Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

OAJ:n kysely: Opettajien työolot ovat heikentyneet – taustalla stressi, väkivalta ja työajan pidentyminen

Työkyky ja työtyytyväisyys ovat heikentyneet vuosina 2013–2015. Myös hyvinvointi ja turvallisuus ovat kehittyneet OAJ:n mukaan huonompaan suuntaan.

Kotimaa
 
Milla Takala / Lehtikuva
Noin kolmannes opettajista kokee stressiä melko usein tai erittäin usein ja noin 40 prosenttia silloin tällöin.
Noin kolmannes opettajista kokee stressiä melko usein tai erittäin usein ja noin 40 prosenttia silloin tällöin. Kuva: Milla Takala / Lehtikuva

Opettajien työkyky ja työtyytyväisyys ovat heikentyneet vuosina 2013–2015, ilmenee Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n uusimman työolobarometrin tuloksista. Myös hyvinvointi ja turvallisuus ovat kehittyneet huonompaan suuntaan.

Viime vuonna tehdyssä kyselyssä opettajat antoivat työkyvylleen asteikolla 0–10 keskimäärin arvosanan 8,0 eli kolme kymmenystä vähemmän kuin kahta vuotta aiemmin. Korkeimmaksi työkykynsä arvioivat esimiehet ja alle kolmekymppiset. Arviot olivat heikoimmat ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa työskentelevillä.

”On merkittävää ja huolestuttavaa, että keskiarvo on laskenut ensi kertaa työelämän keskiarvon eli 8,3:n alapuolelle. Opettajat ovat yleensä viihtyneet ja olleet arvioiden paremmalla puolella”, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Hänen viestinsä on tämä:

”Nyt on noteerattava se, että koulutus on tukipilari, jolla yhteiskuntarauhaa, demokratiaa ja laajemmin Suomen kilpailukykyä ja tulevaisuutta rakennetaan. Leikkaukset pitää lopettaa. Tarvitsemme systemaattisen työhyvinvointiohjelman, millä muutetaan kehityssuunta.”

”Nythän leikataan kaikkien koulutusmuotojen resursseista. Korostan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen merkitystä, siellä pohja rakennetaan. Tällä hallituskaudella on koskettu muun muassa perusopetuksen voimavaroihin.”

Väkivalta on OAJ:n mukaan yhä vakava kuormitustekijä. Työssään lasten ja oppilaiden tai opiskelijoiden taholta väkivaltaa kertoi kokeneensa 9 prosenttia vastaajista eli prosenttiyksikkö vähemmän kuin vuonna 2013. Väkivaltaa kokivat etenkin varhaiskasvatuksessa (27 prosenttia) ja peruskoulussa (12 prosenttia) työskentelevät.

”Sen pitäisi olla nolla. Kysymys on siitä, että nuorimpien lasten kyky hallita tunteitaan on heikentynyt, mikä näkyy hallitsemattomina tunteenpurkauksina. Se kertoo siis myös lasten pahoinvoinnin lisääntymisestä”, Luukkainen sanoo.

Myös kiusaaminen on lisääntynyt. Kyselyyn vastanneista 41 prosenttia koki kiusaamista tai epäasiallista kohtelua, kun osuus vuonna 2013 oli 36 prosenttia.

Kiusaamista ja epäasiallista kohtelua koki oppilaiden tai opiskelijoiden taholta 19 prosenttia, huoltajien taholta 13 prosenttia ja työtovereiden taholta 15 prosenttia vastaajista. Määrä nousi muutamilla prosenttiyksiköillä jokaisessa ryhmässä. Johdon taholta epäasiallista kohtelua koki 7 prosenttia vastaajista eli yhtä suuri osuus kuin kaksi vuotta aiemmin.

Kiusaamisesta johtuvat sairauspoissaolot kuitenkin vähenivät hieman.

Työtyytyväisyys näyttää hieman laskeneen, vaikka edellisen barometrin tapaan vain seitsemän prosenttia vastaajista oli työhönsä erittäin tai melko tyytymätön. Tyytyväisimpiä ovat yliopistoissa ja perusopetuksessa työskentelevät, tyytymättömimpiä ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa työskentelevät.

Mahdollisuus vaikuttaa omaan työmäärään koettiin vähäisimmäksi ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajien keskuudessa. Melko vähäiseksi tai erittäin vähäiseksi vaikutusmahdollisuutensa arvioi 37 prosenttia ammattikouluopettajista ja 42 prosenttia ammattikorkeakouluopettajista.

OAJ:n mukaan työstressi alalla yhä hyvin yleistä ja sitä koetaan enemmän kuin suomalaisessa työväestössä keskimäärin. Opetusalalla koettu stressi on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla vuodesta 2013. Noin kolmannes opettajista kokee stressiä melko usein tai erittäin usein ja noin 40 prosenttia silloin tällöin. Eniten stressiä kokevat tulosten perusteella ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa opettavat.

Hyviäkin muutoksia on kuitenkin nähtävissä: koetun stressin määrä on pienentynyt alle 31-vuotiaiden ja yli 61-vuotiaiden keskuudessa. Alle 31-vuotiaissa stressiä koki työssään kaksi kolmesta, mutta vuoteen 2013 verrattuna stressiä kokevien määrä nuorimmissa opettajissa laski lähes 20 prosenttiyksiköllä.

”Meidän otaksumamme on, että kun puhutaan digitalisaatiosta ja uusista välineistä, nuori sukupolvi on siltä osin valmiuksiltaan paremmalla tasolla kuin aiemmin”, Luukkainen sanoo.

Barometrin perusteella opettajien työviikon pituus oli keskimäärin noin 40,5 tuntia, mikä ylittää 37,5 tunnin viitemäärän. Pisintä työviikkoa tekevät ammattikorkeakoulujen opettajat, joiden työmäärä oli peräti 46,0 tuntia. Luukkaisen mukaan etenkin ammattikorkeakoulujen yt-neuvottelut lisäävät epävarmuutta omasta työstä ja saavat opettajat työskentelemään ”vereslihalla”.

Esimiesten toiminnalla näyttäisi olevan erityinen vaikutus työkykyyn ja työssä viihtymiseen yleensä. Esimiehensä toimintaan tyytyväiset opettajat antoivat työkyvylleen keskimäärin arvosanan 8,5 ja tyytymättömät 7,7.

Tyytyväisyys esimiestyötä kohtaan myös lisää työtyytyväisyyttä, työstä innostumista ja työhön syventymisen mielekkyyttä. Esimerkiksi työtyytyväisyys (melko tai erittäin tyytyväinen) nousi yli 90 prosentin niiden vastaajien osalta, jotka antoivat esimiestyölle parhaat arvosanat. Huonommaksi esimiestyön arvioineista melko tai erittäin tyytyväisiä oli noin kaksi kolmesta.

Yleisesti hyvä esimiestoiminta käytännössä puolittaa työstressikokemuksen.

Koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten työoloja koskevaan kyselyyn vastasi 1 076 opettajaa ja alan esimiestä. Vastausprosentti oli 25.

Raportoinnissa verrataan tuloksia sekä kahden vuoden takaiseen tilanteeseen että koko suomalaiseen työväestöön.

Kysely toteutettiin marraskuussa 2015. Edellinen selvitys tehtiin syksyllä 2013. Kyselyn tuloksiin voi tutustua OAJ:n verkkosivuilla.

 

”Kahdeksikko on vielä hyvä”

Viisitoista vuotta rehtorina toimineen Maarit Rossin mukaan opettajat ovat koulutettuja ja heillä on hyvä työmoraali. Rasitusta aiheuttaakin pienentyvien resurssien ja useiden vaatimusten, kuten teknologisen kehityksen, ristipaine – opettaja haluaisi tehdä parastaan, mutta työkaluja siihen ei aina ole riittävästi.

”Sitten, jos lapsilla on tarpeita eikä niihin pysty vastaamaan, syntyy häiriökäyttäytymistä ja työrauha saattaa heiketä.”

Rossi näki rehtorikaudellaan, kuinka säästöt tarkoittivat esimerkiksi ryhmien kasvattamista. ”Mielestäni kahdeksikko työkyvyn arviosta on silti vielä kohtuu hyvä. Suomessa koulu on kansainvälisesti hyvässä kunnossa.”

Rossin mukaan hyvä esimies tunnistaa ja tukee innokkaita opettajia esimerkiksi näiden kansainvälisissä projekteissa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat