tuomioistuimesta ja selvitti, kummalle vanhemmista huoltajuus myönnetään, mihin lapsi määrätään asumaan ja millä perusteilla päätökset tehdään.

Päätöksissä määrättiin yksinhuoltajuus selvästi useammin äidille kuin isälle, mutta enemmistössä syynä oli joko se, että isä ei vastannut lainkaan oikeuden lausuntopyyntöön tai hän suostui äidin yksinhuoltajuuteen. Näissä tapauksissa oikeudessa saatettiin riidellä tiedonsaanti- tai tapaamisoikeuksista.

Sama suuntaus näkyi tapauksissa, joissa vanhemmille määrättiin lapsen yhteishuolto. Näistä valtaosassa lapset määrättiin asumaan äitinsä luona, mutta siksi, ettei isä hakenutkaan lapsia asumaan luokseen.

Kyse oli usein siitä, että äiti haki yksinhuoltajuutta, mutta se ei mennyt oikeudessa läpi. Isä taas halusi yhteishuollon jatkuvan, mutta niin, että äiti on lähivanhempi.

Isien passiivisuus näkyi etenkin tapauksissa, joissa äidille annettiin yksinhuoltajuus. Tapauksia oli aineistossa 26. Niistä 17 oli sellaisia, joissa isä ei vastannut äidin huoltajuushakemukseen lainkaan tai isä suostui äidin yksinhuoltajuuteen. Näiden lisäksi neljä tapausta oli sellaisia, joissa isä ei ollut pitänyt lapsiin yhteyttä moneen vuoteen.

Passiivisia äitejäkin aineistosta löytyi mutta vähän. Niissä tapauksissa, joissa yksinhuoltajuus määrättiin isälle, oli kuitenkin useimmiten taustalla äidin passiivisuus. Isä sai yksinhuoltajuuden kahdeksassa tapauksessa. Niistä viidessä äiti ei joko vastannut hakemukseen lainkaan tai hän suostui isän yksinhuoltajuuteen.

Huoltajuushakemukseen vastaamatta jättämisen taustalla oli useimmiten vakavia päihde- tai mielenterveysongelmia.

HS:n aineistossa tuomarit korostivat päätösten perusteluissa sitä, että lapsen yhteishuolto on aina ensisijainen ratkaisu. Oikeus pyrkii määräämään yhteishuollon aina, kun se on suinkin mahdollista, sanoo sosiaalityön professori Aino Kääriäinen Helsingin yliopistosta.

”Lapsella on oikeus kumpaankin vanhempaansa, ja yleisesti ajatellaan, että lapsen etu ei toteudu yksinhuollossa. Vaikka vanhempi yrittäisi työntää toista vanhempaa huoltajan asemasta pois, pitää oikeasti olla pulmia vanhemmuudessa, eli väkivaltaa, pahempia päihde- ja mielenterveysongelmia tai pahoja ristiriitatilanteita, että jompikumpi saa yksinhuollon.”

Yksinhuollossakin toiselle vanhemmalle määrätään Kääriäisen mukaan useimmiten laaja tiedonsaantioikeus, jolloin molemmat saavat tietoa esimerkiksi lapsen koulusta ja neuvolasta. Näin oli myös HS:n aineistossa.

Yhteishuollon periaatteeseen nähden onkin kiinnostavaa, että valtaosassa HS:n katsomia tapauksia päädyttiin yksinhuoltajuuteen. Se annettiin äidille 26 tapauksessa ja isälle 8 tapauksessa. Siis kaikkiaan 34 tapauksessa 64:stä.

Turun yliopiston prosessioikeuden professorin Johanna Niemen mukaan yksinhuoltojen suuri määrä liittyy siihen, että tapaukset ovat aidosti riitaisia.

”Se kertoo siitä, ettei pakkoyhteishuoltajuutta kuitenkaan aina tuputeta. Se, että vanhempien pitäisi kyetä eron jälkeen toimimaan yhdessä sovinnollisesti, on hirveän hyvä ideaali. Mutta jos sitä yritetään toteuttaa esimerkiksi tapauksissa, joissa on väkivaltaa tai sen pelkoa, se voi johtaa hyvin ongelmallisiin lopputuloksiin.”

Aineistossa tuomareiden linja yksinhuoltajuuden myöntämisessä näyttäisi kuitenkin vaihtelevan. Osa tuomareista myönsi yksinhuoltajuuden sillä perusteella, että vanhemmat eivät ole keskenään puheväleissä. Toiset taas hylkäsivät yksinhuoltajuushakemuksen, vaikka toinen vanhempi oli tuomittu väkivaltarikollinen.

Yksi tuomari hylkäsi hakemuksen äidin yksinhuoltajuudesta, vaikka isällä oli useita huume- ja väkivaltarikostuomioita. Isä oli tuomittu myös äidin pahoinpitelyistä. Sosiaalityöntekijät suosittelivat olosuhdeselvityksessä äidin yksinhuoltajuutta.

Tuomarin ei nähnyt perusteita yksinhuollolle, sillä isä oli ollut yli vuoden huumeitta ja pyrki saamaan elämänsä kuntoon.

Toinen tuomari taas jatkoi äidin yksinhuoltajuutta, vaikka totesi perusteluissa, että isäkin on hyvä ja huolehtivainen vanhempi. Tuomari perusteli yksinhuoltajuutta sillä, että vanhempien välillä on edelleen ”ristiriitoja ja epäluuloa” ja isän on välillä vaikea tulla toimeen viranomaisten kanssa.

Myös tutkijat ovat havainneet, että tuomioistuinten linja voi häilyä siinä, miten esimerkiksi väkivalta ja riitaisuus vaikuttavat yksinhuoltajuuden myöntämiseen. Kääriäisen mukaan yksinhuolto pitäisi määrätä vanhempien riitaisuuden takia vain tapauksissa, joissa siitä on haittaa lapsen kasvulle ja kehitykselle.

Riitaisa puoliso on Niemen mukaan huoltoriidassa heikommassa asemassa, sillä tuomioistuin punnitsee huoltajuutta määrätessä myös vanhemman kykyä tukea lapsen yhteyttä toiseen vanhempaan.

”Käytännössä molemmat osapuolet pitävät itseään sopuisana rauhanrakentajana ja toista riitapukarina. Todellisen tilanteen selvittäminen on vaikeaa, eikä se ole välttämättä sitä, miltä näytön perusteella oikeudessa näyttää.”

Vaikka tuomareiden linja vaihteli, aineistosta ei löytynyt tukea sille, että oikeudet olisivat suosineet riidoissa sen paremmin äitejä kuin isiäkään. Pikemmin kyse näyttää olevan siitä, että eri tuomarit tekevät päätöksiä eri kriteerein.

Niemi ei ylläty siitä, ettei äitejä näytetä HS:n selvityksen mukaan suosivan huoltoriidoissa. Väitteille äitien suosimisesta ei löytynyt Niemen mukaan tukea esimerkiksi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen noin kymmenen vuoden takaisista huoltoriitoja käräjä- ja hovioikeuksissa koskevista tutkimuksista.

Kääriäisen mukaan isien kokemasta väärinymmärryksestä huoltoriidoissa on puhuttu paljon, ja sosiaalityöntekijät ovat pitkään korjanneet toimintaansa tasapuoliseksi molempia vanhempia kohtaan. Hänen mukaansa usko äitien suosimiseen voi vaikuttaa siihen, etteivät jotkut isät uskalla lähteä häviämisen pelossa oikeuteen.

”Vanhemmuuttaan kannattaa puolustaa eikä pidä alistua yleisille luuloille, jotka eivät pidä todellisuudessa paikkaansa.”

Tutkimus: Viranomaiset korostavat usein molempien etua

Äitejä ei suosita ohi isien käräjäoikeuksien huoltoriitojen ratkaisuihin vaikuttavissa olosuhdeselvityksissä, ilmenee sosiaalityön professorin Aino Kääriäisen tuoreesta tutkimuksesta.

Tuomioistuinten täytyy huoltoriitoja ratkaistaessa pyytää yleensä sosiaaliviranomaisilta selvitys, joka koskee lapsen ja vanhempien kodin olosuhteita, perhesuhteita ja vanhemmuutta.

Kääriäisen mukaan jotkut isät ovat arvostelleet olosuhdeselvityksiä ja niitä tekeviä naispuolisia sosiaalityöntekijöitä puolueellisuudesta.

”Olin hämmästynyt siitä, kuinka myötämielisesti isistä kirjoitettiin olosuhdeselvityksissä. En tunnistanut lainkaan sitä, että isiä olisi ymmärretty väärin tai kohdeltu kaltoin, pikemminkin päinvastoin”, hän sanoo.

Kääriäisen tutkimuksessa lähes puolet käräjäoikeuksien olosuhdeselvitysten johtopäätöksistä oli kirjoitettu lasten näkökulmaa ja molempien vanhempien tärkeyttä korostaen.

Noin 25 prosentissa selvityksistä kallistuttiin isien puolelle ja 16 prosentissa äitien puolelle. Aineistossa oli 56 olosuhdeselvitystä viidestä käräjäoikeudesta vuodelta 2011.

”Se, että äiti oli huoltoriidassa hakijana, ei ollut merkittävää vaikutusta olosuhdeselvityksen myönteisyydelle äitiä kohtaan. Isät puolestaan menestyivät hakemuksissaan hyvin.”

Kääriäisen mukaan olosuhdeselvityksissä isien ja äitien kohdalla ei arvioitu aina samoja asioita.

Esimerkiksi eräässä tapauksessa äiti toi esille, ettei isä ole ollut kiinnostunut lapsen terveydentilasta eikä tämän päivähoidosta.

Olosuhdeselvityksen tekijät kuitenkin kirjoittivat, ettei isä ole toisaalta myöskään estänyt äitiä toimimasta parhaaksi katsomallaan tavalla.

”Isä siis nähdään joviaalina tyyppinä ja hänen passiivinen toimintansa selitetään myönteisenä – äidille tilaa antavana”, Kääriäinen kuvailee.

 

Poimintoja HS:n aineiston tapauksista – Näin oikeudet ratkaisivat

Tapaus 1: Yhteishuoltajuus, lapset asuvat isän kanssa:

Lapset asuneet eron jälkeen isällään. Äiti hakee yksinhuoltajuutta.

Äidin perustelut: Isällä alkoholiongelma ja hän käyttäytyy aggressiivisesti. Äiti pystyy tarjoamaan lapsille päihteettömän kodin.

Isän vastaus: Lasten olot vakiintuneet isän luona. Äidillä mielenterveysongelmia, äidin väitteet valhetta.

Oikeuden päätös: Yhteishuoltajuus, lapset jatkavat asumista isän luona. Lasten elämä isän luona on hyvää ja vakiintunutta, äidin väitteille ei ole todisteita. Äidin terveydentilasta ei tarkkaa tietoa.

 

Tapaus 2: Yksinhuoltajuus äidille

Lapset asuneet eron jälkeen äidillään. Äidin mukaan isä ei ole tavannut lapsiaan yli vuoteen. Äiti hakee yksinhuoltajuutta.

Äidin perustelut: Isä ei ole osallistunut lasten hoitoon, eikä vanhemmilla ole keskusteluyhteyttä.

Isän vastaus: Isä vastustaa hakemusta, mutta ei perustele. Isä ei tule sovitteluistuntoon eikä oikeudenkäyntiin.

Oikeuden päätös: Yksinhuoltajuus äidille. Äidin kertomus on uskottava ja sitä tukee se, että isä suhtautui välinpitämättömästi oikeudenkäyntiin.

 

Tapaus 3: Yksinhuoltajuus isälle:

Lapset asuvat isän luona. Isä hakee yksinhuoltajuutta.

Isän perustelut: Äidillä pitkäaikainen päihdeongelma. Äiti ei pysty hoitamaan omiakaan asioitaan, saati lasten.

Äidin vastaus: Yhteishuolto säilytettävä. Äiti suostuu puhaltamaan alkometriin tapaamisten alussa ja lapsia palauttaessaan.

Oikeuden päätös: Yksinhuoltajuus isälle, äidille valvotut tapaamiset. Äiti on ollut useita kertoja humalassa lapsia tavatessaan.

 

Tapaus 4: Yhteishuoltajuus, lapsi asuu äidillä:

Lapsi asunut äidin luona. Äiti hakee yksinhuoltajuutta.

Äidin perustelut: Isä ollut väkivaltainen äitiä ja lasta kohtaan, eikä mukana lapsen arjessa.

Isän vastaus: Yhteishuollon säilyttävä. Lapsi asuisi vuoroviikoin molempien vanhempien luona. Tapaamisten laajeneminen edesauttaa lapsen ja isän suhdetta.

Oikeuden päätös: Yhteishuoltajuus, asuminen äidin kanssa. Vanhempien erimielisyydet eivät niin vakavia, ettei yhteishuoltajuus onnistuisi. Vuoroviikkoasumista ei voi kuitenkaan puoltaa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat